Призначення стипендії та надання матеріальної допомоги за рахунок стипендіального фонду

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2012/№ 1
Відповідь на запитання

Призначення стипендії та надання матеріальної допомоги за рахунок стипендіального фонду

 

Ольга ГАРАЩУК, головний спеціаліст з питань вищої школи ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

 

У професійно-технічному навчальному закладі, що фінансується з обласного бюджету, не всі учні, які мають право на стипендію, отримують її.

Чи обов’язково в цьому випадку передбачати кошти для надання матеріальної допомоги учням, якщо не вистачає стипендіального фонду на виплату стипендії учням?

(Конотопський р-н, Сумська обл.)

 

Порядок призначення і виплати стипендій затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 р. № 882 (далі — Порядок).

Відповідно до п. 10 цього Порядку професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про призначення академічної та соціальної стипендій учням за такою черговістю:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

2) з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII гарантуються пільги у разі призначення стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I — III групи;

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

6) які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.

Крім того, п. 7 Порядку передбачено, що з метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності навчальний заклад 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання учням, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.

При цьому порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та затверджується його керівником.

Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності навчальними закладами утворюються стипендіальні комісії.

До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, завідувачі відділень, представники профспілкових та самоврядних організацій учнів.

У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки учнів, Порядком, статутом навчального закладу.

За поданням стипендіальної комісії реєстр осіб, яким призначаються стипендії, затверджує керівник навчального закладу.

Тому питання призначення стипендії та надання матеріальної допомоги за рахунок стипендіального фонду мають вирішуватися стипендіальною комісією в комплексі.

При цьому порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення учнів, що розробляється навчальним закладом, має передбачати умови, за яких учні отримують матеріальну допомогу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити