Нюанси розрахунку лікарняних і допомоги по вагітності та пологах: за мотивами веб-конференції (продовження, початок див. в «ОП», 2012, № 7, с. 24)

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Квітень, 2012/№ 8
Стаття

Нюанси розрахунку лікарняних і допомоги по вагітності та пологах: за мотивами веб-конференції*

 

У межах цієї публікації продовжуємо відповідати на актуальні запитання учасників веб-конференції щодо розрахунку лікарняних і допомоги по вагітності та пологах. Числові приклади, наведені у статті, допоможуть розібратися у непростих практичних ситуаціях щодо цих питань.

Тетяна РУДА, головний редактор (e-mail: t.rudaya@id.factor.ua)

 

* Продовження. Початок див. в «ОП», 2012, № 7, с. 24.

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

 

Працівниця відпрацювала трохи більше календарного місяця: розраховуємо допомогу по вагітності та пологах

Працівницю було прийняло на роботу 18.01.2012 р. За 10 робочих днів січня 2012 року їй було нараховано заробітну плату в розмірі 7320 грн., а за лютий — зарплату в розмірі 17100 грн. Ця працівниця подала до бухгалтерії підприємства листок непрацездатності по вагітності та пологах, в якому зазначено, що вона йде у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з 12 березня 2012 року.

Як розрахувати їй середньоденну зарплату для визначення суми допомоги по вагітності та пологах?

Відповідно до п. 6 Порядку № 1266 у разі якщо застрахована особа працювала і сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше календарного місяця, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку, крім розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

У разі коли застрахована особа працювала або сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше календарного місяця, середня зарплата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється з нарахованої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески, але не вище за розмір середньої зарплати за всіма видами економічної діяльності в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, відповідно в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (за даними Держкомстату) і не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку.

Оскільки в наведеному запитанні працівниця до виходу у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами відпрацювала повністю один календарний місяць, то обмеження щодо розміру допомоги по вагітності та пологах, визначені положеннями п. 6 Порядку № 1266, на цей випадок не поширюються.

Згідно з п. 5 Порядку № 1266 у випадку, якщо застрахована особа працювала і сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше 6 календарних місяців, то середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа), в яких сплачено страхові внески.

У випадку, що нами розглядається, розрахунковий період складається з одного повністю відпрацьованого календарного місяця — лютого 2012 року. У зв'язку з цим розрахунок допомоги по вагітності та пологах необхідно здійснити на підставі цього календарного місяця.

Нарахована заробітна плата за лютий 2012 року не перевищує максимальну величину доходу, з якого сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) (18241 грн.). Тому вся сума нарахованої зарплати за лютий 2012 року включається до розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Середньоденна зарплата становитиме:

17100 : 29 = 589,66 (грн.).

Відповідно до абзацу п'ятого п. 14 Порядку № 1266 середньоденна зарплата не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) зарплати, з якої сплачуються страхові внески, з розрахунку на один день, що обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на 30,44.

Максимальна величина середньоденної зарплати дорівнюватиме:

18241 : 30,44 = 599,24 (грн.).

Оскільки фактична величина середньоденної зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах не перевищує максимальної величини середньоденної зарплати, то для розрахунку загальної суми допомоги по вагітності та пологах у цій ситуації необхідно використовувати фактичну величину середньоденної зарплати.

Допомога по вагітності та пологах становитиме:

589,66 x 126 = 74297,16 (грн.).

Із цього питання хотілося б додати таку інформацію. Справа в тому, що фахівці Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності дуже ретельно ставляться до підприємств, що вказують у заяві-розрахунку великі суми допомоги по вагітності та пологах.

Наведемо витяг із листа Мінсоцполітики від 23.12.2011 р. № 472/18/99-11:

«Випадки, коли працівнику встановлюється заробітна плата в розмірі, що наближений або дорівнює максимальній величині заробітної плати, з якої нараховуються внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не є порушенням чинного законодавства, але водночас Фондом провадиться робота з виявлення ознак зловживань при оплаті праці вагітних жінок перед настанням страхового випадку, зокрема підвищення посадових окладів з недотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що передбачено частиною третьою статті 6 Закону України «Про оплату праці», зокрема коли працівниці перед настанням відпустки по вагітності та пологах установлюється посадовий оклад вищий, ніж в інших працівників, та в окремих випадках [вище] й окладу директора.

Виконавча дирекція Фонду щомісяця проводить моніторинг випадків зловживань з боку окремих страхувальників-роботодавців при виплаті допомоги по вагітності та пологах згідно з даними, що надаються робочими органами Фонду.

З метою уникнення необґрунтованих витрат коштів Фонду відповідно до наказу Виконавчої дирекції Фонду від 25.02.2011 р. № 39-ос «Про окремі питання, пов'язані з обробкою робочими органами відділень Фонду заяв-розрахунків страхувальників-роботодавців» при обробці заяв-розрахунків страхувальників щодо проведення фінансування допомоги по вагітності та пологах у великих розмірах, яка значно перевищує фонд оплати праці по підприємству, робочими органами відділень Фонду проводяться тематичні перевірки, до яких у разі потреби залучаються територіальні інспекції праці та центри зайнятості. За підсумками таких перевірок відповідні звернення надсилаються до правоохоронних органів для відповідного реагування».

У зв'язку з викладеним вище головному бухгалтеру підприємства необхідно бути готовим до можливих перевірок працівників Фонду у зв'язку із заявою на отримання великої суми допомоги по вагітності та пологах.

 

Внутрішнє сумісництво: розраховуємо допомогу по вагітності та пологах

Працівниця підприємства з 23 квітня 2012 року йде у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. У розрахунковому періоді (жовтень 2011 року — березень 2012 року) вона працювала на цьому підприємстві за основним місцем роботи, а із січня по березень 2012 року — на цьому підприємстві також і за сумісництвом (внутрішній сумісник).

Як розрахувати їй допомогу по вагітності та пологах?

Для того щоб визначити, як у цій ситуації розраховується допомога по вагітності та пологах, наведемо цитату з листа Мінпраці від 11.09.2006 р. № 912/020/153-06:

«У разі якщо сумісництво оформлено на одному підприємстві, то немає необхідності здійснювати окремі розрахунки для оплати листка непрацездатності за різними місцями роботи. Розрахунок середньоденної заробітної плати здійснюється виходячи із загальної нарахованої заробітної плати в розрахунковому періоді та кількості відпрацьованих у ньому робочих днів за основним місцем роботи».

Цей лист стосується розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності. Але такий самий підхід необхідно використовувати і при розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Інакше кажучи, для розрахунку допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка працює ще і внутрішнім сумісником, не потрібно здійснювати окремі розрахунки для оплати листка непрацездатності за окремими місцями роботи.

Так, для розрахунку середньоденної зарплати для визначення допомоги по вагітності та пологах необхідно суму зарплати за розрахунковий період, у тому числі й зарплату за сумісництвом, поділити на кількість календарних днів розрахункового періоду.

У наведеному запитанні розрахунковий період: жовтень 2011 року — березень 2012 року. Припустимо, що загальна сума зарплати за розрахунковий період, у тому числі й за внутрішнім сумісництвом, становить 13800 грн.

Середньоденна зарплата дорівнюватиме:

13800 : (31 + 30 + 31 + 31 + 29 + 31) = 13800 : 183 = 75,41 (грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах складе:

75,41 x 126 = 9501,66 (грн.).

 

Одноразові виплати в розрахунку лікарняних

Як ураховуються при розрахунку лікарняних одноразові виплати (матеріальна допомога до відпустки, премія до свята та інші)?

Порядок уключення одноразових виплат до розрахунку лікарняних, а також допомоги по вагітності та пологах визначено положеннями абзацу другого п. 9 Порядку № 1266.

Відповідно до Порядку № 1266 , у разі якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, і виплати, що не передбачені актами законодавства або здійснюються понад установлені зазначеними актами норми, у такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу.

Із цього можна зробити такі висновки:

1. Особливий порядок уключення до розрахунку середньої зарплати стосується заохочувальних та компенсаційних виплат, зокрема:

— матеріальної допомоги до відпустки;

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічної винагороди за вислугу років (стаж роботи);

— премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та застосування нової техніки і технології, уведення в дію у строк і достроково виробничих потужностей та об'єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт тощо;

— премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;

— одноразових заохочень, не пов'язаних з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам'ятних дат);

— грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових функцій.

2. Особливий порядок уключення до розрахунку середньої зарплати застосовується в разі, якщо в розрахунковому періоді є місяць, не відпрацьований повністю з поважних причин, і в цьому місяці нараховано зазначені вище заохочувальні та компенсаційні виплати.

При цьому до поважних причин належать виключно такі, як:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

Із викладеного вище можна зробити чіткий висновок. У разі якщо працівник частину місяця не працював з інших причин (наприклад, був у відпустці), то ні про який спеціальний розрахунок одноразових виплат для включення до розрахунку середньої зарплати не може бути й мови. У такому випадку вся сума одноразової виплати, яку було обкладено ЄСВ, уключається до розрахунку середньої зарплати.

Приклад 1. Працівник підприємства хворів з 2 по 10 квітня 2012 року. Страховий стаж склав 8 років і 4 місяці. У розрахунковому періоді (жовтень 2011 року — березень 2012 року) йому були нараховані:

 

Місяці розрахункового періоду

Нараховані виплати, грн.

Сума виплат, що включається до розрахунку, грн.

Кількість відпрацьованих робочих днів

Жовтень 2011 року

Зарплата — 428,57

428,57

3

Відпускні — 2433,84

Матдопомога до відпустки — 700,00

700,00

Листопад 2011 року

Зарплата — 3000,00

3000,00

22

Грудень 2011 року

Зарплата — 3000,00

3000,00

22

Січень 2012 року

Зарплата — 3100,00

3100,00

20

Лютий 2012 року

Зарплата — 3100,00

3100,00

21

Березень 2012 року

Зарплата — 3100,00

3100,00

21

Разом

18862,41

16428,57

109

 

Середньоденна зарплата становитиме:

16428,57 : 109 = 150,72 (грн.).

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності дорівнюватиме:

150,72 x 5 x 100 % = 753,60 (грн.).

Допомога по тимчасовій непрацездатності складе:

150,72 x 2 x 100 % = 301,44 (грн.).

3. У разі якщо в одному з місяців розрахункового періоду, в якому було нараховано одноразову виплату, працівник не відпрацював частину місяця у зв'язку з переліченими вище поважними причинами, то одноразова виплата включається до розрахунку середньої зарплати пропорційно відпрацьованим робочим дням.

Приклад 2. Працівник підприємства хворів з 2 по 10 квітня 2012 року. Страховий стаж склав 8 років і 4 місяці. У розрахунковому періоді (жовтень 2011 року — березень 2012 року) йому були нараховані:

 

Місяці розрахункового періоду

Нараховані виплати, грн.

Сума виплат, що включається до розрахунку, грн.

Кількість відпрацьованих робочих днів

1

2

3

4

Жовтень 2011 року

Зарплата — 3000,00

3000,00

21

Листопад 2011 року

Зарплата — 3000,00

3000,00

22

Грудень 2011 року

Зарплата — 3000,00

3000,00

22

Січень 2012 року

Зарплата — 2400,00

2400,00

16

Винагорода за підсумками роботи за 2011 рік — 1300,00

1040,00

Лікарняні — 540,00

Лютий 2012 року

Зарплата — 3100,00

3100,00

21

Березень 2012 року

Зарплата — 3100,00

3100,00

21

Разом

19440,00

18640,00

123

 

Пояснимо порядок уключення суми винагороди за підсумками роботи за рік до розрахунку середньої зарплати для визначення лікарняних.

У січні 2012 року працівнику, крім зарплати за відпрацьовані 16 робочих днів, було нараховано лікарняні за 4 дні та винагороду за підсумками роботи за 2011 рік у розмірі 1300 грн. Оскільки січень 2012 року не відпрацьовано повністю з поважної причини, а саме у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, то сума винагороди за підсумками роботи за рік має включатися до розрахунку середньої зарплати пропорційно відпрацьованим дням.

Сума винагороди за підсумками роботи за 2011 рік, що включається до розрахунку середньої зарплати, становитиме:

1300 : 20 x 16 = 1040 (грн.).

Середньоденна зарплата дорівнюватиме:

18640 : 123 = 151,54 (грн.).

Сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності складе:

151,54 x 5 x 100 % = 757,70 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:

151,54 x 2 x 100 % = 303,08 (грн.).

Приклад 3. Працівник підприємства хворів з 2 по 10 квітня 2012 року. Страховий стаж склав 8 років і 4 місяці. У розрахунковому періоді (жовтень 2011 року — березень 2012 року) йому були нараховані:

 

Місяці розрахункового періоду

Нараховані виплати, грн.

Сума виплат, що включається до розрахунку, грн.

Кількість відпрацьованих робочих днів

Жовтень 2011 року

Лікарняні — 420,00

0

Відпускні — 2433,84

Матдопомога до відпустки — 700,00

Листопад 2011 року

Зарплата — 3000,00

3000,00

22

Грудень 2011 року

Зарплата — 3000,00

3000,00

22

Січень 2012 року

Зарплата — 3100,00

3100,00

20

Лютий 2012 року

Зарплата — 3100,00

3100,00

21

Березень 2012 року

Зарплата — 3100,00

3100,00

21

Разом

18853,84

15300,00

106

 

У цій ситуації у жовтні 2011 року працівник частину місяця не відпрацював з поважної причини, тобто у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. У цьому місяці йому було нараховано, крім лікарняних, відпускні та матеріальну допомогу до відпустки.

Суму матеріальної допомоги до відпустки має бути включено до розрахунку середньої зарплати пропорційно відпрацьованому часу. Оскільки в цьому місяці працівник не відпрацював жодного робочого дня, то вся сума матеріальної допомоги до відпустки не включається до розрахунку середньої зарплати.

Середньоденна зарплата становитиме:

15300 : 106 = 144,34 (грн.).

Сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності складе:

144,34 x 5 x 100 % = 721,70 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності дорівнюватиме:

144,34 x 2 x 100 % = 288,68 (грн.).

 

Невиробнича травма: оплачуємо лікарняний

Як оплачується лікарняний у разі, якщо його оформлено у зв'язку з невиробничою травмою (причина непрацездатності «5»)? Чи оплачується такий лікарняний у випадку, якщо невиробничу травму було отримано внаслідок алкогольного сп'яніння?

У ситуації, що розглядається, причина непрацездатності «5» — це невиробнича травма, тобто так звана побутова травма. Період тимчасової непрацездатності у зв'язку з побутовою травмою оплачується як період тимчасової непрацездатності, наприклад, у зв'язку зі звичайним захворюванням.

Отже, перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів підприємства, а починаючи з 6-го дня допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Що стосується алкогольного сп'яніння, то в разі якщо такий стан працівника при отриманні невиробничої травми мав місце, лікар поліклініки обов'язково повинен зазначити це в листку непрацездатності.

При цьому навіть якщо працівник для призначення допомоги надав листок непрацездатності, в якому стоїть позначка «алкогольне сп'яніння», комісія із соціального страхування має з'ясувати наявність причинного зв'язку травми із вживанням алкоголю.

У випадку якщо буде доведено, що працівник травмувався внаслідок алкогольного сп'яніння, на підставі ст. 36 Закону № 2240 лікарняний листок не оплачується.

Якщо ж буде доведено, що працівник травмувався не внаслідок алкогольного сп'яніння, лікарняний оплачується на загальних підставах. При цьому до протоколу засідання комісії із соціального страхування слід долучити в письмовій формі пояснення, довідки, інші матеріали, що свідчать про обґрунтованість прийнятого нею рішення.

 

У розрахунковому періоді різні режими роботи: обчислюємо допомогу по вагітності та пологах

Працівниця підприємства йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 23 квітня 2012 року. Розрахунковий період: жовтень 2011 року — березень 2012 року. Із жовтня 2011 року по січень 2012 року вона працювала повний робочий день, а в період з лютого по березень 2012 року — неповний робочий день (0,5 ставки).

Як розрахувати їй допомогу по вагітності та пологах?

Відповідно до п. 14 Порядку № 1266 середньоденна зарплата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

При цьому такий розрахунок провадиться в усіх випадках обчислення допомоги по вагітності та пологах незалежно від режиму роботи працівниці (чи то неповний робочий день, чи то неповний робочий тиждень або підсумований облік робочого часу).

Тому в цій ситуації для розрахунку середньоденної зарплати необхідно підсумувати зарплату за 4 місяці (працівниця працювала на повну ставку) і за 2 місяці (вона працювала на 0,5 ставки) та поділити на загальну суму календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Припустимо, що сума зарплати за розрахунковий період склала:

 

Місяці розрахункового періоду

Сума зарплати, грн.

Кількість календарних днів

Жовтень 2011 року

2000,00

31

Листопад 2011 року

2000,00

30

Грудень 2011 року

2000,00

31

Січень 2012 року

2200,00

31

Лютий 2012 року

1100,00

29

Березень 2012 року

1100,00

31

Разом

10400,00

183

 

Середньоденна зарплата дорівнюватиме:

10400 : 183 = 56,83 (грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах становитиме:

56,83 x 126 = 7160,58 (грн.).

 

Працівниця вийшла з відпустки для догляду за дитиною до трьох років: розраховуємо допомогу по вагітності та пологах

Працівниця була у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Вона вийшла на роботу 2 лютого 2012 року. З 20 березня 2012 року працівниця згідно з листком непрацездатності йде у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

Як розрахувати їй допомогу по вагітності та пологах?

У цій ситуації розрахунковим періодом для розрахунку допомоги по вагітності та пологах є вересень 2011 року — лютий 2012 року.

Згідно з п. 4 Порядку № 1266 місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), протягом яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду.

Оскільки протягом вересня 2011 року — січня 2012 року працівниця була у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то ці місяця виключаються з розрахункового періоду. У результаті виходить, що в розрахунковому періоді залишається тільки один місяць — лютий 2012 року.

Відповідно до п. 14 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Тому в цій ситуації для розрахунку середньоденної зарплати необхідно поділити зарплату за відпрацьовані дні лютого 2012 року на кількість календарних днів лютого (за винятком одного календарного дня — 1 лютого 2012 року, оскільки в цей день працівниця була у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Отже, кількість календарних днів за розрахунковий період складе 28.

Припустимо, що заробітна плата за відпрацьовані дні лютого становитиме:

2200 : 21 x 20 = 2095,24 (грн.),

де 2200 — заробітна плата (оклад) за лютий 2012 року;

21 — кількість робочих днів за лютий 2012 року;

20 — фактично відпрацьована кількість робочих днів за лютий 2012 року.

Середньоденна заробітна плата дорівнюватиме:

2095,24 : 28 = 74,83 (грн.).

Допомога по вагітності та пологах становитиме:

74,83 x 126 = 9428,58 (грн.).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд