Оплата роботи у виборчій комісії

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2010/№ 18
Стаття

Оплата роботи у виборчій комісії

 

Постановою Верховної Ради України від 1 липня 2010 року № 2412-VI чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів призначено на 31 жовтня 2010 року.

У виборчому процесі важливе місце посідає робота виборчих комісій. І звичайно ж, працю людей, які беруть участь у роботі таких комісій, має бути належним чином обліковано та оплачено.

Про найактуальніші питання щодо оплати роботи членів виборчих комісій з проведення місцевих виборів і йтиметься у пропонованій статті.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

КЗпП —

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 2487

— Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р. № 2487-VI.

Постанова № 966

— постанова Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці членів виборчих комісій» від 28.07.2004 р. № 966.

Порядок № 251

— Порядок нарахування та виплати заробітної плати і одноразової грошової винагороди членам окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 20.01.2006 р. № 251.

 

Законодавство України надає працівнику право разом з основною роботою також тимчасово залучатися до роботи у виборчих комісіях на час виборів. Так, громадянин України може брати участь у виборчому процесі з проведення місцевих виборів у статусі члена виборчої комісії (територіальної або дільничної).

Основним законом, що регулює проведення виборів до органів місцевого самоврядування (далі — місцеві вибори), є

Закон № 2487. Цей Закон визначає основні засади, організацію та порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі — депутати місцевих рад) і сільських, селищних, міських голів.

Згідно з

ч. 1 ст. 15 Закону № 2487 виборчий процес починається за 50 днів до дня чергових виборів. Таким чином, датою початку виборчого процесу з проведення місцевих виборів-2010 є 11.09.2010 р.

Для організації та проведення виборів до органів місцевого самоврядування створюються виборчі комісії.

Частиною 1 ст. 20 Закону № 2487 визначено, що виборчі комісії місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати дотримання та однакове застосування законодавства України.

До складу виборчої комісії

можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.

Згідно з

ч. 3 ст. 21 Закону № 2487 до складу виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, не можуть входити:

— кандидати в депутати;

— кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники;

— уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі;

— офіційні спостерігачі;

— посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

— військовослужбовці;

— судді та працівники правоохоронних органів;

— громадяни, які перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо цю судимість не погашено і не знято в установленому законом порядку.

Зверніть увагу: до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не можуть входити керівники відповідного закладу (

ч. 4 ст. 21 Закону № 2487).

 

Гарантії членам виборчих комісій

Для осіб, які є членами виборчих комісій з підготовки та проведення місцевих виборів, передбачено певні гарантії.

Відповідно до

ст. 119 КЗпП на час виконання державних чи громадських обов'язків, якщо згідно з чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватися в робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Ці норми поширюються на членів територіальних та дільничних виборчих комісій.

Територіальні виборчі комісії здійснюють свої повноваження з моменту прийняття рішення про створення комісії та до формування на чергових місцевих виборах нового складу територіальної комісії.

Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її створення і закінчуються через 14 днів після дня голосування, якщо інше не встановлено законом.

Члени виборчих комісій набувають своїх повноважень після прийняття виборчою комісією вищого рівня відповідного рішення (постанови). При цьому членам виборчої комісії видаються спеціальні посвідчення. Ці документи підтверджують статус члена комісії. Надання їх копій роботодавцю є підтвердженням того, що працівник підприємства, установи, організації виконує державні обов'язки в територіальній або дільничній виборчій комісії.

Таким чином, членам виборчих комісій, які

виконують обов'язки в робочий час, гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку за основним місцем роботи на підприємстві, в установі, організації.

Частиною 4 ст. 28 Закону № 2487

установлено, що члена територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку своїх повноважень у комісії не може бути звільнено з роботи, переведено на нижчу посаду з підстав, пов'язаних з виконанням ним обов'язків у виборчій комісії.

Слід пам'ятати, що відповідно до

ст. 21219 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 грн.). Крім того, звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних з виконанням його обов'язків у виборчій комісії, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1020 до 1700 грн.).

Також зауважимо, що на членів виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, поширюються гарантії щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну члена територіальної, дільничної виборчої комісії у зв'язку з виконання обов'язків, відповідно до

Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 662.

Згідно з

ч. 15 ст. 28 Закону № 2487 оплата праці у виборчій комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

 

Документальне оформлення звільнення працівника від виконання основної роботи

Підставами для звільнення працівника від основної роботи у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків члена виборчої комісії є його заява і довідка або виписка з рішення виборчої комісії про призначення його головою, заступником голови, секретарем або членом виборчої комісії на певний строк. Після пред'явлення працівником підприємства, установи, організації цих документів роботодавець видає відповідний наказ про звільнення працівника від виконання ним виробничих або службових обов'язків.

Звертаємо увагу на те, що згідно з

п. 5 ч. 5 ст. 28 і п. 4 ч. 6 ст. 28 Закону № 2487 члени виборчих комісій (територіальних та дільничних) звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи тільки на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії, тобто на певний час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії. Тому роботодавцю необхідно надати письмове повідомлення за підписом голови, заступника голови або секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших передбачених заходах. Такі повідомлення або рішення повинні містити дату, час і заплановану тривалість засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

 

Оплата праці членів виборчих комісій

Питання нарахування та виплати заробітної плати на період виконання обов'язків членів територіальних та дільничних виборчих комісій регулюються

Законом № 2487, постановою № 966 та Порядком № 251.

Згідно з

ч. 9 ст. 28 Закону № 2487 робота члена територіальної, дільничної виборчої комісії, який виконує свої повноваження на платній основі, оплачується в розмірі та порядку, установлених КМУ, за рахунок коштів бюджету АР Крим, відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.

Оплата здійснюється відповідно до затвердженого Центральної виборчої комісії єдиного кошторису видатків територіальної виборчої комісії.

Відповідно до

п. 4 Порядку № 251 за рахунок фонду оплати праці відповідної виборчої комісії, передбаченого єдиним кошторисом видатків цієї комісії, здійснюються виплати на:

— оплату праці членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження на платній основі (у територіальній комісії — не більше трьох осіб, у дільничній комісії — не більше двох осіб);

— оплату праці членів виборчих комісій у день виборів та дні встановлення підсумків голосування;

— одноразову грошову винагороду членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці.

 

1. Оплата праці членів виборчої комісії на постійній (платній) основі

Окремі члени виборчих комісій виконують свої обов'язки в комісії на постійній основі та отримують заробітну плату за свою роботу. Так, згідно з

ч. 3 ст. 28 Закону № 2487 за рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчій комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу. Ми вважаємо: оскільки на зазначених осіб поширюються гарантії за ст. 119 КЗпП, то за ними на цей період за основним місцем роботи також зберігається ще й середній заробіток.

Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження на платній основі, оплачується в розмірі та порядку, установлених

постановою № 966. При цьому розмір заробітної плати члена комісії не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Так,

постановою № 966 установлено місячну заробітну плату членам виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчій комісії з проведення місцевих виборів.

З 01.02.2010 р. набрала чинності

постанова КМУ від 27.01.2010 р. № 52, якою було внесено зміни до постанови № 966 (у новій редакції викладено додатки 1, 3 і 4). Відповідно до змін було підвищено розміри місячної заробітної плати членів територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад.

Наведемо розміри місячних заробітних плат, що діють на сьогодні для членів виборчих комісій з проведення місцевих виборів, у табл. 1 і 2.

 

Таблиця 1 (

додаток 3 до постанови № 966)

Місячна заробітна плата членів територіальних виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів

Найменування територіальної виборчої комісії

Місячна заробітна плата, грн.

голови

заступника голови

секретаря

члена комісії

Обласна, Київська та Севастопольська міська

1265

1220

1190

1150

Міська (міст республіканського значення АР Крим, міст обласного значення)

1190

1130

1070

1065

Районна

1150

1125

1045

1020

Міська (міст районного значення)

1100

1045

1005

990

Районна в місті

1130

1065

1025

1000

Сільська, селищна

990

965

930

880

 

Таблиця 2 (

додаток 4 до постанови № 966)

Місячна заробітна плата членів дільничних виборчих комісій

Найменування посади

Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборців на виборчій дільниці, грн.

до 500 осіб

від 501 до 1500 осіб

понад 1500 осіб

Голова комісії

930

945

980

Заступник голови комісії

900

920

940

Секретар комісії

880

890

900

Член комісії

870

880

880

 

У разі

якщо місячна заробітна плата, зазначена в додатках до цієї постанови, нижча від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, заробітна плата встановлюється на рівні відповідного її мінімального розміру (абзац третій п. 1 постанови № 966).

Мінімальну заробітну плату на 2010 рік установлено

ст. 53 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI. Місячні розміри мінімальної заробітної плати, що діятимуть у вересні — листопаді 2010 року, такі:

— з 1 липня по 30 вересня — 888 грн.;

— з 1 жовтня по 30 листопада — 907 грн.

Отже, для членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження на платній основі, у разі якщо встановлена

додатками 3 і 4 місячна заробітна плата нижче мінімальної, її необхідно встановити на рівні мінімальної зарплати, яка у вересні 2010 року становить 888 грн., а у жовтні — листопаді — 907 грн.

При встановленні заробітної плати членам виборчих комісій необхідно пам'ятати про існуючі обмеження. Згідно з

ч. 10 ст. 28 Закону № 2487 для членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, розмір заробітної плати не може бути нижчим за їх середню заробітну плату за основним місцем роботи і не може перевищувати розміру заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.

Розмір зарплати члена виборчої комісії, який є 

пенсіонером чи особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, установлений на момент її нарахування.

Відповідно до

п. 13 Порядку № 251 член виборчої комісії, звільнений від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на період здійснення ним повноважень з оплатою праці в комісії, для нарахування та виплати йому заробітної плати подає до територіальної виборчої комісії:

— копію паспорта;

— копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заяву та засвідчену відповідним податковим органом довідку про відсутність у нього ідентифікаційного номера;

— довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи;

— довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату за останні два місяці перед звільненням від виконання виробничих або службових обов'язків, що обчислюється відповідно до

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Нарахування заробітної плати члену виборчої комісії, який виконує свої повноваження з оплатою праці в комісії (на платній основі), здійснюється територіальною виборчою комісією пропорційно відпрацьованому часу на підставі табеля обліку робочого часу, що ведеться секретарем відповідної виборчої комісії або, за дорученням голови комісії, іншим членом виборчої комісії (

п. 11 Порядку № 251).

Виплата заробітної плати здійснюється в установленому законодавством України порядку

не рідше двох разів на місяць, у тому числі шляхом перерахування через установу банку на особовий картковий чи інший рахунок на підставі заяви члена виборчої комісії (п. 24 Порядку № 251).

 

2. Оплата роботи членів виборчих комісій у день голосування та дні встановлення підсумків голосування

Частиною 12 ст. 28 Закону № 2487

установлено, що робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів оплачується в розмірі та порядку, установлених КМУ.

Згідно з

абзацом другим п. 1 постанови № 966 і п. 18 Порядку № 251 робота членів виборчих комісій (у тому числі тих, що виконують свої повноваження не на платній основі) оплачується в межах витрат, передбачених на цю мету в кошторисах відповідних виборчих комісій, у розмірі не більше 14 % мінімальної заробітної плати за кожен відпрацьований день (абзац другий п. 1 постанови № 966).

Як зазначено в

ч. 2 ст. 71 Закону № 2487, підрахунок голосів дільничною виборчою комісією починається відразу після закінчення голосування, здійснюється без перерви та закінчується після складання і підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за всіма виборчими округами (мажоритарними, багатомандатними), у яких здійснювалося голосування на виборчій дільниці.

Відповідно до

ч. 2 ст. 75 Закону № 2487 засідання територіальної виборчої комісії починається в момент надходження перших протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій ділянці та інших виборчих документів дільничної, територіальної виборчої комісії та триває безперервно до встановлення підсумків голосування і (або) результатів місцевих виборів.

Процедура підрахунку голосів виборчими комісіями фіксується протоколом.

Ураховуючи викладене, датою закінчення встановлення підсумків голосування, що приймається для визначення розмірів оплати праці, є день складання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. При цьому оплата роботи членів виборчих комісій здійснюється з урахуванням обмежень, установлених

Порядком № 251. Так, оплата роботи членів дільничних і територіальних виборчих комісій у день голосування та в дні встановлення підсумків голосування здійснюється не більше ніж за два дні (п. 18 Порядку № 251).

Підставою для оплати роботи членів виборчих комісій у такі дні є табель обліку робочого часу, в якому напроти прізвища кожного члена комісії, який працював у ці дні, проставляється позначка «Р».

Необхідно пам'ятати, що згідно з

п. 3 постанови № 966 заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, включається до фактичного заробітку за основним місцем роботи при обчисленні пенсії та середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодавством (для розрахунку відпускних, оплати листків непрацездатності тощо).

 

3. Виплата одноразової грошової винагороди

Членам виборчих комісій

у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів, може бути виплачено ще й одноразову грошову винагороду (ч. 11 ст. 28 Закону № 2487, п. 2 постанови № 966). Механізм обчислення і виплати винагороди регулюється п. 19 — 22 Порядку № 251.

Така винагорода

не є обов'язковою та може бути нарахована за наявності загальної економії фонду оплати праці тим членам комісії, які брали активну участь в її роботі незалежно від того, на платній чи безплатній основі вони працюють у цій комісії. Винагорода нараховується тільки один раз після встановлення підсумків голосування та виплачується не пізніше ніж через чотири дні після встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі.

Розмір одноразової винагороди члена комісії визначається на засіданні відповідної комісії за поданням її голови, залежить від особистого внеску кожного члена комісії у діяльність виборчої комісії та не може перевищувати розміру

місячної заробітної плати за посадою, яку він обіймає у відповідній виборчій комісії.

Рішення дільничної виборчої комісії про виплату одноразової винагороди затверджується рішенням відповідної територіальної виборчої комісії.

 

Залучення фахівців і технічних працівників

Згідно з

ч. 23 ст. 27 Закону № 2487 для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень Центральна виборча комісія і територіальні виборчі комісії можуть залучати відповідних фахівців, технічних працівників.

Залученими працівниками

не можуть бути державні службовці, посадові та службові особи органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів.

З такими фахівцями виборчою комісією укладаються цивільно-правові договори. Форма таких договорів може бути аналогічна формі, затвердженій

постановою ЦВК «Про порядок залучення фахівців і технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України» від 23.10.2009 р. № 189.

Для укладення цивільно-правових договорів фахівці та технічні працівники мають подати до відповідної комісії копії таких документів:

— паспорта;

— документа про освіту, якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації;

— довідки про присвоєння ідентифікаційного номера чи заяви, засвідчену податковим органом довідку про відсутність у них ідентифікаційного номера.

Із фахівцями, відповідальними за збереження матеріальних цінностей та грошових коштів, укладається також договір про матеріальну відповідальність.

Розміри оплати праці фахівців і технічних працівників під час підготовки та проведення місцевих виборів визначаються в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України та в межах затвердженого кошторису (

ч. 13 ст. 28 Закону № 2487).

 

На закінчення зауважимо, що виходячи з практики роботи виборчих комісій підхід до механізму розподілу виплат між членами виборчих комісій є таким.

На одному з перших засідань кожна дільнична комісія встановлює свій штатний розпис. Слід зауважити, що на власний розсуд комісія взагалі може не залучати працівників на платній основі, а згодом використати весь фонд оплати праці на виплату одноразової винагороди (преміальних) пропорційно внеску кожного члена комісії.

В окрузі можуть бути комісії, в яких працюють одна чи дві особи на платній основі, їм виплачується зарплата за кількістю відпрацьованих днів, а решта суми розподіляється між членами комісії як грошова винагорода. Але можуть бути й такі дільничні комісії, які весь виділений фонд оплати праці розподіляють між усіма членами комісії, оскільки в їх штатному розписі немає тих, хто працює на платній основі.

На цьому закінчимо розгляд нашої теми. Сподіваємося, що пропонована стаття допоможе дотримуватись усіх норм та положень, установлених законодавством у частині оплати праці членів виборчих комісій.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд