Теми статей
Обрати теми

Розмір податкової соціальної пільги у 2013 році та документи, необхідні для її отримання

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2013/№ 1
Друк
Довідкова інформація

РОЗМІР ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ У 2013 РОЦІ ТА ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЇЇ ОТРИМАННЯ

 

Порядок застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) регулюється:

Податковим кодексом України (далі — ПКУ);

Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227 (далі — Порядок № 1227).

Згідно з п. 169.1 ПКУ платник податку має право на зменшення загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП.

У загальному випадку ПСП у 2013 році застосовується, якщо дохід, нарахований платнику податку у вигляді місячної заробітної плати, не перевищує 1610 грн.

Граничний дохід , що дає право на застосування ПСП на дітей одному з батьків відповідно до п.п. 169.1.2 і пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3 ПКУ, у 2013 році становить 1610 грн. х кількість дітей.

 

Категорії платників податку

Розмір ПСП, грн.

Документи, які необхідно подати платнику податку

1

2

3

1. Будь-який платник податку, який одержує дохід у вигляді заробітної плати (п.п. 169.1.1 ПКУ)

573,50

Заява про застосування ПСП1

2. Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — із розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ)2

573,50 х х кількість дітей

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

3. Одинока мати (батько)3, удова (вдівець) або опікун, піклувальник — з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25 х х кількість дітей

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

4. Копія свідоцтва про одруження та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець).

5. Копія паспорта

4. Особа, яка утримує дитину-інваліда4, — з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25 х х кількість дітей

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, котрі підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

4. Пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років.

5. Медичний висновок, виданий закладами МОЗ у встановленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років)

5. Особа, що належить до 1-ї або 2-ї категорії осіб, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, уключаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
(п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25

1. Заява про застосування ПСП1..

2. Копія посвідчення (дублікат посвідчення) встановленого зразка:
— громадянина (громадянки), який постраждав(ла) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;
— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;\\ — громадянина (громадянки), евакуйованого(ої)
у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;
— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав(ла) в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії Б.

3. Копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

6. Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт (п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Довідка з навчального закладу про те, що заявник там навчається
та за умовами здобуття освіти не отримує стипендію з бюджету5

7. Інвалід I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільгу яким визначено п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ
(п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія пенсійного посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи

8. Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідування за правозахисну діяльність, уключаючи журналістів (п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25

1. Заява про застосування ПСП 1.

2. Копія акта Президента України про призначення такої стипендії

9. Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у п.п. «б» п.п. 169.1.4 п. 169.1 ПКУ (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25

1. Заява про застосування ПСП 1.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

10. Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма та більше медалями «За відвагу» (п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147,00

1. Заява про застосування ПСП 1.

2. Копія орденської книжки Героя України, або Героя Радянського Союзу, або Героя Соціалістичної Праці, або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, які підтверджують надання звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу»

11. Учасник бойових дій під час Другої світової війни чи особа, яка в той час працювала в тилу, та інваліди I і II груп із числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
(п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147,00

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни; пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи.

3. Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

12. Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни чи особа, визнана репресованою або реабілітованою (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147,00

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, виданої компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

13. Особа, яку було примусово вивезено з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (п.п. «г» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147,00

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, виданої компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт примусового вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

14. Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 08.09.41 р. по 27.01.44 р. (п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147,00

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 08.09.41 р. по 27.01.44 р.

1 Нову форму заяви ДПС України не затверджено. Тому до її встановлення для забезпечення реалізації платниками податку
у 2013 році права на застосування ПСП платником податку може подаватися заява в довільній формі.

При цьому як зразок при оформленні такої заяви може використовуватися форма заяви, установлена наказом ДПАУ від 30.09.2003 р. № 461, але з посиланням на норми ПКУ.

Державним службовцям ПСП може надаватися без подання заяви, але з наданням підтверджуючих документів для визначення розміру ПСП (п.п. 169.2.3 ПКУ).

2 Цією ПСП можуть скористатися обидва з батьків дитини. При цьому граничний дохід, що дає право на ПСП, тільки одного з них визначається кратно кількості дітей (абзац другий п.п. 169.4.1 ПКУ). ПСП на двох підставах може бути надано, тільки якщо особа утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, якщо одна дитина — інвалід (п.п. 169.3.1 ПКУ). Позицію ДПАУ щодо застосування ПСП на дітей на двох підставах викладено в листі від 25.02.2011 р. № 4062/6/17-0215 (див. «ОП», 2011, № 7, с. 25).

3 Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем ПСП, визначеної п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону.

4 Правона застосування цієї ПСП мають обидва з батьків. При цьому граничний дохід, що дає право на застосування ПСП,
тільки одного з них визначається кратно кількості дітей (абзац другий п.п. 169.4.1 ПКУ).

За наявності двох та більше дітей віком до 18 років, коли одна дитина — інвалід, платнику податку надаються ПСП на дитину-інваліда на підставі п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ, а на решту дітей — ПСП на підставі п.п. 169.1.2 ПКУ.

5 На сьогодні Порядок № 1227 не містить переліку документів, що подаються зазначеними особами для застосування щодо їхніх доходів ПСП. Однак, як випливає з норм п.п. 169.2.3 ст. 169 ПКУ, ПСП не може бути застосовано до заробітної плати платника податку, якщо він протягом звітного податкового місяця ще одночасно отримує доходи у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, які виплачуються з бюджету. Тому для виключення цих підстав роботодавцю слід надати довідку з навчального закладу про те, що заявник там навчається та не отримує таких виплат з бюджету.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі