Щомісячні премії в розрахунку оплати праці за період відрядження

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Серпень, 2012/№ 15
Стаття

ЩОМІСЯЧНІ ПРЕМІЇ в розрахунку ОПЛАТи праці за ПЕРІОД ВІДРЯДЖЕННЯ

 

Щомісячна премія є однією з важливих складових заробітної плати працівника. Про те, як правильно її нараховувати в період перебування працівника у відрядженні та як вона враховується при визначенні суми оплати праці за період перебування працівника у відрядженні, читайте в цій публікації.

 

Неля СИНЬКО, начальник відділу з питань оплати праці Міністерства соціальної політики України

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Лист № 283 лист Мінсоцполітики від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12 (див. с. 3).

 

Нагадаємо, що відповідно до ст. 121 КЗпП працівникам, яких направлено в службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку.

З цього положення випливає, що для оплати праці за період перебування працівника у відрядженні необхідно визначити:

— середню заробітну плату згідно з Порядком № 100;

— денний заробіток за місяць, у якому працівник перебував у відрядженні. При цьому розрахунок денного заробітку необхідно здійснювати виходячи з пов­ністю відпрацьованого місяця, протягом якого працівник перебував у відрядженні.

Потім ці показники необхідно порівняти і з більшого значення оплатити робочі дні, протягом яких працівник був у відрядженні.

Отже, важливим є правильне включення до розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 та до розрахунку денного заробітку щомісячних премій, що мають систематичний характер.

Крім того, і в самому періоді перебування працівника у відрядженні йому необхідно нарахувати премію. Про те, як її нарахувати правильно, також ітиметься в цій статті.

Отже, питання, пов'язані з обліком щомісячних премій, які мають систематичний характер, такі:

1. Уключення премій до розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100.

2. Уключення премій до розрахунку денного заробітку.

3. Нарахування премій за період перебування працівника у відрядженні.

Перш ніж розглянути кожне з вищезазначених питань, визначимо, які ж види щомісячних премій нараховуються на практиці.

Нагадаємо, що конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників має бути визначено в Положенні про преміювання.

Премії, як правило, нараховуються за фактично відпрацьований час. При цьому фактично відпрацьований час може включати також і робочі дні, що припадають на період відрядження, якщо їх не оплачено за середньою заробітною платою.

Премії можна розподілити виходячи зі строків їх нарахування так:

1. Премії, що нараховуються в поточному місяці виходячи з показників поточного місяця.

2. Премії, що нараховуються в поточному місяці виходячи з показників попереднього місяця.

Такий умовний розподіл премій невипадковий, оскільки при розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100, при розрахунку денного заробітку та при нарахуванні премії в місяці перебування працівника у відрядженні в деяких випадках він має своє значення.

 

Уключення премій до розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100

Згідно з  п. 3 Порядку № 100 премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю із заробітної плати незалежно від того, за який місяць ці премії нараховано.

Отже, з цього випливає, що для розрахунку середньої зарплати відповідно до Порядку № 100 в разі, якщо в розрахунковому періоді (2 календарні місяці, що передують місяцю, у якому працівника направлено у відрядження) працівник повністю відпрацював усі робочі дні, премію має бути враховано в місяці розрахункового періоду, у якому її було нараховано. При цьому розподіл на зазначені вище види премій значення для розрахунку не має.

Водночас у разі якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, то премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останніх два календарні місяці враховуються пропорційно періоду, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Це положення Порядку № 100 стосується премій, що нараховуються в поточному місяці за результатами попереднього місяця.

Однак у випадку якщо премії виплачуються місяць у місяць і їх уже обчислено пропорційно відпрацьованому часу, то в такому разі премії включаються до заробітку у фактично нарахованому розмірі.

Наведемо умовні числові приклади з обліку премій у розрахунку середньої зарплати у разі, якщо в розрахунковому періоді працівником не повністю відпрацьовано робочі дні.

 

Премія нараховується в поточному місяці за попередній

Приклад 1. Працівник перебував у відрядженні з 09.07.2012 р. по 13.07.2012 р. включно. Розрахунковий період: травень — червень 2012 року. З 28.05.2012 р. по 06.06.2012 р. працівник був на лікарняному. Посадовий оклад складає 1500 грн.

Нижче в таблиці наведемо дані про фактично нараховані доходи працівника за розрахунковий період, необхідні для визначення середньої зарплати згідно з Порядком № 100.

 

Вид доходу

Розрахунковий період

травень

червень

Зарплата за відпрацьований час

1200,00

1263,16

Премія (10 % від посадового окладу за попередній місяць)

150,00

120,00

Сума індексації

12,03

12,03

Лікарняні*

178,52

133,89

* Суму лікарняних розподілено за місяцями хвороби працівника.

 

Загальна кількість робочих днів за розрахунковий період за нормою становить:

20 + 19 = 39 (роб. дн.).

Загальна кількість фактично відпрацьованих за розрахунковий період робочих днів складає:

16 + 16 = 32 (роб. дн.).

У цій ситуації згідно з Порядком № 100 премії має бути включено до розрахунку середньої зарплати пропор­ційно відпрацьованому в розрахунковому періоді часу.

Отже, сума премії, що включається до розрахунку середньої зарплати, становить:

(150,00 + 120,00) x 32 : 39 = 221,54 (грн.).

Загальна сума заробітку, що включається до розрахунку середньої зарплати, складає:

1200,00 + 1263,16 + 221,54 + 12,03 + 12,03 = 2708,76 (грн.).

Середня зарплата, розрахована згідно з Порядком № 100, становить:

2708,76 : 32 = 84,65 (грн.).

 

Премія нараховується в поточному місяці за поточний

Приклад 2. Працівник перебував у відрядженні з 09.07.2012 р. по 13.07.2012 р. включно. Розрахунковий період: травень — червень 2012 року. З 28.05.2012 р. по 06.06.2012 р. працівник був на лікарняному. Посадовий оклад становить 1500 грн.

Нижче в таблиці наведемо дані про фактично нараховані доходи працівника за розрахунковий період, необхідні для визначення середньої зарплати згідно з Порядком № 100.

 

Вид доходу

Розрахунковий період

травень

червень

Зарплата за відпрацьований час

1200,00

1263,16

Премія (10 % від посадового окладу поточного місяця)

120,00

126,32

Сума індексації

12,03

12,03

Лікарняні*

178,52

133,89

* Суму лікарняних розподілено за місяцями хвороби працівника.

 

Загальна кількість робочих днів за розрахунковий період за нормою — 39.

Загальна кількість робочих днів, відпрацьованих працівником фактично за розрахунковий період, — 32.

Як уже було зазначено раніше, у випадку якщо премії виплачуються місяць у місяць і їх уже обчислено пропор­ційно відпрацьованому часу, то в такому разі премії включаються до заробітку у фактично нарахованому розмірі.

Отже, у цій ситуації сума премії і за травень, і за червень у повному розмірі включається до розрахунку середньої зарплати.

Загальна сума заробітку, що включається до розрахунку середньої зарплати, становить:

1200,00 + 1263,16 + 120,00 + 126,32 + 12,03 + + 12,03 = 2733,54 (грн.).

Середня зарплата, розрахована згідно з Порядком № 100, становить:

2733,54 : 32 = 85,42 (грн.).

 

Уключення премій до розрахунку денного заробітку

До денного заробітку працівника, що порівнюється з середньою зарплатою, уключаються всі елементи зарплати, які працівник отримає згідно з умовами трудового, колективного договору в місяці, у якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо.

Іншими словами, розрахунок денного заробітку необхідно здійснювати виходячи з повністю відпрацьованого місяця, протягом якого працівник перебував у відрядженні.

 

Премія нараховується в поточному місяці за попередній

Приклад 3. Використовуємо умови прикладу 1. Працівник перебував у відрядженні з 09.07.2012 р. по 13.07.2012 р. включно. Розрахунковий період: травень — червень 2012 року. З 28.05.2012 р. по 06.06.2012 р. працівник був на лікарняному. Посадовий оклад становить 1500 грн.

Нижче в таблиці наведено дані, необхідні для розрахунку денного заробітку за липень 2012 року.

Пояснимо дані таблиці. Річ у тому, що в цьому випадку премія в поточному місяці розраховується за фактично відпрацьований час попереднього місяця. Тому премія становить 126,32 грн., а не 150 грн., оскільки попередній місяць (червень) було відпрацьовано не повністю (працівник хворів).

Тому до розрахунку денної зарплати необхідно включити премію в сумі 126,32 грн.

Кількість робочих днів за нормою в липні становить 22.

Денний заробіток складає:

1638,44 : 22 = 74,47 (грн.).

 

Вид доходу

Сума, грн.

Посадовий оклад

1500,00

Премія (10 % посадового окладу за попередній місяць)

126,32

Сума індексації

12,12

Разом

1638,44

 

Премія нараховується в поточному місяці за поточний

Приклад 4. Працівник перебував у відрядженні з 09.07.2012 р. по 13.07.2012 р. включно. Розрахунковий період: травень — червень 2012 року. З 28.05.2012 р. по 06.06.2012 р. працівник був на лікарняному. Посадовий оклад становить 1500 грн.

Нижче в таблиці наведемо дані, необхідні для розрахунку денного заробітку за липень 2012 року.

 

Вид доходу

Сума, грн.

Посадовий оклад

1500,00

Премія (10 % посадового окладу за поточний місяць)

150,00

Сума індексації

12,12

Разом

1662,12

 

Кількість робочих днів за нормою в липні становить 22.

Денний заробіток складає:

1662,12 : 22 = 75,55 (грн.).

 

Нарахування премій за період перебування працівника у відрядженні

У листі № 283 відзначено, що в разі коли період перебування працівника у відрядженні оплачено виходячи з денного заробітку, то в цьому місяці йому має бути нараховано премію, передбачену умовами трудового або колективного договору.

У разі якщо період перебування у відрядженні оплачено виходячи з середньої зарплати, розрахованої згідно з Порядком № 100, то премії за цей період не нараховуються.

 

Премія нараховується в поточному місяці за поточний

Приклад 5. На підставі даних прикладів 2 та 4 розрахуємо суму оплати періоду перебування працівника у відрядженні.

Середня зарплата згідно з Порядком № 100 становить 85,42 грн.

Денний заробіток складає 75,55 грн.

Оскільки середня зарплата згідно з Порядком № 100 більша від денного заробітку, то оплату праці за період перебування працівника у відрядженні має бути розраховано виходячи з середньої зарплати.

Оплата праці за період перебування працівника у відрядженні становить:

85,42 x 5 = 427,10 (грн.).

Нижче наведемо дані про фактично нараховані доходи працівника за липень 2012 року.

 

Вид доходу

Сума, грн.

Зарплата за відпрацьований час

1159,09

Премія (10 % посадового окладу за поточний місяць)

115,91

Сума оплати праці за період відрядження

427,10

Сума індексації

12,12

Разом

1714,22

 

Щодо ситуації, коли премія нараховується в поточному місяці за попередній, відзначимо таке. У такому разі нарахування премії в місяці, протягом якого працівник був у відрядження, залежатиме виключно від кількості фактично відпрацьованих днів у попередньому місяці.

Тому нарахування премії в місяці, протягом якого працівник був у відрядженні, не залежатиме від того, яким чином оплачено період перебування працівника у відрядженні (за середньою зарплатою чи виходячи з денного заробітку).

Водночас при нарахуванні премії в наступному місяці порядок оплати праці за період відрядження впливатиме на розрахунок премії. Так, у разі якщо оплату праці здійснено виходячи з середньої зарплати, премія за період відрядження не нараховується. У разі якщо оплату праці буде здійснено виходячи з денного заробітку, премію буде нараховано, у тому числі й за період перебування працівника у відрядженні.

Премія нараховується в поточному місяці за попередній

Приклад 6. На підставі даних прикладів 1 та 3 розрахуємо суму оплати періоду перебування працівника у відрядженні.

Середня зарплата згідно з Порядком № 100 становить 84,65 грн.

Денний заробіток складає 74,47 грн.

Оскільки середня зарплата згідно з Порядком № 100 більша від денного заробітку, то оплату праці за період перебування працівника у відрядженні має бути розраховано виходячи з середньої зарплати.

Оплата праці за період перебування працівника у відрядженні становить:

85,65 x 5 = 428,25 (грн.).

Нижче наведемо дані про фактично нараховані доходи працівника за липень 2012 року.

 

Вид доходу

Сума, грн.

Зарплата за відпрацьований час

1159,09

Премія (10 % посадового окладу за попередній місяць)

126,32

Сума оплати праці за період відрядження

428,25

Сума індексації

12,12

Разом

1725,78

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд