Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2013/№ 13
Друк
Постанова від 14.04.1997 р. № 346

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

Постанова від 14.04.97 р. № 346 (зі змінами та доповненнями, останні з яких унесено постановою КМУ від 18.07.2012 р. № 635)

 

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (додається).

2. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я давати роз’яснення щодо застосування цієї постанови.

 

Прем’єр-міністр України П. Лазаренко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

 

1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами (далі — установи) незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

2. Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що працюють у навчальних закладах та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установ і закладів) та наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.

За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

Особам, які працюють в установі на умовах непов-ного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

3. Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

4. Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України «Про відпустки». Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший канікулярний період.

5. За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996 — 1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

6. У разі звільнення керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

 

Додаток
 до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів
 керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,
 навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів,
 педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. № 289)

ТРИВАЛІСТЬ

щорічної основної відпустки керівних працівників навчальних закладів
 та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів)
 інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників
та наукових працівників

Посада

Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів

1

2

I. Дошкільні навчальні заклади

1. Дитячі ясла-садки, дитячі садки (у тому числі інтернатного типу), дитячі ясла

Завідувач, вихователь-методист, вихователь, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог

42

Вчитель-дефектолог, учитель-логопед

56

2. Дитячі будинки, дошкільні заклади компенсуючого типу для дітей,
які потребують корекції фізичного і психічного розвитку

Директор

56

Завідувач1

56

Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи

56

Вихователь2

56

Старший вихователь

56

Вихователь-методист1

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

56

Інструктор слухового кабінету

56

Інструктор з фізкультури1

56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи1

56

Музичний керівник1

56

Практичний психолог1

56

Соціальний педагог1

56

1 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників дошкільних закладів загального типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
2 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається вихователям, які працюють повний робочий день з групами дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, у дошкільних закладах, зазначених у пункті 1 цього розділу.

II. Позашкільні навчальні заклади

 

Директор3

42

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи3

42

Акомпаніатор3

42

Вихователь3

42

Екскурсовод3

42

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету3

42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи3

42

Концертмейстер3

42

Культорганізатор3

42

Методист3

42

Педагог-організатор3

42

Практичний психолог3

42

Соціальний педагог3

42

Старший вожатий3

42

Художній керівник3

42

3 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.

III. Середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації

Директор4

56

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи4

56

Акомпаніатор

28

Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

56

Вихователь (крім вихователів інтернатів при школах)4

56

Вихователь інтернату при школі

42

Вчителі (всіх спеціальностей)4

56

Інструктор слухового кабінету

56

Інструктор з праці

56

Інструктор з фізкультури середніх навчальних закладів

28

Інструктор з фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації

56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах

42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян,
які потребують соціальної допомоги і реабілітації

56

Майстер виробничого навчання

42

Педагог-організатор

56

Перекладач-дактилолог

42

Помічник директора з режиму

30

Практичний психолог4

56

Соціальний педагог4

56

Старший вожатий4

56

Старший вихователь4

56

Старший черговий з режиму

30

Черговий з режиму

30

4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам середніх спеціальних художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання дітей.

IV. Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, професійно-технічні навчальні заклади

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти

28

Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому професійно-технічному навчальному закладі

42

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми

56

Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу

42

Акомпаніатор

28

Викладач

56

Педагог професійного навчання

56

Вихователь

28

Вихователь, який працює у професійно-технічному навчальному закладі

42

Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії

42

Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні

42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи

42

Керівник фізичного виховання

56

Концертмейстер

56

Майстер виробничого навчання

42

Методист

42

Науково-педагогічний працівник

56

Перекладач-дактилолог

42

Практичний психолог

56

Соціальний педагог

56

Старший майстер

28

Старший майстер, який працює у професійно-технічному навчальному закладі

42

V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)

Директор, завідувач, начальник

42

Завідувач лабораторії (кабінету)

42

Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи

42

Методист

42

VI. Інші навчальні заклади

Завідувач логопедичного пункту

42

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

56

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

56

Завідувач інтернату при школі

28

Методист із складання кінопрограм фільмотеки

28

Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту

28

VII. Інші заклади та установи

1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Інструктор з праці

56

Музичний керівник

56

Логопед

56

2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Інструктор з праці

56

Музичний керівник

56

Логопед

56

3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

56

Логопед

56

4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети

Вихователь

42

Вихователь-методист

42

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

28

Музичний керівник

42

Логопед

56

5. Притулки для дітей

Завідувач

56

Вихователь-методист

56

Вихователь

56

Практичний психолог

56

6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів;
ранньої реабілітації дітей-інвалідів

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Викладачі (всіх спеціальностей)

56

Асистент вчителя-реабілітолога

56

Педагог-організатор

42

Педагог професійного навчання

56

Педагог соціальний

56

Майстер виробничого навчання

42

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Методист

42

Практичний психолог

56

Логопед

56

Культорганізатор

42

Керівник музичний

56

Керівник гуртка

42

Інструктор з праці

56

Інструктор з фізкультури

56

7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

директор

56

вихователь-методист

56

вихователь

56

практичний психолог

56

музичний керівник

56

VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації. Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств

Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв:

 

що мають науковий ступінь:

 

доктора наук

56

кандидата наук

42

не мають наукового ступеня

28

Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня

28

Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств

28

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі