Індексація заробітної плати за січень 2012 року

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2012/№ 2
Стаття

Індексація заробітної плати за січень 2012 року

 

У статті розглядаються особливості проведення індексації зарплати за січень 2012 року з урахуванням нових розмірів базових соціальних стандартів.

Окрема увага приділяється визначенню базового місяця для працівників бюджетної сфери, посадові оклади яких встановлюються на основі Єдиної тарифної сітки.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про індексацію — Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV).

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

 

Правила проведення індексації

Індексація грошових доходів — законодавчо встановлений механізм підтримки купівельної спроможності громадян в умовах постійного зростання споживчих цін на товари та послуги.

Проведення індексації регулюється Законом про індексацію та Порядком № 1078. Норми, установлені цими документами, поширюються на всі підприємства, установи та організації незалежно від своєчасності виплати ними заробітної плати працівникам.

Об'єктами індексації є доходи громадян, отримані у гривнях на території України, що не мають разового характеру, зокрема оплата праці за ставками (окладами) або відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Нагадаємо основні правила індексації:

1. Індексація провадиться в разі перевищення індексом споживчих цін, розрахованим наростаючим підсумком, порога індексації — 101 %.

2. Індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму. Частина грошових доходів, що перевищує прожитковий мінімум, не підлягає індексації.

3. Для кожного працівника визначається базовий місяць, оскільки саме від цього місяця обчислюється величина приросту індексу споживчих цін, що використовується для розрахунку сум індексації. Інакше кажучи, нарахування суми індексації має здійснюватися щодо кожного працівника окремо.

4. У базовому місяці індексація не провадиться.

Базовим місяцем вважається:

1) місяць, в якому востаннє збільшувалися грошові доходи працівника (підвищувалися тарифна ставка, оклад, відрядні розцінки або запроваджувалася постійна надбавка, доплата, премія чи інша постійна виплата, або працівника було переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві з підвищенням посадового окладу);

2) місяць, в якому підвищено розмір мінімальної зарплати, у зв'язку з цим збільшилася зарплата працівника.

При цьому має дотримуватися умова: сума збільшення заробітної плати (підвищення) має перевищити можливу суму індексації (яку могло бути нараховано в цьому місяці). Якщо сума збільшення заробітної плати менше нарахованої суми індексації, то такий місяць не вважається базовим і зарплату продовжують індексувати (п. 5 Порядку № 1078).

Для працівників, які працюють на відрядній системі оплати праці, базовим вважається місяць підвищення відрядних розцінок . Збільшення заробітку з місяця в місяць у результаті більшого виробітку підвищенням вважатися не може (лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07).

Збільшення зарплати за рахунок виплати разових премій, надбавок, доплат, зміна розміру премії за рахунок фінансових можливостей роботодавця не є підставами вважати місяць базовим (лист Мінпраці від 09.12.2005 р. № 024-106).

Також не є базовим місяць підвищення грошових доходів працівника у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника, оскільки таке підвищення має тимчасовий характер (лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07).

У разі суміщення професій (посад) на одному підприємстві, якщо суміщення має постійний характер, при зростанні грошових доходів за рахунок збільшення постійних складових оплати праці за однією з професій місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим та індексація за цей місяць не провадиться. Якщо суміщення має тимчасовий характер, індексація здійснюється на загальних підставах, визначених Порядком № 1078 (лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07).

Базовим також можна вважати місяць підвищення посадового окладу в разі, якщо працівника було переведено на іншу посаду зі збільшенням посадового окладу за умови, що сума підвищення заробітної плати більша, ніж можлива сума індексації (лист Мінпраці від 26.10.2007 р. № 9047/0/14-07/10).

Для працівниці, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, базовим вважається місяць, в якому відбулося останнє підвищення заробітної плати на обійманій нею посаді (листи Мінпраці від 27.07.2011 р. № 150-10/136-11
та від 15.02.2010 р. № 19/10/136-10).

5. Не індексуються :

а) зарплатні виплати, що мають разовий характер (матеріальна допомога, грошова допомога при виході на пенсію, винагорода за підсумками роботи за рік, разові премії тощо);

б) допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, допомога при народженні дитини (п. 3 Порядку № 1078);

в) виплати, розмір яких визначається виходячи із середньої заробітної плати, а саме: відпускні, компенсація за невикористану відпустку, збережений заробіток за час відрядження тощо. При цьому до розрахунку середньої заробітної плати сума індексації включається як складова фонду оплати праці. На це звертало увагу Мінпраці в листі від 30.10.2003 р. № 024-130.

6. При звільненні працівника, який не відпрацював повний робочий місяць, індексації підлягає частина його грошового доходу в межах прожиткового мінімуму за фактично відпрацьований час (лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130).

7. Індексація нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації (листи Мінпраці від 20.01.2007 р. № 3/10/136-07
та від 25.10.2007 р. № 7984/0/1407/13).

8. Заробітна плата індексується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 7 Порядку № 1078). При цьому спочатку провадиться індексація доходів за основним місцем роботи, а потім — за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи. Якщо працівник не надав довідку з основного місця роботи, то доходи за сумісництвом не індексуються.

9. У межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи, індексується заробітна плата:

працюючих пенсіонерів. Спочатку роботодавцем індексується зарплата, а потім — за необхідності, з урахуванням отриманої зарплати, Пенсійним фондом індексується пенсія. Роботодавець зобов'язаний надати до Пенсійного фонду щодо кожного пенсіонера інформацію про розмір отримуваної зарплати та її проіндексовану суму (п. 9 Порядку № 1078). Докладніше про це див. консультацію фахівця Мінсоцполітики на с. 10 цього номера газети;

працюючих студентів. Первинною для такої категорії працівників є індексація навчальним закладом стипендії, що отримується з бюджету, вторинною (за необхідності) — індексація роботодавцем зарплати студента, з урахуванням розміру отримуваної стипендії. Підставою для проведення індексації зарплати студента за місцем роботи є довідка з навчального закладу про розмір отримуваної стипендії або про те, що студент стипендію не отримує (п. 8 Порядку № 1078).

 

Особливості проведення індексації за січень 2012 року

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI з 1 січня по 31 березня 2012 року величина прожиткового мінімуму на працездатну особу становить 1073 грн. Таким чином, у січні 2012 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої її суми, але не більше ніж 1073 грн.

За даними Держкомстату, загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2011 року склав 100,1 %. Він не перевищив поріг індексації 101 %, тому всі розраховані величини приросту індексу споживчих цін, що використовуються для розрахунку суми індексації зарплати, за грудень 2011 року залишаються такими самими і для розрахунку суми індексації за січень 2012 року.

Для зручності розрахунків з урахуванням індексу за листопад наведемо в табл. 1 (див. с. 13) готові величини приросту індексу споживчих цін, що використовуються для розрахунку суми індексації зарплати за січень 2012 року.

 

Таблиця 1

Базовий місяць
 (місяць підвищення заробітної плати)

Місяць проведення індексації — січень 2012 року

індекс інфляції, %

величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 1073 грн., грн.

1

2

3

4

5

2006 рік

Січень

101,2

104,0

1115,92

Лютий

101,8

100,4

1077,29

Березень

99,7

101,0

1083,73

Квітень

99,6

101,8

1092,31

Травень

100,5

100,8

1081,58

Червень

100,1

100,6

1079,44

Липень

100,9

98,8

1060,12

Серпень

100,0

98,8

1060,12

Вересень

102,0

94,9

1018,28

Жовтень

102,6

90,0

965,70

Листопад

101,8

86,6

929,22

Грудень

100,9

85,0

912,05

2007 рік

Січень

100,5

84,1

902,39

Лютий

100,6

82,9

889,52

Березень

100,2

82,6

886,30

Квітень

100,0

82,6

886,30

Травень

100,6

81,5

874,50

Червень

102,2

77,6

832,65

Липень

101,4

75,2

806,90

Серпень

100,6

74,1

795,09

Вересень

102,2

70,4

755,39

Жовтень

102,9

65,6

703,89

Листопад

102,2

62,0

665,26

Грудень

102,1

58,7

629,85

2008 рік

Січень

102,9

54,2

581,57

Лютий

102,7

50,2

538,65

Березень

103,8

44,7

479,63

Квітень

103,1

40,3

432,42

Травень

101,3

38,5

413,11

Червень

100,8

37,4

401,30

Липень

99,5

38,1

408,81

Серпень

99,9

38,2

409,89

Вересень

101,1

36,7

393,79

Жовтень

101,7

34,5

370,19

Листопад

101,5

32,5

348,73

Грудень

102,1

29,7

318,68

2009 рік

 

Січень

102,9

26,1

280,05

Лютий

101,5

24,2

259,67

Березень

101,4

22,5

241,43

Квітень

100,9

21,4

229,62

Травень

100,5

20,8

223,18

Червень

101,1

19,5

209,24

Липень

99,9

19,6

210,31

Серпень

99,8

19,9

213,53

Вересень

100,8

18,9

202,80

Жовтень

100,9

17,9

192,07

Листопад

101,1

16,6

178,12

Грудень

100,9

15,5

166,32

2010 рік

Січень

101,8

13,5

144,86

Лютий

101,9

11,4

122,32

Березень

100,9

10,4

111,59

Квітень

99,7

10,7

114,81

Травень

99,4

11,4

122,32

Червень

99,6

11,8

126,61

Липень

99,8

12,1

129,83

Серпень

101,2

10,7

114,81

Вересень

102,9

7,6

81,55

Жовтень

100,5

7,1

76,18

Листопад

100,3

6,8

72,96

Грудень

100,8

5,9

63,31

2011 рік

Січень

101,0

4,9

52,58

Лютий

100,9

4,0

42,92

Березень

101,4

2,5

26,83

Квітень

101,3

1,2

12,88

Травень

100,8

Не індексується

Червень

100,4

Не індексується

Липень

98,7

Не індексується

Серпень

99,6

Не індексується

Вересень

100,1

Не індексується

Жовтень

100,0

Не індексується

Листопад

100,1

Не індексується

Грудень

100,2

Не індексується

2012 рік

Січень

Не індексується

 

Розглянемо порядок проведення індексації зарплати працівників за січень 2012 року на конкретних прикладах.

Приклад 1. Заробітна плата працівника за основним місцем роботи за січень 2012 року склала 1900 грн. Базовим місяцем для працівника було прийнято квітень 2011 року.

Наведемо в табл. 2 порядок розрахунку величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації за січень 2012 року, у разі якщо базовим місяцем є квітень 2011 року.

Оскільки квітень 2011 року — базовий місяць для проведення індексації, то з травня починають розрахунок нового індексу споживчих цін наростаючим підсумком. Індексація провадиться, якщо величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг індексації, установлений у розмірі 101 %. При цьому право на індексацію настає з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Як видно з табл. 2, індекс споживчих цін наростаючим підсумком у червні 2011 року (101,2 %) перевищив поріг індексації 101 %. При цьому право на проведення індексації з урахуванням цього індексу настало тільки у серпні 2011 року.

Оскільки наново обчислений індекс споживчих цін наростаючим підсумком починаючи з липня 2011 року не перевищив поріг 101 %, то величина приросту індексу 1,2 % зберігатиметься і в січні 2012 року. Тому заробітна плата працівника, нарахована за січень 2012 року, індексується на величину приросту індексу 1,2 %. Саме цю величину приросту індексу можна побачити і в табл. 1 (див. базовий місяць — квітень 2011 року).

 

Таблиця 2

 

Сума індексації заробітної плати працівника за січень 2012 року дорівнює:

1073 х 1,2 : 100 = 12,88 (грн.).

Заробітна плата працівника за січень 2012 року з урахуванням індексації становить:

1900 + 12,88 = 1912,88 (грн.).

 

Нюанси індексації для бюджетної сфери

Згідно з постановою КМУ від 11.01.2012 р. № 10 (див. с. 3 цього номера газети) з 1 січня 2012 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників, що визначаються відповідно до Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС), має бути встановлено в таких розмірах:

— для 1-го тарифного розряду — 1073 грн.;

— для 2-го тарифного розряду — 1078 грн.;

— для 3-го тарифного розряду — 1088 грн.;

— для 4-го тарифного розряду — 1098 грн.;

— для 5-го тарифного розряду — 1108 грн.

Для працівників із 6-го по 25-й тарифні розряди посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з відповідних тарифних коефіцієнтів та розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, який з 01.01.2012 р. становить 773 грн.

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери згідно є ЄТС на 2012 рік див. на с. 4 цього номера газети.

Розглянемо особливості визначення базового місяця у січні 2012 року (місяці підвищення посадових окладів) при проведенні індексації заробітної плати такій категорії працівників.

 

Структура зарплати складається тільки з окладу

Приклад 2. Для працівників, які не мають постійних надбавок і доплат, до 01.01.2012 р. базовими місяцями були:

— для 1 — 5-го тарифних розрядів — грудень 2011 року;

для 6 — 25-го тарифних розрядів — жовтень 2008 року.

У січні 2012 року посадові оклади працівників підвищено згідно з постановою КМУ від 11.01.2012 р. № 10.

Дані, необхідні для проведення порівняльних розрахунків з метою визначення нового базового місяця працівників, наведемо в табл. 3.

Для працівників 1 — 5-го тарифних розрядів у січні 2012 року право на проведення індексації заробітної плати працівників не настало (див. табл. 1, базовий місяць — грудень 2011 року). Водночас у січні 2012 року працівникам підвищено посадовий оклад. Згідно з роз’ясненнями Мінпраці (лист від 04.07.2008 р. № 53/10/136-08), якщо в період між переглядом заробітної плати не настало право на індексацію, місяць чергового підвищення заробітної плати вважається базовим.

Таким чином, для працівників 1 — 5-го тарифних розрядів, які не мають постійних надбавок і доплат, січень 2012 року стає наступним базовим місяцем. Тому у січні 2012 року їх заробітна плата не індексується.

 

Таблиця 3

Тарифний розряд працівників згідно з ЄТС

Посадовий оклад, грн.

Останній базовий місяць

Сума підвищення посадового окладу, грн.

Сума індексації, яку могло бути нараховано, грн.

Новий базовий місяць

до підвищення (до 01.01.2012 р.)

у місяці підвищення
(з 01.01.2012 р.)

1

1004

1073

Грудень 2011 року

69

Січень 2012 року

2

1009

1078

69

3

1019

1088

69

4

1029

1098

69

5

1039

1108

69

6

1049

1121

Жовтень 2008 року

72

361,91
(1049* х 34,5 %)

Жовтень 2008 року

7

1084

1190

106

370,19
(1073* х 34,5 %)

8

1155

1268

113

* Заробітна плата працівників до підвищення (до 01.01.2012 р.), що індексується в межах діючого розміру прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи, з 01.01.2012 р. — 1073 грн.

 

Для працівників 6 — 25-го тарифних розрядів сума підвищення заробітної плати у січні 2012 року менше суми індексації, яку було б нараховано їм за ці місяці. Тому підвищення заробітної плати у січні 2012 року не вплинуло на порядок її індексації (п. 5 Порядку № 1078). Базовим місяцем для таких працівників (які не мають постійних надбавок і доплат) залишається жовтень 2008 року. У зв'язку з цим їх заробітна плата за січень 2012 року індексується на величину приросту 34,5 % у межах 1073 грн. (див. табл. 1).

Структура зарплати включає оклад, постійні надбавки та доплати

Якщо зарплата складається не лише з посадового окладу, то при проведенні індексації в кожному конкретному випадку необхідно враховувати нові розміри як посадових окладів, так й інших надбавок і доплат, передбачених законодавством, які мають постійний характер та включаються до загального грошового доходу, що підлягає індексації. У цьому випадку місяці слід вважати базовими для тих працівників, у яких сума підвищення грошового доходу з урахуванням усіх постійних складових перевищує суму індексації, нарахованої за цей місяць.

Приклад 3. До структури постійних складових зарплати працівника 8-го тарифного розряду до січня 2011 року входили: посадовий оклад і надбавка за вислугу років у розмірі 10 % посадового окладу.

У січні 2011 року працівнику встановлено надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 25 % посадового окладу.

До січня 2012 року базовим місяцем для працівника був жовтень 2008 року.

Звернемо увагу, що різні ситуації з виплатою надбавок та їх вплив на визначення базового місяця Мінсоцполітики розглянуло в листі від 27.07.2011 р. № 150-10/136-11 (див. «ОП», 2011, № 23, с. 13).

Надбавки за вислугу років та високі досягнення у праці є виплатами, передбаченими законодавством, тому вони входять до загальної суми індексованого доходу як постійні виплати і беруть участь у проведенні порівняльних розрахунків з метою визначення базового місяця. Однак існують певні нюанси, які необхідно враховувати, визначаючи їх вплив на базовий місяць.

Надбавка за вислугу років — гарантована щомісячна виплата у фіксованому розмірі, а от умови встановлення надбавки за високі досягнення у праці ставлять її в залежність від рішення керівника та фінансових можливостей у межах фонду оплати праці. Тому й розмір такої надбавки може змінюватися, в окремі місяці її виплату може бути припинено.

Згідно з роз'ясненнями Мінсоцполітики в зазначеному вище листі, встановлення надбавки за високі досягнення у праці є підставою для перегляду базового місяця та проведення порівняльних розрахунків.

Дані для визначення базового місяця такого працівника у січні 2012 року наведемо в табл. 4.

 

Таблиця 4

Тарифний розряд працівника згідно з ЄТС

Заробітна плата, грн.

Останній базовий місяць

Сума підвищення заробітної плати, грн.

Сума індексації, яку могло бути нараховано, грн.

Новий базовий місяць

до підвищення
(до 01.01.2012 р.)

у місяці підвищення
(з 01.01.2012 р.)

8

1270,50 (оклад — 1155 грн.; надбавка за вислугу років — 115,50 грн.)

1711,80 (оклад — 1268 грн.; надбавка за вислугу років — 126,80 грн.;
надбавка за високі досягнення у праці — 317,00 грн.)

Жовтень 2008 року

441,30

370,19
(1073* х 34,5 %)

Січень 2012 року

* Заробітна плата працівника до підвищення (до 01.01.2012 р.), що індексується в межах діючого розміру прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи, з 01.01.2012 р. — 1073 грн.

 

Як видно з табл. 4, сума підвищення заробітної плати працівника у січні 2012 року (441,30 грн.) більше суми індексації, яку було б нараховано йому за цей місяць (370,19 грн.). Отже, січень 2012 року стає наступним базовим місяцем для такого працівника. Тому у січні 2012 року його заробітна плата не індексується.

 

Податки та внески

Індексація нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Додаткові витрати, пов'язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких належать індексовані виплати (п. 11 Порядку № 1078).

Згідно з п.п. 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, сума індексації заробітної плати включається до фонду оплати праці.

Слід зауважити, що такий вид виплати не зазначено в Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170. Отже, сума індексації є об'єктом для нарахування та утримання єдиного соціального внеску.

Оскільки для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI індексація підпадає під поняття заробітної плати, її слід ураховувати при визначенні загальної суми заробітної плати для застосування податкової соціальної пільги.

Також нагадаємо, що в разі несвоєчасної виплати сум індексації заробітної плати працівників провадиться їх компенсація згідно з чинним законодавством. Про особливості нарахування компенсації див. нижче.

І на закінчення додамо, що відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х за ненарахування індексації на винних посадових осіб може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 1700 грн.). Рішення про накладення штрафу виносить суд з ініціативи посадових осіб Державної інспекції з питань праці та її територіальних органів.

От і все про індексацію за січень. Інформаційний матеріал, необхідний бухгалтеру для практичної роботи в частині індексації зарплати, ми щомісяця розміщатимемо на сторінках нашої газети. Стежте за публікаціями!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд