Теми статей
Обрати теми

Надання відпусток працівникам навчальних закладів: ураховуємо нюанси

Редакція ОП
Оплата праці Серпень, 2013/№ 15
Друк
Стаття

Надання відпусток працівникам навчальних закладів: ураховуємо нюанси*

 

* Роз’яснення розміщені на офіційному сайті ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (http://pon.org.ua). — Прим. ред.

 

Надання щорічних основної та додаткових відпусток бібліотекарям

На щорічну відпустку якої тривалості мають право бібліотекарі навчальних закладів?

Відповідно до пункту 5.2.6 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.05.99 р. № 139 (у редакції наказу Міносвіти від 04.08.99 р. № 277), бібліотечні працівники цих навчальних закладів мають право на щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дні за відпрацьований рік та додаткову відпустку до 7 календарних днів за колективним договором**.

** Імовірніше, у вказаній нормі йдеться про щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, яка надається працівникам з ненормованим робочим днем. Так, відповідно до ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР тривалість саме такого виду додаткової відпустки визначено як «до 7 календарних днів», а конкретна її тривалість повинна бути вказана у колективному договорі залежно від часу зайнятості працівника у вказаних умовах. — Прим. ред.

Деякі особливості надання відпусток передбачені для бібліотечних працівників загальноосвітніх шкіл-інтернатів та дитячих будинків для дітей, хворих на туберкульоз. Їм додатково може надаватися відпустка за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів***.

*** Відповідно до підрозділу «Інфекційні та туберкульозні (протитуберкульозні) лікувально-профілактичні заклади та установи, відділення, палати, кабінети; санаторно-лісові школи та школи-інтернати, дитячі будинки, дитячі садки (групи), ясла-садки (групи), дитячі ясла (групи) та будинки дитини (групи) для дітей, хворих на туберкульоз; будинки інвалідів (відділення) для хворих на туберкульоз; навчальні заклади для інвалідів, хворих на туберкульоз» розд. XVII «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, наведеного у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290, бібліотекарі вказаних закладів мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів. Підкреслимо, що конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним договором залежно від часу зайнятості працівника у цих умовах. — Прим. ред.

Бібліотечним працівникам позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, методичних установ щорічна основна відпустка надається відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» тривалістю 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік.

Зазначеним Законом установлено можливість надання таким працівникам відпустки за ненормований робочий день (стаття 8 Закону України «Про відпустки»). Її тривалість установлюється колективним договором і не може перевищувати 7 календарних днів. При встановленні тривалості відпустки за ненормований робочий день ураховується час зайнятості працівника в таких умовах.

Додатком № 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 — 2015 роки визначено Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватися додаткова відпустка. До цього Переліку включено і посаду бібліотекаря. Загальна тривалість щорічної відпустки бібліотечних працівників не може перевищувати 31 календарного дня (24 календарних дні основної відпустки і 7 днів додаткової).

Тривалість щорічної основної відпустки директора бібліотеки та наукових працівників бібліотеки вищого навчального закладу III — IV рівнів акредитації становить 24 календарних дні, а додаткової за ненормований робочий день — до 7 календарних днів відповідно до Закону України «Про відпустки».

 

Тривалість щорічної основної відпустки помічника вихователя ДНЗ

Якої тривалості має надаватися щорічна основна відпустка помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів?

Частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» відпустка помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів надається тривалістю 28 календарних днів.

 

Надання щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день помічнику вихователя ДНЗ

Чи може надаватися помічнику вихователя додаткова відпустка за ненормований робочий час тривалістю до 7 календарних днів згідно з колдоговором?

Статтею 8 Закону України «Про відпустки» установлено, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Додатком № 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 — 2015 роки затверджено Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватись додаткова відпустка. До цього Переліку включено посаду помічника вихователя.

Пунктом 5.3.10 Галузевої угоди рекомендовано забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем.

Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7 , передбачено, що конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад чи трудовим договором як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад установлену тривалість робочого часу (пункт 3).

 

Надання відпустки педагогічним працівникам для відпочинку в санаторії

Який порядок надання відпустки педагогічним працівникам для санаторно-курортного лікування?*

* Як правило, педагогічним працівникам щорічна основна відпустка надається у літній період, що пов’язано із особливостями навчального процесу у закладах освіти. Однак на практиці трапляються ситуації, коли путівка для санаторно-курортного оздоровлення надається працівнику безпосередньо у період навчального року (наприклад, у вересні). Тоді виникає цілком закономірне запитання, чи може він скористатися цією путівкою під час навчального процесу. Відповідь на нього наведено у цьому роз’ясненні. — Прим. ред.

Порядок надання відпусток педагогічним працівникам урегульований постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

Відповідно до пункту 2 Порядку керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

У колективному договорі можуть бути конкретизовані окремі положення щодо надання такої відпустки. За умови передбачення в колдоговорі положення щодо обов’язковості її надання адміністрація зобов’язана забезпечити виконання зазначеної домовленості сторін колдоговору.

Якщо ж у колективному договорі зазначено, що відпустка у зв’язку із санаторно-курортним лікуванням може надаватися, то питання її надання в конкретному випадку вирішується за погодженням керівника навчального закладу та працівника залежно від обставин, що склалися в закладі.

 

Виплата допомоги на оздоровлення педпрацівнику, що працює на умовах неповного робочого часу

Чи має виплачуватись допомога на оздоровлення вчителю, який працює на умовах неповного робочого дня під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3 років?

Статтею 57 Закону України «Про освіту» гарантовано виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

У листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 11.06.2001 р. № 1/9-223 та № 02-8/267 роз’яснюється, що допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. При цьому виплата допомоги провадиться цим працівникам тільки за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіком їх надання.

Умова про виплату допомоги на оздоровлення лише за місцем основної роботи застосовується до тих педагогічних працівників, які працюють у двох або більше навчальних закладах, з тим щоб забезпечити рівні можливості на її отримання в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) всім педагогам незалежно від кількості установ, де вони працюють.

Стосовно педагогічних працівників з числа жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, то згідно зі статтею 179 КЗпП за їх бажанням вони можуть у цей період працювати на умовах неповного робочого часу.

Законодавство не містить обмежень, де саме жінка має право працювати на умовах неповного робочого часу: в тій установі, з якою вона перебуває у трудових відносинах, чи в іншій.

Статтею 56 КЗпП установлено, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Тому допомога на оздоровлення відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» має виплачуватись всім педагогічним працівникам, у тому числі тим, які працюють на умовах неповного робочого дня в період перебування у відпустці для догляду за дитиною, незалежно від місця роботи в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати).

 

Особливості надання щорічної основної відпустки при погодинній оплаті праці

Чи надається оплачувана щорічна основна відпустка спеціалісту районного відділу освіти за викладацьку роботу, проведену в загальноосвітній школі в обсязі 240 годин з погодинною оплатою праці?

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати.

Статтею 74 КЗпП громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями, гарантовано надання щорічних відпусток із збереженням на їх період місця роботи і заробітної плати.

Тому за роботу, виконану спеціалістом районного відділу освіти за посадою вчителя в школі в обсязі 240 годин, відпустка надається тривалістю 56 календарних днів із збереженням заробітної плати, отриманої за її виконання.

Якщо оплата викладацької роботи провадилась виходячи з розмірів Ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, затверджених в додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», то оплата відпустки не провадиться, оскільки в розмір годинної ставки вже включено компенсацію за відпустку.

Законодавство також передбачає можливість отримати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Зокрема, статтею 24 Закону України «Про відпустки» передбачено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

 

Розрахунок тривалості щорічної основної відпустки

Яка тривалість щорічної відпустки працівника дошкільного навчального закладу, який працює на 0,25 одиниці посади вихователя, на 0,25 — машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) і на 0,15 — помічника вихователя? Чи всі дні оплачуються?

Частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Частиною шостою цієї статті, зокрема, установлено, що педагогічним працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з розділом I додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346, вихователям дошкільних навчальних закладів щорічна основна відпустка встановлена тривалістю 42 календарних дні.

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів становить 28 календарних днів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» машиністам із прання та ремонту спецодягу (білизни) щорічна основна відпустка надається тривалістю 24 календарних дні.

Якщо працівник одночасно обіймає декілька посад в дошкільному закладі, то відпустка надається тієї тривалості, яка передбачена за кожною з них . При цьому її загальна тривалість не повинна збільшуватися шляхом приєднання відпусток за кожною з посад.

Зважаючи, що відпустка за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) становить 24 календарних дні і є меншою, ніж відпустка за посадами помічника вихователя та вихователя, то після закінчення цієї відпустки працівник має приступити до виконання обов’язків машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) і продовжуватиме перебувати у відпустці за посадами помічника вихователя та вихователя, тобто роботу за цими посадами не виконуватиме.

Після закінчення відпустки помічника вихователя тривалістю 28 календарних днів працівник має приступити також до виконання обов’язків за посадою помічника вихователя і продовжуватиме перебувати у щорічній відпустці за посадою вихователя.

За бажанням працівника він може використати щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні та отримати компенсацію за 4 календарних дні невикористаної відпустки за посадою помічника вихователя та за 18 календарних днів — за посадою вихователя.

Також за його бажанням та за наявності виробничої можливості працівник, на час перебування у відпустці за посадою вихователя тривалістю 42 календарних дні може взяти відпустку без збереження заробітної плати на 18 календарних днів за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) та на 14 календарних днів за посадою помічника вихователя.

Оплата за дні відпустки за кожною з цих посад здійснюється виходячи з нарахованої за 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки, заробітної плати за цими посадами.

 

Погодження строку надання щорічної основної відпустки директора ПТНЗ

На підставі якого наказу, а саме Міністерства освіти і науки чи Управління освіти і науки надається відпустка директору державного професійно-технічного навчального закладу?

Чинні нормативно-правові акти не містять прямої норми щодо того, на підставі наказу органу управління освіти якого рівня має надаватися відпустка директорові державного професійно-технічного навчального закладу. Тому при вирішенні означеного питання доцільно керуватися наступним.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» графіки відпусток працівників затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводяться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Відповідно до пункту 3 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346, керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про професійно-технічну освіту» директор державного професійно-технічного навчального закладу призначається на посаду шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади.

Згідно з пунктом 32 Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 р. № 1240, керівництво діяльністю державного професійно-технічного навчального закладу здійснює директор, якого призначає МОН, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, а у разі делегування місцевим органам виконавчої влади окремих функцій з управління підпорядкованими МОН державними професійно-технічними навчальними закладами — місцеві органи виконавчої влади.

Тому застосування норми статті 10 Закону України «Про відпустки» щодо затвердження графіків відпусток, узгодження їх конкретних термінів, письмового повідомлення працівників про дату початку відпустки, ведення їх обліку власником має здійснюватися з урахуванням цієї статті, а саме забезпечуватися керівником навчального закладу, який є, крім того, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним за їх законне витрачання.

Щорічна основна відпустка директору професійно-технічного навчального закладу має надаватися відповідно до графіка відпусток на підставі наказу навчального закладу, погодженого з відповідним управлінням освіти і науки (форма № П-3, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі