Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нюанси заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Редакція ОП
Оплата праці Березень, 2011/№ 6
В обраному У обране
Друк
Стаття

Нюанси заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

 

Відповідно до п.п. «б» п. 176.2 Податкового кодексу України ДПАУ затвердила новий Податковий розрахунок за формою № 1ДФ та порядок його заповнення. У статті ми зробимо акценти на нові вимоги щодо заповнення податковими агентами форми № 1ДФ та наведемо її заповнений зразок.

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

ПК —

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Порядок/наказ № 1020

— наказ ДПАУ «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» від 24.12.2010 р. № 1020 .

Порядок/наказ № 451 —

наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» від 29.09.2003 р. № 451.

Інструкція № 286 —

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286.

 

Нова форма Податкового розрахунку

ДПАУ

наказом № 1020 затвердила форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) (далі — Податковий розрахунок) та порядок його заповнення та подання податковими агентами.

Одразу слід зазначити, що

нова форма Податкового розрахунку не суттєво відрізняється від форми попередника. Однак деякі зміни, на які слід звернути увагу податковим агентам, усе-таки є. Зокрема:

1. Відтепер при заповненні Податкового розрахунку для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті,

передбачено вказувати серію та номер паспорта особи, яка подає Податковий розрахунок.

2. Замість реквізиту «фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності» у Податковому розрахунку введено реквізит «

самозайнята особа». Це пов’язано з приведенням визначень у відповідність до норм ПК. Нагадаємо, що відповідно до п.п. 14.1.226 ПК самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Щодо визначення

незалежної професійної діяльності , то воно також міститься в п.п. 14.1.226 ПК. Зокрема, це участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

3. Замість реквізиту «Працювало за сумісництвом» введено реквізит «Працювало за цивільно-правовими договорами».

4. При заповненні графи 3а «Сума нарахованого доходу» нарахований дохід відображається без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності. Раніше в Податковому розрахунку вказувалася сума доходу без вирахування податку з доходів фізичних осіб та суми внесків до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

Також зверніть увагу, що

лише одноразово в Податковому розрахунку за I квартал 2011 року в клітинках «Сума податкового боргу станом на 01.01.2011 (грн., коп.) слід відобразити суму податкового боргу відповідно до п. 1 підрозд. 1 розд. XX ПК.

Ось майже і всі зміни, які торкнулися безпосередньо форми Податкового розрахунку. В усьому іншому реквізити оновленої форми фактично дублюють форму попередника, яку податкові агенти дуже добре знають, оскільки заповнюють її досить давно — з 01.04.2004 р.

 

Термін та місце подання Податкового розрахунку

Як і раніше, особи, які відповідно до

ПК мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами ПК , Податковий розрахунок до органу ДПС за місцем свого розташування. У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого Розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Це випливає з норм п.п. 176.2 ПК та п. 2.6 Порядку № 1020.

Отже, Податковий розрахунок подається

окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. При цьому окремо за календарний рік звіт не подається.

Відповідно до

п. 3 наказу № 1020 вперше Податковий розрахунок за оновленою формою подається за підсумками І кварталу 2011 року. Останнім днем подання Податкового розрахунку за I квартал 2011 року є 10 травня 2011 року.

Якщо в подальшому останній день строку подання Податкового розрахунку буде припадати на вихідний або святковий день,

то останнім днем строку буде вважатися операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Нагадаємо, що граничні строки подання Податкового розрахунку можуть бути збільшені на підставі

пп. 102.6 — 102.7 ПК. Механізм продовження граничних строків визначено в Порядку застосування норм пунктів 102.6 — 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затвердженому наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1044.

Звертаємо увагу на те, що

з 1 квітня 2011 року Податковий розрахунок має подаватися податковим агентом незалежно від того, виплачує він доходи платникам податку протягом звітного періоду чи ні (п. 176.2 ПК, п. 2.2 Порядку № 1020). Нагадаємо: раніше, якщо дохід не виплачувався, то Податковий розрахунок не подавався. Якщо ж виплачувався не всім платникам податку, то Податковий розрахунок подавався лише щодо тих платників податку, яким нараховані (сплачені) доходи.

Відтепер такі норми в

Порядку № 1020 не прописані. Крім того, у п. 176.2 ПК та п. 2.2 Порядку № 1020 зроблено акцент на те, що звіт має подаватися податковим агентом незалежно від того, виплачує він доходи платникам податку протягом звітного періоду чи ні. З цього випливає, що всі податкові агенти зобов’язані подавати Податковий розрахунок.

Нам залишається лише чекати офіційних роз’яснень від ДПАУ, які проллють світло на запитання щодо можливості неподання Податкового розрахунку тими особами, які не використовують працю найманих працівників та не здійснюють виплати фізичним особам. Ще раз нагадаємо, що

Порядок № 1020 поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів — юридичних осіб, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі (п. 1.2 Порядку № 1020).

 

Порядок подання Податкового розрахунку

Податковий розрахунок подається на паперовому носії (заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без помарок, закреслень, виправлень і уточнень; обов’язково вказуються порядкові номери сторінок). Варто зазначити, що

за добровільним рішенням податкового агента Податковий розрахунок може надаватися в електронній формі (п.п. 2.3.2 Порядку № 1020). У цьому разі звіт заповнюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке можна безкоштовно отримати у податковій інспекції або знайти на сайті ДПАУ (www.sta.gov.ua) у розділі «Платникам податків про електронну звітність» підрозділу «Програмне забезпечення».

Зазначимо, що раніше в

п.п. 2.3.2 Порядку № 451 було прописано обов’язок податкового агента формувати Податковий розрахунок в електронному вигляді, якщо в нього є комп’ютерна техніка. Як бачите, зараз така вимога в Порядку № 1020 відсутня.

Незмінною залишилась приємна можливість, яка прописана в

п. 2.4 Порядку № 1020. Згідно з цією нормою Податковий розрахунок подається податковими агентами зі штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, хто працює, — однією порцією. Якщо чисельність є більшою ніж 1000 осіб, передбачена можливість подання Податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий Податковий розрахунок зі своїм номером порції. Однак строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання Податкового розрахунку.

 

Порядок заповнення Податкового розрахунку

Процедура заповнення Податкового розрахунку фактично залишилася без змін. Крім того, заповнення деяких реквізитів та граф не може викликати якісь сумніви, тому що більшість назв реквізитів та граф говорять самі за себе. Отже, зупинимося лише на деяких моментах щодо заповнення цього Податкового розрахунку.

1. Навпроти напису «

Порція» податковим агентом проставляється номер порції. Раніше в п.п. 3.1.3 Порядку № 451 зазначалося, що навпроти напису «Порція» працівником органу ДПС, відповідальним за приймання Розрахунку, проставляється номер порції при обов’язковій реєстрації Розрахунку в органі ДПС. На практиці ж номер порції завжди проставлявся податковими агентами. Таким чином, Порядок № 1020 привів у відповідність теорію та практику. Номер порції, як і раніше, отримується при обов’язковій реєстрації Розрахунку в органі ДПС.

2. При заповненні реквізиту «Звітний період» порядковий номер звітного кварталу і рік відображаються

арабськими цифрами (п.п. 3.1.11 Порядку № 1020).

3. Податковий розрахунок (графи 3а, 3, 4а та 4) заповнюється у гривнях з копійками (

п. 3.5 Порядку № 1020).

4. При заповненні податкового номера податкового агента заповнення клітинок здійснюється

зліва направо (для юридичних осіб доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8) (п.п. 3.1.4 Порядку № 1020).

5. При заповненні реквізиту «Працювало у штаті» проставляється

найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи (п.п. 3.1.6 Порядку № 1020). Отже, якщо за звітний квартал було звільнення працівників, то проставляється найбільша штатна чисельність, яка була за звітний період.

Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи визначається відповідно до

Інструкції № 286. Нагадаємо, що згідно з п. 2.1 Інструкції № 286 до облікової кількості штатних працівників включаються всі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

Зазначимо, що відповідно до

п. 2.6 Інструкції № 286 не включаються до облікової кількості штатних працівників такі категорії:

— прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств. Працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори ставки, тобто оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи (

внутрішнє сумісництво), або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа;

— залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договорами підряду). Працівник, який перебуває в обліковому складі підприємства і уклав цивільно-правовий договір з цим самим роботодавцем,

враховується в обліковій та середньообліковій кількості працівників один раз за місцем основної роботи та не враховується у кількості працюючих за договорами цивільно-правового характеру (далі — ЦПХ);

— переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання;

— учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві згідно з договорами про надання робочих місць для зазначених цілей;

— особи, направлені підприємствами для навчання у навчальних закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію;

— особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які будуть вводитися в дію;

— працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони виключаються із облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Реквізити «Працювало у штаті» та «Працювало за цивільно-правовими договорами» заповнюються

тільки у разі наявності в юридичної особи чи в самозайнятої фізичної особи найманих працівників та лише для першої порції Податкового розрахунку (п.п. 3.1.7 Порядку № 1020).

6. При заповненні

графи 3 «Сума виплаченого доходу» зазначається сума фактично виплаченого доходу. Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в Податковому розрахунку за той період, до якого входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Тобто, наприклад, заробітна плата за березень, що була нарахована в березні, а виплачена у квітні, відноситься до березня та відображається у Податковому розрахунку за I квартал (п. 3.3 Порядку № 1020).

7. При заповненні графи 5 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу згідно з

Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 1020. Слід зазначити, що у попередньому Довіднику ознак доходів було наведено 66 кодів ознак доходу, і це були двозначні числа. Відтепер перелік Довідника ознак доходів значно розширено. Їх кількість становить 78 кодів ознак, і вони являють собою тризначні числа. Наприклад, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), відображаються у Податковому розрахунку з ознакою «101». А суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов договору ЦПХ, відображаються з ознакою «102».

Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі

не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.

Зазначимо, що на кожну фізичну особу заповнюється

стільки рядків, скільки ознак доходів вона має (п. 3.6 Порядку № 1020).

8. Заповнення граф 6 «Дата прийняття на роботу» та 7 «Дата звільнення з роботи»

здійснюється лише на тих фізичних осіб, які приймались на роботу або звільнялися з неї у звітному періоді. Якщо якась подія мала місце у податковому періоді, то у відповідну графу ставиться дата у форматі число, місяць, рік. Наприклад: 10.03.2011.

В інших випадках ці графи не заповнюються (

пп. 3.7.1 і 3.7.2 Порядку № 1020).

9. При заповненні графи 8 «Ознака податкової соціальної пільги»

відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з Довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до Порядку № 1020. Як і раніше, їх кількість складає 4, це ознаки доходів 01, 02, 03, 04. Графа також заповнюється лише на тих фізичних осіб, які мають право на пільгу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки в разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу). Якщо у звітному періоді до фізичної особи не застосовувалася податкова соціальна пільга, то у рядку ставиться прокреслення (п. 3.8 Порядку № 1020).

10. Графа 9 «Ознака (0, 1)»

заповнюється тільки для звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків (п. 3.9 Порядку № 1020). «0» ставиться, якщо рядок треба ввести, «1» — якщо рядок треба вилучити. У такому випадку в останньому рядку ставляться загальні суми за графами 3, 3а, 4 та 4а.

11. Нижня частина форми заповнюється дуже просто та запитань зазвичай не викликає. Однак зазначимо, що в цій частині Податкового розрахунку

проставляються: кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у Податковому розрахунку. При цьому підсумковий рядок не враховується при визначенні кількості заповнених рядків (п.п. 3.10.1 Порядку № 1020). Крім того, Податковий розрахунок на останньому аркуші завіряється підписами та засвідчується печаткою (у разі її наявності), а також проставляється дата подання Податкового розрахунку.

 

Виправлення самостійно виявлених помилок

Порядок коригувань Податкового розрахунку також

не зазнав змін. Як відомо, коригування проводяться на підставі як самостійно виявлених помилок, так і на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

Як і раніше, якщо виправлення помилок відбувається

до закінчення граничного строку подання Податкового розрахунку, то податковим агентам необхідно до закінчення терміну подання Податкового розрахунку замість раніше наданого Податкового розрахунку подати новий Податковий розрахунок. У такому разі раніше поданий Розрахунок скасовується, а штрафні санкції не застосовуються (останній абзац п. 50.1 ПК). Новий Податковий розрахунок відрізняється від раніше поданого тим, що в правому верхньому куті нової звітної форми робиться позначка «Х» напроти клітинки «Новий звітний».

Після закінчення

терміну подання Розрахунку виправлення здійснюється лише шляхом подання уточнюючого Податкового розрахунку, який може бути поданий за будь-який звітний період, в якому допущена помилка. При цьому уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди. На жаль, у такому разі до податкового агента будуть застосовані штрафні санкції, визначені п. 50.1 ПК.

Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого Gодаткового розрахунку

і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються (п. 4.4 Порядку № 1020).

Як випливає з

пп. 4.4.1 та 4.4.2 Порядку № 1020, для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і в графі 9 указати «1» — на вилучення рядка. А для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і в графі 9 указати «0» — на введення рядка (див. фрагмент 1).

Якщо ж виникла необхідність у заміні одного помилкового рядка іншим, потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну. Тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на вилучення, а в другому — «0» — рядок на введення (

п.п. 4.4.3 Порядку № 1020) (див. фрагмент 2).

 

img 1

 

img 2

 

Відповідальність податкового агента

Відповідно до

п.п. «ґ» п.п. 176.2 ПК у разі неподання або несвоєчасного подання Податкового розрахунку податкові агенти несуть відповідальність відповідно до закону.

Зазначимо, що з моменту набуття

ПК Податковий розрахунок має статус податкової декларації, оскільки відповідно до п. 46.1 ст. 46 ПК податкова декларація, розрахунок — документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) до контролюючого органу у строки, установлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування і сплата податкового зобов’язання, або документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого і сплаченого податку. Отже, як бачите, Податковий розрахунок повністю відповідає вищенаведеному визначенню.

Тому відповідно до

ст. 119.2 ПК за неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 грн.

Крім того, у

п.п. «ґ» п.п. 176.2 ПК вказано, що зазначені в Податковому розрахунку суми податку, що сплачуються до бюджету, є узгодженими сумами податкових зобов’язань податкового агента та в разі неповної чи несвоєчасної сплати стягуються до бюджету разом із сплатою штрафів та пені, які нараховуються від першого до останнього дня строку подання Податкового розрахунку, встановленого цим ПК.

Надаємо, що

відповідно до п. 126.1 ПК, у разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПК, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

— при затримці

до 30 календарних днів уключно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

— при затримці

більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

Як ми вже зазначали вище, якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

У цьому випадку відповідно до

п. 50.1 ПК платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:

— або надіслати уточнюючий розрахунок і

сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

— або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму

штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Отже, оскільки податкові зобов’язання, визначені в Податковому розрахунку, є узгодженими, при недотриманні строків їх сплати податкові агенти несуть відповідальність, зазначену вище.

 

Приклад заповнення податкового розрахунку

Пропонуємо розглянути порядок заповнення Податкового розрахунку на числовому прикладі. Дані для заповнення Податкового розрахунку за перший квартал 2011 року наведемо нижче.

 

Податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи (П. І. Б.)

Сума нарахованого доходу
за I квартал 2011 року (зарплата, винагорода за договорами ЦПХ), грн., коп.

Сума утриманого податку за I квартал 2011 року, грн., коп.

Дата прийняття на роботу у I кварталі 2011 року

Ознака податкової соціальної пільги

МК № 00725
Авасін С. С.

3300,00
(1100,00 х 3)

265,47
((1100,00 - (1100,00 х 3,6 %) - 470,50) х 15 %) х 3

01

2137785694
Бодрюков А. О.

6600,00
(2200,00 х 3)

954,36
((2200,00 - (2200,00 х 3,6 %)) х 15 %) х 3

10.01.2011

2685469273
Васильчук Д. А.

6000,00
(2000,00 х 3)

867,60
((2000,00 - (2000,00 х 3,6 %)) х 15 %) х 3

2369584721
Григорян Н. П.

6240,00
(2080,00 х 3)

902,31
((2080,00 - (2080,00 х 3,6 %)) х 15 %) х 3

2456395763
Руденюк М. А.

800,00

116,88
(800,00 - (800,00 х 2,6 %)) х 15 %

2369523674
Савельєва Ю. В.

7320,00
(2400,00 х 3)

300,09
((2400,00 -(2400,00 х 3,6 %) - (470,50 х 2) + 705,75) х 15 %) х 3

02, 04

2442274136
Яхненко І. І.

3540,00
(1180,00 х 3)

194,31
((1180,00 - (1180,00 х 3,6%) - 705,75 х 15 %)) х 3

02

Разом

33800,00

3601,02

 

Додаткові дані, необхідні для складання податкового розрахунку:

Податковий агент: юридична особа — ТОВ «Прогрес плюс», податковий номер 24688324. Заробітну плату підприємство виплачує своєчасно. Станом на 01.01.2011 р. підприємство не має суми податкового боргу.

— Бодрюкова А. О. прийнято на роботу з 10.01.2011 р. за трудовим договором;

— з Руденюк М. А. укладено договір ЦПХ (з 11.01.2011 р. по 14.01.2011 р.), сума винагороди складає 600 грн. Акт виконаних робіт підписано 14.01.2011 р.;

— Авасін С. С. через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган ДПС та має відмітку у паспорті. Паспортні дані: серія МК № 00725.

— Яхненко І. І. є особою, віднесеною законом до 2-ї категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— Савельєва Ю. В. утримує двох дітей віком до 18 років, одна з яких є дитиною-інвалідом.

 

img 3

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно