Працівник підприємства помер: виплати і порядок їх оподаткування

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2012/№ 14
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

Працівник підприємства помер: виплати і порядок їх оподаткування

 

Оксана ДУБОВИК, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Працівник підприємства раптово помер 20 червня 2012 року. Які виплати підприємство зобов’язане здійснити і як вони оподатковуватимуться?

(м. Луганськ)

 

Насамперед зауважимо, що згідно зі ст. 1227 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV суми заробітної плати та інших виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, не отримані працівником у зв’язку зі смертю, має бути виплачено членам його сім’ї.

Коло осіб, які належать до членів сім’ї, визначено у ст. 3 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III (далі — СКУ). Так, до сім’ї включаються особи, які одночасно:

— спільно проживають;

— пов’язані спільним побутом;

— мають взаємні права та обов’язки;

— перебувають у шлюбі чи об’єднані кровним спорідненням, усиновленням, а також іншими підставами, не забороненими законом, що не суперечать моральним засадам суспільства.

При цьому подружжя вважається сім’єю і в разі, якщо дружина та чоловік не проживають разом у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин.

Членом сім’ї своїх батьків є дитина навіть у тому випадку, коли вона з ними не проживає. При цьому згідно з ч. 1 ст. 6 СКУ правовий статус дитини має особа, яка не досягла повноліття (18 років).

У разі якщо особа, яка є дочкою (сином) спадкодавця, на момент виникнення заборгованості щодо зарплати перед померлим працівником досягла повноліття і при цьому не пов’язана з померлим загальним побутом та проживає окремо, така особа не має права на отримання сум зарплати, що належали спадкодавцю, але не були отримані ним за життя (див. рішення Верховного Суду України «Про набуття статусу члена сім’ї» від 26.12.2007 р.).

Таким чином, до складу сім’ї слід відносити дружину (чоловіка) померлого працівника, а також його дітей, які не досягли повноліття, незалежно від того, чи проживали вони спільно з померлим. Повнолітні діти вважаються членами сім’ї за умови спільного проживання з батьками. Крім того, до членів сім’ї може бути віднесено осіб, пов’язаних з померлою особою кровним спорідненням чи на інших підставах, установлених законом (утримання тощо), за умови, що виконуються такі вимоги, як спільне проживання, ведення спільного побуту і наявність загальних прав та обов’язків.

Зауважимо, що підставою для виплати зарплати померлого працівника членам його сім’ї є заява з проханням виплатити належну такому працівнику суму зарплати, а також свідоцтво про смерть.

Крім того, дружина (чоловік) для підтвердження статусу члена сім’ї померлого працівника має пред’явити свідоцтво про одруження, дитина — свідоцтво про народження (про всиновлення).

Інші члени сім’ї повинні підтвердити й факт перебування у кровному спорідненні, і факт спільного проживання з померлим. Для документального підтвердження спільного проживання використовується довідка з ЖЕКу.

За період роботи (до моменту припинення роботи у зв’язку зі смертю) працівнику має бути нараховано всі належні йому виплати. До них віднесені:

— заробітна плата за фактично відпрацьований час;

— компенсація за невикористані дні щорічних відпусток і додаткових відпусток на дітей за їх наявності;

— лікарняні, якщо працівник хворів.

Такі суми має бути виплачено члену сім’ї померлого працівника.

Крім того, підприємство також виплачує допомогу на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

В окремих випадках, якщо роботодавець має можливість, він може надати родичам померлого працівника допомогу на поховання за рахунок роботодавця.

Розглянемо оподаткування кожної з перелічених вище виплат.

Згідно з п.п. 14.1.48 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) заробітною платою для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є основна й додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму відповідно до закону. Таким чином, для цілей обкладення ПДФО такі виплати, як зарплата за фактично відпрацьований час, компенсація за невикористані дні щорічних відпусток і додаткових відпусток на дітей, лікарняні включаються до поняття «заробітна плата».

Сума зарплати оподатковується в загальному порядку із застосуванням ставки ПДФО згідно з п. 167.1 ПКУ в розмірі 15 %. Якщо база оподаткування, визначена з урахуванням норм п. 164.6 ПКУ, тобто зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), перевищує 10730 грн., то до суми такого перевищення застосовується ставка 17 %.

Слід ураховувати, що в разі смерті платника податків до зарплати за останній місяць, в якому він помер, згідно з п.п. 169.3.4 ПКУ податкова соціальна пільга (далі — ПСП) застосовується. При цьому необхідно враховувати загальні правила обмеження суми зарплати, до якої застосовується ПСП (у 2012 році в загальному випадку — це 1500 грн.), а також те, що до поняття «зарплата» для цілей оподаткування включається сума зарплати, компенсації за невикористану відпустку та лікарняних.

Що стосується ЄСВ, то сума зарплати обкладається цим внеском у загальному порядку. Обкладенню ЄСВ підлягають і лікарняні.

Особливо хотілося б зупинитися на такій виплаті, як компенсація за невикористану відпустку.

За роз’ясненнями фахівців Пенсійного фонду України (див. «ОП», 2012, № 5, с. 16), оскільки компенсація за невикористану відпустку є виплатою за невідпрацьований час і нараховується після розірвання трудового договору, її сума ЄСВ не обкладається.

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ суму зарплати разом із сумою компенсації за невикористану відпустку, а також із сумою лікарняних (якщо вони були нараховані) має бути відображено з ознакою доходу «101» із зазначенням податкового номера померлого працівника.

При цьому у гр. 7 Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ має бути зазначено дату смерті працівника, що є датою розірвання трудових відносин.

Податковий агент, указуючи у гр. 2 Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ податковий номер померлого працівника, має бути готовим до того, що, найімовірніше, він отримає від податкового органу повідомлення про помилку, допущену в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ щодо зазначення неіснуючого податкового номера.

Причина цього пов’язана з тим, що органи державної реєстрації актів цивільного стану на підставі п. 70.6 ПКУ інформують податкові органи про зміни даних облікової картки платника податків щомісяця, а Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ надсилається податковими агентами щокварталу.

У зв’язку з цим податковий орган отримує інформацію на підставі поданого Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ із зазначеним неіснуючим податковим номером.

У цьому випадку в письмових поясненнях, адресованих податковому органу, слід зазначити, що інформацію щодо заробітної плати померлого працівника було відображено за період, коли цей працівник був найманою особою.

Що стосується допомоги на поховання, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, то її сума у 2012 році становить 2200 грн.

Згідно зі ст. 45 Закону України «Про загально-обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи членам сім’ї чи особам, які здійснили поховання. Допомога на поховання надається за основним місцем роботи застрахованої особи.

Підставою для призначення допомоги є свідоцтво про смерть, видане органом реєстрації актів цивільного стану. Крім того, особа, яка звернулася за виплатою допомоги на поховання, має надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, що видається відділом РАЦС згідно з п. 3.3 Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 р. № 1269/5, для призначення допомоги на поховання з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Рішення про призначення допомоги на поховання приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування та оформляється протоколом.

Сума допомоги на поховання, що виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, не обкладається ПДФО на підставі п.п. 165.1.1 ПКУ. Оскільки допомога на поховання не включається до фонду оплати праці, а також у зв’язку з тим, що цю виплату включено до Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170 (далі — Перелік № 1170), то сума такої допомоги не обкладається також і ЄСВ.

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ сума допомоги на поховання, виплачена родичу померлого працівника, відображається з ознакою доходу «128». При цьому у гр. 2 необхідно проставити податковий номер особи, яка отримала таку допомогу.

Щодо надання матеріальної допомоги на поховання за рахунок коштів роботодавця необхідно знати таке.

Ця допомога виплачується на підставі заяви члена сім’ї померлого працівника та копії свідоцтва про смерть.

Щодо оподаткування такої допомоги зауважимо: відповідно до п.п. 165.1.22 ПКУ не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податків за рахунок коштів роботодавця, але не більше 3000 грн. у 2012 році. Якщо сума допомоги перевищує 3000 грн., то сума перевищення обкладається ПДФО на загальних підставах.

Що стосується ЄСВ, то оскільки цей вид допомоги включено до Переліку № 1170, то вона не обкладається ЄСВ.

Суму матеріальної допомоги разового характеру на поховання за рахунок коштів роботодавця має бути відображено в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ. При заповненні гр. 2 зазначається податковий номер фізичної особи, яка отримала таку виплату (це або член сім’ї, або особа, яка здійснила поховання), у гр. 5 проставляється ознака доходу «146» в частині допомоги, що не підлягає оподаткуванню (у межах 3000 грн.). У разі виплати суми матеріальної допомоги на поховання, що перевищує неоподатковувану величину, суму перевищення в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ має бути відображено окремим рядком з ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Приклад. Працівник підприємства Ісаєнко А. І. (ІПН — 2137777999) раптово помер 20 червня 2012 року. Для нього це підприємство було основним місцем роботи. На підставі свідоцтва про смерть наказом по підприємству Ісаєнка А. І. виключено з облікового складу підприємства.

При проведенні остаточного розрахунку нараховано:

— заробітну плату за 13 відпрацьованих днів червня 2012 року в сумі 2052,63 грн.;

— компенсацію за 10 невикористаних днів щорічної відпустки в сумі 1011,20 грн.

Загальна сума заробітної плати за відпрацьовані дні червня 2012 року та компенсації за невикористану відпустку склала 3063,83 грн. (2052,63 грн. + 1011,20 грн.).

Визначимо суми ЄСВ та ПДФО:

2052,63 грн. x 3,6 % = 73,89 грн. (ЄСВ);

(3063,83 грн. - 73,89 грн.) x 15 % = 448,49 грн. (ПДФО).

Суму заробітної плати за червень виплачено дружині померлого працівника Ісаєнко О. А. (ІПН — 2375555588), яка надала свій паспорт, свідоцтво про смерть Ісаєнка А. І. та свідоцтво про шлюб, а також витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для призначення допомоги на поховання.

Підприємство надало дружині померлого працівника матеріальну допомогу на поховання в розмірі 4000 грн.

Оскільки матеріальна допомога на поховання обкладається ПДФО лише в розмірі 3000 грн., то сума перевищення підлягає обкладенню цим податком за ставкою 15 %:

(4000 грн. - 3000 грн.) x 15 % = 150 грн.

За рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності виплачено допомогу на поховання в розмірі 2200 грн.

Додаткова інформація, необхідна для заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал, щодо померлого працівника така:

— зарплата за квітень — 3000 грн.;

— зарплата за травень — 3000 грн.

Відповідно сума ПДФО і за квітень, і за травень дорівнює 433,80 грн.

Відобразимо в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2012 року всю інформацію про доходи померлого працівника та про виплати його дружині.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2012 року

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака податков. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

<…>

15

2137777999

9063

83

9063

83

1316

09

1316

09

101

20.06.2012

16

2375555588

3000

00

3000

00

00

00

00

00

146

17

2375555588

1000

00

1000

00

150

00

150

00

126

18

2375555588

2200

00

2200

00

00

00

00

00

128

<…>

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд