Теми статей
Обрати теми

Річний перерахунок ПДФО: здійснюємо без помилок

Редакція ОП
Друк
Стаття

РІЧНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПДФО: ЗДІЙСНЮЄМО БЕЗ ПОМИЛОК

 

Наближається до завершення 2013 рік. Одним з актуальних питань наприкінці року є проведення перерахунку податку на доходи фізичних осіб. Засмучує те, що час від часу до законодавчих та нормативних документів уносяться зміни чи доповнення. А оскільки бухгалтери — народ зайнятий, то встежити за всіма нововведеннями встигають далеко не всі. Поспішаємо вас заспокоїти, що нічого нового в перерахунку ПДФО порівняно з минулим роком не відбулося. Але нагадати основні моменти такого перерахунку досвідченим бухгалтерам, а також ознайомити з ними фахівців-початківців зайвим ніколи не буде. Щодо правильності проведення перерахунку ПДФО розповімо у пропонованій статті.

Тетяна ГУЛЬ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 1020 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

БЗ — База знань, розміщена на сайті Міндоходів: www.minrd.gov.ua/ebpz.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

 

Обов’язок проведення річного перерахунку ПДФО визначено нормами ПКУ. Так, згідно з п.п. «а» п.п. 169.4.2 ПКУ роботодавець платника податків зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування ПСП, з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ПКУ перерахунок сум доходів, нарахованих такому платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум ПСП за підсумками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року.

Відразу виникає запитання: навіщо здійснювати такий перерахунок? ДПАУ в листах від 12.01.2011 р. № 364/6/17-0716 та від 25.10.2011 р. № 4233/6/17-1115 зауважила, що метою проведення такого перерахунку є забезпечення виконання певної умови ПКУ щодо обмеження граничного розміру заробітної плати звітного податкового місяця, який дає право платнику податку на застосування ПСП, та перевірки (уточнення) наявності підстав у платника податку для застосування ПСП і, як наслідок, уточнення правильності нарахування ПДФО за кожен окремий податковий період (місяць). Тому перерахунок, у тому числі річний, полягає, зокрема, в уточненні (повторній перевірці) сум доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих платнику податку протягом певного календарного періоду окремо за кожен місяць такого періоду, і наданих ПСП.

Інакше кажучи, бухгалтерам потрібно здійснювати перерахунок ПДФО з метою перевірки правильного визначення такого податку за кожен окремий податковий період (місяць). При цьому перевіряється правильність застосування ПСП і ставки ПДФО (15 або 17 %) у розрізі кожного місяця.

Таким чином, у грудні 2013 року роботодавці зобов’язані здійснити річний перерахунок ПДФО. При цьому річний перерахунок ПДФО щодо звільнених працівників не провадиться, оскільки згідно з п.п. «в» п.п. 169.4.2 ПКУ його має бути проведено під час звільнення.

 

ВИПЛАТИ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ПЕРЕРАХУНКУ

Як зазначалося вище, у перерахунку беруть участь лише доходи, нараховані платнику податків у вигляді заробітної плати. А отже, необхідно з’ясувати, що входить до поняття заробітної плати для утримання ПДФО з точки зору ПКУ.

Згідно з п.п. 14.1.48 ПКУ заробітна плата — це основна й додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму. Про те, які саме виплати включаються до поняття «заробітна плата», ПКУ не роз’яснює.

Водночас перелік складових заробітної плати наведено в Інструкції № 5. Норми цієї Інструкції широко використовуються при трактуванні поняття заробітної плати та її структури, у тому числі й фахівцями Міндоходів.

Таким чином, для перерахунку роботодавець, а саме відповідальний за це фахівець (як правило бухгалтер з нарахування заробітної плати) має брати заробітну плату за відпрацьований час (оклади, надбавки, доплати тощо), премії, відпускні, матеріальну допомогу систематичного характеру тощо. Крім того, для цілей ПКУ до заробітної плати відносять і деякі виплати, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця (лікарняні) (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ).

 

АЛГОРИТМ ПЕРЕРАХУНКУ

ПКУ не містить докладних інструкцій, як здійснити перерахунок ПДФО. Тому слід керуватися роз’ясненнями податківців, наведеними як в офіційних листах-роз’ясненнях, так і в роз’ясненнях БЗ (підкатегорія 103.08.04).

Отже, під час проведення перерахунку роботодавець:

1) уточнює (перевіряє ще раз) місячні суми заробітної плати, нараховані (виплачені, надані) працівнику протягом року з урахуванням сум, які були нараховані безпосередньо за відповідні звітні місяці (відпускні, лікарняні тощо). Якщо протягом періоду, за який здійснюється перерахунок, провадилося донарахування сум за попередні податкові періоди (місяці), то при проведенні перерахунку суми донарахувань необхідно віднести до відповідних місяців, за які здійснювалися донарахування (див. лист ДПСУ від 19.02.2013 р. № 2972/0/51-12/17-1115 // «ОП», 2013, № 8, с. 8). Якщо нараховувалися «перехідні» виплати (відпускні та лікарняні), то під час перерахунку суми таких виплат або їх частини необхідно віднести до відповідних місяців, за які вони були нараховані (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ).

При цьому слід урахувати, що нараховані та виплачені доходи за податкові періоди, відмінні від місячного (наприклад, премії за квартал, півріччя, рік), для цілей перерахунку не розподіляються за місяцями, за які їх було нараховано. Такі виплати відносять до місяця їх нарахування.

Уточнені місячні оподатковувані доходи розраховуються кожен окремо як об’єкти оподаткування;

2) перевіряє (уточнює) наявність у працівника підстав для застосування ПСП до його заробітної плати (якщо такий працівник користувався правом на застосування ПСП);

3) визначає право працівника на ПСП у кожному окремому місяці звітного року. Для цього роботодавець порівнює уточнені суми заробітної плати, розраховані щодо кожного місяця 2013 року, з граничним розміром заробітної плати, що дає право на ПСП (у 2013 році — 1610 грн.);

4) перевіряє правильність застосування ставок оподаткування 15 % і 17 % у кожному місяці 2013 року (п. 167.1 ПКУ). При цьому слід пам’ятати, що до бази оподаткування* в межах 11470 грн. застосовується ставка 15 %, із суми перевищення — ставка 17 %.;

5) здійснює кінцеве оподаткування уточнених місячних сум заробітної плати та визначає окремо щодо кожного місяця 2013 року суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету;

6) розраховує загальну річну суму ПДФО, підсумовуючи суми ПДФО, визначені за результатами перерахунку кожного окремого місячного оподатковуваного доходу;

7) порівнює розраховану в результаті перерахунку суму ПДФО із сумою податку, яку було фактично утримано з доходів працівника за рік;

8) визначає результат перерахунку.

* Згідно з п. 164.6 ПКУ база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ, а також на суму ПСП за її наявності.

Зауважимо: хоча ПКУ не передбачає документального оформлення перерахунку, бухгалтеру все-таки не зашкодить скласти будь-який документ довільної форми, в якому наведено розрахунки та результати такого перерахунку. За певних обставин у майбутньому такий документ допоможе швидко пригадати, як і чому виникли ці результати перерахунку, а також буде офіційним підтвердженням того, що норму п.п. 169.4.2 ПКУ виконано.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕРАХУНКУ

При перерахунку може виникнути недоплата чи переплата.

Якщо при проведенні перерахунку було виявлено недоплату ПДФО, тобто отримана в результаті перерахунку сума ПДФО за період, що перевіряється, перевищила фактично утриману суму податку за цей самий період, то сума такої недоплати утримується роботодавцем за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу працівника за відповідний місяць після його оподаткування, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.

У результаті перерахунку може також виникнути переплата з ПДФО. На жаль, у ПКУ врегульовано ситуацію, пов’язану з недоплатою ПДФО, переплату не розглянуто. Немає й офіційних роз’яснень із цього приводу. Чому переплата ПДФО у зв’язку з його перерахунком не знайшла відображення в чинному ПКУ, незрозуміло. Адже в Законі України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV, що втратив чинність після прийняття ПКУ, роз’яснювалися ситуації, пов’язані як з недоплатою ПДФО при перерахунку, так і з переплатою. На нашу думку, у таких випадках потрібно діяти таким чином. На суму переплати з ПДФО зменшити суму нарахованого податкового зобов’язання працівника за відповідний місяць (місяць проведення перерахунку), а за недостатності такої суми — зменшити суму податкових зобов’язань наступних податкових періодів до повного повернення суми такої переплати. Таке саме роз’яснення було наведено в підкатегорії 103.25.1 БЗ (див. «ОП», 2012, № 24, с. 12).

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕРЕРАХУНКУ В ПОДАТКОВОМУ РОЗРАХУНКУ ЗА ФОРМОЮ № 1ДФ

Із приводу заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ у роз’ясненні з підкатегорії 103.25.1 БЗ (див. «ОП», 2012, № 24, с. 12) зазначено, що результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП необхідно відобразити роботодавцем у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року, керуючись нормами Порядку № 1020.

За підсумками перерахунку Податковий розрахунок за формою № 1ДФ заповнюється таким чином:

— у графах 3 і 3а проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період (4 квартал 2013 року);

— у графах 4 і 4а проставляється сума ПДФО з урахуванням суми недоплати/переплати.

Тож на суму виявленої недоплати з ПДФО збільшують показники граф 4 та 4а, а на суму надміру утриманого ПДФО зменшують показники цих самих граф.

 

ЧИСЛОВІ ПРИКЛАДИ

Розглянемо на прикладах порядок проведення річного перерахунку.

Приклад 1. Працівниця підприємства (ідентифікаційний номер 2929292929) протягом 2013 року користувалася ПСП у розмірі, установленому п.п. 169.1.1 ПКУ (573,50 грн.). З 22.07.2013 р. по 14.08.2013 р. вона була у щорічній основній відпустці тривалістю 24 календарні дні. Відпускні в сумі 930,48 грн. були нараховані та виплачені в липні 2013 року, у тому числі за липень 2013 року — 387,70 грн., за серпень 2013 року — 542,78 грн.

З 18.11.2013 р. по 29.11.2013 р. працівниця хворіла. У грудні 2013 року вона надала листок непрацездатності, згідно з яким нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності й допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 554,80 грн.

Перерахунок ПДФО провадиться у грудні 2013 року.

Інформацію про нараховану працівниці у 2013 році заробітну плату, а також про надану ПСП та утриманий ПДФО наведемо в таблиці.

Розрахунковий період 2013 року

Фактично нарахована зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

1

2

3

4

5

Січень

1147,00

41,29

573,50

79,83

Лютий

1147,00

41,29

573,50

79,83

Березень

1147,00

41,29

573,50

79,83

Квітень

1147,00

41,29

573,50

79,83

Травень

1147,00

41,29

573,50

79,83

Червень

1147,00

41,29

573,50

79,83

Липень

1678,52

60,43

242,71

Серпень

600,81

21,63

573,50

0,85

Вересень

1147,00

41,29

573,50

79,83

Жовтень

1147,00

41,29

573,50

79,83

Листопад

600,81

21,63

573,50

0,85

Грудень

1772,80

54,95

257,68

Разом

13828,94

488,96

х

1140,73

 

Як видно з таблиці, у липні та грудні 2013 року ПСП не застосовувалася, оскільки сума заробітної плати перевищила граничний розмір доходу (у 2013 році — 1610,00 грн.).

Проведемо перерахунок ПДФО, уточнивши місячні суми заробітної плати, нараховані у 2013 році, а саме:

— суму відпускних за серпень 2013 року, нараховану в липні (542,78 грн.), віднесемо до доходу за серпень 2013 року;

— суму оплати днів тимчасової непрацездатності за листопад 2013 року, яку було нараховано у грудні (554,80 грн.), — до доходу листопада 2013 року.

Результати перерахунку наведемо в таблиці.

Розрахунковий період 2013 року

Уточнений дохід у вигляді зарплати, грн.

ПСП, грн.

ЄСВ, грн.

Сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає доутриманню, грн.
(гр. 5 - гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

Січень

1147,00

573,50

41,29

79,83

79,83

Лютий

1147,00

573,50

41,29

79,83

79,83

Березень

1147,00

573,50

41,29

79,83

79,83

Квітень

1147,00

573,50

41,29

79,83

79,83

Травень

1147,00

573,50

41,29

79,83

79,83

Червень

1147,00

573,50

41,29

79,83

79,83

Липень

1135,74

573,50

40,89

78,20

242,71

-164,51

Серпень

1143,59

573,50

41,17

79,34

0,85

78,49

Вересень

1147,00

573,50

41,29

79,83

79,83

Жовтень

1147,00

573,50

41,29

79,83

79,83

Листопад

1155,61

573,50

32,73

82,41

0,85

81,56

Грудень

1218,00

573,50

43,85

90,10

257,68

-167,58

Разом

13828,94

х

488,96

968,69

1140,73

-172,04

 

За результатами перерахунку заробітної плати, нарахованої цій працівниці протягом 2013 року, виявлено суму надміру утриманого ПДФО в розмірі 172,04 грн. Зазначену суму має бути повернено працівниці шляхом зменшення на неї суми ПДФО, утриманого із заробітної плати за грудень 2013 року. Сума ПДФО за грудень 2013 року з урахуванням перерахунку становитиме 85,64 грн. (257,68 - 172,04).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року результати річного перерахунку слід відобразити таким чином: 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

54

2929292929

3520

61

3520

61

166

32

166

32

101

01

<…>

 

Приклад 2. Працівнику бюджетної організації (ідентифікаційний номер 2830283128) у зв’язку з підвищенням окладів згідно з постановою КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 27.03.2013 р. № 197 у квітні було проведено перерахунок заробітної плати за 1 квартал 2013 року. У цьому самому місяці було проведено добровільний перерахунок ПДФО за період із січня по квітень 2013 року. У листопаді 2013 року працівнику помилково не нарахували доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в сумі 250,00 грн. Зазначену доплату донараховано у грудні 2013 року. Протягом 2013 року такий працівник користувався ПСП у розмірі, установленому п.п. 169.1.1 ПКУ (573,50 грн.).

У грудні 2013 року провадиться перерахунок ПДФО.

Як видно з умов прикладу, бюджетна організація у квітні 2013 року скористалася правом провести добровільний перерахунок ПДФО згідно з п.п. 169.4.3 ПКУ. Тому, на нашу думку, річний перерахунок ПДФО у грудні поточного року потрібно здійснювати починаючи з травня, оскільки до цього правильність утриманого ПДФО було перевірено.

Водночас, якщо в місяцях після проведення добровільного перерахунку ПДФО виявляться виплати, які були донараховані (доутримані), і ці виплати будуть віднесені до таких місяців, як січень — квітень 2013 року, то річний перерахунок ПДФО потрібно здійснювати за весь такий рік.

Інформацію про нараховану заробітну плату в періоді травень — грудень 2013 року, а також про надану ПСП та утриманий ПДФО наведемо в таблиці.

Розрахунковий період 2013 року

Фактично нарахована зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

1

2

3

4

5

Травень

1600,00

57,60

573,50

145,34

Червень

1800,00

64,80

260,28

Липень

1600,00

57,60

573,50

145,34

Серпень

1600,00

57,60

573,50

145,34

Вересень

1800,00

64,80

260,28

Жовтень

1600,00

57,60

573,50

145,34

Листопад

1600,00

57,60

573,50

145,34

Грудень

2050,00

73,80

296,43

Разом

13650,00

491,40

х

1543,69

 

Проведемо перерахунок ПДФО, уточнивши місячні суми заробітної плати, нараховані за травень — грудень 2013 року, а саме: суму доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в сумі 250,00 грн. за листопад 2013 року, нараховану у грудні, віднесемо до доходу листопада.

Результати перерахунку наведемо в таблиці.

Розрахунковий період 2013 року

Уточнений дохід у вигляді зарплати, грн.

ПСП, грн.

ЄСВ, грн.

Сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає доутриманню, грн.
(гр. 5 - гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

Травень

1600,00

573,50

57,60

145,34

145,34

Червень

1800,00

64,80

260,28

260,28

Липень

1600,00

573,50

57,60

145,34

145,34

Серпень

1600,00

573,50

57,60

145,34

145,34

Вересень

1800,00

64,80

260,28

260,28

Жовтень

1600,00

573,50

57,60

145,34

145,34

Листопад

1850,00

66,60

267,51

145,34

122,17

Грудень

1800,00

64,80

260,28

296,43

-36,15

Разом

13650,00

х

491,40

1629,71

1543,69

86,02

 

За результатами перерахунку заробітної плати, нарахованої працівнику за період травень — грудень 2013 року, виявлено суму неутриманого ПДФО в розмірі 86,02 грн. Зазначену суму має бути утримано із заробітної плати за грудень 2013 року працівника шляхом збільшення на її суму ПДФО, утриманого із заробітної плати за грудень 2013 року. Сума ПДФО за грудень 2013 року з урахуванням перерахунку становитиме 382,45 грн. (296,43 + 86,02).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року результати перерахунку ПДФО слід відобразити таким чином: 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

17

2830283128

5250

00

5250

00

673

13

673

13

101

01

<…>

 

Приклад 3. Працівник установи (ідентифікаційний номер 2526272829) був у відпустці з 11.11.2013 р. по 10.12.2013 р. Відпускні за весь період у сумі 4225,50 грн. були нараховані та виплачені в листопаді 2013 року, у тому числі нараховані за листопад у сумі 2817,00 грн., нараховані за грудень — 1408,50 грн. Також у грудні 2013 року було виплачено премію в сумі 8400,00 грн.

Перерахунок провадиться у грудні 2013 року.

Інформацію про нараховану працівникові у 2013 році заробітну плату та утриманий ПДФО наведемо в таблиці.

Розрахунковий період 2013 року

Фактично нарахована зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

Сума ПДФО, грн.

Загальна сума фактично утриманого ПДФО, грн.

15 %

17 %

Січень

3500,00

126,00

506,10

506,10

Лютий

3500,00

126,00

506,10

506,10

Березень

3500,00

126,00

506,10

506,10

Квітень

3500,00

126,00

506,10

506,10

Травень

3500,00

126,00

506,10

506,10

Червень

3500,00

126,00

506,10

506,10

Липень

3500,00

126,00

506,10

506,10

Серпень

3500,00

126,00

506,10

506,10

Вересень

3500,00

126,00

506,10

506,10

Жовтень

3500,00

126,00

506,10

506,10

Листопад

5225,50 (у тому числі відпускні за грудень — 1408,50 грн.)

188,12

755,61

755,61

Грудень

10786,36

388,31

1559,71

1559,71

Разом

51011,86

1836,43

7376,32

7376,32

 

У результаті річного перерахунку суму відпускних за грудень 2013 року (1408,50 грн.), яку було нараховано в листопаді 2013 року, необхідно віднести до доходів грудня. Відповідно слід перерахувати суму ПДФО.

Як зазначалося раніше, у 2013 році ставка ПДФО у розмірі 15 % застосовується до бази оподаткування 11470,00 грн., до бази оподаткування, що перевищує 11470,00 грн., застосовується ставка 17 %. У нашому прикладі база оподаткування у грудні 2013 року склала 11755,85 грн. (12194,86 - 439,01). А тому ПДФО становить 1769,09 грн. (11470,00 грн. х 15 % + (11755,85 грн. - 11470,00 грн.) х 17 %).

Результати перерахунку наведемо в таблиці на с. 20.

Розрахунковий період 2013 року

Уточнений дохід у вигляді зарплати, грн.

ЄСВ, грн.

Сума ПДФО, грн.

Загальна сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає доутриманню, грн.
(гр. 6 - гр. 7)

15 %

17 %

1

2

3

4

5

6

7

8

Січень

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Лютий

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Березень

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Квітень

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Травень

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Червень

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Липень

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Серпень

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Вересень

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Жовтень

3500,00

126,00

506,10

506,10

506,10

0

Листопад

3817,00

137,41

551,94

551,94

755,61

-203,67

Грудень

12194,86

439,01

1720,50

48,59

1769,09

1559,71

209,38

Разом

51011,86

1836,42

7333,44

48,59

7382,03

7376,32

5,71

 

За результатами перерахунку заробітної плати, нарахованої працівнику установи протягом 2013 року, виявлено суму неутриманого ПДФО в розмірі 5,71 грн. Зазначену суму має бути утримано із заробітної плати за грудень 2013 року шляхом збільшення на її суму ПДФО, утриманого із заробітної плати за грудень 2013 року. Сума ПДФО за грудень 2013 року з урахуванням перерахунку становитиме 1565,42 грн. (1559,71 + 5,71).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року результати річного перерахунку слід відобразити таким чином: 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

3

2526272829

19511

86

19511

86

2827

13

2827

13

101

<…>

 

Це вся інформація про порядок проведення річного перерахунку ПДФО на сьогодні, якою ми хотіли поділитися. Упевнені, що наша стаття стане «шпаргалкою» для бухгалтерів і допоможе їм швидко та правильно здійснити річний перерахунок.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі