Теми статей
Обрати теми

Індексація зарплати: чи враховувати «нічні» та «святкові» доплати

Редакція ОП
Оплата праці Травень, 2013/№ 9
Друк
Відповідь на запитання

Індексація зарплати: чи враховувати «нічні» та «святкові» доплати

 

Жанна ЛАВРЕНТЬЄВА, головний спеціаліст відділу рівня життя та моніторингу бідності Міністерства соціальної політики України

 

Режим роботи працівника підприємства передбачає роботу в нічний час. Згідно з колективним договором підприємства розмір доплати за роботу в нічний час (з 22:00 до 6:00) становить 40 % посадового окладу (тарифної ставки) за кожну годину роботи вночі.

До січня 2013 року при проведенні індексації заробітної плати базовим місяцем такого працівника був грудень 2012 року. При цьому в грудні 2012 року у працівника зберігалося право на фіксовану суму індексації — 80,75 грн. (уперше розраховану в липні 2012 року).

У січні 2013 року відбуваються підвищення посадового окладу працівника та збільшення кількості відпрацьованих нічних годин. Крім цього, дохід працівника зростає також за рахунок доплати за роботу у святкові дні: у січні 2013 року сума доплати становить 65,52 грн.; у травні 2013 року — 109,32 грн.

Чи необхідно враховувати «нічні» та «святкові» доплати при проведенні порівняльних розрахунків з метою визначення місяця базовим?

Дані про кількість годин роботи в нічний час згідно з графіком змінності (виходячи з повністю відпрацьованого місяця) та розмір посадового окладу за грудень 2012 року і січень — травень 2013 року наведено в таблиці.

Місяць

Норма робочого часу, год.

Кількість нічних 
годин, год.

Посадовий оклад, грн.

Доплата за роботу в нічний час (розрахунок), грн.

Грудень 2012 року

167

42

1361

136,91
(1361 грн. : 167 год.) х 42 год. х 40 %

Січень 2013 року

168

48

1376

157,26
(1376 грн. : 168 год.) х 48 год. х 40 %

Лютий 2013 року

160

46

1376

158,24
(1376 грн. : 160 год.) х 46 год. х 40 %

Березень 2013 року

159

44

1376

152,31
(1376 грн. : 159 год.) х 44 год. х 40 %

Квітень 2013 року

175

52

1376

163,55
(1376 грн. : 175 год.) х 52 год. х 40 %

Травень 2013 року

151

48

1376

174,96
(1376 грн. : 151 год.) х 48 год. х 40 %

З 1 по 24 квітня 2013 року працівник перебував у щорічній відпустці. Як індексувати зарплату за січень — травень 2013 року?

(запитання з електронної пошти редакції)

 

Під час проведення індексації заробітної плати працівників необхідно керуватися Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). Останні зміни до цього Порядку було внесено постановою КМУ від 13.06.2012 р. № 526 (чинні з 21.06.2012 р.).

 

Базовий місяць

Згідно з оновленим п. 5 Порядку № 1078 місяць підвищення зарплати (за рахунок постійних складових, незалежно від суми підвищення) буде базовим для працівника. Для подальшої індексації, починаючи з місяця, наступного за базовим, відбувається розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком.

Приклад проведення індексації в разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку № 1078. Виходячи з даних цього прикладу, якщо при наступному підвищенні заробітної плати сума підвищення не перевищує фіксовану величину індексації, то здійснюється підвищення заробітної плати і додається раніше зафіксована величина індексації.

Відповідно до Порядку № 1078 заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV визначається з розрахунку на місяць.

 

Доплата за роботу в нічний час

Згідно з п. 2 Порядку № 1078 індексації підлягають грошові доходи громадян, що не мають разового характеру. До індексованих доходів належить оплата праці працівників підприємств, установ, організацій, що включає: оплату праці за виконану роботу відповідно до тарифних ставок (окладів), доплати, надбавки, премії, передбачені законодавством, що мають постійний характер.

Доплата за роботу в нічний час є виплатою, передбаченою законодавством, тому входить до загальної суми індексованого доходу як постійна виплата і є об’єктом індексації.

При цьому з метою визначення базового місяця необхідно враховувати такі нюанси*. Якщо в окремому місяці відбувається підвищення розміру доплати за рахунок:

1) збільшення кількості відпрацьованих «нічних» годин і при цьому посадовий оклад не збільшується, то базовий місяць не змінюється. Звідси випливає, що в такій ситуації для тих працівників, які вже отримували фіксовану суму індексації, розмір такої суми індексації не змінюється, вона збережеться. Якщо ж фіксована сума індексації не визначалася раніше, то в такому разі немає потреби її розраховувати (оскільки базовий місяць не зміниться);

2) збільшення розміру посадового окладу, то такий місяць стає базовим. За таких умов у цьому місяці працівнику слід визначити фіксовану суму індексації (якщо її ще не було визначено). У разі коли працівник має право на фіксовану суму індексації, вона збережеться у працівника, якщо сума підвищення зарплати не перевищить таку фіксовану суму індексації.

*Див. с. 9 цього номера газети. Саме таку позицію відомство займало і раніше (див. лист Мінсоцполітики від 27.07.2011 р. № 150-10/136-11 // «ОП», 2011, № 23). — Прим. ред.

 

Доплата за роботу у святкові дні

Доплата за роботу у святкові дні, нарахована за січень і травень 2013 року, не впливає на визначення базового місяця і при проведенні порівняльних розрахунків не враховується, оскільки така доплата не має постійного характеру.

 

Індексація в не повністю відпрацьованому місяці

Порядком № 1078 не передбачено механізму визначення суми індексації та фіксованої її величини у випадку не повністю відпрацьованого місяця (наприклад, унаслідок хвороби, щорічної відпустки тощо).

При цьому, оскільки суми індексації (у тому числі й фіксовані її величини) враховуються при розрахунку середньої заробітної плати, що обчислюється для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати за час відпустки, то у випадку не повністю відпрацьованого місяця сума індексації та фіксована її величина мають нараховуватися пропорційно відпрацьованому робочому часу.

 

Виходячи з даних, викладених у запитанні дописувача, наведемо порівняльні розрахунки. Для цього визначимо суму постійних складових зарплати в місяцях до та після її підвищення з розрахунку повністю відпрацьованого місяця:

 

Структура постійних складових зарплати

За 2012 рік, грн.

За 2013 рік, грн.

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

Посадовий оклад

1361

1376

1376

1376

1376

1376

Доплата за роботу в нічний час (40 %)

136,91

157,26

158,24

152,31

163,55

174,96

Усього

1497,91

1533,26

1534,24

1528,31

1539,55

1550,96

Сума підвищення зарплати

35,35

0,98

11,24

11,41

 

Як бачимо, у січні 2013 року у працівника відбувається підвищення зарплати за рахунок збільшення розміру посадового окладу і водночас збільшення кількості нічних годин. Сума підвищення заробітної плати працівника у січні 2013 року становить 35,35 грн. (1533,26 - 1497,91).

Оскільки саме в січні 2013 року збільшується посадовий оклад працівника, то місяць такого підвищення зарплати — січень 2013 року буде базовим. Починаючи з лютого 2013 року (місяця, наступного за базовим) для подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком.

У січні 2013 року право на нову індексацію від базового місяця грудня 2012 року не настало. При цьому за працівником збережено фіксовану суму індексації — 80,75 грн.

Оскільки сума підвищення заробітної плати працівника у січні 2013 року (35,35 грн.) менше суми індексації (80,75 грн.), то ця фіксована сума індексації збережеться за працівником у січні 2013 року.

Тому в січні 2013 року сума загального доходу працівника складатиметься із:

— зарплати з урахуванням останнього підвищення;

— фіксованої суми індексації в розмірі 80,75 грн. (у повному розмірі нараховується за умови повністю відпрацьованого місяця).

Збільшення суми доплати за роботу в нічний час за період лютий — травень 2013 року тільки за рахунок збільшення кількості відпрацьованих «нічних» годин не змінює встановлений як базовий місяць — січень 2013 року, оскільки в цих місяцях не відбувається підвищення посадового окладу працівника. Тому при проведенні індексації зарплати за лютий — травень 2013 року базовим залишається січень 2013 року.

Сума доплати за роботу у святкові дні не впливає на базовий місяць, оскільки не має постійного характеру виплати.

Отже, за період лютий — травень 2013 року у працівника збережеться фіксована сума індексації 80,75 грн. Вона зберігатиметься доти, доки при черговому підвищенні зарплати сума підвищення (за рахунок постійних складових) не перевищить цю фіксовану величину.

При цьому у квітні 2013 року (місяці відпустки працівника) фіксовану суму індексації має бути нараховано пропорційно відпрацьованому часу. Припустимо, за цей місяць працівник відпрацював 32 год. при нормі робочого часу 175 год.

Тоді за квітень 2013 року сума індексації становитиме:

80,75 грн. : 175 год. х 32 год. = 14,77 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі