Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Редакція ОП
Оплата праці Березень, 2011/№ 6
В обраному У обране
Друк
Постанова від 02.02.2011 р. № 98

Кабінет Міністрів України

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Постанова від 02.02.2011 р. № 98

 

Відповідно до підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити

суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, згідно з додатком 1.

2. Установити, що в разі коли працівники, відряджені за кордон, за

умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням стороною, яка приймає, або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для відповідної держави згідно з додатком 1 до цієї постанови, зокрема 80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків — дворазовому, 35 відсотків — триразовому харчуванні.

Витрати

на найм житлового приміщення під час відрядження відшкодовуються за наявності оригіналів підтвердних документів (далі — підтвердні документи).

Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим працівникам за рахунок добових витрат.

Державним службовцям, а також іншим особам, що направляються у відрядження, які перебувають за кордоном тривалий строк і отримують заробітну плату в іноземній валюті, та працівникам дипломатичних установ України,

які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні та отримують виплати в іноземній валюті, у разі відрядження в межах держави перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави. У разі відрядження у межах держави перебування строком на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 50 відсотків зазначених сум.

3.

Для окремих категорій працівників встановлюється надбавка до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті у розмірах згідно з додатком 2.

4. Суми добових витрат і граничні суми витрат на найм житлових приміщень для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, переглядаються у разі потреби за поданням Міністерства фінансів на підставі обґрунтованих пропозицій Міністерства закордонних справ.

5. Підприємства, установи та організації,

що направляють працівників у відрядження, забезпечують їх коштами (у разі відрядження за кордон — у національній валюті держави, до якої відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті) як аванс для здійснення поточних витрат. Аванс може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

Залишок коштів понад суму, витрачену

згідно із звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, установи, організації, що їх видали (у разі відрядження за кордон — у грошових одиницях, в яких було видано аванс), у встановленому законодавством порядку.

6.

Строк відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон — 60 календарних днів.

Строк відрядження працівників, які направляються для виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати строк будівництва об’єктів.

Строк відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)

для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здійснення шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, проведення гастрольних та інших культурно-мистецьких заходів, не повинен перевищувати один рік.

Підприємства, установи та організації, що

направляють працівників у відрядження за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), забезпечують належні соціально-побутові умови, медичне обслуговування, страхування та необхідний правовий захист громадян України, які відряджаються за її межі для виконання робіт, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

Строк відрядження військовослужбовців

, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих військових навчальних закладів, не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкодування витрат стороною, що приймає, — 18 місяців.

Строк відрядження працівників авіаційних компаній

, які направляються за кордон для здійснення авіаційних перевезень пасажирів та вантажів у миротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй згідно з контрактами між авіаційними компаніями України та Організацією Об’єднаних Націй, не повинен перевищувати шість місяців.

Строк відрядження працівників державної контрольно-ревізійної служби

, які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

Строк відрядження наукових і науково-педагогічних працівників

, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ в Україні та за кордоном, не повинен перевищувати шість місяців, а аспірантів і докторантів — два місяці.

7. Установити, що державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів,

за наявності підтвердних документів відшкодовуються:

1)

витрати:

на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті);

на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях;

на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як

10 відсотків сум добових витрат для держави, до якої відряджається працівник, визначених у додатку 1 до цієї постанови, за всі дні проживання;

на бронювання місць у готелях (мотелях) у розмірах

не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

на користування постільними речами в поїздах;

на оформлення закордонних паспортів;

на оформлення дозволів на в’їзд (віз);

на оплату вартості страхового поліса життя або здоров’я відрядженого працівника або його цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу) за наявності оригіналу такого поліса з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до якої відряджається працівник, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;

на обов’язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження;

на оплату службових телефонних розмов;

2)

комісійні витрати у разі обміну валюти.

8. Державним службовцям, а також іншим особам,

які направляються у відрядження за кордон на строк до 60 календарних днів підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким передбачено відшкодування витрат на:

надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;

переміщення страхувальника на територію України для надання йому медичної допомоги;

відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та інших пов’язаних з цим витрат.

У разі коли правилами в’їзду та перебування у державі, до якої відряджається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування

визначається мінімальна страхова сума. При цьому строк дії договору страхування повинен відповідати строку відрядження.

Якщо в державі, до якої відряджається страхувальник, медична допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.

9.

Витрати на проїзд державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу, фактичні витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення та на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з підтвердними документами.

Витрати, відшкодовані

згідно з абзацом першим цього пункту, не є надміру витраченими коштами.

10. У разі

відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються з урахуванням встановлених норм за 1 кілометр пробігу відповідно до затвердженого маршруту.

11. У разі коли сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відрядженого за кордон, додатковими коштами в іноземній валюті у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до держави відрядження і назад та на найм житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє,

виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, перевищує затверджену суму добових витрат або дорівнює такій сумі, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить.

12. Міністерству фінансів

внести зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, що випливають із цієї постанови.

13. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони, Міністерством надзвичайних ситуацій, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а осіб начальницького складу Державної фельд’єгерської служби — Міністерством інфраструктури, працівників дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні, — Міністерством закордонних справ.

14. Визнати такими, що

втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Ця постанова набирає чинності

з 1 квітня 2011 року.

 

Прем’єр-міністр України

М. Азаров

 

 

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України
від 02.02.2011 р. № 98

Суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб,
що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями,
які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

(доларів США)

Назва держави

Сума добових витрат

Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу (не більш як)

Австралія

35

150

Австрія

45

105

Азербайджан

25

69

Албанія

33

100

Алжир

37

195

Ангола

44

195

Андорра

36

66

Антигуа і Барбуда

45

89

Аргентина

42

110

Афганістан

38

63

Багамські Острови

36

53

Бангладеш

33

63

Барбадос

37

53

Бахрейн

36

79

Беліз

34

53

Бельгія

50

200

Бенін

37

60

Бермудські Острови

34

55

Білорусь

25

69

Болгарія

34

80

Болівія

34

63

Боснія і Герцеговина

36

90

Ботсвана

32

74

Бразилія

38

132

Бруней

29

130

Буркіна-Фасо

40

56

Бурунді

37

63

Вануату

35

51

Великобританія

50

240

Венесуела

35

63

В’єтнам

32

90

Вірменія

25

69

Габон

40

90

Гаїті

35

63

Гайана

36

90

Гамбія

37

63

Гана

35

69

Гватемала

33

63

Гвінея

36

84

Гвінея-Бісау

44

50

Гібралтар

33

40

Гондурас

36

40

Гонконг

34

121

Гренада

44

63

Греція

44

133

Грузія

25

79

Данія

44

170

Джибуті

40

55

Домініканська Республіка

34

120

Еквадор

30

110

Екваторіальна Гвінея

38

35

Еритрея

36

40

Естонія

34

74

Ефіопія

40

63

Єгипет

36

120

Ємен

36

150

Замбія

34

78

Заморські території Франції

37

93

Зімбабве

35

63

Ізраїль

43

121

Індія

38

145

Індонезія

39

115

Ірак

39

80

Іран

32

105

Ірландія

37

160

Ісландія

39

160

Іспанія

39

135

Італія

50

200

Йорданія

34

95

Кабо-Верде

31

55

Казахстан

25

100

Кайманові Острови

36

90

Камбоджа

36

63

Камерун

39

60

Канада

45

130

Катар

34

111

Кенія

34

84

Киргизстан

25

69

Китай

50

140

Кіпр

38

140

Кірибаті

43

40

КНДР

35

111

Колумбія

34

120

Коморські Острови

37

55

Конго

40

100

Демократична Республіка Конго (Заїр)

37

67

Коста-Ріка

33

63

Кот-д’Івуар

40

84

Куба

40

150

Кувейт

36

150

Лаос

36

63

Латвія

34

120

Лесото

33

40

Литва

34

100

Ліберія

36

40

Ліван

39

90

Лівія

39

200

Ліхтенштейн

39

63

Люксембург

44

83

Маврикій

30

69

Мавританія

38

60

Мадагаскар

37

69

Макао

31

65

Македонія

36

95

Малаві

35

63

Малайзія

33

115

Малі

40

90

Мальдіви

32

63

Мальта

33

63

Марокко

37

63

Мексика

33

130

Мозамбік

38

69

Молдова

25

95

Монако

36

120

Монголія

39

79

М’янма

33

75

Намібія

33

100

Науру

31

40

Непал

29

63

Нігер

37

90

Нігерія

42

250

Нідерланди

41

130

Нікарагуа

36

74

Німеччина

50

121

Нова Зеландія

26

80

Норвегія

46

160

Об’єднані Арабські Емірати

38

140

Оман

36

150

Пакистан

37

150

Палау

29

50

Панама

34

63

Папуа-Нова Гвінея

39

120

Парагвай

31

40

Перу

34

130

Південно-Африканська Республіка

36

140

Польща

38

120

Португалія

40

90

Пуерто-Ріко

32

63

Республіка Корея

44

190

Росія

37

150

Руанда

39

63

Румунія

37

110

Сальвадор

30

37

Самоа

27

36

Сан-Марино

29

74

Сан-Томе і Принсіпі

34

63

Саудівська Аравія

39

110

Свазіленд

31

63

Сейшельські
Острови

40

130

Сенегал

40

70

Сент-Люсія

42

79

Сербія

37

125

Сінгапур

35

150

Сирія

39

131

Словаччина

34

95

Словенія

36

110

Соломонові Острови

33

60

Сомалі

33

35

Співдружність
Домініки

40

63

Судан

42

137

Суринам

39

69

США

50

240

Сьєрра-Леоне

37

63

Таджикистан

25

69

Таїланд

37

110

Тайвань

34

74

Танзанія

34

63

Того

38

63

Тонга

30

35

Трінідад і Тобаго

37

79

Туніс

36

80

Туреччина

39

120

Туркменістан

25

69

Уганда

38

69

Угорщина

34

88

Узбекистан

25

69

Україна

30 гривень

250 гривень

Уругвай

32

75

Фіджі

29

40

Філіппіни

36

121

Фінляндія

41

170

Франція

50

170

Хорватія

37

90

Центральноафриканська Республіка

43

80

Чад

45

80

Чехія

34

135

Чилі

33

100

Чорногорія

37

100

Швейцарія

44

105

Швеція

44

101

Шрі-Ланка

34

63

Ямайка

38

90

Японія

50

250

 

Примітки

1. Граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 7 постанови, та витрат на оплату податку на додану вартість).

2. Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється з урахуванням затвердженої суми витрат на відрядження чи в сумі, еквівалентній зазначеній сумі в іноземній валюті (в іноземній валюті держави відрядження або у вільно конвертованій валюті) за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на день подання уповноваженому

банку розрахунку витрат на відрядження.

 

 

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України
від 02.02.2011 р. № 98

 

Розміри надбавок до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників

Надбавки

до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників виплачуються:

членам Уряду, державним службовцям 1 рангу та дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла —

в розмірі 50 відсотків сум добових витрат;

державним службовцям 2 і 3 рангу, дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного посланника першого і другого класу —

в розмірі 40 відсотків сум добових витрат;

державним службовцям 4 і 5 рангу, дипломатичних рангів радника першого і другого класу —

в розмірі 30 відсотків сум добових витрат;

членам делегацій, що виїжджають за кордон на міжнародні переговори, наради та для підписання міжурядових угод, —

в розмірі 25 відсотків, а керівникам цих делегацій — в розмірі 30 відсотків сум добових витрат.

Зазначені

у цьому додатку працівники мають право на одержання тільки однієї надбавки.

До членів делегацій

, зазначених в абзаці п’ятому, належать лише ті члени делегації (представники), які мають повноваження виступати від імені або за дорученням Президента України та Уряду України на міжнародних переговорах, конференціях, форумах та для підписання міжурядових угод. Інші члени делегації (представники, включаючи наглядачів), які виїжджають за кордон згідно з рішенням Президента України та Уряду України, до членів таких делегацій не належать.

 

 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 02.02.2011 р. № 98

 

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2000 р. № 850 «Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. № 1355 «Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. № 1398 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 423 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 977 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. № 1157 «Деякі питання відрядження працівників Української державної корпорації по транспортному будівництву «Укртрансбуд» та будівельної корпорації «УкрАзіаБуд» до Туркменистану».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 1732 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1795 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо умов матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 682 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 818 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 184 «Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 952 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. № 116 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

15. Пункт 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726.

16. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної служби, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2006 р. № 1618.

17. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 108.

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. № 514 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

19. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 859.

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 209 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 483 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663».

22. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1015 «Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном».

 

Коментар редакції

 

Службові відрядження бюджетників: правила, які діятимуть з 1 квітня 2011 року

 

Постановою, що коментується, КМУ на виконання вимог п.п. 140.1.7 ст. 140 Податкового кодексу України визначив суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Одразу ж слід зазначити: постанова, що коментується, не містить істотних змін порівняно з попередником — постановою КМУ від 23.04.99 р. № 663 (далі — постанова № 663).

Як і раніше, суми витрат на відрядження у межах території України складатимуть:

— добові — 30 грн.;

— гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу — не більше 250 грн.

Не змінилися суми витрат для закордонних відряджень, які приведені в доларах США (додаток 1 до постанови, що коментується). Наприклад, для відрядження до Росії сума добових витрат складає 37 доларів США, а гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу — не більше 150 доларів США.

Строки відрядження визначаються керівником. При цьому, як і раніше, у загальному випадку строк у межах України не може перевищувати 30 календарних днів, за кордон — 60 календарних днів.

Зупинимося на деяких нововведеннях, якими доповнена і деталізована характеристика витрат. За наявності підтвердних документів особам, які направляються у відрядження, передбачено відшкодування витрат:

— на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті);

— на оформлення закордонних паспортів;

— на оформлення дозволів на в’їзд (віз);

— на оплату вартості страхового поліса життя або здоров’я відрядженого працівника або його цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу) за наявності оригіналу такого поліса з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до якої відряджається працівник, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;

— на обов’язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці закордонного відрядження;

— на оплату службових телефонних розмов (до 01.04.2011 р. відшкодування витрат на службові телефонні переговори проводиться в розмірах, погоджених з керівником). Постановою, що коментується, норма щодо погодження таких витрат з керівником не передбачена.

Що стосується проїзду, то з 01.04.2011 р. відряджений працівник тільки з дозволу керівника бюджетної установи має право на відшкодування витрат, пов’язаних із:

— користуванням послугами морського та річкового транспорту;

— перевезенням багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник. При цьому розмір перевищення ваги багажу не має значення.

Зазначимо, що в усьому іншому постанова, що коментується, повністю продублювала документ-попередник.

Наостанок нагадаємо, що ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року, саме з цієї дати і втратить чинність діюча нині постанова № 663.

Нам залишається лише чекати внесення змін, які випливають із постанови, що коментується, до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик
Видавничого будинку «Фактор»

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно