Теми статей
Обрати теми

Звіт про виконання «інвалідного» нормативу: заповнюємо та подаємо правильно

Редакція ОП
Оплата праці Лютий, 2013/№ 4
Друк
Стаття

Звіт про виконання «інвалідного» нормативу: заповнюємо та подаємо правильно

 

Працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць для такої категорії працівників — ці законодавчі вимоги залишаються актуальними на сьогодні для всіх без винятку роботодавців.

За підсумками року юридичні та фізичні особи, які використовують найману працю, подають до відділень Фонду соціального захисту інвалідів Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів. У цій статті нагадаємо основні правила подання і заповнення такого звіту, а також про відповідальність, пов’язану з «інвалідно-нормативними» порушеннями.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора (e­mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073­X.

Закон № 803 — Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803­XII.

Закон № 875 — Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875­XII.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 42 — Інструкція щодо заповнення форми № 10­ПI (річна) «Звіт про зайнятість і праце­влаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Порядок реєстрації — Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Порядок подання Звіту — Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

 

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

ДПС — державна податкова служба.

СКШП середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу.

ФОП — фонд оплати праці.

 

Статтею 19 Закону № 875 для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працюють від 8 до 25 осіб — одне робоче місце.

Виконання такого нормативу стосується всіх роботодавців незалежно від форми власності, галузевої приналежності та обраної системи оподаткування. Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування роботодавцем інвалідів, для яких це місце роботи є основним, тобто з веденням трудової книжки (лист Фонду соціального захисту інвалідів від 25.05.2006 р. № 06ю­111/927­305/1).

Розрахунок кількості робочих місць для праце­влаштування інвалідів здійснюється роботодавцями самостійно. За підсумками року юридичні особи та фізичні особи — роботодавці подають відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (далі — Звіт). Нагадаємо основні правила подання та складання цього Звіту.

 

Хто подає Звіт

Звіт зобов’язані подавати всі підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, а також фізичні особи — підприємці, котрі використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працюють 8 та більше осіб (ст. 19 Закону № 875).

Зверніть увагу: Звіт подають і підприємства, установи, організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також неприбуткові організації.

Не подають Звіт:

відокремлені підрозділи підприємств, установ, організацій. Оскільки такі підрозділи не мають статусу юридичної особи, то вони не реєструються у Фонді. У такому разі головне підприємство складає один зведений Звіт з урахуванням даних відокремлених підрозділів (лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6­301/06). При цьому одночасно до Фонду слід подати Перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця, який має відокремлені підрозділи (додаток до Інструкції № 42);

представництва іноземних компаній, які не є юридичними особами та не підпадають під суб’єктний склад згідно зі ст. 19 Закону № 875 (лист Фонду від 11.09.2007 р. № 1/6­417);

— фізичні та юридичні особи, в яких кількість най­маних працівників (за основним місцем роботи) менше 8 осіб.

Як уже зазначалося, Звіт подається роботодавцями, зареєстрованими у відділеннях Фонду за місцем їх держреєстрації як юридичні особи або фізичні особи — підприємці. Механізм реєстрації у відділеннях Фонду визначається Порядком реєстрації.

Новостворені підприємства й ті, на яких кількість основних працівників збільшилася до 8 та більше осіб, стають на облік у Фонді до 1 лютого року, наступного за роком створення чи збільшення кількості працюючих (абзац третій п. 3 Порядку реєстрації).

Отже, якщо за підсумками 2012 року середньооблікова кількість штатних працівників у роботодавця вперше перевищила 8 осіб, то такий роботодавець до 01.02.2013 р. зобов’язаний зареєструватися у відділенні Фонду за місцем своєї держреєстрації як юридична особа (фізична особа — підприємець). Лише після реєстрації у Фонді роботодавець може подавати Звіт.

Якщо роботодавець не встиг зареєструватися у Фонді до 01.02.2013 р., він може це здійснити перед поданням «інвалідного» Звіту (лист Фонду від 16.05.2008 р. № 1/6­155/06). При цьому санкцій за несвоєчасну реєстрацію у Фонді законодавством не встановлено.

 

Порядок подання Звіту

Форма і документи, що подаються. Звіт подається за ф. № 10­ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42. Вимоги до заповнення такого звіту містяться в Інструкції № 42.

Разом зі Звітом за ф. № 10­ПI для окремих категорій роботодавців передбачено подання додаткових документів (пп. 2 і 3 Порядку подання Звіту):

1) підприємства, установи, організації, у тому числі організації громадських організацій інвалідів, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, неприбуткові організації подають копію довідки органу ДПС про включення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Сам оригінал довідки пред’являється під час подання Звіту за ф. № 10­ПI, а в разі відправлення Звіту поштою копія довідки посвідчується нотаріально;

2) роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, подають зведений Звіт за ф. № 10­ПI (з урахуванням даних підрозділів), а у випадку зміни кількості таких підрозділів разом зі Звітом необхідно подати відомості про підрозділи (форму затверджено додатком до Інструкції № 42);

3) господарські об’єднання, створені відповідно до ст. 19 Закону № 875 (до складу яких входять громадські організації інвалідів), разом зі зведеним Звітом за ф. № 10­ПI (з урахуванням даних підприємств, що ввійшли до його складу), подають:

— окремі Звіти за ф. № 10­ПI об’єднань та підприємств;

— перелік підприємств за формою додатка до Інструкції № 42;

копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу госпоб’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів та включення до цих витрат зарплати інвалідів, які працюють на зазначеному підприємстві.

Крім того, на місцях відділення Фонду вимагають подавати разом зі Звітом копію статистичного звіту за ф. № 1­ПВ (термінова­місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень звітного року.

Способи подання. Подати Звіт за ф. № 10­ПI можна особисто або надіславши його поштовим рекомендованим листом.

Подання звітності до Фонду в електронному вигляді чинним законодавством не передбачено (лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6­299/03­01). На це також указує інформація, розміщена на офіційному сайті Фонду соцзахисту інвалідів (www.ispf.gov.ua).

Строки подання. Згідно з п. 2 Порядку подання Звіту і п. 2.1 Інструкції № 42 Звіт за ф. № 10­ПI роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані) щороку до 1 березня року, наступного за звітним. Тож у цьому році останнім днем подання Звіту є 28 лютого.

Водночас у самій формі Звіту (безпосередньо у бланку) зазначено, що він подається не пізніше 1 березня після звітного періоду. Саме цю дату (1 березня) вважає останнім днем подання Звіту і Фонд (листи Фонду від 09.02.2010 р. № 1/6­20/06, від 27.04.2010 р. № 1/6­69/03­01).

Думка редакції із цього приводу: не відкладати подання Звіту на останній день і за 2012 рік усе­таки подати його не пізніше 28.02.2013 р.

Датою надходження Звіту за ф. № 10­ПI вважається:

— якщо Звіт до Фонду подавався з нарочним — дата подання (згідно з відміткою Фонду);

— якщо надсилався поштою — дата на поштовому штемпелі.

 

Особливості розрахунку СКШП та виконання «інвалідного» нормативу

В основу розрахунку нормативу робочих місць для інвалідів закладено один із показників кількості працівників — середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (СКШП) за звітний рік (рядок 01 Звіту). Механізм розрахунку цього показника, що регулюється п. 3.2 Інструкції № 286, полягає в такому:

1. Визначається СКШП окремо в кожному місяці (із січня по грудень) шляхом підсумовування кількості працівників облікового складу за кожен календарний день місяця (з першого по останнє число місяця, уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні) та ділення отриманої суми на кількість календарних днів у цьому місяці.

2. Розрахунки СКШП за кожен місяць року підсумовуються, отримана сума ділиться на 12, тобто на кількість місяців у році.

Саме отриманий результат і дорівнюватиме СКШП за рік, від якого визначається норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів (норматив відображається в рядку 03 Звіту).

Слід ураховувати, що до облікової кількості штатних працівників уключаються всі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день та більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві (п. 2.1 Інструкції № 286, лист Мінпраці від 17.10.2008 р. № 767/0/15­08/19).

При цьому для розрахунку СКШП не враховуються:

— особи, які працюють за цивільно­правовими договорами (п.п. 2.6.2 Інструкції № 286);

сумісники (як зовнішні, так і внутрішні: такі працівники враховуються як одна фізична особа за основним місцем роботи) (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286);

«декретниці» (працівниці, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах і у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286). Такі працівниці враховуються в кількості штатних працівників.

СКШП­інвалідів (рядок 02 Звіту) розраховується аналогічно СКШП. Щоб інвалід вважався працевлаштованим і його можна було врахувати в рядку 02 Звіту, потрібно виконати дві умови:

1) місце роботи має бути основним (інваліди­сумісники та інваліди, з якими укладено цивільно­правові договори, не враховуються);

2) інвалідність потрібно підтвердити (п. 1 листа Фонду від 26.03.2007 р. № 1/6­172):

— копією довідки МСЕК про групу та причину інвалідності;

— копією пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії.

Звернемо увагу на нюанси округлення кількості працівників.

Згідно з п. 3.4 Інструкції № 42 для цілей відображення у Звіті дані рядків 01, 02, 03 відображаються в цілих одиницях. При цьому діє просте арифметичне правило округлення. Водночас п. 3 додатка до Інструкції № 286 вимагає округляти результати обчислень (у тому числі й при розрахунку СКШП) для відображення у формах державних статистичних спостережень з праці за правилом «парної цифри» (якщо остання значуща цифра «5», то найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна — залишається без змін). Для того щоб виконати одночасно ці два правила, потрібно округляти таким чином:

СКШП за місяць (щодо всіх працівників та окремо щодо інвалідів) округляємо за правилом «парної цифри»:

— якщо остання значуща цифра «5», то найближча ліворуч від неї непарна цифра збільшується на одиницю, а парна залишається без змін (1,5 ≈ 2; 2,5 ≈ 2);

— якщо остання значуща цифра не «5» або після неї ще є цифри, то такий результат округляється за простим арифметичним правилом (3,49 ≈ 3; 4,51 ≈ 5);

СКШП за рік щодо всіх працівників (рядок 01 Звіту), щодо інвалідів (рядок 02 Звіту), норматив для працевлаштування інвалідів (рядок 03 Звіту) — за звичайними правилами математики (якщо після коми стоїть число «5» і більше, воно округляється в бік збільшення).

Нагадаємо, що СКШП за звітний рік щодо всіх працівників наводиться також у Звіті з праці за грудень за ф. № 1­ПВ (рядок 1040), у графі за період «з початку року».

Стосовно особливостей виконання «інвалідного» нормативу в листі від 26.03.2007 р. № 1/6­172 Фонд зауважив: для того щоб інваліда було зараховано у виконання нормативу як цілу одиницю, він не обов’язково має бути працевлаштований з початку року та відпрацювати весь рік, однак зобов’язаний пропрацювати не менше півроку. Це пов’язане з тим, що виходячи з правила округлення мінімальний показник СКШП­інвалідів, який дозволяє отримати «1», — це 0,5. А для отримання «0,5» необхідно, щоб сума СКШП­інвалідів за всі місяці року склала 6 і не менше, оскільки 6 : 12 = 0,5 ≈ 1. Причому в такому разі 6­місячний період може знаходитися в будь­якій частині року (на початку, в середині, наприкінці тощо). Або можливий варіант, коли два працівники­інваліди працювали одночасно протягом 3 місяців, — голов­не, щоб сума за рік дорівнювала 6.

Для роботодавця робота інваліда на умовах неповного робочого часу є одним із варіантів забезпечення виконання нормативу робочих місць для праце­влаштування інвалідів. Так, якщо на підприємстві, що має штатну чисельність 20 одиниць, працівник­інвалід працюватиме на умовах неповного робочого часу, наприклад дві години на тиждень, і при цьому його трудова книжка знаходитиметься на цьому підприємстві, то в такий спосіб роботодавцем буде виконано «інвалідний» норматив — 1 особа, оскільки при розрахунку СКШП (у тому числі й СКШП­інвалідів) такий працівник ураховуватиметься як ціла одиниця.

Слід звернути увагу також на те, що власне механізм визначення «інвалідного» нормативу, який здійснюється з розрахунку на рік, надає певні переваги новоствореним підприємствам, які працювали неповний рік. У таких підприємств унаслідок того, що вони, як правило, працюють не всі місяці в році, складаються лише показники тих місяців, в яких вони працювали, а потім отримана сума ділиться на 12. Результатом і буде середньорічний показник (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Наприклад, ТОВ «Омега» створено у жовтні 2012 року. СКШП за місяці 2012 року склало: за жовтень — 18 осіб, за листопад — 30, за грудень — 41 особа. СКШП за 2012 рік щодо ТОВ «Омега» становить 7 осіб (18 + 30 + 41) : 12 = 7,41 ≈ 7. Отже, у 2012 році ТОВ «Омега» не зобов’язане було працевлаштовувати інвалідів, Звіт за ф. № 10­ПI за підсумками звітного року підприємство не подає і не реєструється у Фонді.

Якщо ж, наприклад, СКШП за 2012 рік склало б 8 осіб, то підприємство у 2012 році зобов’язане було б працевлаштувати одного інваліда, і в нього автоматично виникає обов’язок подати Звіт за ф. № 10­ПI за 2012 рік до відділення Фонду за місцем своєї реєстрації.

 

Порядок заповнення Звіту

Порядок складання Звіту, нюанси визначення його показників регламентуються Інструкцією № 42.

Заповнення адресної частини Звіту та сітки кодів роботодавці здійснюють за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Інформацію про правила заповнення табличної частини Звіту з кодами рядків 01 — 06 для наочності наведемо в таблиці на с. 25.

 

Показники Звіту і порядок їх розрахунку

Код і назва рядка Звіту

Що вказується

01 «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)»*

Указується СКШП облікового складу за звітний рік. Показник визначається відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286. Нюанси розрахунку див. у розділі статті «Особливості розрахунку СКШП
та виконання «інвалідного» нормативу» на с. 23

02 «з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)»*

Наводиться СКШП­інвалідів за звітний рік.

Розрахунок СКШП­інвалідів здійснюється аналогічно загальній СКШП (до розрахунку беруться інваліди, для яких це місце роботи є основним).

Фізична особа — підприємець, котра є інвалідом, має право зарахувати себе як приватного підприємця в рахунок виконання свого нормативу щодо працевлаштування інвалідів (збільшити показник рядка 02 на одиницю) (абзац другий п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6­301/06)

03 «Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)»*

Зазначається кількість інвалідів — штатних працівників, які мають працювати на робочих місцях, створених роботодавцем згідно з нормативом робочих місць (п. 3.3 Інструкції № 42).

Відповідно до ст. 19 Закону № 875 норматив визначається для роботодавців, у яких СКШП:
від 8 до 25 осіб дорівнює 1 особі;
від 25 і більше осіб, — шляхом множення показника ряд. 01 на 4 %.

Наприклад, показник рядка 01 дорівнює 10 особам, отже, у рядку 03 роботодавець проставить «1». Якщо ж показник рядка 01 дорівнює 40 особам, то в рядку 03 слід проставити «2» (40 х 4 : 100, округлено до цілих)

04 «Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)»

Відображається сума фактично нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, урахованим у рядку 01 (п. 3.5 Інструкції № 42). При визначенні цього показника слід керуватися нормами Інструкції № 5. Перелік виплат, що включаються до ФОП, наші читачі можуть знайти у статті «Основні виплати працівникам: на допомогу бухгалтеру» (див. «ОП», 2012, № 21, с. 16).

Інструкція № 42 не містить вказівок щодо порядку проведення округлення даних цього рядка. На практиці відділення Фонду вимагають наводити ФОП штатних працівників у тисячах гривень з одним знаком після коми. Наприклад, якщо ФОП усіх штатних працівників за рік склав 562768,35 грн., у рядку 04 роботодавцю слід проставити «562,8»

05 «Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)»

Згідно з п. 3.5 Інструкції № 42 показник визначається за формулою:

ряд. 05 = (ряд. 04 х 1000**) : ряд. 01.

Інструкція № 42 не містить вказівок щодо порядку проведення округлення даних цього рядка.
На практиці відділення Фонду вимагають відображати цей показник у гривнях з двома знаками після коми.

Наприклад, показник рядка 01 дорівнює 20 особам, показник рядка 04 — «562,8», отже, у рядку 05 роботодавець зазначить «28140,00» ((562,8 х 1000) : 20)

06 «Сума адміністративно­господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)»

Проставляється сума адміністративно­господарських санкцій, які має сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів***.

Згідно з п. 3.7 Інструкції № 42 показник розраховується таким чином:
для роботодавців, у яких працюють від 8 до 15 осіб: ряд. 06 = (1 х (ряд. 05 : 2));
— для роботодавців, у яких працюють 15 і більше осіб: ряд. 06 = (ряд. 03 ­ ряд. 02) х ряд. 05

* Дані в цих рядках (коди 01, 02, 03) відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого за загальними правилами округлення (якщо після коми стоїть число «5» і більше, то воно округляється в бік збільшення) — п. 3.4 Інструкції № 42.

** У зазначеній формулі необхідно здійснити переведення у гривні (оскільки показник рядка 05 відображається у гривнях, а показник рядка 04 — у тисячах гривень), використовуємо формулу, зазначену в п. 3.6 Інструкції № 42.

*** Санкції сплачуються роботодавцями у строк до 15 квітня року, наступного за звітним (за 2012 рік — до 15 квітня 2013 року). У разі несвоєчасної сплати адміністративно­господарських санкцій нараховується пеня виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування (ст. 20 Закону № 875). Докладніше див. далі в розділі статті «Відповідальність» на с. 26.

 

Відповідальність

Адміністративну відповідальність за «інвалідно­нормативні» порушення передбачено в КУпАП. Так, згідно з ч. 2 ст. 1881 КУпАП до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.) можуть притягнути за:

1) невиконання нормативу робочих місць — посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також фізичну особу, яка використовує найману працю;

2) неподання Звіту до Фонду — посадову особу, яка зобов’язана подавати Звіт. На це вказує також і Фонд у листі від 27.04.2010 р. № 1/6­69/03­01.

Протокол про адміністративне правопорушення за ст. 1881 КУпАП мають право скласти уповноважені посадові особи Державної інспекції з питань праці (ст. 255 КУпАП). Рішення про накладення адмінштрафу на винну особу приймається судом (ст. 221 КУпАП).

 

Адмінгоспсанкції за невиконання «інвалідного» нормативу

За порушення у сфері працевлаштування інвалідів на роботодавця накладаються адміністративно­господарські санкції (далі — АГС). Так, за невиконання «інвалідного» нормативу ст. 20 Закону № 875 установлює АГС у такому розмірі:

— якщо СКШП за рік становить від 8 до 15 осіб половина середньорічної заробітної плати штатного працівника на підприємстві за робоче місце, не зайняте інвалідом;

— якщо СКШП за рік склала більше 15 осіб — одна середньорічна заробітна плата штатного працівника, який працює на підприємстві, за кожне робоче місце, не зайняте інвалідомлисті від 27.04.2007 р. № 1/5­384 Фонд уточнює, що мається на увазі 15 осіб включно).

Сплата санкцій є обов’язковою для всіх підприємств незалежно від галузі та сфери діяльності, за винятком:

1) підприємств, установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (ст. 20 Закону № 875, лист Фонду від 05.03.2007 р. № 1/5­208);

2) неприбуткових організацій (лист Фонду від 26.04.2007 р. № 1/5­375 і від 06.07.2007 р. № 1/6­313);

3) представництв іноземних компаній (вони не є юридичними особами, тому не зобов’язані виконувати норматив) (лист Фонду від 17.04.2006 р. № 06ю­75/667).

Обчислення конкретної суми санкцій здійснюється роботодавцями самостійно відповідно до Інструкції № 42 і ст. 20 Закону № 875. Сума АГС конкретного підприємства за рік зазначається в рядку 06 Звіту за ф. № 10­ПI.

Сплата санкцій здійснюється роботодавцями до відділень Фонду за місцем їх державної реєстрації до 15 квітня, наступного за роком, в якому допущено порушення нормативу.

Сплату пені роботодавцем передбачено ст. 20 Закону № 875 у разі несплати АГС у встановлений строк (прострочення сплати санкцій). Пеня нараховується в розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати за кожен календарний день прострочення.

Звернемо також увагу на розбіжність позицій Фонду та Верховного Суду України щодо обов’язковості сплати АГС та причин, що вважаються поважними у разі невиконання «інвалідного» нормативу.

У зв’язку з цим нагадаємо, що відповідно до п. 4 ст. 20 Закону № 803 підприємства, установи, організації незалежно від форм власності за наявності вакансій, у тому числі й для працевлаштування інвалідів, зобов’язані подати до центру зайнятості Звіт про наявність вакансій за ф. № 3­ПН (форму такого Звіту та Інструкцію щодо його заповнення затверджено наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420). При цьому наявність вільного робочого місця (вакантної посади) наводиться у графі 15 Звіту за ф. № 3­ПН для кожної категорії громадян окремо (із зазначенням відповідного шифру). Для інвалідів це шифр «11».

Незважаючи на відсутність санкцій за неподання Звіту за ф. № 3­ПН, ми зі свого боку радимо роботодавцям за наявності вакансій для працевлаштування інвалідів щомісяця подавати його до центру зайнятості. Це пояснюється таким.

Позиція ВСУ. Річ у такому: суди на підставі аналізу норм ст. 181 Закону № 875 указують на те, що роботодавець має створювати робочі місця для працевлаш­тування інвалідів, а не займатися пошуком інвалідів з метою їх працевлаштування. Пошуком відповідної роботи для інвалідів повинні займатися центри зайнятості.

АГС за не зайняті інвалідами робочі місця не є податком, збором (обов’язковим платежем), а є заходом впливу на правопорушника у сфері господарювання у зв’язку із вчиненням правопорушення. Роботодавець, який створив робочі місця для інвалідів та повідомляє центр зайнятості про наявність вакансій для інвалідів шляхом щомісячного подання Звіту за ф. № 3­ПН, на думку судів, вживав усіх залежних від нього заходів щодо забезпечення працевлаштування інвалідів і недопущення порушення. І якщо центр зайнятості не направив необхідну кількість інвалідів, то роботодавець звільняється від відповідальності за невиконання «інвалідного» нормативу у вигляді сплати АГС (див. постанови ВСУ від 26.06.2012 р., від 30.03.2010 р. у справі № 21­2530во09, від 02.02.2010 р. у справі № 21­1982во09, від 08.06.2010 р. у справі № 21­554во10, від 31.01.2011 р. № 21­60а10, від 20.06.2011 р. у справі № 21­60а11).

Позиція Фонду. Водночас, незважаючи на усталену судову практику, Фонд продовжує наполягати на тому, що обов’язок щодо працевлаштування інвалідів покладається виключно на роботодавців. І в разі невиконання нормативу (незалежно від причин невиконання) роботодавець має сплатити суму АГС (лист Фонду від 20.08.2010 р. № 1/0­267/06).

Отже, у разі виникнення конфліктної ситуації спір, найімовірніше, доведеться вирішувати в адміністративному суді. І як свідчить судова практика, факт подання Звіту за ф. № 3­ПН може значно збільшити шанси роботодавця на прийняття судового рішення на його користь і в такий спосіб допоможе уникнути доволі відчутних санкцій.

Далі на умовному числовому прикладі розглянемо порядок заповнення роботодавцями Звіту.

 

Числовий приклад заповнення Звіту

ТОВ «Дельта» створено у березні 2012 року. За даними проведеного розрахунку СКШП за місяці 2012 року склала: за березень — 6 осіб; за квітень — 10 осіб; за травень — 20 осіб; за червень — 37 осіб; за липень — 50 осіб; за серпень — 68 осіб; за вересень — 67 осіб; за жовтень — 71 особу; за листопад — 72 особи; за грудень — 65 осіб.

Протягом року на підприємстві працювали працівники­інваліди, для яких це місце роботи було основним:

Мироненко С. В. — з 12 квітня 2012 року по
31 серпня 2012 року;

Степаненко Т. Р. — з 20 серпня 2012 року до кінця року;

Зіменко К. В. — з 8 жовтня 2012 року до кінця року.

ФОП штатних працівників за 2012 рік склав 1050721 грн.

Покажемо розрахунок загальної СКШП та СКШП­інвалідів за рік у таблиці.

 

Місяць 2012 року

Загальна СКШП

СКШП­інвалідів

Січень

Лютий

Березень

6

Квітень

10

1

(1 особа х 19 дн. : 30 дн. = 0,63)

Травень

20

1

Червень

37

1

Липень

50

1

Серпень

68

1

((1 особа х 31 дн. + 1 особа х 12 дн.) : 31 дн. = 1,39)

Вересень

67

1

Жовтень

71

2

((1 особа х 31 дн. + 1 особа х 24 дн.) : 31 дн. = 1,77)

Листопад

72

2

Грудень

65

2

Разом

39

(466 : 12* = 38,83)

1

(12 : 12* = 1)

* Хоча підприємство було створено у березні 2012 року, при розрахунку СКШП за рік потрібно ділити на 12 місяців (п. 3.2 Інструкції № 286).

 

Отже, по підприємству загальна СКШП за 2012 рік (рядок 01 Звіту) склала 39 осіб. СКШП­інвалідів за 2012 рік (рядок 02 Звіту) дорівнює 1 особі.

Визначимо виконання нормативу щодо працевлаш­тування інвалідів (рядок 03 Звіту):

39 х 4 : 100 = 1,56 = 2 (особи).

Отже, ТОВ «Дельта» мало працевлаштувати у 2012 році 2 інвалідів. Фактично ж СКШП­інвалідів за 2012 рік дорівнює 1 особі.

У зв’язку з цим проведемо розрахунок суми АГС, які має сплатити роботодавець, котрий не виконав норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Визначимо середньорічну заробітну плату штатного працівника (рядок 05 Звіту):

1050,7 х 1000 : 39 = 26941,03 (грн.),

де 1050,7 — ФОП штатних працівників у тисячах гривень.

Розрахуємо суму АГС за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (рядок 06 Звіту):

(2 ­ 1) х 26941,03 = 26941,03 (грн.).

Наведемо далі фрагмент заповненого ТОВ «Дельта» Звіту за 2012 рік.

 

<…>

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів
за 2012 рік

<…>

Кількість працівників та фонд оплати праці

Назва показників

Код рядка

Фактично за рік

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

01

39

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

02

1

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

2

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)

04

1050,7

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

05

26941,03

Сума адміністративно­господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

06

26941,03

<…>

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі