Компенсація зарплати: виплата боргів у січні 2013 року

Редакція ОП
Стаття

Компенсація зарплати: виплата боргів у січні 2013 року

 

Компенсація грошових доходів — законодавчо встановлений механізм відшкодування працівникам частини втраченого грошового доходу у зв’язку з порушенням термінів його виплати в умовах постійного зростання споживчих цін на товари та послуги.

Розглянемо порядок розрахунку суми компенсації стосовно доходів, нарахованих у 2001 — 2012 роках, якщо вони виплачуються в січні 2013 року.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

 

Використані документи

Закон про компенсацію — Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ.

Порядок № 159 — Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Компенсація виплачується в разі затримки виплати зарплати на один та більше календарних місяців, тобто розрахунок і нарахування компенсації зобов’язані здійснювати лише ті підприємства, установи та організації, що несвоєчасно виплачують зарплату своїм працівникам.

Нарахування та виплата компенсації заробітної плати, нарахованої в період з 1 січня 2001 року, здійснюється відповідно до Закону про компенсацію та Порядку № 159.

Згідно з п. 3 Порядку № 159 компенсації підлягають грошові доходи з урахуванням суми індексації, отримані у гривнях на території України, що не мають разового характеру.

Нагадаємо основні правила, яких необхідно дотримуватися при нарахуванні компенсації:

1. Зарплата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає (ст. 5 Закону про компенсацію, п. 6 Порядку № 159).

2. Сума компенсації розраховується як добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівнику зарплати за відповідний місяць (після утримання податків та обов’язкових платежів), і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, ділений на 100 (п. 4 Порядку № 159). Отже, компенсація нараховується на всю суму «чистої» заробітної плати (за вирахуванням утриманих сум податку на доходи фізичних осіб, а також єдиного соціального внеску), яку не виплачено своєчасно, без обмеження її розмірів.

3. У разі затримки зарплати за кілька місяців сума компенсації визначається за кожен місяць окремо та підсумовується.

4. Нарахування компенсації провадиться один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості із заробітної плати.

5. Виплата сум компенсації здійснюється в тому самому місяці, в якому виплачується заборгованість із зарплати за відповідний місяць (п. 5 Порядку № 159).

Не підлягають компенсації доходи:

1) нараховані в натуральній формі;

2) що мають разовий характер;

3) своєчасно не отримані з вини працівника;

4) якщо в місяці виплати заборгованості таких доходів індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищив 100 %.

Розглянемо приклади розрахунку суми компенсації.

Приклад 1. У січні 2013 року підприємство виплачує працівнику заробітну плату, нараховану у вересні 2012 року. Заборгованість становить 1378,95 грн. (після утримання податків та зборів). Який порядок розрахунку компенсації в такому разі?

Порядок розрахунку компенсації наведемо в табл. 1 (на с. 25).

Таблиця 1

 

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Числове значення

1

Сума «чистої» заробітної плати за вересень 2012 року

грн.

1378,95

2

Індекс споживчих цін наростаючим підсумком за період невиплати доходу (визначається шляхом перемножування місячних індексів споживчих цін за період із жовтня 2012 року по грудень 2012 року включно:
1,000 х 0,999 х 1,002 х 100, де 100,0 % — індекс споживчих цін за жовтень;
99,9 % — за листопад; 100,2 % — за грудень)

%

100,1

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (рядок 2 - 100 %)

%

0,1

4

Сума компенсації ((рядок 1 х рядок 3) : 100)

грн.

1,38

 

Для зручності читачів спростимо обчислення суми компенсації за затримку виплати доходів, нарахованих у 2001 — 2012 рр., що виплачуються у січні 2013 року. Для цього наведемо табл. 2 з уже розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін.

Таблиця 2

 

Рік

 

Місяць

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Січень

183,8

168,8

169,0

148,7

120,8

101,1

81,4

52,0

24,3

11,8

3,3

Лютий

182,1

172,6

166,0

147,7

118,6

97,5

80,3

48,0

22,4

9,7

2,4

Х

Березень

180,4

174,5

163,1

146,8

115,2

98,1

80,0

42,6

20,7

8,8

1,0

Квітень

176,3

170,7

161,3

145,0

113,7

98,9

80,0

38,3

19,6

9,1

Травень

175,2

171,5

161,3

143,3

112,4

97,9

78,9

36,5

19,1

9,7

Червень

173,5

176,5

161,1

141,6

111,2

97,7

75,0

35,4

17,8

10,2

Липень

178,3

180,7

161,3

141,6

110,5

96,0

72,6

36,1

17,9

10,4

Серпень

178,8

181,3

165,8

141,9

110,5

96,0

71,6

36,2

18,1

9,1

0,2

0,2

Вересень

177,7

180,7

164,3

138,8

109,7

92,1

67,9

34,7

17,2

6,0

0,1

0,1

Жовтень

177,2

178,8

160,9

133,6

107,8

87,3

63,2

32,5

16,1

5,5

0,1

0,1

Листопад

175,8

176,8

156,0

130,0

105,3

84,0

59,7

30,5

14,9

5,2

0,2

Грудень

171,5

173,0

152,2

124,6

103,5

82,3

56,4

27,9

13,8

4,3

 

Таблицею 2 слід користуватися таким чином. Для розрахунку суми компенсації на перетині рядка з назвою відповідного місяця нарахування невиплаченої зарплати та графи з відповідним роком знаходимо величину приросту індексу споживчих цін у відсотках, на яку помножуємо суму заборгованості із зарплати, що підлягає видачі на руки у січні 2013 року. Отриманий результат ділимо на 100 та отримуємо суму компенсації, що підлягає нарахуванню та виплаті у січні 2013 року. Наприклад, якщо в січні 2013 року виплачується заборгованість із заробітної плати за лютий 2011 року, то величина приросту індексу споживчих цін за період невиплати доходу за лютий 2011 року становить 2,4 % (див. табл. 2).

Якщо підприємство затримало виплату зарплати за кілька місяців, то сума компенсації визначається за кожен місяць окремо та підсумовується.

Зверніть увагу! При виплаті в січні 2013 року зарплати за квітень — липень і листопад — грудень 2011 року, а також за січень — липень 2012 року компенсація не нараховується, оскільки індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищив 100 %.

Приклад 2. У січні 2013 року працівнику виплачується заборгованість із заробітної плати (після утримання ПДФО та ЄСВ) за місяці 2012 року в таких розмірах: за липень — 1605,47 грн., за серпень — 1807,25 грн., за вересень — 1936,12 грн.

У нашому випадку не підлягає компенсації заборгованість із заробітної плати за липень 2012 року при виплаті її у січні 2013 року.

Величина приросту індексу споживчих цін у січні 2013 року за період невиплати доходу, нарахованого за серпень 2012 року, становить 0,2 %, за вересень 2012 року — 0,1 % (див. табл. 2).

Сума компенсації за затримку зарплати при виплаті заборгованості у січні 2012 року дорівнюватиме:

— за серпень 2012 року: 1807,25 х 0,2 : 100 = 3,61 (грн.);

— за вересень 2012 року: 1936,12 х 0,1 : 100 = 1,94 (грн.).

Загальна сума компенсації цьому працівнику в січні 2012 року складе:

3,61 + 1,94 = 5,55 (грн.).

 

Окремо нагадаємо порядок справляння податків та внесків із суми компенсації.

Оскільки Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПК) не містить норм, які б звільняли компенсацію від оподаткування, то сума компенсації включається до загального оподатковуваного доходу фізичної особи та обкладається податком на доходи фізичних осіб (п. 167.1):

база оподаткування, що не перевищує 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році — 11470 грн.), — за ставкою 15 %;

сума перевищення — за ставкою 17 %.

І оскільки для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб згідно з п.п. 164.2.1 ПК компенсація підпадає під поняття заробітної плати, то суму компенсації слід ураховувати при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу.

Також сума компенсації заробітної плати включається до фонду оплати праці відповідно до п.п. 2.2.8 Інструкції № 5. Оскільки таку виплату не зазначено в Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, то сума компенсації включається до бази для нарахування та утримання єдиного соціального внеску.

При нарахуванні компенсації необхідно враховувати норму п.п. 1.6.2 Інструкції № 5, згідно з якою нарахування фонду оплати праці, що здійснюються за попередній період, відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому було проведено нарахування. Таким чином, сума компенсації включається до фонду оплати праці того місяця, в якому фактично здійснюються її нарахування та виплата.

Варто додати, що за ненарахування компенсації на винних посадових осіб відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.). Рішення про накладення адміністративного штрафу може бути винесено тільки судом, після розгляду справи про адміністративне правопорушення, сформованої з ініціативи посадових осіб Державної інспекції з питань праці та її територіальних органів.

Ми розглянули особливості нарахування та обліку компенсації заробітної плати, виплаченої несвоєчасно, а надалі щомісяця публікуватимемо готові індекси для розрахунку такої виплати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі