Розрахунок лікарняних працівниці, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до трьох років

Редакція ОП
Оплата праці Жовтень, 2011/№ 20
В обраному У обране
Друк
Стаття

Розрахунок лікарняних працівниці, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до трьох років

 

Приводом для написання цієї статті стала ситуація, викладена в листі нашого читача, щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності. Розглянемо її на умовних числових прикладах.

Тетяна РУДА, головний редактор

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Порядок № 1266 —

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 100 —

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

 

На практиці трапляються випадки, коли працівниця, вийшовши з відпустки для догляду за дитиною до 3 років, через деякий час іде на лікарняний через свою хворобу. У цій ситуації існують певні особливості розрахунку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності. Розглянемо їх на числових прикладах.

Приклад 1.

1 серпня 2011 року працівниця вийшла з відпустки для догляду за дитиною до 3 років. Саме з цієї дати їй було надано щорічну основну відпустку на 22 календарні дні, яку не було використано нею до виходу у відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Після виходу з основної відпустки працівниця відпрацювала 3 робочі дні (23, 25, 26 серпня). З 29 серпня по 6 вересня 2011 року включно вона перебувала на лікарняному у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, не пов'язаною з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням. Її страховий стаж — 6 років та 7 місяців.

У серпні 2011 року працівниці було нараховано такі виплати:

— відпускні — 1189,76 грн.;

— матеріальну допомогу до відпустки — 300 грн.;

— зарплату за відпрацьовані дні серпня — 218,18 грн.

Посадовий оклад у місяці, в якому працівниця пішла на лікарняний (у серпні 2011 року), склав 1600 грн.

Отже, розрахуємо суму лікарняних.

У загальному випадку розрахунковим періодом для застрахованих осіб (уключаючи осіб, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень) є останні 6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (

п. 4 Порядку № 1266). У цій ситуації розрахунковим періодом є лютий — липень 2011 року.

Водночас згідно з

абзацом п’ятим п. 4 Порядку № 1266 місяці розрахункового періоду (з 1-го до 1-го числа), протягом яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду.

Виходить, що всі місяці розрахункового періоду (лютий — липень 2011 року), протягом яких працівниця була у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виключаються з розрахункового періоду. А це означає, що в розрахунковому періоді у працівниці відсутній заробіток.

У цій ситуації для розрахунку лікарняного необхідно керуватися положеннями

п. 10 Порядку № 1266. Так, у разі якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку в застрахованої особи не було заробітку (грошового забезпечення) з поважних причин, які зазначено в п. 5 Порядку № 1266, або в разі якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата (грошове забезпечення) для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), установленої працівнику на момент настання страхового випадку. Наголошуємо, що місячна тарифна ставка (посадовий оклад) приймається саме на момент настання страхового випадку. Особливо це слід мати на увазі, якщо посадовий оклад працівниці за час її перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку змінювався. Тому в цій ситуації для розрахунку лікарняного необхідно брати посадовий оклад, установлений працівниці у серпні (у місяці настання її тимчасової непрацездатності).

Слід також ураховувати: якщо працівниця вийшла на неповний робочий день, то для розрахунку лікарняних необхідно виходити з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), установленої їй на момент настання страхового випадку, що відповідає її графіку роботи.

Згідно з

абзацом восьмим п. 14 Порядку № 1266 у разі, коли середня заробітна плата (грошове забезпечення) обчислюється відповідно до п. 10 Порядку № 1266, середньоденна заробітна плата (грошове забезпечення) за один робочий день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або його частини на кількість робочих днів, установлену на підприємстві (у структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи).

Із роз'яснень Мінпраці (див.

лист від 08.01.2008 р. № 9783/0/14-07/020) випливає, що середньомісячна кількість робочих днів розраховується шляхом ділення кількості робочих днів за балансом робочого часу підприємства в розрахунковому періоду (6 календарних місяців) на 6.

Визначимо середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді.

Загальна кількість робочих днів за балансом робочого часу підприємства в розрахунковому періоді (лютий — липень 2011 року) становитиме:

20 + 22 + 20 + 19 + 20 + 21 = 122 (дн.).

Розрахуємо середньомісячну кількість робочих днів:

122 : 6 = 20,33 (дн.).

Середньоденна заробітна плата дорівнюватиме:

1600 : 20,33 = 78,70 (грн.)

Визначимо суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що оплачуються за рахунок коштів роботодавця:

78,70 x 5 x 0,8 = 314,80 (грн.),

де 5 — кількість робочих днів, що припадають на перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, які оплачуються за рахунок коштів підприємства;

0,8 — 80 % оплати лікарняного, оскільки страховий стаж працівниці більше 5 років, але менше 8 років.

Визначимо суму допомоги по тимчасовій непрацездатності:

78,70 x 2 x 0,8 = 125,92 (грн.),

де 2 — кількість робочих днів, що оплачуються за рахунок коштів Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності.

Таким чином, загальна сума лікарняних становитиме:

314,80 + 125,92 = 440,72 (грн.)

Приклад 2.

8 серпня 2011 року працівниця вийшла з відпустки для догляду за дитиною до 3 років. Саме з цієї дати їй було надано щорічну основну відпустку на 21 календарний день, яку не було використано нею до виходу у відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Після виходу з основної відпустки працівниця відпрацювала 3 робочі дні (30, 31 серпня і 1 вересня). З 2 по 7 вересня 2011 року включно вона перебувала на лікарняному у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, не пов'язаною з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням. Її страховий стаж — 6 років та 7 місяців.

У серпні 2011 року працівниці було нараховано такі виплати:

— відпускні — 1135,68 грн.;

— матеріальну допомогу до відпустки — 300 грн.;

— зарплату за відпрацьовані дні серпня — 145,45 грн.

Посадовий оклад працівниці — 1600 грн.

Згідно з

п. 4 Порядку № 1266 розрахунковим періодом є березень — серпень 2011 року.

Відповідно до

абзацу п’ятого п. 4 Порядку № 1266 із розрахункового періоду має бути виключено повні місяці, протягом яких працівниця була у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а саме березень — липень 2011 року.

Залишається один місяць розрахункового періоду — серпень, який і братиме участь у розрахунку лікарняних.

Виплати за час, протягом якого працівник не працював і за ним зберігався середній заробіток, обчислений відповідно до

Порядку № 100 (відпускні, компенсація за невикористану відпустку, середня заробітна плата за період виконання громадських обов'язків у робочий час тощо), не беруть участі в розрахунку середньоденної (середньогодинної) заробітної плати. Оскільки в зазначених випадках працівник фактично не працював, то при розрахунку середньої заробітної плати не враховуються ні сума, ні дні, протягом яких за ним зберігалася середня заробітна плата (див. лист Мінпраці від 25.06.2004 р. № 20-338).

У зв'язку з цим у нашому прикладі сума відпускних, а також дні, протягом яких працівниця перебувала у щорічній відпустці, у розрахунку лікарняних участі не беруть.

Щодо суми матеріальної допомоги до відпустки зауважимо таке.

Відповідно до

абзацу другого п. 9 Порядку № 1266 , якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком), то для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, і виплати, які не передбачені актами законодавства або здійснюються понад установлені зазначеними актами норми, у такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу.

Розрахуємо частину суми матеріальної допомоги, що братиме участь у розрахунку середньої зарплати:

300 : 22 x 2 = 27,27 (грн.),

де 22 — кількість робочих днів у серпні 2011 року за графіком роботи, установленим на підприємстві;

2 — кількість фактично відпрацьованих працівницею днів у серпні 2011 року.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату працівниці:

(145,45 + 27,27) : 2 = 86,36 (грн.).

Визначимо суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що оплачуються за рахунок коштів роботодавця:

86,36 x 3 x 0,8 = 207,26 (грн.),

де 3 — кількість робочих днів, що припадають на перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, які оплачуються за рахунок коштів підприємства;

0,8 — 80 % оплати лікарняного, оскільки страховий стаж працівниці більше 5 років, але менше 8 років.

Визначимо суму допомоги по тимчасовій непрацездатності:

86,36 x 1 x 0,8 = 69,09 (грн.),

де 1 — кількість робочих днів, що оплачуються за рахунок коштів Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності.

Отже, загальна сума лікарняних становитиме:

207,26 + 69,09 = 276,35 (грн.).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд