Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ: заповнюємо правильно

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2012/№ 14
В обраному У обране
Друк
Стаття

Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ: заповнюємо правильно

 

Серед різноманіття звітних форм, які необхідно подати до податкової служби, особливе місце займає Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ.

За підсумками 2 кварталу 2012 року Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ має бути подано податковим агентом не пізніше 9 серпня цього року.

Про особливості відображення в такій формі кодів ознак доходу для деяких видів виплат і йтиметься далі.

Оксана ДУБОВИК, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Сімейний кодекс — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.

Закон № 103 — Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 2984 — Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III.

Закон № 3723 — Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Порядок № 1020 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ФСС ТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ЦПД — цивільно-правові договори.

 

Загальні положення

Правову основу подання податковими агентами Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ визначено в ст. 51 і п.п. «б» п. 176.2 ПКУ.

Зазначені норми зобов’язують подавати Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ у строк, установлений для податкового кварталу, тобто протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (п.п. 49.18.2 ПКУ). У 2012 році останній день подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал припадає на 9 серпня.

Згідно з Порядком № 1020 Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ можна подати або в паперовому, або в електронному вигляді. Водночас необхідно мати на увазі, що відповідно до п. 49.4 ПКУ середні та великі платники податків зобов’язані подавати податкову звітність в електронному вигляді.

Обов’язок подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ згідно з п. 1.2 Порядку № 1020 покладено на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів — юридичних осіб, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу обкладення іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету від імені й за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі.

Податкові агенти заповнюють Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ не наростаючим підсумком з початку року, а за кожен квартал окремо і подають його юридичні особи — в орган ДПС за своїм місцезнаходженням, а фізичні особи — в орган ДПС за своїм місцем проживання (п. 2.3 Порядку № 1020).

Необхідно врахувати, що податковий агент при заповненні Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ не вказує відомостей про найнятих працівників, якщо протягом звітного податкового періоду на користь цих працівників не нараховувався і не виплачувався дохід. На це прямо вказує діюча норма п.п. «б» п. 176.2 ПКУ. У випадку якщо виплату доходу з якихось причин у звітному періоді не було здійснено, то Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подається незалежно від того, виплачувався чи ні нарахований дохід (п. 2.2 Порядку № 1020). Так само в зазначеній податковій звітності передбачається відображення як оподатковуваних, так і неоподатковуваних доходів.

При проведенні ліквідації (припиненні діяльності) податкового агента Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ надається таким податковим агентом за період, в якому здійснюється процедура ліквідації (припинення діяльності), і до її оформлення.

Якщо поля інформаційного рядка не підлягають заповненню, то на підставі п.п. 2.3.1 Порядку № 1020 в них проставляється прочерк.

Сума нарахованих доходів та сума нарахованого (перерахованого) ПДФО вказуються в грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками), незалежно від того, в якій формі або в якій валюті здійснювалися нарахування і виплата доходу.

Якщо до закінчення строку подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ податковий агент знаходить помилки в раніше поданому за поточний звітний період податковому розрахунку, то він зобов’язаний подати новий податковий розрахунок. При цьому штрафні санкції й адміністративні штрафи не застосовуються, а раніше поданий податковий розрахунок скасовується.

Усі доходи, виплачені (нараховані) податковими агентами у звітному кварталі найманим працівникам або іншим фізичним особам, відображаються в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з відповідними ознаками доходу, зазначеними в додатку до Порядку № 1020, — в Довіднику ознак доходів (далі — Довідник). Для кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак мають як його доходи, так і ПСП.

А тепер відповімо на деякі актуальні запитання щодо правильного застосування кодів ознаки доходу.

 

Відображення матеріальної допомоги

Як правильно визначити ознаку доходу при виплаті матеріальної допомоги?

Застосування ознаки доходу безпосередньо залежить від так званого статусу матеріальної допомоги і її суми.

Обов’язкова допомога — це допомога, що надається всім або більшості працівників на підставах і з періодичністю, обумовленими в колективному договорі підприємства, або допомога на оздоровлення в розмірі окладу до щорічної відпустки, що надається, зокрема, держслужбовцям відповідно до ст. 35 Закону № 3723.

Така матеріальна допомога включається до фонду оплати праці згідно з п.п. 2.3.3 Інструкції № 5. Також під поняття заробітна плата для цілей обкладення ПДФО підпадає й матеріальна допомога систематичного характеру.

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ така матеріальна допомога відображається з ознакою доходу «101».

Якщо ж йдеться про надання матеріальної допомоги разового характеру окремим працівникам за сімейними обставинами, то на підставі заяви співробітника рішення про її видачу приймається керівником підприємства за його розсудом і за наявності фінансових ресурсів на підприємстві.

Під визначення матеріальної допомоги разового характеру підпадають такі види допомоги, встановлені ПКУ:

1. Нецільова благодійна допомога, у тому числі й матеріальна . Така допомога не включається до фонду оплати праці й у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ відображається з ознакою доходу «169».

Якщо ж сума нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2012 році — 1500 грн.), то сума перевищення відображається в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126» як додаткове благо.

2. Допомога на лікування і медичне обслуговування платника податку, що надається його роботодавцем . Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування і медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів його роботодавця, у тому числі щодо витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника і його вакцинацію, за наявності відповідних підтвердних документів (п.п. 165.1.19 ПКУ).

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ допомога на лікування і медичне обслуговування платника податку, що надається платникові податку його роботодавцем відповідно до п.п. 165.1.19 ПКУ, відображається з ознакою доходу «143».

3. Цільова благодійна допомога на лікування і реабілітацію . Згідно з п.п. 170.7.4 ПКУ не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку надана йому цільова благодійна допомога на лікування і реабілітацію, щодо якої виконуються вимоги, встановлені п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ (докладніше про це див. «ОП», 2012, № 10, с. 27 — 29).

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ цільова благодійна допомога на лікування і реабілітацію відображається з ознакою доходу «169».

4. Допомога на поховання . Згідно з п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ не включаються до оподатковуваного доходу кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання померлого платника податків його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податку в розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ.

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ допомога на поховання в неоподатковуваній частині (у 2012 році — 3000,00 грн.), надана роботодавцем померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію), відображається з ознакою доходу «146».

У випадку якщо сума наданої допомоги на поховання перевищує зазначений розмір, то сума перевищення включається до оподатковуваного доходу платника податку і відображається в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126».

Окремо хотілося б відзначити, що матеріальна допомога, яка виплачується за рішенням профспілки, її об’єднання та/або організації профспілки на користь члена такої профспілки, прийнятого в установленому порядку, має свою ознаку доходу — «167».

 

Відображення виплати доходу фізичній особі — підприємцю

Яка ознака доходу застосовується у разі виплати доходу приватному підприємцю, який здійснює діяльність на загальній системі оподаткування?

У разі нарахування (виплати) доходу фізичній особі — підприємцю, що здійснює діяльність на загальній системі оподаткування, податковий агент нараховує (виплачує) такий дохід і не утримує ПДФО, керуючись п. 177.8 ПКУ. Підставою для таких дій є надання фізичною особою — підприємцем копії витягу чи виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців. При цьому з 1 липня 2012 року податковий агент не повинен буде контролювати відповідність виду діяльності, виплата за який здійснюється, видам діяльності згідно з реєстраційною карткою.

У своєму листі від 19.09.2011 р. № 689/6/23-50/0315 ДПСУ роз’яснила питання про необхідність подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ у разі виплати доходів фізичним особам — підприємцям. У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ виплати підприємцям відображаються з ознакою доходу «157».

Варто зазначити, що й у разі виплати доходу фізичній особі — підприємцю, яка сплачує єдиний податок, інформація про такий дохід підлягає включенню в Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ незважаючи на те, що на підставі п.п. 165.1.36 ПКУ її доходи не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Так само доходи, виплачені самозайнятій особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, і неоподатковувані на підставі п. 178.5 ПКУ, відображаються в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.

При цьому застосовується та сама ознака доходу, що й при виплатах доходу фізичній особі — підприємцеві, яка здійснює діяльність на загальній системі оподаткування, — «157».

 

Допомога по вагітності та пологах

Ураховуючи, що допомога по вагітності та пологах згідно з п.п. 165.1.1 ПКУ не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, чи потрібно включати такі суми виплат у Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ і якщо так, то з якою ознакою?

Виплати фізичним особам у вигляді допомоги по вагітності та пологах здійснюються відповідно до норм Закону № 2240, яким визначено правові підстави для отримання такої допомоги, встановлено умови надання, тривалість і розміри виплат. Такі виплати здійснюються за рахунок бюджету ФСС ТВП і згідно зі ст. 38 Закону № 2240 є матеріальним забезпеченням фізичних осіб — компенсацією втрат заробітної плати (доходу) таких фізичних осіб на період їх відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Отже, допомогу по вагітності та пологах, на відміну від лікарняних, з метою оподаткування не прирівнюють до заробітної плати. Отже, у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ допомогу по вагітності та пологах необхідно показувати з ознакою доходу «128».

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

З якою ознакою доходу відображати в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ суми грошової винагороди, отриманої військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби?

Запитання досить закономірне, оскільки в Довіднику немає жодної згадки про доходи такої категорії одержувачів, як військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, які проходять альтернативну службу)), особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України, Державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції.

Але в п.п. 168.5 ПКУ суми ПДФО, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат зазначених осіб, кваліфіковано як компенсацію втрат таких доходів, а їх доходи — як винагороду. Отже, достатньо обґрунтовано можна стверджувати, що доходи військовослужбовців відображаються в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «101».

Таку позицію розділяє і ДПС, помістивши консультацію аналогічного характеру в Єдиній базі податкових знань.

Відповідно до п.п. 165.1.10 ПКУ сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, які проходять альтернативну службу) не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Вказується такий дохід у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою «137».

 

Путівки за рахунок коштів профспілки і ФСС ТВП

З якою ознакою доходу відображати в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ путівку, видану профспілкою членові профспілки чи ФСС ТВП, що частково оплачують таку путівку?

Перш за все відзначимо, що профспілка є окремою юридичною особою і підприємство-роботодавець ніякого відношення до виданих профспілкою путівок не має. Тому операції з видачі профспілкою путівок відображаються в її обліку. Залежно від норм, закріплених у статуті (положенні) профспілки, і затвердженого кошторису доходів і витрат у межах наявних грошових коштів профспілка може надавати своїм членам та/або
членам їх сімей путівки на оздоровлення та відпочинок як безкоштовно, так і з частковою оплатою.

Згідно з п.п. 165.1.35 ПКУ в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України для платника податку та/або його дітей у віці до
18 років, що надаються йому безкоштовно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, до якої зараховуються профспілкові внески члена такої профспілки, створеної згідно із законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування. Отже, видані профспілкою своїм членам або їх дітям у віці до 18 років путівки не обкладаються ПДФО. Якщо ж умови, перераховані в п.п. 165.1.35 ПКУ, наприклад, вартість путівки (її частину), сплачену за рахунок коштів профспілки, видано не членам профспілки або дітям членів профспілки, якщо діти старші
18 років, то вартість путівки обкладається ПДФО в загальновстановленому порядку ПДФО як дохід у вигляді додаткового блага з урахуванням «натурального» коефіцієнта і відображається з ознакою «126».

Водночас у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ вартість путівки в частині, що надається безкоштовно (компенсується за рахунок засобів профспілки), відображається з ознакою доходу «156», частину, що сплачує працівник, не відображають.

Щодо особливостей відображення в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ доходу, отриманого фізичними особами у вигляді путівки на санаторно-курортне лікування, сплаченої (частково сплаченої) ФСС ТВП, то варто зазначити, що такі путівки видаються застрахованим особам виключно за основним місцем роботи застрахованої особи і відповідно обов’язок відображення в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ покладено на роботодавця. Як уже зазначалося, путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України для платника податку та/або його дітей у віці до 18 років, що надаються безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) за рахунок коштів ФСС ТВП, згідно з п.п. 165.1.35 у ПКУ не обкладаються ПДФО. За аналогією до профспілкових путівок у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ частина вартості путівки, яку компенсовано ФСС ТВП, відображається з ознакою доходу «156», частина вартості, сплачена працівником, не відображається.

 

Цивільно-правові договори

З якою ознакою доходу відображати в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ виплати за ЦПД за роботи, виконані фізичною особою?

Відповідно до п.п. 164.2.2 ПКУ суми винагород, нарахованих (виплачених) фізичній особі — платникові податку згідно з умовами ЦПД, включаються до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

При визначенні бази обкладення ПДФО слід врахувати, що на підставі п.п. 164.6 ПКУ нарахована сума винагороди за ЦПД зменшується на суму ЄСВ.

Нагадаємо, що ставка ЄСВ у частині утримань для винагород за ЦПД складає 2,6 % (ч. 8 ст. 8 Закону № 2464).

Оскільки винагорода за ЦПД не зараховується до виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму, то й ПСП до таких доходів не застосовується.

Згідно з Довідником сума оподатковуваного доходу, що виплачується громадянам за виконані ними роботи (послуги) на підставі укладеного ЦПД податковими агентами, відображається в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «102». Причому слід урахувати, що така ознака доходу використовується в разі здійснення виплат, не пов’язаних з отриманням фізичними особами виплат за договорами оренди і в межах підприємницької діяльності.
У цих випадках Порядок № 1020 визначив інші ознаки, що відповідають таким видам доходів (див. далі розділ «Основні ознаки доходів для заповнення податкового розрахунку за ф. № 1ДФ» на с. 18.

Варто нагадати, якщо податковим агентом протягом звітного податкового кварталу укладалися ЦПД із фізичними особами і здійснювалися нарахування та/або виплати винагороди, то кількість таких фізичних осіб відображається в графі «Працювало за цивільно-правовими договорами» Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ.

Приклад . Підприємство уклало з Кальченком П. А. (податковий номер — 2789898999) ЦПД на виконання ремонтних робіт строком на 1 місяць (з 01.06.2012 р. до 31.06.2012 р.). Роботи було виконано своєчасно. Винагороду виплачено після підписання акта виконаних робіт 31.06.2012 р. Сума винагороди згідно з договором склала 2500,00 грн., у тому числі ЄСВ — 65,00 грн., ПДФО — 375,00 грн.

Податковий розрахунок у цьому випадку складається так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2012 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

16

2789898999

2500

00

2500

00

375

00

375

00

102

<…>

 

Податкова соціальна пільга

У працівника підприємства впродовж 2 кварталу 2012 року виникло право на застосування ПСП за двома підставами. Як застосовані ПСП відобразити в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ?

У разі заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ на працівника, до заробітної плати якого застосовувалася ПСП, інформація про ознаку ПСП відповідно до Довідника ознак ПСП відображається у гр. 8.

Так, у Довіднику визначено такі ознаки ПСП:

«01» — звичайна згідно з п.п. 169.1.1 ПКУ (у 2012 році — 536,50 грн.);

«02» — підвищена згідно з п.п. 169.1.3 ПКУ (у 2012 році — 804,75 грн.);

«03» — максимальна згідно з п.п. 169.1.4 ПКУ (у 2012 році — 1073,00 грн.);

«04» — звичайна для осіб, що утримують двох або більше дітей у віці до 18 років з розрахунку на кожну дитину згідно з п.п. 169.1.2 ПКУ (у 2012 році — на двох дітей — 1073,00 грн., на трьох дітей — 1609,00 грн. тощо).

Оскільки ПСП застосовується лише до доходу, отриманого платником податку у вигляді заробітної плати, то ПСП у разі її застосування повинна фігурувати лише в тих рядках, де є ознака доходу — «101».

Граничний розмір заробітної плати, що дає право на застосування ПСП згідно з п.п. 169.4.1 ПКУ, не має перевищувати граничного розміру суми, рівної розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн. (у 2012 році — 1500,00 грн.). Винятком у визначенні розміру граничної заробітної плати, що дає право на застосування ПСП, є збільшення такого розміру одному з батьків кратно кількості дітей . Це правило застосовується щодо платника податку, який:

— утримує двох або більше дітей у віці до 18 років — з розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 169.1.2 ПКУ);

— є самотньою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником з розрахунку на кожну дитину у віці до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ);

— утримує дитину-інваліда у віці до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ).

У разі перевищення суми заробітної плати над граничним розміром суми, що дає право на застосування ПСП, пільгу вже не буде застосовано. Таке перевищення є причиною застосування ПСП не в усіх місяцях звітного кварталу.

У таких випадках у Податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ на цього працівника заповнюється один рядок із указівкою в гр. 8 інформації про ознаку ПСП, що застосовувалася в будь-якому з місяців звітного кварталу.

Приклад 1 . У 2 кварталі 2012 року працівник підприємства Кравець В. В. (податковий номер — 2812344311) у квітні і травні користувався ПСП на підставах, установлених п.п. 169.1.1 ПКУ, оскільки заробітна плата за кожен із зазначених місяців склала 1300,00 грн. У червні 2012 року розмір заробітної плати перевищив граничний розмір, що дає право на застосуванння ПСП, і склав 2000,00 грн.

Показники, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2012 року, наведемо в таблиці.

 

Місяць

Зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Квітень

1300,00

46,80

536,50

107,51

Травень

1300,00

46,80

536,50

107,51

Червень

2000,00

72,00

289,20

Разом

4600,00

165,60

504,22

 

Оскільки нарахована заробітна плата працівника у квітні та травні звітного року не перевищила граничного розміру доходу, що дає право на застосування ПСП, то до зарплати за ці місяці застосовувалася ПСП. У квітні граничний розмір заробітної плати, що дає право на застосування ПСП, було перевищено і ПСП не застосовувалася.

Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2012 року виглядатиме так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2012 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

16

2812344311

4600

00

4600

00

504

22

504

22

101

01

<…>

 

У разі застосування впродовж податкового кварталу ПСП на різних підставах у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ відображаються відповідні ознаки ПСП і заповнюється на одного працівника декілька рядків, у кожному з яких у гр. 8 вказується ознака ПСП, відповідна нарахованому доходу.

Приклад 2 . Працівник підприємства Петрикин В. В. (податковий номер — 3015013015) у квітні 2012 року подав заяву про застосування ПСП на підставах, установлених п.п. 169.1.1 ПКУ (звичайна ПСП). Розмір нарахованої такому працівникові заробітної плати у квітні 2012 року склав 1400,00 грн. У травні 2012 року працівника було підвищено за посадою і розмір нарахованої йому заробітної плати за цей місяць склав 2700,00 грн. У червні 2012 року працівник подав заяву про застосування ПСП і підтвердні документи на право застосування до його зарплати ПСП у розмірі 100 % від звичайної ПСП із розрахунку на кожну дитину (як особа, яка утримує двох дітей у віці до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ)). У заяві працівник вказав, що дружина правом на збільшення граничного розміру доходу, що дає право на застосування ПСП, кратно кількості дітей, не користується. Заробітна плата, нарахована працівнику в червні 2012 року, склала 2700,00 грн.

Ураховуючи те, що граничний розмір заробітної плати, яка дає право на застосування ПСП згідно з п.п. 169.1.2 ПКУ, визначається одному з батьків кратно кількості дітей (1500,00 x 2 = 3000,00 грн.), в разі наявності у працівника двох дітей до 18 років і заробітної плати, що дорівнює 2700,00 грн., він набуває права на застосування ПСП.

Показники, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2012 року, наведемо в таблиці.

 

Місяць

Зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Квітень

1400,00

50,40

536,50

121,97

Травень

2700,00

97,20

390,42

Червень

2700,00

97,20

1073,00

229,47

Разом

6800,00

244,80

741,86

 

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2012 року для цього працівника за умови застосування до його доходу у звітному кварталі ПСП на різних підставах.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2012 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

22

3015013015

4100

00

4100

00

512

46

512

39

101

01

23

3015013015

2700

00

2700

00

229

47

229

47

101

04

<…>

 

Основні ознаки доходів для заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ

Для наочності найпоширеніші виплати фізичним особам, що відображаються в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за певною ознакою доходу, наведемо у вигляді таблиці.

 

№ з/п

Вид доходу

Виплати, відображені за цією ознакою доходу

Ознака доходу
у ф. № 1ДФ

1

2

3

4

1

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)
(п.п. 164.2.1 ПКУ)

Виплати, що входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5
(за деякими винятками, коли для таких доходів передбачено свою ознаку)

101

Матеріальна допомога працівникам згідно з вимогами колективного договору або матеріальна допомога, що має систематичний характер та надається всім чи більшості працівників на оздоровлення

Вартість путівки, наданої працівнику за рахунок коштів підприємства1

Лікарняні, що виплачуються за рахунок роботодавця та за рахунок ФСС ТВП

Суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунків при звільненні, компенсаційні виплати (передбачені чинним законодавством та за рішенням суду)

Суми грошової винагороди та інших виплат, отриманих військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (у тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів та установ виконання покарань, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби

Зарплата, нарахована особі за здійснення роботи за наймом у складі екіпажа (команди) транспортного засобу, що знаходиться за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, що належить резиденту на правах власності або перебуває в його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України

Оплата праці найманих працівників, які перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з фізичними особами — підприємцями

Сума виплат дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями чи іншими корпоративними правами, прирівняними для цілей оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням на підставі такої суми виплат до складу витрат платника податку (пп. 153.3.7, 170.5.3 ПКУ)

Подарунки в натуральній2 та грошовій3 формі, що належать до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5

1 ДПАУ вважає, що вартість путівок необхідно наводити з ознакою доходу «126» (додаткове благо) (див. консультацію «Допоміжна таблиця щодо заповнення ф. № 1ДФ» // «Вісник податкової служби України», 2011, № 9, с. 20). Однак, на наш погляд, якщо путівка видається працівнику згідно з нормами колективного чи індивідуального трудового договору, то дохід у вигляді вартості путівки підпадає під поняття «зарплата», оскільки відповідно до п.п. 2.3.4 Інструкції № 5 вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування і відпочинок входить до фонду оплати праці.
2 На нашу думку, якщо негрошовий подарунок надається працівнику підприємства, то його оподатковувана сума на підставі п.п. 2.3.2 Інструкції № 5 уключається до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
3 Подарунок у грошовій формі повністю включається до оподатковуваного доходу такого працівника незалежно від суми виплати. Оформити надання такого подарунка можна, наприклад, у вигляді премії, що дозволить зняти всі запитання щодо відображення цієї виплати у складі витрат підприємства. У цьому випадку премія (одноразове заохочення, не пов’язане з конкретними результатами праці) на підставі п.п. 2.3.2 Інструкції № 5 увійде до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

2

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов ЦПД (п.п. 164.2.2 ПКУ)

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку згідно з ЦПД, за умови, що такий дохід не пов’язаний з підприємницькою діяльністю, зокрема, за договорами:
 — підряду, про виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт;
 — послуг (зокрема, комісії, перевезення, доручення, управління майном);
 — оренди рухомого майна, крім орендної плати фізичним особам — підприємцям у межах їх підприємницькою діяльності1

102

1 На нашу думку, дохід, отриманий платником податку від надання в оренду рухомого майна (орендна плата), відображається з ознакою доходу «102», оскільки є доходом, отриманим відповідно до умов ЦПД. Крім того, дохід не має окремої ознаки для відображення в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.

3

Роялті, у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (п.п. 164.2.3 ПКУ)

Доходи від продажу об’єктів майнових та немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури чи іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі — роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу. Зокрема, до них належать:
 — платежі будь-якого виду, отримані як винагорода за користування або за надання права на користування чи розпорядження нематеріальним активом;
 — авторська винагорода;
 — плата за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари та послуги або торговельної марки, дизайну, таємного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію про промисловий, комерційний або науковий досвід (ноу-хау);
 — роялті, отримані спадкоємцями

103

4

Орендна плата за оренду нерухомості (п.п. 164.2.5 ПКУ)

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння
та/або користування), визначений у порядку, установленому п. 170.1 ПКУ.
Зокрема:
 — суми винагород за договором оренди нерухомого майна;
 — суми винагород за договором оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю)

106

5

Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у п.п. 165.1.18 ПКУ, що не змінюють пропорцій (часток) участі)
(п.п. 164.2.8 ПКУ)

Платіж, у тому числі нерезидентам, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку

109

6

Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернені в установлені законодавством строки (пп. 164.2.11 і 165.1.11 ПКУ)

Суми надміру витрачених та своєчасно не повернених грошових коштів, які було видано працівнику на відрядження або під звіт1

118

1 Уся сума грошових коштів, отриманих працівником на зазначені цілі, не підлягає відображенню, оскільки вона не є доходом працівника. ДПАУ в листі від 12.05.2011 р. № 8882/6/17-0215 відзначає, що саме суми надміру витрачених коштів, отримані платником податку на відрядження або під звіт, що не були повернені платником податку в установлений строк та є оподатковуваним доходом, слід відображати за ознакою доходу «118».

7

 

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 розд. IV ПКУ)
(п.п. 164.2.17 ПКУ)

 

Вартість майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку,
крім випадків, визначених п.п. 140.1.1 ПКУ (див. ознаку доходу «136»)

126

Вартість використання житла, інших об’єктів матеріального чи нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання обумовлене виконанням платником податку трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом) або передбачено нормами колективного договору чи закону в установлених ними межах (див. ознаку доходу «127»)1

Вартість послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, уключаючи працю підлеглих осіб, а також осіб, які перебувають на військовій службі або є заарештованими чи ув’язненими

Суми грошового чи майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються відповідно до закону за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розд. IV ПКУ (див. ознаки доходів «127», «169»)

Суми безповоротної фінансової допомоги, зокрема суми грошових коштів, подаровані фізичній особі

Суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності2

Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначена за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.
До таких, зокрема, належать:
 — вартість проїзних документів, наданих юридичною особою своїм працівникам для проїзду в міському транспорті (якщо такі проїзні документи залишаються у власності працівника і він користується ними на свій розсуд);
 — вартість подарунка, наданого юридичною особою, що перевищує певну суму (у 2012 році — 536,50 грн.

Суми одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов відповідно до законодавства, яку виплачують платнику податку із числа державних службовців та прирівняних до них осіб (п.п. 165.1.34 ПКУ)

Цільова благодійна допомога на реабілітацію та лікування в частині, що підлягає обкладенню ПДФО (п.п. 170.7.4 ПКУ)

Суми допомоги на лікування та медичне обслуговування (кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця), якщо вимоги, установлені п.п. 165.1.19 ПКУ, не виконуються (див. ознаку доходу «143»)

Суми, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки або перепідготовки такої фізичної особи за кожен повний чи неповний місяць підготовки або перепідготовки,
що перевищують у 2012 році 1500 грн. (п.п. 165.1.21 ПКУ)

Витрати роботодавця на підвищення кваліфікації працівника в частині, що підлягає обкладенню ПДФО (п.п. 165.1.37 ПКУ)

Суми, сплачені роботодавцем фізичної особи за її навчання, у разі припинення нею трудових відносин з таким роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому завершується таке навчання (п.п. 165.1.21 ПКУ)

Суми, сплачені як компенсація вартості навчання при невиконанні вимог, установлених п.п. 165.1.21 ПКУ (див. ознаку доходу «145»)

Вартість спецодягу, спецвзуття, не повернених працівником при звільненні, не відшкодована працівником при проведенні остаточного розрахунку (п.п. 165.1.9 ПКУ)

Добові понад установлені норми

 

Суми нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, розмір якої перевищує встановлену межу (у 2012 році — 1500 грн.)

Суми виплат або відшкодувань за рахунок коштів профспілки (крім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за ЦПД) (п.п. 165.1.47 ПКУ), які здійснюються членам керівних органів таких організацій у частині, що підлягає обкладенню ПДФО

Суми перевищення наданої роботодавцями допомоги на поховання працівника
(у 2012 році — 3000 грн.) (п.п. «б» 165.1.22 ПКУ)

Допомога на поховання родича працівника

1 Звертаємо увагу: з 01.07.2012 р. відповідно до Закону України від 24.05.2012 р. № 4834-VI набрала чинності нова редакція абзацу «а» п.п. 164.2.17 ПКУ: не обкладається ПДФО (не вважається додатковим благом) лише вартість використання житла, інших об’єктів матеріального чи нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, якщо це обумовлено виконанням трудової функції згідно з трудовим договором або нормами колективного договору чи відповідно до закону в установлених ними межах. Компенсація працівнику таких витрат обкладатиметься ПДФО.
2 З 01.07.2012 р. відповідно до змін, унесених до п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ, кредитор не сплачуватиме ПДФО з таких доходів боржника за умови, що боржника поінформовано ним про анулювання боргу рекомендованим листом із повідомленням про вручення, а суму анульованого боргу відображено в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.

8

Інші доходи (пп. 164.2.18 і 165.1.49 ПКУ)

Суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунку при звільненні, компенсаційні виплати (передбачені трудовим законодавством та за рішенням суду)

127

Вихідна допомога1

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно провадиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер

Суми заборгованості платників податку за укладеними ними ЦПД, щодо яких минув строк позовної давності, що не перевищує 50 % місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року
(у 2012 році — 536,50 грн.)

Суми, які за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю і здоров’ю

Вартість використання житла, інших об’єктів матеріального чи нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання обумовлене виконанням платником податку трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом) або передбачене нормами колективного договору або законом у встановлених ними межах2;

Речове забезпечення або грошова компенсація військовослужбовцям належного їм речового майна (крім п.п. 165.1.10 ПКУ)

Доходи, отримані донором у день здавання крові або її компонентів у вигляді безоплатного сніданку та обіду за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, який здійснює взяття крові чи відшкодування донору готівкою вартості відповідних наборів харчування

Грошова компенсація вартості вугілля та вугільних брикетів в обсягах та за переліком професій, що встановлюються КМУ

1 ДПАУ в листі від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715 указує на те, що така виплата не є зарплатою. Ця позиція узгоджується з п. 3.8 Інструкції № 5, згідно з яким суми вихідної допомоги не включаються до фонду оплати праці.
2 Звертаємо увагу: з 01.07.2012 р. відповідно до Закону України від 24.05.2012 р. № 4834-VI набрала чинності нова редакція абзацу «а» п.п. 164.2.17 ПКУ: не обкладається ПДФО (не вважається додатковим благом) лише вартість використання житла, інших об’єктів матеріального чи нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, якщо це обумовлено виконанням трудової функції згідно з трудовим договором або нормами колективного договору чи відповідно до закону в установлених ними межах. Компенсація працівнику таких витрат обкладатиметься ПДФО.

9

Соціальні виплати з відповідних бюджетів (допомоги за рахунок коштів фондів соціального страхування та бюджетів)
(п.п. 165.1.1 ПКУ)

Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат і надання соціальних та реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (уключаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом. Зокрема, до них належать:
 — суми адресних виплат;
 — допомога по безробіттю;
 — допомога по вагітності та пологах;
 — допомога при народженні дитини;
 — допомога по догляду за дитиною до трьох років

128

10

Вартість майна та харчування, що надаються роботодавцем безоплатно або в тимчасове користування в межах закону (п.п. 165.1.9 ПКУ)

Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ, спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах, зокрема:
 — вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних та знезаражувальних засобів;
 — вартість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

136

11

Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін
(п.п. 165.1.14 ПКУ)

Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми аліментів, що виплачуються:
 — згідно з рішенням суду за виконавчими листами отримувачу1 аліментів — резиденту;
 — за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених Сімейним кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України

140

1 У графі 2 Податкового розрахунки за ф. № 1ДФ указується реєстраційний номер облікової картки фізичної особи —
платника податків (податковий номер) одержувача аліментів.

12

Допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації чи його роботодавця (п.п. 165.1.19 ПКУ)

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації чи його роботодавця.
Зокрема, сума витрат роботодавця на:
 — обов’язковий профілактичний огляд працівника відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань» від 16.04.2000 р. № 1645-ІІІ;
 — вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій згідно із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ, за наявності відповідних підтверджуючих документів

143

13

Вартість вугілля та вугільних брикетів в обсягах та переліком професій, що встановлюються КМУ (п.п. 165.1.20 ПКУ)

Вартість безоплатно наданого вугілля та вугільних брикетів в обсягах та за переліком професій1, що встановлюються КМУ

144

1 Перелік професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вугледобувних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби і до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу яких не включається вартість такого вугілля, затверджений постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303.

14

Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи
(п.п. 165.1.21 ПКУ)

Не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума оплати за навчання, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2012 році з розрахунку на місяць — 1500 грн.), за кожен повний чи неповний місяць підготовки або перепідготовки1 такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання відпрацювати у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу та здобуття спеціальності (кваліфікації) не менше 3 років

145

1 Професійна підготовка — отримання кваліфікації за відповідним напрямком підготовки або спеціальності (ст. 1 Закону № 2984).
Перепідготовка — здобуття іншої спеціальності на підставі отриманого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду (ст. 10 Закону № 2984).
Перепідготовка працівників — це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками,
які здобули первинну професійну підготовку (ст. 3 Закону № 103).

15

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку (п.п. 165.1.22 ПКУ)

Грошові кошти або вартість майна, надані платнику податку:
 — будь-якою благодійною організацією;
 — Пенсійним фондом України;
 — відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення;
 — фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 — професійною спілкою;
 — роботодавцем за останнім місцем роботи платника в сумі, що не перевищує1 у 2012 році 3000 грн.

146

1 Сума перевищення допомоги на поховання, що надається роботодавцем, над зазначеним розміром відображається з ознакою доходу «126».

16

Сума стипендії, що виплачується з бюджету (п.п. 165.1.26 ПКУ)

Сума стипендії, уключаючи суму її індексації, що виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту чи ад’юнкту, що не підлягає оподаткуванню (не перевищує1 у 2012 році 1500 грн.)

150

17

Сума поворотної фінансової допомоги (п.п. 165.1.31 ПКУ)

Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, що повертається йому (наприклад, сума поворотної фінансової допомоги, яка повертається учаснику або директору)

153

Основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (наприклад, сума наданої працівнику позики1)

1 При неповерненні суми позики та визнанні її доходом податковий агент відображає таку позику з ознакою доходу «107» (якщо закінчився строк позовної давності) або «126» (якщо борг анульовано за самостійним рішенням кредитора), без заповнення граф 4 і 4а. Сплату ПДФО з таких доходів фізична особа здійснює самостійно на підставі даних річної декларації про майновий стан і доходи (п.п. 164.2.7 і п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ)

18

Вартість путівок за рахунок профспілки, фондів соціального страхування (п.п. 165.1.35 ПКУ)

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якого зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

156

19

Дохід, виплачений самозайнятій особі (п.п. 165.1.36, ст. 177 і ст. 178 ПКУ)

Суми виплат фізичним особам — підприємцям1

157

Виплати приватним нотаріусам (особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність)2

1 Для уникнення подвійного оподаткування фізичні особи — підприємці повинні були надавати податковим агентам, з якими мають господарські відносини, копію документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, в якому вказувалися основні види діяльності, тобто копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а якщо фізична особа — підприємець працювала на спрощеній системі оподаткування, то, крім витягу, їй слід було надати також копію свідоцтва про сплату єдиного податку.
Звертаємо увагу
, що з 01.07.2012 р. згідно із Законом України від 24.05.2012 р. № 4834-VI набрала чинності нова редакція п. 177.8 ПКУ, відповідно до якої податковий агент не повинен буде контролювати відповідність виду діяльності, виплата за який здійснюється, видам діяльності згідно з реєстраційною карткою.
2 При виплаті фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, ПДФО у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП, в якій перед прізвищем, ім’ям та по батькові фізичної особи — нотаріуса має бути зазначено вид професійної діяльності (п. 178.5 ПКУ). Якщо з будь-яких причин зазначену довідку не було отримано, то податковий агент зобов’язаний був утримати ПДФО з доходу приватного нотаріуса в загальному порядку за ставкою 15 (17) %.

20

Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (п.п. 165.1.37 ПКУ)

Не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи сума плати професійно-технічним та вищим навчальним закладам за підвищення кваліфікації1 (перепідготовку) працівника, якщо таку необхідність обумовлено вимогами законодавства

158

Оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад2

Виплата добових за кожен день перебування в дорозі в розмірі, установленому законодавством для службових відряджень2

Відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового примішення2

1Підвищення кваліфікації робітників — професійно-технічне навчання робітників, що дає змогу розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння та навички на рівні вимог виробництва або сфери послуг (ст. 3 Закону про профтехосвіту).
Розширення профілю (підвищення кваліфікації) — набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності (ст. 10 Закону про вищу освіту).
Коли йдеться про підготовку фахівців, діє п.п. 165.1.21 ПКУ (див. ознаку доходу «145»).
2 Такі витрати роботодавця передбачено постановою КМУ «Про гарантії та компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695.

21

Виплати або відшкодування, що здійснюються професійними спілками своїм членам (п.п. 165.1.47 ПКУ)

Сума виплат або відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат і відшкодувань за ЦПД), що здійснюються профспілками своїм членам протягом року сукупно в розмірі, що не перевищує1 у 2012 році 1500 грн., якщо зазначені виплати здійснюються в розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки2

167

1 Суму перевищення обкладають ПДФО як додаткове благо та відображають з ознакою доходу «126» .
2 З 01.07.2012 р. відповідно до змін, унесених Законом України від 24.05.2012 р. № 4834-VI до п.п. 165.1.47 ПКУ,
для неоподаткування виплат членам профспілки в межах 1500 грн. (у 2012 році) не вимагається, щоб профспілка приймала рішення про розміри та цілі таких виплат її загальними зборами.

22

Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, що надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ПКУ)

Суми цільової або нецільової благодійної допомоги, що надається платнику податку, який постраждав унаслідок обставин, зазначених у п.п. 170.7.2 ПКУ (стихійних лих, катастроф тощо)

169

Суми цільової благодійної допомоги, здійснені за рішенням профспілки, прийнятим у встановленому порядку, на користь члена такої профспілки, який має статус постраждалого внаслідок обставин, зазначених у п.п. 170.7.2 ПКУ

Суми цільової благодійної допомоги на лікування платника податку, що надається медичному закладу

Суми цільової благодійної допомоги на реабілітацію платника податку, що надається безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації

Суми нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, розмір якої не перевищує у 2012 році 1500 грн. сукупно за рік

Суми цільової благодійної допомоги, що надається платнику податку, який здійснює наукове дослідження чи розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших витрат для особистих потреб) за умов, визначених в абзаці «д» п.п. 170.7.4 ПКУ

Суми цільової благодійної допомоги, що надається платнику податку, визнаному в установленому порядку інвалідом, законному представнику дитини-інваліда для виконання зобов’язань держави згідно із законодавством України щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілем за рахунок бюджетних коштів (за умови зняття інваліда, дитини-інваліда з обліку на забезпечення такими засобами, виробами, автомобілем за рахунок бюджетних коштів)

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд