Теми статей
Обрати теми

Перелік нормативно-правових актів щодо єдиного соціального внеску

Редакція ОП
Довідкова інформація

перелік нормативно-правових актів щодо єдиного соціального внеску

 

Шановні читачі!

У зв’язку з набуттям чинності з 1 січня 2011 року Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464) (див. «ОП», 2010, № 15; № 16, с. 37) розроблено та затверджено цілу низку підзаконних актів. І щоб ні один із цих документів не залишився поза вашою увагою, ми вирішили навести їх перелік. Отже, з 1 січня 2011 року нарахування, сплата та облік ЄСВ відбуваються згідно з такими документами:

 

Документ

Що регламентує

1

2

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170
(див. с. 9 цього номера газети)

Розроблено відповідно до

ч. 7 ст. 7 Закону № 2464 . Цим Переліком визначено види виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується ЄСВ, зокрема:
— виплати, які здійснюються у грошовій формі (розд. I);
виплати, які надаються в натуральній або грошовій формі (розд. II)

Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів, затверджений постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-1

Розроблено на виконання ст. 9 Закону № 2464.
Регламентує процедуру:
— зарахування в рахунок майбутніх платежів з ЄСВ;
— повернення платнику суми помилково сплаченого ЄСВ.
До помилково сплачених сум не відносяться авансові платежі з ЄСВ, сплачені при кожній виплаті зарплати.
Повернення здійснюється на підставі заяви, складеної в довільній формі. До заяви обов'язково додається оригінал або копія розрахункового документа (квитанція, платіжне доручення тощо), який підтверджує помилкову сплату коштів.
ПФУ готує документи на повернення коштів протягом п’яти робочих днів з моменту подання страхувальником заяви (з них — три дні для підготовки висновку та два дні для оформлення документів на повернення). Повернення коштів здійснюється Держказначейством на рахунок, з якого надійшли кошти

Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів, затверджений постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-2

Розроблено на виконання ст. 12 Закону № 2464, Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV та Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.
Установлює механізм обліку ПФУ надходження сум ЄСВ, внесків та збору до ПФУ, штрафів та пені з ЄСВ, фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій у картках особових рахунків платників.
У картці особового рахунка відображаються суми:
— платежів, самостійно визначених платником (дані звіту);
— платежів, нарахованих (зменшених, списаних) відповідним органом ПФУ;
— розстрочені при розірванні договору розстрочення.
Також передбачено можливість звіряння сум, що надійшли, за бажанням платника (п. 2.6 Порядку). Крім того, на 1 січня кожного року ПФУ проводиться звірення розрахунків усіх платників за всіма платежами. За платежами, за якими виникли розбіжності, за бажанням платника друкуються картки особових рахунків платників (п. 9.2 Порядку).
У зв’язку з набуттям чинності цією постановою ПФУ, а саме з 01.01.2011 р., втратила чинність діюча
до цього аналогічна постанова правління ПФУ від 19.01.2002 р. № 2-4

Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затверджений постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-3

Розроблено на виконання ст. 24 Закону № 2464.
Регулює механізм прийняття банками документів на видачу (перерахування) коштів для виплати зарплати, на які нараховують ЄСВ.
Банки приймають документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання документів (документів на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати ЄСВ у розмірі не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.
Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума ЄСВ менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, то банки приймають документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом з оригіналом довідки-розрахунку (додаток 1 до цього Порядку), яка погоджується з ПФУ.
У зв’язку з набуттям чинності цією постановою ПФУ, а саме з 01.01.2011 р., втратила чинність діюча до цього аналогічна постанова правління ПФУ від 07.04.2009 р. № 12-1

Порядок проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року, затверджений постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-4

Розроблено відповідно до п. 7 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464.
Розстроченню підлягає заборгованість:
— зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, не погашена станом на 1 січня 2011 року;
— із відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що виникла до 1 січня 2011 року;
— із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року.
Заборгованість підлягає розстроченню для сплати рівними частками терміном не більш як на
60 календарних місяців починаючи з 1 січня 2011 року.
За заявою платника ПФУ здійснює звірення сум заборгованості із платниками та оформлює його відповідним актом. Протягом 10 робочих днів із дня підписання акта звірення вручає (надсилає) платнику рішення про розстрочення за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
Сплата розстрочених сум здійснюється рівними частками щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає після зазначеного періоду, незалежно від факту виплати заробітної плати за цей період.
Крім того, суми заборгованості, які станом на 1 січня 2011 року є предметом судового розгляду, підлягають розстроченню відповідно до цього Порядку

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5 (див. с. 12 цього номера газети)

Розроблено на виконання ст. 8, 12 і 25 Закону № 2464.
Визначає процедуру нарахування і сплати ЄСВ, нарахування і сплати фінансових санкцій органами ПФУ та стягнення заборгованості зі сплати ЄСВ

Порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах
Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-6

Розроблено на виконання ст. 5 Закону № 2464.
Визначає механізм взяття на облік та зняття з обліку в органах ПФУ платників ЄСВ.
Узяття на облік платників ЄСВ здійснюється ПФУ шляхом унесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.
У зв’язку з набуттям чинності цією постановою ПФУ, а саме з 01.01.2011 р., втратила чинність діюча до цього аналогічна постанова правління ПФУ від 10.10.2006 р. № 14-4 і виключено розд. 3 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.
Порядок
набрав чинності з 01.01.2011 р., крім п. 5.4, що набирає чинності з 10.02.2011 р.

Положення про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-1

Розроблено на виконання ст. 16 Закону № 2464.
Визначає організацію ведення ПФУ Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб і призначений для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку ЄСВ, його платників та застрахованих осіб.
До реєстру страхувальників вносяться такі відомості:
— ідентифікаційний код юридичних осіб;
— ідентифікаційний номер фізичних осіб — платників податків;

— найменування (для фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, — прізвище, ім'я, по батькові);
— місцезнаходження (для юридичної особи) та місце реєстрації місця проживання або місце фактичного проживання (для фізичної особи);
— форма власності;
— види економічної діяльності, в тому числі основний;
— клас професійного ризику виробництва;
— кількість працівників на дату подання звітності та осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами.
Дані про застрахованих осіб від роботодавців надходять до Реєстру на підставі звітів з ЄСВ (форму наведено в додатку до Порядку № 22-2). Підприємці та самозайняті особи подають відомості про себе самостійно.
На кожну застраховану особу ведеться персональна облікова картка

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2

Розроблено на виконання ст. 6 Закону № 2464.
Установлює порядок, строки та форму подання звітності з ЄСВ.
У додатках до Порядку № 22-2 наведено форми звітів з ЄСВ (додатки 4, 5 і 6) і довідники, необхідні для заповнення такої звітності (додатки 1, 2 і 3).
Цей Порядок є аналогом Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1,який втратив чинність з 01.01.2011 р.

Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджене наказом Державного казначейства України від 17.11.2010 р. № 428, постановою правління ПФУ від 17.11.2010 р. № 26-1

Розроблено на виконання ст. 8, 9, 11 і 25 Закону № 2464.
Регламентує рух коштів ЄСВ і фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються згідно із Законом № 2464, на рахунках, відкритих в органах Держказначейства України

Порядок розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв платників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-7

Розроблено на виконання ст. 25 Закону № 2464.
Визначає процедуру подання та розгляду органами ПФУ (скарг) заяв платників ЄСВ при узгодженні ними вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску, оскарженні рішення про нарахування пені та накладання штрафів, передбачених ч. 10,11 ст. 25 Закону № 2464; скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій

Порядок звірення платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 23.11.2010 р. № 27-1, наказом ДПАУ від 23.11.2010 р. № 886

Розроблено відповідно до Закону № 2464, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV для приведення у відповідність даних щодо юридичних та фізичних осіб, які перебувають на обліку в органах ПФУ та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування як платники страхових внесків.
Звірення даних платників страхових внесків здійснюється шляхом інформаційного обміну на центральному рівні інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронному вигляді або на магнітних та/або інших носіях даних.
Суб'єктами інформаційного обміну є: ПФУ; ДПАУ; Виконавча дирекція ФСС ТВП; Виконавча дирекція ФСС від нещасних випадків; Державний центр зайнятості; ФСС на випадок безробіття

Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності
та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затверджений постановою правління ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 р. № 30

Розроблено відповідно до ст. 241, 45 та 47 Закону № 2464. Цей Порядок визначає механізм віднесення ФСС від нещасних випадків страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності.
Відповідно до п. 3.4 Порядку віднесення страхувальників до класу здійснюється згідно з Класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (додаток до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою КМУ від 13.09.2000 р. № 1423).
Якщо страхувальник незгоден з установленим класом професійного ризику виробництва, у нього є право протягом десяти робочих днів після отримання від органу ПФУ повідомлення про взяття на облік як платника єдиного внеску звернутися до ФСС від нещасних випадків з проханням про перегляд установленого класу професійного ризику виробництва (п. 3.4 Порядку). При цьому страхувальник подає заяву за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, в якій вказує основний вид економічної діяльності.
Пунктом 3.10 Порядку передбачено, що страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до ФСС від нещасних випадків за місцезнаходженням відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі