Звітність з ЄСВ: заповнюємо разом

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Лютий, 2011/№ 3
Стаття

Звітність з ЄСВ: заповнюємо разом

 

Наближаються строки подання роботодавцями першого у 2011 році звіту з єдиного соціального внеску. У зв’язку з цим розглянемо особливості складання та порядок подання цієї звітності до органів Пенсійного фонду.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон № 2464 —

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Порядок № 22-2 —

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2.

Порядок № 26-1 —

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1.

Інструкція № 5 —

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Перелік № 1170

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Інструкція № 21-5 —

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5.

 

Як відомо, з 1 січня 2011 року згідно із

Законом № 2464 замість чотирьох платежів до Пенсійного фонду України (далі — ПФУ), Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасного випадку введено один — єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ).

У зв’язку з цим і звітність установлено єдину. Зазначимо, що на виконання вимог

ст. 6 Закону № 2464 розроблено Порядок № 22-2, який установлює порядок, строки подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску до органів ПФУ та його форму.

Порядок № 22-2

набув чинності з 1 січня 2011 року. Саме з цієї дати втрачає чинність Порядок № 26-1, згідно з яким подавалася пенсійна звітність до 1 січня 2011 року. Одразу заспокоїмо читачів, що кардинальних змін у заповненні звіту не відбулося, форми дуже нагадують попередні, передбачені Порядком № 26-1.

Порядком № 22-2

, як і раніше, передбачено звіти за формою згідно з додатками 4, 5, 6, які подаються страхувальниками залежно від їх категорії.

Більшість роботодавців зацікавиться

додатком 4 до Порядку № 22-2. Тому на заповненні саме цієї форми ми й зупинимося докладніше.

 

Строки та форма подання

Починаючи зі звіту за січень 2011 року звичайні роботодавці — страхувальники, в яких працюють особи за трудовим договором (контрактом) або за договором цивільно-правового характеру,

щомісяця зобов’язані подавати до органів ПФУ Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 4 до Порядку № 22-2).

Звіт за новою формою (

додаток 4) необхідно подавати не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом (п. 3.1 Порядку № 22-2). У разі коли останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем строку вважається перший після нього робочий день (п. 2.15 Порядку № 22-2). Отже, останнім днем подання звіту за січень 2011 року є 21 лютого 2011 року, оскільки останній день строку подання звіту (20.02.2011 р.) припадає на вихідний день.

Звернемо увагу, що керівник органу ПФУ з метою раціонального перерозподілу навантаження протягом періоду звітування може ініціювати розроблення та затвердження рекомендованого графіка подання звіту для страхувальників. Про це

повідомляють страхувальника не пізніше ніж за 10 днів до рекомендованої дати подання звіту (п. 2.16 Порядку № 22-2).

Слід зазначити, що звіт до органів ПФУ

подається особисто фізичною особою, страхувальником або відповідальною особою фізичної особи чи страхувальника (п. 2.1 Порядку № 22-2).

Відповідно до

п. 2.2 Порядку № 22-2 звіт подається одним зі способів:

в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через центр обробки електронних звітів згідно з Порядком подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженим постановою правління ПФУ від 19.04.2007 р. № 7-7 (у цьому випадку звіт на паперових носіях не подається);

на паперових носіях, засвідчених підписом керівника (страхувальника) та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти (раніше дозволялося за наявності не більш десяти осіб).

Зверніть увагу на те, що звіт,

надісланий поштою, не вважається поданим (п. 2.11 Порядку № 22-2).

Також зазначимо, що у випадках, коли страхувальник у звітному періоді

змінює місцезнаходження або місце проживання (за межами територіального обслуговування органу ПФУ, в якому він перебував на обліку), звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу ПФУ за новим місцем узяття на облік (п. 3.5 Порядку № 22-2).

У разі зняття з обліку в органах ПФУ страхувальник зобов’язаний подати звіт за звітний період до дати зняття з обліку та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавалися

(п. 2.13 Порядку № 22-2).

Важливо пам’ятати, що:

— чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, визначених

Порядком № 22-2 (п. 5.1 Порядку № 22-2);

— у разі виявлення недостовірних відомостей, які подані після закінчення звітного періоду та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає до органу ПФУ необхідні коригуючі або скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу разом з пояснювальною запискою щодо зміни відомостей

(п. 5.2 Порядку № 22-2);

— у разі якщо звіт подано помилково не за звітний період, а за попередній страхувальник повинен подати

два звіти: перший звіт — за попередній період, а другий — за поточний період (п. 5.3 Порядку № 22-2).

 

Структура звіту

Отже,

додаток 4 до Порядку № 22-2 є найпоширенішою формою звіту для страхувальників.

Цей

додаток складається з дев’яти таблиць.

Для наочності та зручності читачів узагальнимо та наведемо інформацію про те, хто подає таблиці та в яких випадках.

 

Номер таблиці додатка 4

Найменування таблиць додатка 4

Хто подає

Необхідність подання таблиці за відсутності даних для заповнення (на титульному аркуші додатка 4 напроти таблиці, яку не подають, ставлять прокреслення)

1

2

3

4

1

Нарахування єдиного внеску

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами*

Прямої дозвільної норми не подавати за відсутності даних для заповнення в Порядку № 22-2 немає. Однак згідно з роз’ясненнями, наданими фахівцями ПФУ, юридичні особи, які не використовують працю найманих працівників, звіт за формою додатка 4 до Порядку № 22-2 не подають, оскільки не мають статусу страхувальника

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення (за деякі категорії застрахованих осіб і батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства тощо)

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

Страхувальники (за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших, утворених відповідно до закону, військових формувань, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту)

4

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми
грошового забезпечення

Страхувальники (за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу)

5

Трудові відносини застрахованих осіб

Страхувальники (для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб)

Подається, якщо протягом звітного періоду:
— було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір*);
— відбулися зміни в П. І. Б. або в номері облікової картки застрахованої особи.
Не подається, якщо протягом звітного місяця:
— не було фактів укладання (розірвання) трудових (цивільно-правових договорів);
— не змінювалися дані про прізвище, ім’я, по батькові та облікової картки застрахованої особи (п. 4.8 Порядку № 22-2)

6

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

Страхувальники (для відображення у розрізі кожної застрахованої особи. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій
застрахованих осіб, визначених у додатку 2
до Порядку № 22-2)

Прямої дозвільної норми не подавати за відсутності даних для заповнення в Порядку № 22-2 немає. Однак згідно з роз’ясненнями фахівців ПФУ юридичні особи, які не використовують працю найманих працівників, звіт за формою додатка 4 до Порядку № 22-2 не подають, оскільки не мають статусу страхувальника

7

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Страхувальники (у разі визначення періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів зараховується при визначенні права на відповідну пенсію).
Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства наведено в додатку 3 до Порядку № 22-2

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця не формується та не подається (п. 4.13 Порядку № 22-2)

8

Відомості про осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб,
які здійснюють догляд за інвалідом
I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення

Прямої дозвільної норми не подавати за відсутності даних для заповнення в Порядку № 22-2 немає

9

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

Страхувальники (за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших, утворених відповідно до закону, військових формувань, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту)

* Крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію його, як підприємця.

 

Як бачимо, таблиці 1 — 4 призначені для відображення розрахунку сум ЄСВ, який підлягає сплаті, таблиця 5 — інформації про трудові (цивільно-правові) відносини страхувальників з фізичними особами, таблиці 6 — 9 — для обліку відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам для системи персоніфікованого обліку.

 

Загальні вимоги до заповнення звіту

Звернемо увагу на загальні вимоги, що висуваються до формування звіту:

— паперовий звіт заповнюється

українською мовою без помарок та виправлень. У разі незаповнення того чи іншого рядка звіту через відсутність операції цей рядок прокреслюється (п. 2.4 Порядку № 22-2);

— грошові суми в таблицях звіту заповнюються

у гривнях з копійками (п. 2.7 Порядку № 22-2);

— якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, то на кожному аркуші звіту вказується реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника (

п. 2.8 Порядку № 22-2);

— таблиці звіту завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника). Якщо страхувальник є юридичною особою, таблиці звіту засвідчуються печаткою страхувальника. Якщо страхувальник є фізичною особою, таблиці звіту засвідчуються печаткою страхувальника за її наявності (

п. 2.9 Порядку № 22-2).

Як уже зазначалося, звіт за формою

додатка 4 до Порядку № 22-2 складається з дев’яти таблиць.

Першою сторінкою такого звіту є титульний аркуш, серед заповнюваних реквізитів якого є перелік таблиць звіту.

У переліку таблиць звіту напроти назви кожної з таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів ПФУ, проставляються прокреслення.

У графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі «Кількість рядків» зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 — 9

додатка 4 до Порядку № 22-2.

У графі «Усього» проставляються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок рядків у цих аркушах.

Отже, хоча звіт складається з дев’яти таблиць,

звичайні страхувальники — роботодавці заповнюють лише таблиці 1, 6 та таблиці 5, 7 (у разі потреби). Зазначимо, що порядок заповнення таблиць 5 і 7 не зазнав суттєвих змін. Для відображення персоніфікованих відомостей про застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб, який вестиме ПФУ, призначено таблиці 5, 6 і 7. Особливості заповнення цих таблиць аналогічні діючій у 2010 році персоніфікованій звітності щодо пенсійних внесків. Нова таблиця 5 доповнена однією графою, яка має абсолютно формальний характер про застраховану особу, зокрема, графа 6 «Громадянин України/або ні». Крім того, графа 9 цієї таблиці отримала назву «Трудові відносини/угоди ЦПХ». Таблиця 7 додатка 4 до Порядку № 22-2 повністю дублює форму таблиці 7 додатка 4 до Порядку № 26-1.

А ось таблиці 1 та 6 мають певні особливості в заповненні. Наприклад, тепер до загальної таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» об'єднали таблиці 6 і 7, що застосовувалися раніше. У цій таблиці

відображатимуться всі дані в розрізі кожної застрахованої особи стосовно відомостей про суми нарахованої їй у звітному місяці заробітної плати (доходу). Про нові правила в заповненні саме цих таблиць і йтиметься далі.

 

Особливості заповнення таблиці 1 додатка 4

Для зручності нюанси заповнення таблиці 1 та додатка до таблиці 1 додатка 4 наведемо в табличній формі (див. також с. 42 — 45).

 

№ рядка таблиці 1

Особливості заповнення рядка

1

2

1 (1.1 — 1.4.1)

У рядках указуються сума нарахованої у звітному місяці заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та сума лікарняних без обмеження максимальною величиною доходу, з якого справляється ЄСВ.
Нагадаємо, що фонд оплати праці, інших заохочувальних та компенсаційних виплат визначається Інструкцією № 5.
Не підлягають відображенню виплати, які зазначені в Переліку № 1170 // див. «ОП», 2011, № 1, с. 9

2 (2.1 — 2.3)

У рядках указуються сума заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та сума лікарняних, нарахована у звітному місяці з урахуванням максимальної величини доходу, з якого справляється ЄСВ.
У 2011 році розмір максимальної величини доходу, з якого справляється ЄСВ, становить: у січні — березні — 14115 грн.,
у квітні — вересні — 14400 грн., у жовтні — листопаді — 14775 грн., у грудні — 15060 грн.
Зверніть увагу: при визначенні максимальної величини бази нарахування ЄСВ виплати враховуються в такій послідовності
(п.п. 4.3.2 Інструкції № 21-5):
1) сума нарахованої заробітної плати;
2) сума винагород за договорами цивільно-правового характеру;
3) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Крім того, у рядку 2.3, на наш погляд, слід відображати загальну суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, і допомог, що виплачуються за рахунок коштів фондів соціального страхування, з урахуванням максимальної бази нарахування ЄСВ.
Треба зазначити, що, хоча сама назва рядка про це зовсім і не свідчить, ми аргументуємо свою позицію тим, що іншого рядка в таблиці 1 додатка 4 для відображення таких сум (оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності) не передбачено

3 (3.1 — 3.3)

У рядках відображається загальна сума нарахованого у звітному місяці ЄСВ. У рядках 3.1 — 3.2 наводиться розшифровка сум нарахованого ЄСВ у розрізі видів виплат, які нараховувалися у звітному місяці (зарплата, винагороди за цивільно-правовими договорами, лікарняні). У рядках 3.1.1 — 3.1.6 розшифровуються суми ЄСВ, нарахованого на зарплату залежно від категорії роботодавців та застрахованих осіб

4 (4.1 — 4.1.3)

У рядках указується загальна сума нарахованої працівникам заробітної плати з урахуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Нагадаємо, що рядок 4.1.3 заповнюють роботодавці, які використовують працю осіб, що працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, який дає право на отримання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII, «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII, «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-XII, «Про Національний банк України» від 20.05.99 р.
№ 679-XIV, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III, Митного кодексу України від 11.07.2002 р. № 92-IV, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13.10.95 р. № 379/95-ВР

4.2

У рядку вказується загальна сума нарахованих у звітному місяці винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ

4.3

У цьому рядку за аналогією заповнення рядка 2.3 слід відображати загальну суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомог, що виплачуються за рахунок коштів фондів соціального страхування, з урахуванням максимальної бази нарахування ЄСВ

5 (5.1 — 5.5)

У рядках вказується загальна сума утриманого з доходів застрахованих осіб ЄСВ. Наводиться розшифровка сум ЄСВ у розрізі ставок

6 (6.1, 6.2, 6.3)

Рядок заповнюється, якщо у звітному місяці страхувальник самостійно виявив заниження сум ЄСВ у попередніх звітних періодах.
У рядку 6.1 відображається сума донарахованого унаслідок виправлення помилки ЄСВ, крім ЄСВ, донарахованого за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва, який відображається в рядку 6.2.
У рядках 6.1.1 — 6.1.8 указуються суми донарахованого ЄСВ у розрізі ставок у частині нарахувань. Сума доутриманого ЄСВ указується в рядку 6.3. У рядках 6.3.1 — 6.3.5 відображаються суми доутриманого ЄСВ у розрізі ставок у частині утримань.
У рядку 6.2 самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою ЄСВ за розміром, встановленим раніше, та нарахованою сумою ЄСВ за встановленим розміром за зазначений період) страхувальник відображає за звітний період, в якому ним отримано повідомлення ПФУ

6.4

Рядок заповнюється страхувальником, якщо він самостійно виявив заниження бази нарахування ЄСВ у попередніх звітних періодах. Це стосується суми виплат, які помилково не були включені до бази для нарахування ЄСВ, із зазначенням змісту такої помилки.
У рядку «Зміст помилки» вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку своєчасно не нараховано ЄСВ.
За наявності декількох помилок описується кожна з них.
При цьому зазначений рядок не використовується, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, оскільки такі суми включаються до заробітної плати того місяця, в якому були здійснені їх нарахування (п.п. 4.3.3 Інструкції № 21-5)

7 (7.1, 7.2, 7.3)

Рядок заповнюється, якщо у звітному місяці страхувальник самостійно виявив завищення сум ЄСВ у попередніх звітних періодах.
У рядку 7.1 відображається сума ЄСВ, на яку зменшується нарахована сума ЄСВ унаслідок виправлення помилки, крім суми ЄСВ, на яку слід зменшити нарахування у зв’язку зі зменшенням класу професійного ризику виробництва, яка відображається в рядку 7.2.
У рядках 7.1.1 — 7.1.8 указуються суми ЄСВ, на які має бути зменшено нарахування в розрізі ставок. Сума ЄСВ, на яку зменшуються утримання, указується в рядку 7.3.
У рядках 7.3.1 — 7.3.5 відображаються суми ЄСВ, на які має бути зменшено утримання, у розрізі ставок

7.4

Заповнюється страхувальником, якщо він самостійно виявив завищення бази нарахування ЄСВ у попередніх звітних періодах (виплати, помилково включені до бази для нарахування ЄСВ).Також слід зазначити зміст помилки, яка спричинила завищення сум ЄСВ у попередніх звітних періодах, за наявності декількох помилок описується кожна з них

8

У рядку вказується загальна сума нарахованого та утриманого ЄСВ, що підлягає сплаті за звітний місяць, з урахуванням донарахувань та зменшень у результаті виправлення помилок. У рядках 8.1 — 8.13 наводиться розшифровка сум ЄСВ у розрізі ставок

 

Додаток до таблиці 1

Показник

Що слід відображати

1

2

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду

Суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, строк виплати якої настав до 1 числа звітного місяця (своєчасно не виплачена працівникам зарплата на 1 число звітного місяця). Ті страхувальники, які своєчасно розрахувалися з працівниками із зарплати, цей рядок прокреслюють

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду

Суми заборгованості з виплати зарплати з урахуванням невиплачених сум заробітної плати, строк виплати яких настав у звітному місяці. У зазначених показниках враховується заборгованість з виплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, депонована заробітна плата у зазначені показники не включаються

Сальдо розрахунків рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням» на початок звітного періоду (Дт, Кт, у тому числі за видами заборгованості)

Заповнюються згідно з даними бухгалтерського обліку

Сальдо розрахунків рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням» на кінець звітного періоду (Дт, Кт, у тому числі за видами заборгованості)

Виплачено заробітної плати усього, у тому числі у натуральній формі,
у тому числі: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород, пов’язаних з відносинами трудового найму, нарахованої за період до 01.01.2011 р.,
у тому числі: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород, пов’язаних з відносинами трудового найму, нарахованої за період до 01.01.2004 р.

Суми виплаченої заробітної плати у звітному місяці. У тому числі окремо страхувальники вказують суму зарплати, виплаченої в натуральній формі, суму зарплати, нарахованої за період з 01.01.2004 р. до 01.01.2011 р., та суму зарплати, нарахованої до 01.01.2004 р., що виплачено у звітному місяці.
Слід зазначити суму виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої). До натуральної форми оплати праці належать: видача продукції як власного виробництва, так і отриманої за бартером; розрахунки з комунальними підприємствами з метою погашення заборгованості працівників за квартирну плату, комунальні та інші послуги; виплата товарами широкого вжитку через спеціальні магазини тощо

1. Належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011 р.:
1.1. Страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
1.2. Страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
1.3. Страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

Суми заборгованості, які залишилися перед фондами соціального страхування за страховими внесками. Зазначаються суми такої заборгованості, які підлягають сплаті окремо на рахунки відповідних фондів. Ті страхувальники, які не мають такої заборгованості, цей рядок прокреслюють

2. Належить до сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період до 01.01.2004 р.

Суми заборгованості за розрахунками з ПФУ (на 01.01.2004 р.). Ті страхувальники, які не мають такої заборгованості, цей рядок прокреслюють

3. Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р.

Суми виправлених помилок, які самостійно виявлені страхувальниками, що і були допущені при нарахуванні пенсійних внесків до 01.01.2011 р. Також страхувальник зобов’язаний указати, чи спричинює виправлення помилки необхідність змін у персоніфікованому обліку застрахованих осіб, та зазначити зміст помилки. Ті страхувальники, які не мають таких помилок, цей рядок прокреслюють

4. Установлені строки виплати заробітної плати

Указуються строки виплати заробітної плати, установлені в колективному договорі або нормативному акті роботодавця, який погоджено з виборним органом первинної профспілкової організації (а за відсутності таких органів — з представниками, обраними та уповноваженими трудовим колективом), тобто зазначаються дати отримання заробітної плати за першу та другу половину місяця

 

Особливості заповнення таблиці 6 додатка 4

Нюанси заповнення таблиці 6 додатка 4 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» також розглянемо в таблиці, яка нижченаведена.

 

Графи

Що слід відображати

1

2

1, 2, 3

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника та звітний період, за який подається звіт

4

Відмітка «Х» уноситься до клітинки:
«початкова», якщо за відповідний звітний період таблиця подається вперше;
«скасовуюча», якщо необхідно повністю скасувати відомості раніше поданого звіту, в якому було допущено помилку в:
П. І. Б. застрахованої особи;
зазначенні громадянства;
коді страхувальника;
номері облікової картки застрахованої особи (номер ЗО);
серії та номері свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
паспортних даних;
серії та номері документа, який засвідчує особу, що не є громадянином України, але працює на території України і не має ідентифікаційного номера;

— коді категорії ЗО;
— коді підстави для обчислення стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (спеціальний стаж).
Зверніть увагу: зміни в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць
при
формуванні та поданні скасовуючих документів не допускаються (п. 5.8 Порядку № 22-2)

5, 6, 7

№ запису; дані про громадянство та стать застрахованої особи

8

Номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з ДРФО. Для застрахованих осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку в паспорті, указуються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія і номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр). Якщо в такої застрахованої особи немає свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, указуються паспортні дані: серія і номер (БКNNXXXXXX, де «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта (з провідними нулями). Для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України і не мають ідентифікаційного номера, указується серія і номер документа, який засвідчує особу

9

Коди категорії застрахованих осіб відповідно до таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку № 22-2)

10

Код типу нарахувань (1 — 5). Заповнюється лише в разі, якщо в поточному місяці застрахованій особі було нараховано виплати, передбачені переліком кодів типу нарахувань:
1 — сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул;
2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму ЄСВ;
3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму ЄСВ;
4 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом ПФУ донараховано суму ЄСВ;
5 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом ПФУ зменшено зайво нараховану суму ЄСВ

11

Місяць і рік, за який нараховано дохід (перші дві цифри — це місяць, інші чотири цифри — рік). У цій графі, крім сум із кодами нарахувань 1, 2, 3, 4, 5, також слід відображати суми виплат за дні тимчасової непрацездатності та дні відпустки застрахованої особи у тому випадку, коли такі виплати припадають на зазначений місяць. В інших випадках поле не заповнюється

12

П. І. Б. застрахованої особи відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи

13

Суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги), лікарняні без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. Графа формується окремо щодо кожної застрахованої особи з урахуванням такої черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:
1) сума нарахованої заробітної плати;
2) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо роботи, що виконуються (послуги, які надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);
3) сума лікарняних.
Суми відпускних та суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності відображаються у полі відповідного місяця тільки в сумі, яка припадає на такий місяць. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в наступних рядках за першим рядком.
На одну застраховану особу допускається декілька записів, якщо протягом одного звітного періоду:
— застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази нарахування ЄСВ та розміри ставок ЄСВ;
— нарахування здійснювалися за майбутні (відпускні) та минулі (лікарняні та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди

14

Суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги), лікарняні в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому ця графа формується виключно з урахуванням зазначеної вище черговості виплат. Зауважимо, що в такій самій черговості враховуються виплати при визначенні максимальної величини бази нарахування ЄСВ.
Відомості щодо застрахованих осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, відображаються у звіті за місяць, в якому проведено таке нарахування заробітної плати (доходу), в окремих рядках у розрізі кожного місяця та року, за який проведено нарахування заробітної плати (доходу). У такому самому порядку формуються відомості на осіб, яким нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду, — середня заробітна плата за час вимушеного прогулу.

 

Щомісячні суми нарахованої застрахованій особі заробітної плати згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу, яка не належить до науково-технічної, цій самій застрахованій особі відображаються в іншому рядку

15

Сума ЄСВ, утриманого із зарплати (доходу) застрахованої особи

16

Дані про наявність трудової книжки застрахованої особи у страхувальника-роботодавця (відмітка «1» — є, «0» — немає)

17

Дані про наявність у застрахованої особи спецстажу (відмітка «1» — є, «0» — немає)

 

Приклад заповнення звітності

Отже, пропонуємо розглянути порядок заповнення звітності на числовому прикладі. Дані для заповнення звіту за січень 2011 року наведемо нижче.

 

П. І. Б. працівників, ідентифікаційний номер

Зарплата

Лікарняні

Відпускні

Винагорода
за договорами ЦПХ

Сума нарахованого ЄСВ

Сума утриманого ЄСВ

37,26 %

33,2 %

34,7 %

3,6 %

2 %

2,6 %

Авасін С. С.
2541235541

810,00

990,00

Х

Х

Х

64,80

Бодрюков А. О.
2137785694

2200,00

79,20

Васильчук Д. А.
2685469273

2000,00

72,00

Григорян Н. П.
2369584721

2080,00

74,88

Руденюк М. А.
2456395763

600,00

15,60

Савельєва Ю. В.
2369523674

640,00

390,00

23,04

7,80

Яхненко І. І.
2442274136

2600,00

93,60

Разом

10330,00

390,00

990,00

600,00

4217,83

129,48

208,20

407,52

7,80

15,60

 

Додаткові дані, необхідні для складання звіту:

— Авасін С. С. у період з 11.01.2010 р. по 25.01.2011 р. перебував у щорічній відпустці. Сума відпускних склала 990 грн.;

— Бодрюкова А. О. прийнято на роботу з 10.01.2011 р. за трудовим договором;

— з Руденюк М. А. укладено договір ЦПХ (з 11.01.2011р. по 14.01.2011 р.), сума винагороди складає 600 грн. Акт виконаних робіт підписано 14.01.2011 р.;

— Савельєва Ю. В. хворіла в період з 30.12.2010 р. по 10.01.2011 р., про що свідчить листок непрацездатності. Сума лікарняних склала 390 грн., з них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства — 130,00 грн. (за два робочі дні — 30.12.2010 р., 31.12.2010 р.), сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 260,00 грн. (за чотири робочі дні — 04.01.2010 р., 05.01.2010 р., 06.01.2010 р., 10.01.2010 р.).

Згідно з положеннями колективного договору, який укладено на підприємстві, встановлено:

— заробітна плата на підприємстві виплачується два рази на місяць: 7-го та 22-го числа. У випадку, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

— розмір заробітної плати за першу половину місяця становить 50 % від окладу;

— при розрахунку суми авансу необхідно враховувати фактичну зайнятість працівника.

На 01.01.2011 р. підприємство не має заборгованості за внесками до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, нарахованими в період до 01.01.2011 р.

Внески до зазначених фондів соціального страхування, а також податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за грудень 2010 року було перераховано підприємством 31.12.2010 р.

Заробітну плату за грудень 2010 року було виплачено згідно з положеннями колективного договору 6 січня 2011 року в сумі 5300,00 грн.

Загальна сума доходу, виплаченого працівникам у січні 2011 року, склала 11317,74 грн.

Загальна сума ЄСВ, сплаченого до бюджету із доходу, виплаченого працівникам протягом січня 2011 року (у тому числі з авансу за січень 2011 року), склала 2235,60 грн.

Поточна заборгованість із сплати ЄСВ на кінець січня 2011 року складає: (4217,83 + 129,48 + 208,20 + 407,52 + 7,80 + 15,60) - 2235,60 = 2750,83 грн.

Клас професійного ризику виробництва — 23. Ставка ЄСВ у частині нарахувань — 37,26 %.

 

Отже, розпочнемо заповнення звітності. У пропонованому варіанті прикладу необхідно буде заповнити такі форми:

— титульний аркуш

додатка 4;

— таблицю 1 «Нарахування єдиного внеску»;

— таблицю 5 «Трудові відносини застрахованих осіб»;

— таблицю 6 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд