Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2012/№ 1
Стаття

 

Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

Одним із видів державної допомоги є допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Кому вона надається, в якому розмірі — ці та інші питання розглянемо на сторінках нашої газети.

Ксенія БОНДАРЕНКО, фахівець із соціальних питань

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 2811 — Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII.

Порядок № 1751 — Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751.

Методика № 486 — Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолодьспорту від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370 та зареєстрована в Мін'юсті 07.02.2002 р. за № 112/6400.

 

Кому надається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Згідно зі ст. 13 Закону № 2811 допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (далі — допомога) надається особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною. Це може бути один із батьків дитини, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич.

 

З якої дати та на який період призначається допомога?

Період призначення допомоги залежить від категорії, до якої належить особа, якій надається допомога (п. 18 Порядку № 1751), а саме:

1) для осіб, які не працюють, навчаються, перебувають на обліку в центрі зайнятості чи є суб'єктами підприємницької діяльності, допомога призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, та по день досягнення дитиною трирічного віку включно;

2) для працюючих осіб — з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення;

3) усиновлювачам та опікунам допомога призначається з дотриманням вищенаведених умов та не раніше ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Розглянемо приклади.

Приклад 1. За допомогою звертається непрацююча особа. Період, пов’язаний з вагітністю та пологами, закінчується 10 жовтня 2011 року.

Ситуація 1

При зверненні за допомогою 28 вересня 2011 року — допомога їй буде призначена з 11 жовтня 2011 року, тобто з дня виникнення права на допомогу (з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами).

Ситуація 2

При зверненні за допомогою 8 листопада 2011 року — допомога їй буде призначена з 8 листопада 2011 року, тобто з дня звернення.

Приклад 2. За допомогою звертається фізична особа, якій за місцем роботи надана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 19 жовтня 2011 року.

Допомога їй буде призначена з 19 жовтня 2011 року незалежно від дати звернення, головне, щоб звернення відбулось протягом терміну дії відпустки.

Звертаємо увагу! У разі якщо особа звільняється з роботи або приступає до роботи раніше досягнення дитиною трирічного віку на умовах повного робочого часу, відпустка для догляду за дитиною припиняється і відповідно право на отримання допомоги втрачається.

 

Який день вважається днем звернення за призначенням допомоги?

Днем звернення за призначенням допомоги вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган праці та соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи мають бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем звернення вважається день прийняття заяви.

 

До якого органу праці та соціального захисту населення необхідно звертатися за отриманням допомоги?

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, надаються до управління праці та соціального захисту населення (далі — управління) за місцем реєстрації особи, яка претендує на отримання допомоги, або місцем її фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в управлінні за місцем реєстрації.

 

Які документи необхідно надати для отримання допомоги?

Для отримання допомоги в мінімальному розмірі достатньо надати до управління такі документи (п. 20 Порядку № 1751):

1) заяву, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) копію свідоцтва про народження дитини;

та залежно від того, до якої категорії належить заявник:

3) копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікудля осіб, що працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання;

4) довідку роботодавця про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до якої за відсутності печатки прикладається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, — для найманих працівників фізичних осіб — підприємців;

5) довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов'язків у режимі неповного робочого часу або вдома — для осіб, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома ;

6) копію трудової книжки особи, яка здійснює догляд за дитиною, — для непрацюючих осіб;

7) довідку з місця навчання — для осіб, які навчаються;

8) довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не провадиться, — для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

9) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — для осіб, що провадять підприємницьку діяльність;

10) копію рішення про усиновлення або встановлення опіки для усиновителів та опікунів.

Крім перелічених вище документів, особа, що звертається за отриманням допомоги, при собі повинна мати паспорт (або інший документ, що засвідчує особу) та ідентифікаційний код.

 

В якому розмірі призначається допомога?

Допомога може призначатися в мінімальному розмірі та в розмірі, що залежить від доходу сім’ї.

Для отримання допомоги в мінімальному розмірі достатньо надати документи, що наведені вище. Допомога в мінімальному розмірі призначається на весь термін, тобто з дня призначення допомоги по день досягнення дитиною трирічного віку включно.

У 2011 році мінімальний розмір допомоги складав 130 грн. на місяць.

Для отримання допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, необхідно надати до управління такі документи:

1) заяву, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) довідку про склад сім'ї;

3) декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);

4) довідки про доходи кожного члена сім'ї.

Допомога в розмірі, що перевищує мінімальний, призначається з місяця звернення та виплачується протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

 

Як визначається збільшений розмір допомоги?

Допомога в розмірі, що перевищує мінімальний, залежить від доходу сім’ї, який визначається згідно з Методикою № 486.

Звертаю увагу, що переважна більшість видів доходу (у тому числі й усі види державних соціальних виплат) враховується при визначенні розміру допомоги. Не включаються до сукупного доходу сім’ї:

1) сплачувані особою аліменти;

2) частина допомоги при народженні та при усиновленні дитини, яка виплачується одноразово;

3) допомога на поховання;

4) одноразова допомога, яка надається за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності;

5) житлова субсидія;

6) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;

7) розрахункова сума доходу від земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі, що не використовується з поважних причин (зокрема, внаслідок похилого віку, інвалідності, наявності малолітніх дітей тощо) сім'ями, які складаються з осіб похилого віку, інвалідів, а також багатодітними сім'ями з малолітніми дітьми;

8) суми, які сплачуються підприємствами, установами та організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;

9) допомога громадських та благодійних організацій;

10) одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Також до сукупного доходу не включається відповідна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.

Наприклад, при визначенні розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не включається сума отриманої допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за попередні шість місяців.

Відповідно до ст. 15 Закону № 2811 розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначається як різниця між прожитковим мінімумом, установленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн.

Наведемо приклад розрахунку розміру допомоги.

Приклад 3. Сім'я складається з чотирьох осіб: жінки, чоловіка та двох дітей (12 років та 1,5 року). Жінка здійснює догляд за дитиною та отримує у мінімальному розмірі допомогу у щомісячному розмірі 130 грн., чоловік працює та отримує заробітну плату 1500 грн. на місяць.

У грудні 2011 року жінка звертається за допомогою в розмірі, що перевищує мінімальний.

Управлінням проведено такий розрахунок допомоги:

 

№ з/п

Показник

Розрахунок

1

Сукупний дохід сім’ї за шість місяців, що передували місяцю звернення (з червня по листопад 2011 року)

1500 грн. х 6 міс. = 9000 грн.

2

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу

9000 грн. : 6 міс. : 4 особи = 375 грн.

3

Розмір допомоги

1004 грн.* - 375 грн. = 629 грн.

 

* 1004 грн. — прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 грудня 2011 року, встановлений ст. 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.23.2010 р. № 2857-VI. — Прим. ред.

 

Отже, сім'я щомісячно на період з 1 грудня 2011 року по 31 травня 2012 року буде отримувати допомогу в розмірі 629 грн.

У зв’язку зі встановленням Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI нових розмірів прожиткового мінімуму**, розмір допомоги буде перерахований без додаткового звернення отримувача допомоги.

** Нові розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік див. на с. 4 цього номера. — Прим. ред.

 

Чи надається допомога у збільшеному розмірі сім’ям, до складу яких входять приватні підприємці?

Порядок призначення допомоги у збільшеному розмірі єдиний для всіх категорій отримувачів. Стосовно осіб підприємців особливість полягає в обчисленні їх сукупного доходу. Дохід цих осіб визначається на підставі даних державних податкових інспекцій (п. 5.4 Методики № 486).

З прийняттям Податкового кодексу України , яким передбачено подання приватними підприємцями декларації за підсумками календарного року, стало неможливим отримання від податкової інспекції довідок про доходи від підприємницької діяльності за два квартали, що передують місяцю звернення, особливо коли звернення відбувається у II, III або IV кварталах року. Тому за дорученням Кабінету Міністрів України спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку та Мінфіну від 11.11.2011 р. № 435/218/1430, який набрав чинності 23.12.2011 р., внесено зміни до Методики № 486.

Відтепер передбачено, що у разі відсутності даних державних податкових адміністрацій доходи фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних Книги обліку доходів і витрат за встановленою формою. При цьому розмір середньомісячного доходу обчислюється виходячи з чистого доходу за попередні шість місяців, поділеного на 6 (п. 7.15 Методики № 486).

На практиці це відбувається таким чином. Особа, що звертається за отриманням допомоги у розмірі, який перевищує мінімальний, у Декларації про доходи та майновий стан указує доходи члена сім’ї, отримані від підприємницької діяльності. Для підтвердження задекларованих доходів надається довідка державної податкової інспекції або Книга обліку доходів і витрат, яка повинна бути пронумерована, прошнурована, мати печатки та підписи посадових осіб податкової інспекції. Спеціаліст управління соціального захисту звіряє дані, зазначені в Декларації, та записи в Книзі.

 

Чи припиняється надання допомоги особам, що працюють у виборчій комісії?

Зміни чинного законодавства з цього питання відбулись 01.07.2011 р., з дати набуття чинності постановою КМУ «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» від 22.06.2011 р. № 661.

Відтоді виплата допомоги особам, що працюють у виборчій комісії, не припиняється у тому числі у день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів.

 

Чи можливо переоформити виплату допомоги на іншу особу у разі виходу матері дитини на роботу раніше, ніж дитині виповнилося три роки?

У разі коли мати дитини до досягнення дитиною трирічного віку приступила до виконання трудових обов'язків на умовах повного робочого часу або навчається та не може здійснювати догляд за дитиною, або звернулася до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні і їй призначена допомога по безробіттю чи матеріальна допомога по безробіттю, то виплату допомоги можна переоформити на іншу особу, яка здійснює догляд за дитиною.

Звертаємо увагу! Переоформлення документів щодо виплати допомоги можливо лише на працездатну особу, яка не отримує пенсії та перебуває у родинних стосунках із дитиною.

Для переоформлення виплати допомоги особа, яка претендує отримувати допомогу, надає до управління такі документи:

1) заяву, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) довідку, передбачену п. 20 Порядку № 1751, залежно від того, до якої категорії належить заявник та залежно від підстав:

3) довідку з місця роботи про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обов'язків на умовах повного робочого часу;

або

4) довідку з місця навчання особи, що отримувала допомогу;

або

5) довідку з центру зайнятості про перебування особи, що отримувала допомогу, на обліку в центрі зайнятості та призначення їй допомоги по безробіттю чи матеріальної допомоги по безробіттю.

Якщо особа претендує отримувати допомогу у розмірі, що перевищує мінімальний, надаються додатково документи, які наведені вище.

Слід зазначити, що у разі коли мати дитини навчається з відривом від виробництва або провадить підприємницьку діяльність, немає законних підстав для переоформлення виплати допомоги на іншу особу.

Як переоформити допомогу за новим місцем проживання, щоб не втратити кошти?

У разі зміни місця проживання одержувачем допомоги виплата її продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання з дня (місяця) звернення, але не раніше ніж з дня реєстрації (п. 54 Порядку № 1751).

Отримувачу допомоги необхідно знати, що у разі припинення реєстрації та переїзду до іншої місцевості в органу праці та соціального захисту населення є всі законні підстави припинити виплату йому допомоги з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.

Тому тільки від заявника залежить, чи отримає він усі належні йому кошти. Особливо це актуально при отриманні допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний.

Пропоную такий порядок дій для заявника.

Одразу після реєстрації за новим місцем надати до органу праці та соціального захисту населення такі документи:

1) заяву та пакет документів, необхідних для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний;

2) заяву на запит особової справи від органу праці та соціального захисту населення за попереднім місцем отримання допомоги.

При дотриманні вищенаведеного органом праці та соціального захисту населення за новим місцем реєстрації буде призначена допомога у розмірі, що перевищує мінімальний, з місяця звернення та виплачена з урахуванням виплаченої допомоги за попереднім місцем реєстрації.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити