Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці

Редакція ОП
Оплата праці Травень, 2013/№ 9
Друк
Постанова від 19.03.2013 р. № 2

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці

Постанова правління від 19.03.2013 р. № 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.04.2013 р. за № 550/23082

 

Відповідно до статей 17, 22, 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 01 листопада 2001 року № 40 «Про затвердження Положення про порядок забезпечення фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» (із змінами).

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління Б. Райков

 

 

Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19.03.2013 р. № 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.04.2013 р. за № 550/23082

Порядок участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці (далі — спеціалісти), які працюють на умовах трудового договору (контракту) у юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також добровільно застрахованих від нещасного випадку осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (далі — страхувальники).

1.2. Фонд здійснює фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів за заявками страхувальників та уповноважених представників застрахованих осіб (профспілок) (далі — уповноважені представники).

1.3. Навчання з питань охорони праці спеціалістів за кошти Фонду проводиться за навчальним курсом в межах загальних питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (далі — Типове положення).

 

II. Порядок організації фінансування навчання з питань охорони праці

2.1. Організація фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, управліннями та відділеннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — робочі органи виконавчої дирекції Фонду) за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у бюджеті Фонду.

2.2. Навчання з питань охорони праці спеціалістів за кошти Фонду проводиться навчальними закладами, визначеними виконавчою дирекцією Фонду або її робочими органами, відповідно до вимог законодавства, які проводять навчання з питань охорони праці в установленому Типовим положенням порядку (далі — навчальний заклад).

2.3. Організація навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється навчальними закладами відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення та інших нормативно-правових актів.

Розроблені навчальними закладами тематичні плани і програми навчання, за якими здійснюватиметься навчання з питань охорони праці спеціалістів за кошти Фонду, повинні відповідати вимогам Типового положення.

2.4. Для проведення за кошти Фонду навчання з питань охорони праці міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та інші органи державної влади вищого рівня, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, об’єднання профспілок, які мають статус всеукраїнських, звертаються до виконавчої дирекції Фонду, а усі інші страхувальники та уповноважені представники — до її робочого органу, та надають такі документи:

лист за підписом керівника страхувальника або керівника уповноваженого представника на ім’я керівника виконавчої дирекції Фонду або її робочого органу щодо необхідної кількості відповідних спеціалістів для проходження навчання з питань охорони праці у наступному році. Надається до 15 вересня поточного року;

копію розпорядчого документа про призначення на відповідну посаду спеціаліста, який потребує проходження навчання, або іншого документа, який засвідчує виконання спеціалістом певних обов’язків з охорони праці. Надається під час формування навчальних груп для проходження навчання у навчальних закладах.

2.5. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду на підставі документів, наданих страхувальниками або уповноваженими представниками відповідно до пункту 2.4 цього розділу, визначають потребу у навчанні з питань охорони праці спеціалістів та до 01 жовтня поточного року надають виконавчій дирекції Фонду пропозиції щодо кількості осіб, які потребують навчання у наступному році.

2.6. Виконавча дирекція Фонду на підставі отриманої інформації щодо кількості осіб, які потребують навчання, готує пропозиції щодо включення обсягів фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів до заходів з профілактики нещасних випадків на виробниц-тві та професійних захворювань (далі — Заходи з профілактики нещасних випадків) на відповідний рік, які затверджуються постановою правління Фонду.

2.7. Виконавча дирекція Фонду та робочі органи виконавчої дирекції Фонду при укладенні договору з навчальним закладом можуть визначати порядок та спосіб оповіщення страхувальника або уповноважених представників про спеціалістів, яких включено до складу навчальних груп.

 

III. Порядок проведення фінансування навчання з питань охорони праці

Забезпечення Фондом фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів здійснюється за рахунок коштів Фонду та в межах загальних витрат Фонду на фінансування профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці, передбачене статтями 1, 22 та 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 

Начальник управління організації
 профілактичних заходів
 та страхових експертиз
С. Таровик

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Затверджено новий Порядок участі у проведенні та фінансуванні ФСС НВ навчання та підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони праці

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань своєю постановою від 19.03.2013 р. № 2 затвердив Порядок участі у проведенні та фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці (далі — Порядок).

Новий Порядок прийнято замість чинного раніше Положення про порядок забезпечення фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та підвищення кваліфікації відповідних фахівців з питань охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 01.11.2001 р. № 40.

Новим Порядком дещо інакше визначено механізм фінансування Фондом витрат на навчання та підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони праці.

Зауважимо, що Порядком визначено механізм участі у проведенні та фінансуванні Фондом навчання та підвищення кваліфікації відповідних фахівців з питань охорони праці, які працюють на умовах трудового договору (контракту) в юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також добровільно застрахованих від нещасного випадку осіб, котрі забезпечують себе роботою самостійно.

Фінансування навчання з питань охорони праці фахівців Фонд здійснюватиме на підставі заявок страхувальників та уповноважених представників застрахованих осіб (профспілок).
Для проведення за рахунок коштів Фонду навчання з питань охорони праці страхувальники та уповноважені представники повинні будуть звернутися до робочих органів Фонду і надати такі документи:

1. Лист за підписом керівника страхувальника або керівника уповноваженого представника на ім’я керівника робочого органу щодо необхідної кількості відповідних фахівців для проходження навчання з питань охорони праці наступного року. Такий лист надсилається до 15 вересня поточного року.

2. Копію розпорядчого документа про призначення на відповідну посаду фахівця, який потребує проходження навчання, або іншого документа, що засвідчує виконання фахівцем певних обов’язків щодо охорони праці. Надається під час формування груп для проходження навчання в навчальних закладах.

Уже на підставі зібраних документів щодо необхідної кількості фахівців, які потребують навчання з питань охорони праці, виконавча дирекція Фонду готуватиме пропозиції стосовно обсягів необхідного фінансування такого навчання.

Постанова набрала чинності з 26.04.2013 р.

 

Тетяна РУДА, головний редактор
(e-mail: t.rudaya@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі