Виплата надбавок при погодинній оплаті праці науково-педагогічним працівникам

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2012/№ 2
Відповідь на запитання

Виплата надбавок при погодинній оплаті праці науково-педагогічним працівникам

 

Антоніна КЛИМЕНКО, начальник Управління соціально-економічного захисту
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

 

Чи нараховуються надбавки (підвищення) за вислугу років та за почесне звання «народний», «заслужений» до ставки погодинної оплати праці науково-педагогічним працівникам (професору, доценту, старшому викладачу, викладачу) вищого навчального закладу ІІІ — ІV рівнів акредитації?

(м. Київ)

 

Діюча в галузі освіти система організації оплати праці передбачає визначення розміру заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам як за місячними тарифними ставками та посадовими окладами, так і за годинними.

Зокрема, приміткою 2 до додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557), розробленого на виконання постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.02.2002 р. № 1298, посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Разом з тим пп. 13 — 21 Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 02.04.93 р. № 90 (далі — Інструкція № 90), передбачено низку видів роботи, яка оплачується за годинними ставками.

Слід зазначити, що п. 7 наказу № 557 установлено, що з 1 вересня 2005 року Інструкція № 90 застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним цим наказом.

Статтею 57 Закону України «Про освіту» в редакції від 23.03.96 р. № 100/96-ВР держава гарантує педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплату щомісячно надбавок за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи.

Відповідно до п.п. 2б п. 4 наказу № 557 працівникам за звання «заслужений» та «народний» встановлюються надбавки у розмірі відповідно 20 та 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

Тобто цими нормативними актами не встановлено вимоги щодо виплати надбавок за вислугу років та за почесні звання у відсотках лише від місячних посадових окладів (ставок заробітної плати).

У спільному листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 14.02.2006 р. № 1/9-102, № 02-5/68 стосовно порядку встановлення педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам надбавок і доплат, передбачених пп. 2б, 2в, 2г та 3в, 3г п. 4 наказу № 557, роз’яснюється, що розміри зазначених надбавок та доплат встановлюються залежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи.

У роз’ясненні ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту»« від 26.02.2001 р. № 02-8/115 зазначається, що право на виплату надбавок за вислугу років мають також і працівники, які працюють за сумісництвом на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Тому сума надбавки за вислугу років та за почесні звання «заслужений», «народний» визначається науково-педагогічним працівникам залежно від виконаного обсягу роботи у відсотках до посадового окладу чи ставки заробітної плати, у тому числі годинної.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити