Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пільги та компенсаційні виплати чорнобильцям

Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2011/№ 17
Друк
Стаття

Пільги та компенсаційні виплати чорнобильцям

 

Сьогодні на підприємствах, в установах та організаціях працюють чимало громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У запропонованому матеріалі нагадаємо роботодавцям про пільги та компенсаційні виплати, які надаються таким працівникам за місцем їх роботи.

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

ПК —

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 796

— Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII.

Закон № 504

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2240

—Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон № 2464

— Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Порядок № 936

— Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936.

Постанова № 836

— постанова КМУ «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 26.07.96 р. № 836.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 21-5

— Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5.

 

Умовні скорочення

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

Нмдг — неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

ФОП — фонд оплати праці.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.

ФСС ТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

Статус чорнобильців

Для початку треба визначитися, яке коло осіб підпадає під визначення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідь на це запитання міститься у

ст. 9 Закону № 796. Так, особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — чорнобильці), є:

— учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (далі — ЧАЕС) — громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків (визначення цих осіб наведено у

ст. 10 Закону № 796);

— потерпілі від Чорнобильської катастрофи — громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильскої катастрофи (визначення цих осіб наведено у

ст. 11 Закону № 796).

Статтею 14 Закону № 796

визначено чотири категорії постраждалих осіб (1 — 4). Також окремо виділено групу осіб, яких не віднесено до жодної з чотирьох категорій, але які, у свою чергу, теж мають право на пільги та компенсації, передбачені Законом № 796. Це особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 — 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

Слід зазначити, що єдиним документом, що підтверджує статус громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, є посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» або «Постраждалий від Чорнобильської катастрофи».

Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою КМУ від 20.01.97 р. № 51.

 

Пільги та компенсації

Розмір пільг та компенсацій безпосередньо залежить від категорії, до якої належить постраждалий унаслідок Чорнобильської катастрофи (див. табл. 1 на с. 20). Компенсації та пільги громадянам, передбачені

ст. 20 — 24, п. 2, 10 ст. 30, пп 3, 6 ст. 36, ст. 37, ст. 43, ст. 45, ст. 47 Закону № 796.

Виплати державних компенсацій чорнобильцям здійснюються відповідно до

Порядку № 936.

Слід відмітити, що виплати компенсацій та допомог певних видів, передбачених

Законом № 796, провадяться центрами з нарахування і виплати соціальних допомог, управліннями праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад (далі — органи соцзахисту) за місцем реєстрації громадян за рахунок коштів державного бюджету. Перелік таких виплат визначено в п. 4 Порядку № 936.

Однак деякі з цих соціальних виплат та доплат надаються безпосередньо роботодавцем, в яких працюють чорнобильці

за основним місцем роботи (п. 5 Порядку № 936). Їх перелік чітко визначено пп. 5 — 13 п. 4 Порядку № 936. Право на пільги за основним місцем роботи працівник-чорнобилець має тільки з моменту надання відповідного посвідчення. Суми понесених роботодавцем витрат відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету.

Зупинимося на механізмі відшкодування цих виплат. Для цього роботодавець реєструється в органах соцзахисту населення

не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року. При цьому одночасно надає:

відомості про роботодавця з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів;

списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера;

графік відпусток чорнобильців та розрахунок витрат на додаткові відпустки на наступний бюджетний рік.

Якщо відомості та списки змінюються, про це слід повідомити орган соцзахисту протягом 20 днів наступного місяця.

Для отримання грошових коштів на виплату «чорнобильських» компенсацій та допомоги роботодавець подає до органів соцзахисту

до 25 числа місяця, за який здійснюються нарахування, документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, і реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів таких виплат (п. 6 Порядку № 936). У реєстрі необхідно зазначити прізвища, імена та по батькові одержувачів, їх категорії, номери посвідчення, ідентифікаційні номери, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги.

Після перевірки, реєстрації, обліку поданих розрахунків органами соцзахисту роботодавцям перераховуються необхідні кошти через банківські установи або поштові відділення.

Слід звернути увагу на те, що

керівники підприємств, установ та організацій несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до органів соцзахисту, а також за правильність призначення та нарахування компенсаційних виплат і допомоги чорнобильцям. Оскільки «чорнобильські» виплати здійснюються за рахунок бюджетних коштів, то контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється посадовими особами Мінпраці, КРУ (п. 16 Порядку № 936).

Варто нагадати, що

ст. 16412 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X за нецільове використання бюджетних коштів, видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, на посадових осіб може бути накладено штраф від 70 до 85 нмдг (від 1190 до 1445 грн.), за повторне порушення протягом року — штраф у розмірі від 85 до 100 нмдг (від 1445 до 1700 грн.).

Для зручності читачів пропонуємо в табл. 1 розглянути перелік пільг та компенсаційних виплат, які надаються чорнобильцям за місцем роботи (див. с. 20).

 

Таблиця 1

Пільги та компенсаційні виплати, які надаються особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пільги та компенсаційні виплати

Категорія
чорнобильця

Підстава для надання пільги
та компенсаційної виплати

1

2

3

Підвищена ПСП у розмірі 150 % звичайної ПСП (у 2011 році — 705,75 грн.)*

1, 2

П.п. «в» п.п. 169.1.3 ПК

* ПСП застосовується у разі, якщо розмір нарахованого доходу не перевищує у 2011 році — 1320 грн. на місяць.

Переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи та організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування

1, 2, 3*

П. 7 ст. 20, п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 22 Закону № 796

*Для 3 категорії — пільга діє тільки для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Право на використання чергової відпустки у зручний час, а також оплата додаткової відпустки громадянам строком 14 робочих днів (16 календарних днів). Крім чорнобильців 1 та 2-ї категорій, виплата надається одному з батьків (чи особі, котра їх замінює) дитини-інваліда (який встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою)

1, 2

П. 22 ст. 20, п. 1 ст. 21, п. 3 ч. 3 ст. 30 Закону № 796

* Відповідно до роз’яснень Мінпраці від 12.02.97 р. № 10/2-493 та від 14.06.2006 р. № 206/13/116-06 щодо перерахунку робочих днів відпустки в календарні тривалість додаткової відпустки становить 16 календарних днів.

Право на щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення

3, 4*

П. 3 ч. 1 ст. 22, п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону № 796

* Право на пільгу мають лише чорнобильці 4 категорії, які постійно проживають, працюють чи постійно навчаються у зоні посиленого радіоекологічного контролю
(ч. 3 ст. 23 Закону № 796).

Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення (не обов’язково чорнобильцям):
— у зоні посиленого радіоекологічного контролю — 1 мінімальна зарплата* (за фактом — 5,20 грн.);
— у зоні гарантованого добровільного відселення — 2 мінімальні зарплати* (за фактом — 10,50 грн.)

Особи, які працюють на територіях радіоактивного забруднення

Ч. 1 ст. 39 Закону № 796, п. 2 постанови № 836

* Чинна редакція ч. 1 ст. 39 Закону № 796 відсилає до нині чинної постанови № 836, згідно з якою доплату здійснюють не кратно мінімальної зарплати (див. вище),
а у фіксованій сумі, залежно від зони радіоактивного забруднення. Проте зміни, внесені в ч. 1 ст. 39 Закону України від 28.12.2007 р. № 107-VI, були визнані неконституційними (рішення КСУ від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008). У результаті зараз діє попередня редакція ч. l ст. 39 Закону № 796, на підставі якої працівники повинні отримувати доплату в розмірах, кратних мінзарплаті. Але, на жаль, ця норма Закону № 796 на практиці не виконується. Бюджет дозволяє доплачувати лише суми, які були встановлені постановою № 836 (ще у 1996 році).

Допомога у трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати у разі вивільнення1 працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

1, 2, 3*

П. 7 ст. 20, п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 22 Закону № 796

Збереження за бажанням працівника посадового окладу (тарифної ставки) на новому місці роботи, але не більше ніж на один рік у разі вивільнення1 у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

Виплата при переведенні 2 працівника у зв’язку зі станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі на період до встановлення інвалідності чи одужання, але не більш як на один рік

* Для 3 категорії — пільга діє тільки для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
1 Компенсації та пільги, передбачені абзацом другим п. 7 ч. 1 ст. 20 Закону № 796 застосовуються виключно в разі розірвання трудового договору з працівником з підстав, зазначених у п. 1 ст. 40 КЗпП.
2 Компенсації та пільги, передбачені абзацом третім п. 7 ч. 1 ст. 20 Закону № 796, застосовуються за умови наявності висновку уповноваженої медичної комісії
(лист Мінпраці від 25.11.2009 р. № 710/13/84-09).

Збереження середньої заробітної плати під час переїзду на нове місце проживання, але не більше ніж за 14 робочих днів, виходячи із середньомісячної заробітної плати за попереднім місцем роботи працівникам, які відселяються або переселяються з території зони радіоактивного забруднення (далі — ЗРЗ). У разі неможливості такого працевлаштування громадянам гарантується надання іншої роботи з урахуванням їх побажань і громадських потреб або можливості навчання нових професій (спеціальностей) зі збереженням їм у встановленому порядку середньої заробітної плати на весь період перепідготовки, але не більше одного року

Працівники, які відселяються або переселяються з території ЗРЗ

Пп. 3 і 6 ст. 36 Закону № 796

Оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно

до ст. 47 Закону № 796, і тривалістю щорічної відпустки, що надається відповідно до Закону № 504 чи інших законів, працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території ЗРЗ

Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях ЗРЗ

Ст. 47 Закону № 796*

* Згідно зі ст. 47 Закону № 796 працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях ЗРЗ, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу:
— у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення — 44 календарні дні. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 56 календарних днів;
— у зоні гарантованого добровільного відселення — 37 календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 49 календарних днів;
— у зоні посиленого радіологічного контролю — 30 календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 42 календарних днів.
За працівниками, які мають право на відпустку більшої тривалості, ніж передбачено Законом № 796

, зберігається триваліша відпустка (норми ст. 47 Закону № 796 не застосовуються)

Збереження за працівниками за попереднім місцем роботи на період працевлаштування, але не більш як на 3 місяці, середньої заробітної плати з урахуванням місячної вихідної допомоги у разі звільненні у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з території ЗРЗ. За цей період зберігається також безперервний стаж роботи. Середня зарплата і стаж роботи можуть зберігатися і на період працевлаштування протягом четвертого місяця з дня звільнення за умови, що працівник своєчасно (у місячний строк після звільнення) звернувся до служби зайнятості, але не був нею працевлаштований

Працівники, які відселяються або самостійно переселяються з території ЗРЗ

Ст. 45 Закону № 796

Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини та матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, провадиться за підвищеними на 25 % тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами за умови розташування підприємства поза зонами радіоактивного забруднення та постійної потужності дози зовнішнього опромінення на робочому місці понад 50 мікрорентген на годину

Працівники, зайняті на таких роботах

Ст. 43 Закону № 796*

Оплата праці працівників, зайнятих ремонтом та обслуговуванням технічних засобів і обладнання, їх спеціальною обробкою, проведенням дозиметричного контролю, провадиться за підвищеними на 25 % тарифними ставками (відрядними розцінками), посадовими окладами за умови, що поверхневе забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи цих технічних засобів
та обладнання перевищує встановлені норми

* Порядком № 936 не передбачено компенсації роботодавцю підвищення на 25 % тарифних ставок (відрядних розцінок), посадових окладів, установленого
ст. 43 Закону № 796. У цьому випадку роботодавець зобов'язаний здійснювати доплату за рахунок власних коштів.

Виплата застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % незалежно від стажу роботи. Право на 100 % розмір допомоги, крім чорнобильців 1 — 4 категорій, має також один із батьків чи особа, котра їх замінює, яка доглядає хвору дитину віком до 14 років, що постраждала від Чорнобильської катастрофи

1 — 4*

П. 8 ст. 20, п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 1 ст. 23, ст. 24, п. 2 ст. 30 Закону № 796, ст. 37 Закону № 2240

* Для категорії 4 — пільга діє тільки на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання в зоні посиленого радіоекологічного контролю
(див. лист ФСС ТВП від 19.03.2010 р. № 04-06/С-107з-211).

Виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців
у календарному році

1

П. 9 ст. 20
Закону № 796

Отримання працівниками лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях та спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди і назад, з виплатою допомог з фондів державного соціального страхування незалежно від того, ким та за чий рахунок видано путівку

1

П. 16 ст. 20
Закону № 796

Надання жінкам відпустки по вагітності та пологах тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів (сумарно 180 календарних днів), що надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи

1 — 4*

П. 10 ст. 30
Закону № 796, п. 1 ст. 38 Закону № 2240

* Для категорії 4 — пільга діє тільки на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання в зоні посиленого радіоекологічного контролю. Жінки, які отримали посвідчення категорії 4 за умови проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю і постійно проживають на території, не віднесеній до зазначеної зони, не мають права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 180 календарних днів. Про це йшлося у листі ФСС ТВП від 20.07.2010 р. № 04-06/О-294з-372.

 

Оподаткування виплат та заробітної плати чорнобильців

Для того щоб правильно оподатковувати чорнобильські виплати, слід визначитися, які з них згідно з

Інструкцією № 5 належать до ФОП, а які — ні.

Так, до ФОП включаються:

— надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством (

п.п. 2.2.1 Інструкції № 5);

— оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до

Закону № 796 (п.п. 2.2.12 Інструкції № 5).

Усі інші виплати чорнобильцям не включаються
до ФОП на підставі

пп. 3.12 і 3.2 Інструкції № 5.

Нагадаємо, що ЄСВ та ПДФО слід нараховувати та утримувати тільки стосовно виплат, що включаються до ФОП (згідно з

пп. 2.2.1 та 2.2.12 Інструкції № 5), а також із сум лікарняних (про це в наступному розділі).

Що стосується обкладення ПДФО сум виплат, то зазначимо, що згідно з

п.п. 165.1.1 ПК ПДФО не утримується із сум державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

Винятки, передбачені цим

підпунктом, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов'язану з тимчасовою втратою працездатності, тому такі виплати чорнобильцям підлягають обкладенню ПДФО.

ПСП.

Згідно з п.п. 169.1.1 ПК платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році — 941 грн.). При цьому ст. 1 розд. XIX ПК передбачено, що до 31 грудня 2014 року для цілей застосування п.п. 169.1.1 ПК ПСП надається в розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році — 470,50 грн.). Одночасно зазначимо, що згідно з п.п. 169.4.1 ПК ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2011 році — 1320 грн.).

Для чорнобильців, віднесених законом до

1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, встановлено підвищений розмір ПСП у розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги, визначеної п.п. 169.1.1 ПК (у 2011 році — 705,75 грн.) (п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПК).

Для отримання ПСП відповідно до

п. 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227, разом із заявою про застосування ПСП працівник повинен надати копії підтверджуючих документів:

1) посвідчення (дублікат посвідчення) встановленого зразка:

— громадянина (громадянки), який (яка) постраждав(ла) унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації, а також вкладкою установленого зразка;

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;

— громадянина (громадянки), евакуйованого(ої) у 1986 році із зони відчуження категорії 2 серії Б;

— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав(ла) в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії на ЧАЕС до прийняття рішення Урядом України про відселення (

розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224) категорії 2 серії Б;

2) Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Чорнобильці, віднесені законом до

3 або 4 категорії, мають право на застосування ПСП лише на загальних підставах. Отже, для них розмір ПСП у 2011 році складає 470,50 грн.

Розглянемо умовний приклад застосування ПСП.

Працівнику — чорнобильцю 2 категорії за серпень 2011 року нараховано заробітну плату — 1300 грн. Усі необхідні підтверджуючі документи він своєчасно надав до бухгалтерії.

Оскільки нарахована заробітна плата не перевищує граничний розмір доходу (1320 грн.), це дозволяє застосовувати ПСП. Здійснимо розрахунок суми, яка підлягає виплаті:

1) визначимо суму ЄСВ у частині утримань: 1300 х х 2,6 : 100 = 33,80 (грн.).

2) визначимо базу обкладення ПДФО: 1300 - 33,80 = = 1266,20 (грн.).

3) розрахуємо суму ПДФО: (1266,20 - 705,75) х х 15 % : 100 = 84,07 (грн.).

Таким чином, сума до виплати складає: 1300 - - 33,80 - 84,07 = = 1182,13 (грн.).

 

Лікарняні

Згідно зі

ст. 37 Закону № 2240 особам, віднесеним до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу. Ця норма поширюється як на застрахованих осіб, віднесених до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, так і на одного з батьків або особу, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок від Чорнобильської катастрофи.

Допомога в розмірі 100 % виплачується також окремій категорії чорнобильців — осіб, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 — 1987 років за межами зони відселення на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаних з ліквідацією

наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями (ст. 24, п. 8 ст. 20 Закону № 796).

Однак слід зауважити, що ФСС ТВП у

листі від 19.03.2010 р. № 04-06/С-107з-211 // див. «ОП», 2010, № 7, с. 9, звернув увагу на те, що сама наявність в особи посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 категорії, як і державної реєстрації в зоні посиленого радіоекологічного контролю не дає такій особі право на зазначену пільгу. Нагадаємо, що відповідно до ст. 14 Закону № 796 до 4 категорії осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.

Отже, під час вирішення питання щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100 % середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу, постраждалому від Чорнобильської катастрофи 4 категорії

має значення постійне місце перебування такої особи в зазначених умовах та наявності в неї відповідного посвідчення.

Оплата лікарняних.

При оплаті днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком, перші п’ять днів хвороби оплачуються за рахунок роботодавця (абзац перший ч. 2 ст. 35 Закону № 2240, Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439). Починаючи з шостого робочого дня листок непрацездатності оплачується за рахунок коштів ФСС ТВП (абзац перший ч. 2 ст. 35 Закону № 2240). Це правило діє тільки при оплаті лікарняних у разі хвороби самої застрахованої особи, в тому числі чорнобильця.

У п. 3.3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. № 455,

зазначено, що для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, листок непрацездатності видається на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.

Відповідно до

ст. 37 Закону № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, віднесеним до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи.

ПДФО.

Відповідно до п.п. 165.1.1 ПК до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичних осіб не включаються, зокрема, доходи у вигляді страхових виплат, які платник податків отримує з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. При цьому згідно з абзацом одинадцятим п.п. 165.1.1 ст. 165 ПК винятком з цього правила є виплати, пов'язані з тимчасовою втратою працездатності. Таким чином, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що виплачуються за рахунок роботодавця, обкладаються ПДФО.

Крім того, відповідно

до п.п. 169.4.1 ПК лікарняні для цілей обкладення ПДФО прирівнюються до заробітної плати. Аналогічну думку висловила ДПАУ в листі від 19.01.2011 р. № 697/6/17-0715. Тому до лікарняних необхідно застосовувати ті самі правила оподаткування, що й до зарплати, а саме:

— для визначення об’єкта оподаткування суму лікарняних зменшувати на суму утриманого ЄСВ;

— суму лікарняних враховувати під час визначення граничного розміру доходу, що надає право на ПСП. При цьому для визначення права на ПСП за перехідними лікарняними суму лікарняних

необхідно розділити по місяцях пропорційно часу, на який припадає період хвороби, оскільки відповідно до абзацу третього п.п. 169.4.1 ПК такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

ЄСВ.

Для лікарняних установлено інші ставки ЄСВ, ніж для зарплати:

— у частині нарахування —

33,2 % (абзац другий ч. 6 ст. 8 Закону № 2464, п.п. 3.2.2 Інструкції № 21-5);

— у частині утримання —

2 % (ч. 12 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.10 Інструкції № 21-5).

Ставку

33,2 % застосовують до бази оподаткування у вигляді:

— оплати перших п’яти днів хвороби;

— допомоги по тимчасовій непрацездатності.

При застосуванні обмеження

максимальної величини бази згідно з п.п. 4.3.2 Інструкції № 21-5 для суми допомоги по тимчасовій непрацездатності слід ураховувати таке:

— ЄСВ із суми допомоги справлятиметься після зарплати і винагород за цивільно-правовими договорами;

— якщо лікарняні припадають на декілька місяців (перехідні виплати), то застосування максимальної величини здійснюють окремо за кожен місяць.

 

Декретні

Пунктом 10 ст. 30 Закону № 796

та п. 1 ст. 38 Закону № 2240 передбачено надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи. Нагадаємо, що у загальному випадку тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (до пологів — 70 к. дн. та після пологів — 56 к. дн. починаючи із дня пологів).

Варто зазначити, що Мінпраці в

листі від 12.11.2010 р. № 495/20/112-10 вказувало на те, що після переїзду на постійне місце проживання до «чистої» місцевості, тобто території, яка не віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю (4 зона), категорія громадян, яка має посвідчення категорії 4, втрачає право на пільги і компенсаційні виплати, передбачені ст. 23 та п. 10 ст. 30 Закону № 796.

Підставою для надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами є листок непрацездатності, що видається за місцем медичного спостереження у зв'язку з вагітністю з 27 тижня вагітності.

Що стосується розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то будь-яких пільг для цієї категорії жінок

Закон № 2240 не передбачає.

ПДФО

.
Відповідно до п.п. 165.1.1 ПК сума допомоги по вагітності та пологах не включається до загального оподатковуваного доходу платника податків як компенсація, отримана з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а отже, ПДФО не обкладається. Тепер це питання законодавчо врегульовано змінами, внесеними до ПК.

ЄСВ.

Оскільки допомога по вагітності та пологах не включається до ФОП (п. 3.2 Інструкції № 5), та ці виплати не зазначені як база для нарахування та утримання ЄСВ у ст. 7 Закону № 2464, то ЄСВ із суми допомоги по вагітності та пологах не справляється.

 

Додаткова відпустка

Відповідно до

п. 22 ст. 20 і п. 1 ст. 21 Закону № 796 особам, віднесеним до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, надається право використання щорічної відпустки у зручний для них час. Крім того, такі громадяни мають право на отримання додаткової відпустки тривалістю 14 робочих днів на рік зі збереженням заробітної плати.

У зв'язку з тим, що тривалість відпусток згідно зі

ст. 5 Закону № 504 розраховується в календарних днях, тривалість відпустки, установлену в робочих днях, необхідно перерахувати в календарні дні.

Так, відповідно до роз'яснень, наданих Мінпраці в

листі від 12.02.97 р. № 10/2-493, перерахунок тривалості відпусток працівникам із робочих у календарні дні провадиться за формулою:

Nк.д. = (Nр.д. х 7) : 6,

де:

Nк.д. — тривалість відпустки в календарних днях;

Nр.д. — тривалість відпустки в робочих днях;

7 — тривалість тижня в календарних днях;

6 — тривалість тижня в робочих днях, за яким обчислювалась тривалість відпустки до прийняття

Закону № 504.

Отже, тривалість додаткової відпустки чорнобильцям 1 та 2 категорії має становити

16 календарних днів. Про це також ішлося у листі Мінпраці від 14.06.2006 р. № 206/13/116-06.

При розрахунку сум відпускних за надані працівнику дні додаткової відпустки слід керуватись положеннями

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Оплату додаткових відпусток чорнобильцям підприємства, установи та організації провадять

за рахунок власних коштів. У подальшому понесені витрати відшкодовуються органами соцзахисту на підставі п.п. 9 п. 4 Порядку № 936.

Додаткову відпустку чорнобильцям ураховують при розрахунку сум щорічної відпустки (заробітну плату, яка зберігається за працівником за час додаткової відпустки для чорнобильців, уключають при розрахунку середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки). Про це йшлося у

листі Мінпраці від 03.10.2008 р. № 641/13/84-08.

На відміну від виду щорічних відпусток, зазначена відпустка не пов'язана з робочим процесом і надається

незалежно від часу роботи на підприємстві, в установі чи організації.

Крім того, додаткові відпустки чорнобильцям надаються за календарний рік, а не за відпрацьований робочий рік як щорічні відпустки. Тому навіть у перший місяць роботи працівник матиме право на отримання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів.

Порядок оподаткування сум відпускних, що належать працівнику за час додаткової відпустки, здійснюють у загальному порядку.

Перенесення та поділ відпустки.

Одразу ж зазначимо, що однією з особливостей цього виду відпусток є те, що вони повинні бути використані протягом календарного року і їх перенесення на інший рік чинним законодавством не передбачено. Отже, така відпустка має бути використана протягом календарного року, якщо працівник не реалізував своє право на неї в поточному році, перенесення її на наступний рік не допускається. Однак на практиці іноді трапляються випадки, коли працівник звертається за наданням додаткової відпустки повної тривалості наприкінці календарного року. І тоді певна кількість днів такої відпустки не буде використана протягом цього ж календарного року. З цього приводу Мінпраці в листі від 14.06.2006 р. № 206/13/116-06 зазначило, що у випадку, коли працівникові надається така додаткова відпустка наприкінці поточного року і частина її припадає на наступний рік, це вважатиметься відпусткою за той рік, на який припадає її початок. У наступному році працівник матиме право на неї повної тривалості.

Також така відпустка не підлягає поділу на частини, передбаченого

ст. 12 Закону № 504.

Лікарняний під час додаткової відпустки

. Додаткова відпустка чорнобильцям, передбачена п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону № 796, на відміну від щорічної відпустки, не підлягає перенесенню на інший період або продовженню у разі тимчасової непрацездатності працівника, передбаченого ст. 11 Закону № 504. Виходячи з цього листок непрацездатності, виданий працівнику на час його хвороби в «чорнобильській» відпустці, не може бути оплачено.

Святкові та неробочі дні

. Якщо такі дні припадуть на час додаткової відпустки, то вона не буде подовжена на ці дні. Пояснюється це тим, що така відпустка не належить до виду щорічних, визначених п. 1 ст. 4 Закону № 504, отже, на неї не поширюються норми цього Закону, передбачені для щорічних відпусток. Нагадаємо, що відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону № 504 святкові та неробочі дні не враховуються при визначенні тривалості саме щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону № 504).

Компенсація за дні невикористаної додаткової відпустки при звільненні.

Статею 24 Закону № 504
передбачено надання при звільненні грошової компенсації тільки за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Оскільки ця відпустка не належить до щорічних, визначених п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 504, вона не підлягає грошовій компенсації. Аналогічної думки дотримується Мінпраці в листі від 18.06.2007 р. № 150/13/133-07.

Сумісник-чорнобилець.

Підстав для надання додаткової відпустки на роботі за сумісництвом не має, оскільки вона не належить до щорічних. Про це також ішлося у листі Мінпраці від 18.05.2011 р. № 164/13/116-11.

Жінка, яка

в період догляду за дитиною до досягнення нею трьох років працює на умовах неповного робочого часу на тому ж підприємстві і за тією ж посадою, за якою вона працювала до виходу в декрет (за основним місцем роботи), має право на додаткову «чорнобильську» відпустку. Про це йшлося у листі Мінпраці від 10.06.2008 р. № 149/13/116-08. Нагадаємо: вона має право також і на щорічну відпустку повної тривалості, одержуючи при цьому допомогу по догляду за дитиною (лист Мінпраці від 23.01.2007 р. № 13/13/116-07).

 

Відображення виплат у звітності

Податковий агент відображає чорнобильські виплати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відповідно до

Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

У цій формі виплати, що включаються до ФОП, у тому числі сума лікарняних, відображаються

з ознакою доходу 101 «Заробітна плата». Проте всі інші виплати (пп. 3.12 і 3.2 Інструкції № 5) та допомога по вагітності та пологах відображаються з ознакою доходу 128 «Соціальні виплати з відповідних бюджетів».

Суми нарахованих чорнобильцям допомог, що виплачуються за рахунок коштів ФСС ТВП (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах), роботодавцю також слід відобразити у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП, затвердженому

постановою правління ФСС ТВП від 18.01.2011 р. № 4 // див. «ОП», 2011, № 7, с. 12.

Так, у колонках 5 та 6 таблиці II Звіту «У тому числі пільги по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» вказується кількість днів, допомога за які виплачена на пільгових умовах відповідно до

ст. 35, 37, ч. 1 ст. 38 Закону № 2240, п. 16 ч. 1 ст. 20 та п. 2 ч. 1 ст. 30 Закону № 796, та суми цих витрат.

У табл. 2 зазначимо, коли і в якому порядку потрібно проставляти відповідні суми допомоги,

виплачені на пільгових умовах понад установлені законодавством на загальних підставах.

 

Таблиця 2

Особливості заповнення таблиці II Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП

Пільги з виплати допомоги чорнобильцям

Підлягають відображенню в колонках Звіту

1

2

Особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС і віднесені до 1 — 4 категорій, допомога по тимчасовій непрацездатності; допомога по догляду одному із батьків або особі, що його заміняє та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, виплачується в розмірі 100 % від середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу (ст. 37 Закону № 2240)

Наприклад, якщо в постраждалого від аварії на ЧАЕС 3 категорії на момент захворювання страховий стаж становить 4 роки і 6 місяців. Без надання пільг йому було б оплачено листок непрацездатності у розмірі 60 %, але необхідно оплатити його в розмірі 100 %. Саме цю суму різниці в оплаті лікарняного листка (40 %) потрібно відобразити у колонці 6 таблиці II Звіту. Загальну суму допомоги і днів слід показати в колонках 3 і 4. При цьому кількість днів, зазначених у колонках 3 і 5, повинна збігатися

Жінкам, віднесеним до 1 — 4 категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності і пологах виплачується за 180 календарних днів (90 — до пологів і 90 — після пологів) (ст. 38 Закону № 2240)

У колонках 5 і 6 таблиці II Звіту потрібно відобразити різницю в кількості днів та сумі допомоги (виплаченої за ці додаткові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах жінкам, що постраждали від аварії на ЧАЕС і віднесені до 1 — 4 категорії. У колонках 3 і 4 зазначають загальну суму допомоги і днів

Для осіб, віднесених до 1 категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС, передбачено видачу листка непрацездатності на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди і назад з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню, незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку (п. 16 ст. 20
Закону № 796
)

У колонках 5 і 6 розділу IV Звіту відображаються дні та сума допомоги, що виплачена по листку непрацездатності, виданому на період санаторно-курортного лікування особам, віднесеним до 1 категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС, ці ж дні і сума відображаються в колонках 3 і 4

У випадку хвороби дитини віком до 14 років, визнаної постраждалою від аварії на ЧАЕС, листок непрацездатності видається одному із батьків або особі, що їх заміняє, на весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, якщо дитина потребує догляду батьків відповідно до висновку лікарської консультаційної комісії медичного закладу, в якому дитина лікується або перебуває на диспансерному обліку. Допомога виплачується в розмірі 100 % від заробітку, незалежно від страхового стажу (п. 2 ст. 30 Закону № 796)

У колонках 5 і 6 таблиці II Звіту відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах. Загальна сума допомоги і кількість днів відображаються в колонках 3 і 4

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі