Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Відпустка для догляду за дитиною до шести років

Редакція ОП
Оплата праці Травень, 2013/№ 9
Друк
Стаття

ВІДПУСТКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ШЕСТИ РОКІВ

 

Життя невтомно крокує вперед. Здавалося б, тільки недавно дитина з’явилася на світ, а їй уже виповнюється три роки. Гарантована державою відпустка для догляду за дитиною до трьох років закінчується, і тепер працюючій матусі необхідно вийти на роботу. Але трапляються ситуації, коли діти часто хворіють або з інших причин потребують домашнього догляду, тож комусь з їх батьків (здебільшого — мамам) доводиться йти у відпустку для догляду за дитиною до шести років. Які трудові гарантії та права передбачено для жінок, котрі перебувають у відпустці для догляду за дитиною до шести років, розглянуто в цій статті.

Тетяна ГУЛЬ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 3723 — Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Порядок № 283 — Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 03.05.94 р. № 283.

Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455.

Інструкція № 430 — Інструкція щодо заповнення форм первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) в домашньому догляді», затверджена наказом МОЗ від 11.06.2012 р. № 430.

Постанова № 250 — постанова КМУ «Про порядок та умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27.04.94 р. № 250.

Постанова № 658 — постанова КМУ «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» від 19.06.96 р. № 658.

Постанова № 212 — постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків» від 24.02.2003 р. № 212.

Опис заповнення звітності щодо ЄСВ — лист ПФУ «Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 р. за № 1014/18309, ураховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду від 23.06.2011 р. № 18-1 та зміни постанови правління Пенсійного фонду від 10.12.2012 р. № 24-1» від 07.02.2013 р.

 

Перш за все визначимося із законодавчими підставами надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шести років.

Так, ст. 179 КЗпП і п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки визначено, що в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці обов’язково надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. Така відпустка може також надаватися повністю або частинами батькові, бабі, дідові чи іншим родичам, які фактично доглядають дитину (ч. 7 ст. 179 КЗпП).

Згідно зі ст. 2 Закону про відпустки право на відпустку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.

Таким чином, із викладеного вище випливає, що така відпустка надається за місцем роботи за заявою жінки чи інших осіб, які фактично доглядають дитину повністю або частково в межах установленого періоду, тобто на строк, зазначений у медичному висновку.

Більше того, відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку може надаватися особам, які фактично доглядають дитину, незалежно від того, чи перебуває мати такої дитини в інших соціальних відпустках. Так, якщо жінка перебуває у відпустці для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку, то батько має право оформити відпустку без збереження заробітної плати для догляду за старшою дитиною на строк, визначений медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шести років. Законодавство не обмежує права працівників у наданні відпустки без збереження заробітної плати. На це звертало увагу Мінсоцполітики у своєму листі від 01.09.2011 р. № 252/13/133-11.

 

Тривалість відпустки для догляду за дитиною

Жінка може оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком безпосередньо після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

На практиці також трапляється, що після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця починає виконання своїх трудових обов’язків, але у зв’язку з частими хворобами дитини їй доводиться оформляти відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною на строк, визначений медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

Оформити відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною — це право, а не обов’язок жінки. Така працівниця може перервати цю відпустку і вийти на роботу, а потім знову оформити відпустку, якщо в цьому є потреба і це підтверджується медичним висновком.

У загальному випадку відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку закінчується в день виповнення дитині шести років або раніше, якщо це зазначено в медичному висновку.

 

Документальне оформлення відпустки для догляду за дитиною

Для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, жінка має подати роботодавцю заяву про надання відпустки, в якій зазначити дату, з якої вона йде в таку відпустку. До заяви потрібно додати медичний висновок про необхідність домашнього догляду за дитиною, що є підставою для надання цієї відпустки.

На підставі отриманих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки (ст. 181 КЗпП, ст. 25 Закону про відпустки).

Важливою умовою оформлення цього виду відпустки є медичний висновок про необхідність домашнього догляду за дитиною.

Так, при підтвердженні необхідності домашнього догляду за дитиною одному з батьків, бабі, дідові чи іншим особам, які фактично доглядають її, видається довідка за формою № 080-1/о, затвердженою наказом МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» від 11.06.2012 р. № 430, для надання відпустки без збереження заробітної плати (п. 3 Інструкції № 430). Строк дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців. Слід зауважити, що інформація, яка міститься в довідці за формою № 080-1/о, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню (п. 18 Інструкції № 430).

У разі потреби продовження або відновлення відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями всю викладену вище процедуру доведеться проходити наново, а саме: наново оформити в дитячій поліклініці довідку за формою № 080-1/о, написати роботодавцю заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. На підставі цих документів роботодавець видасть наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною.

 

Стаж роботи

У період відпустки для догляду за дитиною за жінкою зберігаються її робоче місце та посада (ст. 2 Закону про відпустки).

Стаж. Період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку зараховується до (ч. 2 ст. 181 КЗпП):

загального стажу роботи;

безперервного стажу роботи;

стажу роботи за фахом.

Стосовно включення до стажу роботи відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку зауважимо, що необхідно чітко знати, для яких цілей визначається стаж роботи та якими нормативно-правовими документами регламентується порядок визначення такого стажу.

Проілюструємо це на прикладі визначення стажу державної служби.

Так, згідно з п. 3 Порядку № 283 до стажу державної служби включається в тому числі період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитина потребує домашнього догляду, — період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

Обчислений відповідно до Порядку № 283 стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки та призначення пенсії.

Щодо присвоєння чергового рангу зауважимо таке. Відповідно до абзацу першого п. 4 постанови № 658 через два роки після присвоєння держслужбовцю відповідного рангу розглядається питання про присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи держслужбовця. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років не належить до періоду успішно відпрацьованих двох років, що дає підставу для присвоєння чергового рангу державного службовця, оскільки особа в цей час не виконує своїх обов’язків, передбачених посадовою інструкцією. Таким чином, час перебування у відпустці для догляду за дитиною до шести років не дає працівниці права на присвоєння чергового рангу держслужбовця.

Те саме стосується й виплати грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків відповідно до постанови № 212. Важливою умовою для такої виплати є час безперервної роботи. Таким чином, період перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до шести років не входить до стажу безперервної роботи (служби) і така працівниця не має права на виплату грошової винагороди згідно з постановою № 212 (див. лист Мінпраці від 09.07.2008 р. № 6791/0/14-08/13).

 

Стаж роботи для визначення права на щорічну відпустку

У загальному випадку щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, що відлічується від дня укладення трудового договору.

Для визначення права працівника на щорічні основну і додаткову відпустки використовується таке поняття, як «стаж роботи».

Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку, визначено ст. 9 Закону про відпустки.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки не включається до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, період перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. Те саме стосується щорічної додаткової відпустки (ст. 7 і 8 Закону про відпустки). Оскільки не виконується умова фактичної роботи на роботах зі шкідливими, важкими умовами чи з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не включається до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку.

Слід ураховувати, що для окремих категорій працівників спеціальним законодавством передбачено інші щорічні відпустки, щодо яких стаж роботи для визначення тривалості відпустки визначається інакше.

Яскравим прикладом такої відпустки є щорічна додаткова оплачувана відпустка державного службовця.

Зауважимо, що відповідно до ст. 35 Закону № 3723 державним службовцям, котрі мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Як передбачено п. 1 постанови № 250, посадовим особам, які мають стаж державної служби понад 10 років, а також посадовим особам місцевого самоврядування, котрі мають стаж служби в цих органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарні дні за кожен наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Згідно з п. 3 Порядку № 283 до стажу державної служби включається, зокрема, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями.

Таким чином, для визначення тривалості щорічної відпустки державним службовцям необхідно враховувати період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Водночас при визначенні права на таку відпустку слід керуватися загальними положеннями Закону про відпустки. Так, додаткова оплачувана відпустка, що надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток, передбачених ст. 4 Закону про відпустки (спільний лист Мінпраці та Головного управління державної служби при КМУ від 27.01.99 р. № 13-294). Відповідно на неї поширюються й норми стосовно визначення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку згідно зі ст. 9 Закону про відпустки. Отже, не включається до стажу роботи, що дає право на додаткову відпустку держслужбовцям, період перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Продемонструємо, як період відпустки для догляду за дитиною до шести років уключається до стажу держслужби при наданні додаткової відпустки держслужбовцям на такому прикладі.

Приклад 1. Працівниця — державний службовець перебуває на державній службі з березня 2002 року і по сьогодні. У період з 15 травня 2011 року по 15 березня 2013 року вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями. З 16 березня 2013 року вона вийшла на роботу, 19 травня 2013 року йде у щорічну основну відпустку.

Чи має право така працівниця на додаткову відпустку як держслужбовець і якщо так, то на який строк?

Як зазначалося вище, додаткова відпустка держслужбовцям належить до щорічних, і період відпустки для догляду за дитиною до шести років уключається до стажу державної служби.

У цьому прикладі 10 років стажу державної служби у працівниці — державного службовця настало в березні 2012 року, під час перебування її у відпустці для догляду за дитиною до шести років. До стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, період перебування держслужбовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується. Тому така працівниця за стаж державної служби 10 років не має права на отримання додаткової відпустки, оскільки вона в цей період не працювала.

На момент надання щорічної основної відпустки (19 травня 2013 року) працівниця-держслужбовець уже має 11 років стажу державної служби. Таким чином, вона має право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 7 календарних днів, яку може приєднати до основної щорічної відпустки або використати окремо від неї.

Також слід зауважити, як впливає відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку на право надання додаткової соціальної відпустки працівникам, котрі мають дітей.

Жінка, яка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, у період такої відпустки не має права на додаткову відпустку на дітей, установлену ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки, оскільки для отримання додаткової відпустки на дітей вона має працювати, тобто виконувати свої трудові обов’язки. Право на неї виникне у працівниці після її фактичного виходу на роботу (див. лист Мінсоцполітики від 20.10.2011 р. № 307/13/133-11 // «ОП», 2011, № 24, с. 3).

 

Страховий стаж для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності

Відповідно до Закону № 2240 від страхового стажу залежить розмір оплати лікарняного листка.

Так, у загальному випадку згідно зі ст. 37 цього Закону залежно від страхового стажу застрахованої особи виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в таких розмірах:

— 60 % середньої заробітної плати для осіб зі страховим стажем до 5 років;

— 80 % середньої заробітної плати для осіб зі страховим стажем від 5 до 8 років;

— 100 % середньої заробітної плати для осіб зі страховим стажем понад 8 років.

Чинне законодавство щодо визначення страхового стажу неодноразово змінювалося, і відповідно по-різному до страхового стажу зараховувалася відпустка для догляду за дитиною до шести років.

Покажемо у вигляді таблиці, як період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку включається до страхового стажу для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 

№ з/п

Період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до шести років за медичними показаннями

Уключається/не включається до страхового стажу
для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності

1

До 28.02.2001 р.

+

2

01.03.2001 р. — 31.12.2010 р.

-

3

Після 01.01.2011 р.

-

 

Страховий стаж для призначення пенсії

Згідно зі ст. 26 Закону № 1058 застраховані особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску (ст. 24 Закону № 1058).

Покажемо у вигляді таблиці, як період перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку включається до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

№ з/п

Період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до шести років за медичними показаннями

Уключається/не включається до страхового стажу
для призначення пенсії за віком

1

До 01.01.2004 р.

+

2

Після 01.01.2004 р.

-

 

Що стосується пенсій за віком на пільгових умовах та за вислугу років, то необхідно керуватися нормами законодавства стосовно призначення таких пенсій. Так, під час призначення пенсії державним службовцям слід керуватися також Законом № 3723. На отримання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 років, та жінки, які досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, а також стажу державної служби не менше 10 років, та які на момент досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців або мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку (ст. 37 Закону № 3723).

Як зазначалося раніше, до стажу державної служби включається в тому числі період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитина потребує домашнього догляду, — період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку (п. 3 Порядку № 283).

Таким чином, період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років уключається до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії держслужбовцям, при одночасному виконанні й інших умов, необхідних для призначення такої пенсії.

 

Право на допомогу з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Допомога по тимчасовій непрацездатності. Згідно з п. 6 ст. 36 Закону № 2240 жінці, яка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається. До таких відпусток належить також і відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями.

Допомога по вагітності та пологах. На практиці трапляються випадки, коли в жінки, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до шести років, виникає право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Згідно з п. 3 ст. 38 Закону № 2240 у разі надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в період простою не з вини застрахованої особи, щорічної відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Таким чином, листок непрацездатності у зв’язку вагітністю та пологами в період відпустки для догляду за дитиною видається жінці на загальних підставах (п. 6.12 Інструкції № 455) та підлягає оплаті за місцем її роботи.

Числові приклади розрахунку допомоги по вагітності та пологах у випадках, коли в розрахунковому періоді була відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шести років, розглянуто в матеріалах фахівця Мінсоцполітики (див. «ОП», 2013, № 8, с. 20; на с. 18 цього номера).

 

Персоніфікований облік

Розглянемо порядок відображення інформації щодо працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями, у Звіті за формою № Д4.

Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року відбулися зміни в заповненні такого звіту (див. «ОП», 2013, № 2, с. 3, 12; № 3, с. 13; № 5, с. 14).

Таблиця 5 Звіту за формою № Д4. У цій таблиці Звіту за формою № Д4 має бути відображено інформацію про дату початку і дату закінчення відпустки для догляду за дитиною від трьох до шести років застрахованої особи. Отже, у таблиці 5 Звіту за формою № Д4 за відповідний звітний місяць, в якому працівниця пішла у відпустку для догляду за дитиною від трьох до шести років, має бути відображено дату початку такої відпустки, а в таблиці 5 Звіту за формою № Д4 за відповідний звітний місяць, в якому у працівниці закінчилася відпустка для догляду за дитиною від трьох до шести років, має бути наведено дату закінчення такої відпустки.

При цьому слід ураховувати, що в цьому випадку категорія застрахованої особи, яка вказується у графі 7 таблиці 5 Звіту за формою № Д4, — «4».

Таблиця 6 Звіту за формою № Д4. При заповнен-ні таблиці 6 Звіту за формою № Д4 слід пам’ятати таке. У разі якщо працівниця весь звітний місяць перебувала у відпустці для догляду за дитиною від трьох до шести років, дані на неї в таблиці 6 не заповнюються. Це випливає з положень Опису заповнення звітності щодо ЄСВ, зокрема з п. 7.2. Так, відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: щорічній, без збереження заробітної плати тощо) не впливає на обов’язковість заповнення реквізиту 15 «Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» таблиці 6 Звіту за формою № Д4, крім випадків перебування у відпустці для догляду за дитиною від трьох до шести років.

У тих випадках, коли жінка частину місяця працювала, а частину перебувала у відпустці для догляду за дитиною від трьох до шести років, дані про зарплату такої працівниці вносяться до таблиці 6 Звіту за формою № Д4. При цьому у графі 15 необхідно вказати кількість календарних днів звітного місяця до дати початку такої відпустки. У місяці, коли така відпустка закінчилася, у графі 15 необхідно проставити кількість календарних днів звітного місяця з дня, наступного за днем закінчення відпустки, і до кінця звітного місяця.

Таблиця 7 Звіту за формою № Д4. Таблиця 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» заповнюється за наявності періодів, що враховуються при визначенні права на відповідну пенсію. Згідно з п. 8.1 Опису заповнення звітності щодо ЄСВ відомості про осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох і від трьох до шести років та мають підстави для обліку стажу для відповідної пенсії, як, наприклад, у разі державної служби, подаються на загальних підставах.

Розглянемо на прикладах порядок заповнення Звіту за формою № Д4 та відображення відомостей про працівницю, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до шести років.

Приклад 2. Працівниця (Ковтун Ірина Юріївна) 15 квітня 2013 року йде у відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до шести років на період з 15.04.2013 р. по 14.10.2013 р. (підстава — медичний висновок). Їй нараховано заробітну плату за відпрацьовані дні квітня у сумі 1600 грн.

Як у цьому випадку заповнити Звіт за формою № Д4 за квітень 2013 року?

Слід зауважити, що в таблиці 5 Звіту за формою № Д4 за квітень 2013 року необхідно відобразити дату початку відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку (15 квітня 2013 року), при цьому категорія особи у графі 7 — «4».

У таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за квітень 2013 року необхідно вказати дані про нараховану заробітну плату за відпрацьовані дні квітня. При цьому у графі 15 необхідно зазначити кількість календарних днів перебування у трудових відносинах до дати початку відпустки для догляду за дитиною до шести років — «14» (з 01.04.2013 р. по 14.04.2013 р. включно).

Період такої відпустки із травня по вересень 2013 року у Звіті за формою № Д4 ні в таблиці 5, ні в таблиці 6 не відображається. Тільки у звіті за жовтень 2013 року необхідно буде заповнити таблицю 5 із зазначенням дати закінчення такої відпустки — «14», при цьому категорія особи у графі 7 — «4», а також таблицю 6 — із зазначенням заробітної плати за відпрацьований час (з 15.10.2013 р. по 31.10.2013 р. — припустимо, що сума заробітної плати у жовтні становитиме 1980 грн.), і графу 15 — «17».

Порядок заповнення таблиць 5 і 6 Звіту за формою № Д4 протягом перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку див. на рис. 1 (с. 25 — 26).

 

img 1

img 2

Рис. 1. Витяги із таблиць 5 і 6 (приклад 2)

 

Приклад 3. Працівниця (Ковтун Ірина Юріївна) після відпустки для догляду за дитиною до трьох років йде у відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до шести років на період з 15.04.2013 р. по 14.10.2013 р. (підстава — медичний висновок).

Як у цьому випадку заповнити Звіт за формою № Д4?

Слід зауважити, що в цьому випадку у квітні 2013 року необхідності в заповненні таблиці 6 немає. У цьому місяці роботодавець на таку працівницю заповнює лише таблицю 5 із зазначенням дати початку відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до шести років — «15» і коду категорії такої особи — «4».

У звітності за травень — вересень 2013 року даних щодо цієї працівниці не буде.

Звіт за формою № Д4 у цьому випадку заповнюватиметься та подаватиметься до ПФУ починаючи із жовтня 2013 року за умови, що така працівниця не продовжить відпустку для догляду за дитиною до шести років.

Порядок заповнення таблиці 5 за умови, що працівниця після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відразу йде у відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку, див. на рис. 2 нижче.

 

img 3

Рис. 2. Витяг із таблиці 5 (приклад 3)

 

Звільнення жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до шести років

Звільнення жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною від трьох до шести років, зокрема, з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу, має свої істотні особливості.

Покажемо в таблиці на с. 27, з яких найпоширеніших підстав можна припинити трудовий договір з такою працівницею та які при цьому вимоги має виконати роботодавець.

 

Стаття КЗпП

Підстава звільнення

Особливості звільнення

Ст. 40

Припинення трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу

Відповідно до ч. 3 ст. 184 КЗпП жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років, якщо дитина згідно з медичним висновком потребує домашнього догляду) забороняється звільняти з роботи з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу.
Звільнення з ініціативи роботодавця таких жінок допускається тільки в разі повної ліквідації підприємства, коли здійснюється звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (п. 1 ст. 40 КЗпП).
При звільненні у зв’язку з повною ліквідацією такій жінці має бути виплачено заробітну плату за фактично відпрацьований час (якщо жінка, котра має дитину до трьох (шести) років, працювала), компенсацію за невикористані дні відпустки та вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).

П. 1 ст. 36

Угода сторін

Жінка, в якої є дитина до шести років, має право звільнитися на цих підставах. Це пояснюється тим, що КЗпП не встановлено жодних заборон для цих випадків

Ст. 38

Припинення з ініціативи працівника трудового договору, укладеного на невизначений строк

Ст. 39

Припинення строкового трудового договору з ініціативи працівника

П. 5 ст. 36

Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, до установи, організації або перехід на виборну посаду

П. 2 ст. 36

Закінчення строку трудового договору

Відповідно до ч. 3 ст. 184 КЗпП роботодавець зобов’язаний працевлаштувати жінок, котрі мають дітей, у разі їх звільнення у зв’язку із закінченням строкового трудового договору. На період працевлаштування за жінками зберігається середня заробітна плата, але не більше 3 місяців від дня закінчення строкового трудового договору

П. 6 ст. 36

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі змінами істотних умов праці

Звільнення працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до шести років, на цій підставі не є припиненням трудового договору з ініціативи роботодавця. Отже, гарантія, передбачена ч. 3 ст. 184 КЗпП, на цей випадок не поширюється, а тому розірвання трудового договору у зв’язку зі змінами істотних умов праці або у зв’язку з відмовою від переведення в іншу місцевість із жінкою, котра має дитину до трьох років (до шести років, якщо дитина згідно з медичним висновком потребує домашнього догляду), можливе. На це вказувало Мінпраці у своєму листі від 23.01.2007 р. № 13/13/116-07.
Звертаємо увагу, що при звільненні жінки за п. 6 ст. 36 КЗпП їй має бути виплачено вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку

 

Отже, у цій статті ми розглянули нюанси надання відпустки для догляду за дитиною до шести років. Як бачимо, чинним законодавством передбачено досить великий перелік трудових гарантій, які повинні знати й виконувати роботодавці, щодо жінок, котрі перебувають у такій відпустці. Упевнені, що запропонований матеріал допоможе роботодавцям їх дотриматись.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі