Перерахунок сум ЄСВ, нарахованих на лікарняні працівників-інвалідів: відображення у звітності

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2012/№ 1
Стаття

Перерахунок сум ЄСВ, нарахованих на лікарняні працівників-інвалідів: відображення у звітності

 

Роботодавці — платники єдиного соціального внеску щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем, подають Звіт про суми нарахованої зарплати та суми нарахованого єдиного соціального внеску. Цей Звіт за грудень 2011 року роботодавці повинні подати не пізніше 20 січня 2012 року. Особливістю складання Звіту за грудень 2011 року є відображення у ньому результатів перерахунку єдиного соціального внеску по лікарняних працівників-інвалідів у частині нарахувань. Про це і йтиметься в цій публікації.

Алла ШУШМАН, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Інструкція № 21-5 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5.

Порядок № 21-1 — Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-1.

Про те, що такі роботодавці, як:

1) підприємства, установи та організації, в яких працюють інваліди;

2) товариства УТОГ та УТОС;

3) підприємства та організації громадських організацій інвалідів

в грудні можуть провести перерахунок нарахованих на окремі види виплат сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) за січень — листопад 2011 року, ми вже писали на сторінках нашої газети // «ОП», 2011, № 23, с. 3, с. 26.

Нагадаємо, що необхідність у такому перерахунку пов’язана з тим, що Інструкція № 21-5 була приведена у відповідність із Законом № 2464.

Нижче наведемо види виплат, за якими роботодавці у грудні 2011 року проводили перерахунок сум ЄСВ:

 

Категорії роботодавців

Види виплат, за якими було проведено перерахунок

Підстава

Ставка ЄСВ у частині нарахувань

була

стала

Підприємства, установи та організації, в яких працюють інваліди

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності працюючим інвалідам за січень — листопад 2011 року

П. 3.11 Інструкції № 21-5

33,2 %

8,41 %

Товариства
УТОГ та УТОС*

1. Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності всім працівникам за січень — листопад 2011 року.
2. Винагорода за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами за січень — листопад 2011 року

П. 3.12 Інструкції № 21-5

33,2 %

5,3 %

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів*

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності працюючим інвалідам за січень — листопад 2011 року

П. 3.13 Інструкції № 21-5

33,2 %

5,5 %

* В яких кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

 

Результати проведеного перерахунку роботодавці повинні відобразити у поновленому Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (далі — Звіт), що є додатком до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2. Нагадаємо, що Звіт за грудень 2011 року роботодавцям потрібно подати не пізніше 20 січня 2012 року.

Розглянемо порядок проведення перерахунку сум ЄСВ та заповнення Звіту за грудень 2011 року з урахуванням проведеного перерахунку на умовному числовому прикладі.

Приклад. На підприємстві працює працівник (Шевчук М. В.), якому встановлено II групу інвалідності (підтвердженням є завірена копія з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності).

У період січень — листопад 2011 року на суму лікарняних, нарахованих працівнику-інваліду, ЄСВ був нарахований за ставкою 33,2 %.

Крім того, цей працівник у період з 05.12.2011 р. по 09.12.2011 р. перебував на лікарняному. Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства в грудні 2011 року складає 420,45 грн.

Узагальнимо дані про нараховані суми лікарняних працівника-інваліда за період січень — листопад 2011 року, а також суми нарахованого ЄСВ на суми виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та наведемо їх у таблиці.

 

Період непрацездатності працівника-інваліда

Сума лікарняних, нарахованих працівнику-інваліду

Сума ЄСВ, фактично нарахована на суму лікарняних

Сума ЄСВ, яку потрібно було нарахувати на суму лікарняних

33,2 %

8,41 %

33,2 %

8,41 %

07.02.2011 — 09.02.2011

244,50

81,17

20,56

17.10.2011 — 20.10.2011

335,24

111,30

28,19

Усього

579,74

192,47

48,75

 

Проведений у грудні 2011 року перерахунок сум ЄСВ за січень — листопад 2011 року в бухгалтерському обліку потрібно було відобразити таким чином:

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн.

Дт

Кт

1

Відображено суму нарахованого ЄСВ на суму лікарняних, нараховану працівнику-інваліду за період січень — листопад 2011 року (у розмірі 33,2 %) методом «червоного сторно»

94

651

192,47

2

Відображено суму нарахованого ЄСВ на суму лікарняних, нараховану працівнику-інваліду за період січень — листопад 2011 року (у розмірі 8,41 %)

94

651

48,75

 

Результати проведеного перерахунку сум ЄСВ, нарахованих на суму лікарняних працівника-інваліда за січень — листопад 2011 року, треба відобразити у Звіті за грудень 2011 року.

Так, суму ЄСВ, нараховану на лікарняні працівника-інваліда за січень — листопад 2011 року у розмірі 33,2 %, необхідно відобразити у рядку 7.1.8 «Зменшено нарахувань» 33,2 % (192,47 грн.). А суму ЄСВ, нараховану на суму лікарняних працівника-інваліда за січень — листопад 2011 року у розмірі 8,41 %, — у рядку 6.1.4 «Донараховано єдиного внеску» (48,75 грн.).

При цьому, за усними роз’ясненнями фахівців Пенсійного фонду України, суму виплат, на яку донараховано, а також суму виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок, тобто рядки 6.4 та 7.4 таблиці 1 Звіту за грудень 2011 року відповідно заповнювати не треба.

У рядках Звіту «Зміст помилки» відмічаємо, що протягом січня — листопада 2011 року на суми лікарняних, нарахованих працівнику-інваліду, нараховувались внески у розмірі 33,2 %.

Для того щоб навести витяг із заповненої форми Звіту, зокрема витяг з таблиці 1 та таблиці 6, додамо необхідні дані.

 

П. І. Б. працівників, ідентифікаційний номер

Зарплата

Лікарняні

Відпускні

Сума нарахованого ЄСВ

Сума утриманого ЄСВ

38,52 %

33,2 %

8,41 %

3,6 %

2 %

Аверін С. Б.
2587462222

1600,00

Х

Х

Х

57,60

Гопко О. В.
2798567777

2400,00

86,40

Винник Д. Ю.
2685463333

2000,00

72,00

Сталинська І. В.
2969581111

2100,00

75,60

Шевчук М. В.
2456396666

1429,55

420,45

51,46

8,41

Разом

9529,55

420,45

3120,12

155,59

343,06

8,41

 

Наведемо витяг із таблиці 1 та таблиці 6 заповненої форми Звіту за грудень 2011 року для нашого прикладу.

 

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

(витяг)

№ з/п

Назва показника

Сума (грн.)

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги)
за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього

9950,00

1.1

сума нарахованої заробітної плати

9529,55

<…>

1.3

сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

420,45

<…>

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3)

9950,00

2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього
(р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6)

9529,55

2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 - 49,7 %)

8100,00

<…>

2.1.4

підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

1429,55

<…>

2.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)

420,45

<…>

2.3.2

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

420,45

<…>

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3)

3275,71

3.1

на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6)

3240,35

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 % - 49,7 %))

3120,12

<…>

3.1.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам
(р. 2.1.4 х 8,41 %)

120,23

<…>

3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)

35,36

<…>

3.3.2

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %)

35,36

<…>

4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиного внеску, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3) (відповідає значенню р. 2)

9950,00

4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)

9529,55

4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)

9529,55

<…>

4.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 % (відповідає значенню р. 2.3)

420,45

5

Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5)

351,47

5.1

р. 4.1.1 х 3,6 %

343,06

<…>

5.5

р. 4.3 х 2 %

8,41

6

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

48,75

6.1

Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)

48,75

<…>

6.1.4

8,41 %

48,75

<…>

6.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок

-

 

Зміст помилки протягом січня — листопада 2011 року на суми лікарняних, нарахованих працівнику інваліду, нараховувались внески у розмірі 33,2 %

 

7

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

192,47

7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)

192,47

<…>

7.1.8

33,2 %

192,47

<…>

7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

-

 

Зміст помилки протягом січня — листопада 2011 року на суми лікарняних, нарахованих працівнику-інваліду, нараховувались внески у розмірі 33,2 %

 

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

3483,46

 

у тому числі

 

8.1

р. 3.1.1 + р. 6.1.1 - р. 7.1.1 (36,76 - 49,7 %)

3120,12

<…>

8.4

р. 3.1.4 + р. 3.3.2 + р. 6.1.4 - р. 7.1.4 (8,41 %)

204,34

<…>

8.8

р. 3.3.1 + р. 6.1.8 - р. 7.1.8 (33,2 %)

-192,47

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1 - р. 7.3.1 (3,6 %)

343,06

<…>

8.13

р. 5.5 + р. 6.3.5 - р. 7.3.5 (2 %)

8,41

<…>

 

Дата формування у страхувальника

 

1

6

.

0

1

.

2

0

1

2

 

 

 

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

(витяг)

 

Звертаємо увагу на те, що хоча рядок 8 таблиці 1 «Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього» містить суму 3483,46 грн., в тому числі:

рядок 8.1 таблиці 1 (36,76 - 49,7 %) = 3120,12 грн.;

рядок 8.4 таблиці 1 (8,41 %) = 204,34 грн.;

рядок 8.8 таблиці 1 (33,2 %) = -192,47 грн.;

рядок 8.9 таблиці 1 (3,6 %) = 343,06 грн.;

рядок 8.13 таблиці 1 (2 %) = 8,41 грн.,

проте сплаті підлягає сума ЄСВ, яка дорівнює 3675,93 грн. Це пов’язано з тим, що для кожного розміру ЄСВ в органах Державного казначейства України відкриті окремі рахунки територіальних органів Пенсійного фонду для його зарахування. Тому надлишково сплачена сума ЄСВ у розмірі 33,2 % (192,47 грн.) не зменшує суми нарахувань та донарахувань за іншими ставками ЄСВ.

Така надлишково сплачена сума ЄСВ у розмірі 33,2 % (192,47 грн.) може бути повернена платнику згідно з Порядком № 21-1 або зарахована в рахунок майбутніх платежів ЄСВ відповідного розміру, а саме 33,2 % (лист Пенсійного фонду України від 28.11.2011 р. № 26339/03-20).

Наголосимо, що на таку сплату ЄСВ за результатами перерахунку наполягають фахівці Пенсійного фонду України (див. відповідне роз’яснення на с. 12).

Тобто у разі донарахування в грудні суми ЄСВ у розмірі 8,41 % на суму виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівникам-інвалідам підприємство повинно перерахувати всю суму донарахування на відповідний рахунок Пенсійного фонду .

Щодо бюджетних установ, то вони, як і інші страхувальники, мають право на зарахування надлишково сплачених сум ЄСВ у розмірі 33,2 % в рахунок майбутніх платежів ЄСВ такого розміру, або право на повернення цих коштів. Зауважимо, якщо установа прийме рішення про повернення таких коштів, то у 2012 році вони підлягають поверненню до бюджету, оскільки є надходження минулого періоду (ст. 57 Бюджетного кодексу України, п. 3.2 Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 р. № 242).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити