Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Редакція ОП
Друк
Наказ від 31.01.2013 р. № 65/80

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 р. № 65/80

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2013 р. за № 308/22840

ПОЛОЖЕННЯ про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

 

I. Загальні положення

1.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться з метою визначення придатності особи до безпечного керування транспортними засобами.

Медичні огляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів поділяються на: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди.

1.2. Попередньому медичному огляду підлягають кандидати у водії для отримання права на керування транспортним засобом.

1.3. Періодичному медичному огляду підлягають водії транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом:

віком до 55 років (включно) — один раз на 10 років;

віком від 56 до 75 років (включно) — один раз на 3 роки;

віком від 76 років і більше — один раз на рік.

Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медичному огляду один раз на рік.

1.4. Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (далі — перевізник).

1.5. Позачерговому медичному огляду підлягають водії транспортних засобів перевізника за направленням власника або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів перевізника, за інформацією медичного працівника про стале погіршення стану здоров’я водія, що перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом, а також на вимогу та/або за рішенням уповноваженої посадової особи Державтоінспекції за наявності підстав.

Водій власного транспортного засобу у разі погіршення стану здоров’я, якщо це перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом, також повинен вжити відповідних заходів для безпечного керування транспортним засобом.

1.6. Попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди проводяться в закладі охорони здоров’я медичною комісією.

До складу медичної комісії входять: лікар-терапевт (голова комісії), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-хірург.

Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право створювати вищезазначені медичні комісії та проводити попередній, періодичний і позачерговий медичні огляди (далі — заклади охорони здоров’я), щороку затверджується відповідно наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за заявницьким принципом.

1.7. За результатом проведення попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів видається Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (далі — Медична довідка) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

1.8. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа» (далі — медичні працівники).

1.9. Медичні огляди інвалідів для визначення медичних показань для отримання транспортного засобу з ручним керуванням, а також для визначення медичних протипоказань до керування транспортним засобом проводяться у медико-соціальних експертних комісіях відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи».

 

II. Порядок проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії (водіїв) транспортних засобів

2.1. Попередній (періодичний) медичний огляд кандидатів у водії (водіїв) транспортних засобів проводиться медичною комісією з метою вирішення питання про придатність особи до безпечного керування транспортним засобом, враховуючи Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 грудня 1999 року № 299, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2000 року за № 31/4252 (далі — Перелік).

Наявність у особи захворювання або вади згідно з Переліком є протипоказанням до керування транспортним засобом відповідної категорії.

2.2. Попередній (періодичний) медичний огляд включає в себе: загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, лабораторне і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату, визначення групи крові та резус-фактора).

В окремих випадках для уточнення діагнозу спеціалістами медичної комісії особі призначаються індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні медичного огляду враховуються результати обов’язкового профілактичного наркологічного огляду особи та дані щодо перебування її на психіатричному обліку за місцем проживання.

2.3. За результатом попереднього (періодичного) медичного огляду медична комісія видає Медичну довідку.

2.4. Скорочення терміну дії Медичної довідки можливе у разі виявлення медичних протипоказань згідно з Переліком, за наявності яких питання щодо придатності водіїв транспортних засобів до керування транспортним засобом відповідної категорії вирішується медичною комісією індивідуально щодо кожного водія транспортного засобу.

2.5. Попередній (періодичний) медичний огляд не проводиться медичною комісією у разі:

наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або загострення хронічного неінфекційного захворювання;

наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;

перебування обстежуваної особи у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

2.6. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві закладу охорони здоров’я, що проводив попередній (періодичний) медичний огляд.

2.7. Попередній (періодичний) медичний огляд проводиться за рахунок замовника.

2.8. У разі незгоди кандидата у водії (водія) транспортного засобу з результатами попереднього (періодичного) медичного огляду він може оскаржити рішення медичної комісії у структурному підрозділі з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та/або у судовому порядку.

 

III. Порядок проведення позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів

3.1. Позачерговий медичний огляд водія транспортного засобу (далі — позачерговий медичний огляд) проводиться за направленням перевізника на підставі медичних даних про стале погіршення стану здоров’я водія чи виявлення ознак захворювання або вади, визначених у Переліку (результати щозмінного перед-рейсового та післярейсового медичних оглядів, дані листків непрацездатності тощо).

У разі відмови водія від проходження позачергового медичного огляду перевізник зобов’язаний вжити заходів щодо недопущення водія до керування транспортним засобом відповідної категорії.

3.2. Порядок проведення позачергового медичного огляду здійснюється у порядку, наведеному в розділі II цього Положення.

 

IV. Порядок проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

4.1. Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводиться для водіїв транспортних засобів перевіз-ника безпосередньо перед їх виїздом у рейс.

У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

4.2. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів проводяться в індивідуальному порядку. Під час огляду присутність сторонніх осіб забороняється.

4.3. Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв здійснюється у відведеному спеціальному приміщенні. Приміщення повинно бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, наведеного у додатку 2 до цього Положення.

4.4. Під час проведення медичного огляду медичний працівник:

здійснює опитування водія щодо його самопочуття, настрою, тривалості сну, наявності або відсутності скарг на стан здоров’я;

проводить медичний огляд (звертається увага на те, як обстежуваний заходить до кабінету, на характер ходи, його зовнішній вигляд та поведінку, уважно оглядається стан шкіри водія, наявність подряпин, синців, розчухів, слідів від ін’єкцій, почервоніння або блідість шкіри тощо). Температура тіла вимірюється за наявності об’єктивних показників;

перевіряє наявність симптомів гострого захворювання або загострення хронічного захворювання, на що можуть вказувати підвищення температури тіла понад 37,2° C, скарги на погане самопочуття, загальну слабкість, головний або зубний біль, гострі болі очей, болі в ділянці вуха, грудної клітки, черевної порожнини тощо.

При огляді в обов’язковому порядку вимірюються артеріальний тиск та частота скорочень серця.

4.5. Підставами для визнання водія непридатним до безпечного керування транспортним засобом є такі відхилення в стані здоров’я:

підвищення або зниження артеріального тиску, частоти скорочень серця або значні відхилення від індивідуальної норми кожного водія;

перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

4.6. Результати проведеного передрейсового та післярейсового медичного огляду заносяться до Журналу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв (далі — Журнал) за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

Медичний працівник власноруч заповнює усі графи Журналу, а водій ставить свій підпис у графі «Підпис водія про відсутність скарг».

За наявності дорожнього листа медичним працівником робиться запис у ньому про результат контролю стану здоров’я водія автотранспортного засобу.

4.7. У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності водій не допускається до керування транспортним засобом відповідної категорії.

Відсторонені від роботи за станом здоров’я водії направляються для дообстеження до закладу охорони здоров’я.

При виявленні ознак захворювання або вади, включених до Переліку, перевізник за поданням медичного працівника направляє водія на позачерговий медичний огляд.

4.8. Медичний працівник щомісяця здійснює аналіз проведених щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів, причин відсторонення від роботи водіїв та доводить їх до відома перевізника.

Перевізник щомісяця розглядає результати щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів, звертаючи особливу увагу на випадки відсторонення від роботи водіїв, які на момент оглядів перебували у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги
 МОЗ України
М. Хобзей
Начальник ДДАІ МВС України
 В. Лозовий

 

 

img 1

img 2

 

img 3

 

img 4

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

МЕДОГЛЯДИ ВОДІЇВ ЗГІДНО З НОВИМ ПОЛОЖЕННЯМ

 

Безпека дорожнього руху залежить не тільки від додержання правил дорожнього руху, технічної справності транспорту, а й від самопочуття водіїв.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. № 3353-XII (далі — Закон № 3353) та ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III особи, які експлуатують транспортні засоби (ТЗ), зобов’язані забезпечити, крім перевірок технічного стану ТЗ, також і медичний контроль стану здоров’я водіїв.

Згідно зі ст. 45 Закону № 3353 медичний огляд і повторний огляд кандидатів у водії та водіїв провадиться з метою визначення їх здатності до безпечного керування ТЗ. Зазначений медогляд уключає попередні, періодичні, щозмінні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди за потреби.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону № 3353 посадові особи, які відповідають за експлуатацію та технічний стан ТЗ, зобов’язані, зокрема, не допускати до керування ТЗ осіб, які не пройшли в установлений строк медогляду.

Порядок проведення медоглядів для водіїв, а також їх періодичність регламентуються спеціальним Положенням.

З метою вдосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху МОЗ та МВС спільним наказом від 31.01.2013 р. № 65/80 затвердили нове Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (далі — Положення № 65/80, див. с. 8 цього номера газети). Цей наказ зареєстрований у Мін’юсті 22.02.2013 р. за № 308/22840 та набрав чинності з дня його офіційного опублікування — 12.03.2013 р. («Офіційний вісник України», 2013, № 17).

Документ-попередник — Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», затверджене наказом МОЗ та МВС від 05.06.2000 р. № 124/345 (далі — Положення № 124/345), було скасовано 15.02.2013 р. наказом МОЗ та МВС від 15.02.2013 р. № 124/151. Скасуванню передувало прийняття Держтехрегулювання рішення «Про необхідність усунення порушень засад державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 р. № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством внутрішніх справ України» від 17.10.2012 р. № 4. Ним було запропоновано МОЗ та МВС скасувати Положення № 124/345 з огляду на те, що його норми, які встановлюють необхідність проходження медичними працівниками навчання методів проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв ТЗ, суперечать чинному законодавству. Забігаючи наперед, зауважимо, що такої норми в новому Положенні № 65/80 немає.

Далі проаналізуємо норми нового документа і звернемо увагу на основні нововведення.

Попереднім медоглядам підлягають кандидати у водії для отримання права на керування ТЗ (п. 1.2 Положення № 65/80).

Періодичним медоглядам підлягають водії ТЗ незалежно від їх категорії для підтвердження права на керування ТЗ (п. 1.3 Положення № 65/80):

віком до 55 років (включно) — один раз на 10 років;

віком від 56 до 75 років (включно) — один раз на 3 роки;

віком від 76 років та більше — один раз на рік.

Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медогляду один раз на рік. При цьому перевізниками вважаються як підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, так і фізичні особи — підприємці, котрі здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

Звертаємо увагу, що норма стосовно періодичності проведення медогляду залежно від віку водія є новою, раніше Положенням № 124/345 це не передбачалося.

Як і раніше, попередні та періодичні медогляди проводяться за рахунок замовника.

Підстави для проведення позачергового медогляду водіїв ТЗ перевізника наведено в п. 1.5 Положення № 65/80, а саме:

— направлення власника або посадової особи, які несуть відповідальність за експлуатацію ТЗ перевізника, на підставі інформації медпрацівника про постійне погіршення стану здоров’я водія, що перешкоджає безпечному керуванню ТЗ;

вимога та/або рішення уповноваженої посадової особи Державтоінспекції за наявності підстав (ця норма є новою, Положенням № 124/345 вона не передбачалася).

Як і раніше, попередні, періодичні та позачергові медогляди проводяться в закладі охорони здоров’я медичною комісією (п. 1.6 Положення № 65/80). За результатами проведення таких оглядів водію видається Медична довідка про придатність до керування транспортним засобом, форму якої наведено в додатку 1 до Положення № 65/80 (далі — Медична довідка). У ній проставляються відмітки про придатність та обмеження щодо категорії ТЗ. Форма Медичної довідки зазнала зміни у зв’язку зі збільшенням кількості категорій ТЗ: додано категорії A1, A2, B1, B2, B3, C, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2, H (трактори, самохідні, сільськогосподарські, меліоративні та дорожньобудівельні машини).

Згідно з п. 2.4 Положення № 65/80 скорочення строку дії Медичної довідки можливе в разі виявлення медичних протипоказань за Переліком захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транс-портними засобами, затвердженим наказом МОЗ від 24.12.99 р. № 299. За наявності таких протипоказань питання про придатність водіїв до керування ТЗ відповідної категорії вирішується медкомісією індивідуально щодо кожного водія ТЗ.

Нагадаємо: п. 3.6 попереднього Положення № 124/345 було встановлено, що в загальному випадку (за відсутності у водія протипоказань до керування відповідною категорією ТЗ) строк дії виданої Медичної довідки (ф. № 083/о) становить 3 роки, для водіїв віком понад 55 років (жінок — понад 50 років) — 2 роки. З дати набуття чинності Положенням № 65/80 тепер у цьому питанні слід керуватися нормами, установленими п. 1.3 Положення № 65/80 (див. вище).

Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медоглядам підлягають водії ТЗ перевізників, котрі здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (п. 1.4 Положення № 65/80). Відповідно до п. 1.8 Положення № 65/80 щозмінні передрейсові та післярейсові медогляди водіїв ТЗ можуть проводити:

лікарі лікувального профілю (до змін — лікарі)

та/або

молодші медичні працівники з медичною освітою за фахом «сестринська справа», «лікувальна справа» (до змін — середні медичні працівники, які здійснюють медичний контроль обслуговування водіїв підприємств, установ, організацій).

Щозмінний передрейсовий огляд водіїв проводиться безпосередньо перед виїздом ТЗ перевіз-ника в рейс. У разі виявлення ознак захворювання протягом зміни водій підлягає післярейсовому огляду. Зверніть увагу на оновлення правил проведення щозмінних (передрейсових та післярейсових) медоглядів (розд. IV Положення № 65/80). Слід зауважити, що порядок проведення таких оглядів зазнав значних змін, зокрема:

запроваджено вимоги до спеціального приміщення, в якому проводяться такі медогляди. Вимоги наведено в Табелі оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів (додаток 2 до Положення № 65/80);

результати медогляду фіксуються в подорожньому листі лише за його наявності. Це логічно, адже для «автодорожніх» цілей подорожній лист обов’язковим уже давно не є;

замість штампа в подорожньому листі медпрацівник робить запис про результат конт-ролю;

медпрацівники, які здійснюють огляди, не повинні проходити періодичне навчання методів проведення медоглядів, тощо.

Нагадаємо, що до набуття чинності Положенням № 65/80 проводити щозмінні медогляди водіїв ТЗ мали право лікарі або середні медпрацівники, які здійснюють медичний контроль обслуговування водіїв підприємств, установ, організацій після періодичного (1 раз на 3 роки) навчання методів його проведення в Державному підприємстві «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ та його філіях (п. 1.9 Положення № 124/345).

Результати проведеного передрейсового та післярейсового медоглядів фіксуються медпрацівником в однойменному Журналі за формою, наведеною в додатку 3 до Положення № 65/80.

Медпрацівник щомісяця аналізує проведені щозмінні передрейсові та післярейсові медогляди, причини усунення від роботи водіїв та повідомляє їх перевізнику.

Перевізник щомісяця розглядає результати щозмінних передрейсових та післярейсових медоглядів, звертаючи особливу увагу на випадки усунення від роботи водіїв, які на момент оглядів перебували у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (п. 4.8 Положення № 65/80).

На закінчення нашої розмови додамо, що згідно з п. 2.1 Положення про робочий час та час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 07.06.2010 р. № 340, час проведення медоглядів водія перед виїздом на маршрут (у рейс) та після повернення включається до робочого часу водія, за який він має право на отримання заробітку, передбаченого умовами трудового договору.

І наостанок декілька слів про відповідальність за «медоглядові» порушення. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію ТЗ, громадян — суб’єктів господарської діяльності може бути накладено штраф:

— згідно зі ст. 128 КУпАП за випуск на лінію ТЗ, зокрема без проходження щозмінного мед-огляду, — у розмірі від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг) (від 680 до 850 грн.). За повторне протягом року порушення, зазначене в цій статті, розмір штрафу становить від 50 до 80 нмдг (від 850 до 1360 грн.);

— згідно з ч. 1 ст. 129 КУпАП за допуск до керування ТЗ водіїв, які не пройшли в установлений строк медогляд, — від 25 до 50 нмдг (від 425 до 850 грн.).

Що стосується водія, то згідно з ч. 9 ст. 1331 КУпАП перевезення пасажирів або вантажів водієм, який не пройшов щозмінний передрейсовий медогляд, тягне за собою накладення штрафу на особу, яка керує ТЗ, у розмірі від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.).

Процедуру оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху визначає однойменна Інструкція, затверджена наказом МВС від 26.02.2009 р. № 77 (далі — Інструкція № 77). Відповідно до п. 2.1 цієї Інструкції справи про адміністративне правопорушення розглядаються за місцем його вчинення (ст. 276 КУпАП). Зокрема, справи про адмінпорушення, передбачені ст. 128, 129 КУпАП, можуть також розглядатися за місцем обліку ТЗ (ч. 2 ст. 276 КУпАП).

Відповідно до п. 2.3 Інструкції № 77 розглядати від імені органів Державтоінспекції МВС справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право:

— за адміністративні правопорушення, передбачені ч. 9 ст. 1331 КУпАП, — працівники Державтоінспекції МВС, які мають спеціальні звання;

— за адміністративні правопорушення, передбачені ст. 128, 129 КУпАП, — начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, Департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції МВС, начальник відділу внутрішніх справ або особа, що виконує його обов’язки.

Також ухилення працівника від проходження медогляду, якщо його проходження є обов’язковим, вважається порушенням трудової дисципліни та може призвести до дисциплінарної відповідальності працівника аж до звільнення з роботи.

Отже, питання проходження медоглядів має перебувати на контролі як у водіїв, так і у роботодавців, які використовують їх працю.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО,
 заступник головного редактора
 (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі