Скорочена тривалість робочого часу

Редакція ОП
Довідкова інформація

Скорочена тривалість робочого часу

 

Скорочена тривалість робочого часу передбачена ст. 51 КЗпП. Установлення такої тривалості робочого часу означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов’язки, скорочується, але працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки (окладу).

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та ін.).

Для зручності й наочності наведемо у вигляді таблиці перелік категорій працівників, для яких установлюється скорочена тривалість робочого часу згідно із законодавчими та нормативно-правовими актами.

У таблиці використано такі умовні скорочення:

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Наказ № 319 — наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» від 25.05.2006 р. № 319.

Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102.

 

Перелік працівників, учнів, дітей та інших осіб,
для яких установлено скорочену тривалість робочого часу

Категорія працівників, які мають право на скорочену тривалість робочого часу

Тривалість робочого часу

Підстава

1

2

3

Працівники віком від 16 до 18 років

36 год на тиждень

Ст. 51 КЗпП

Особи віком від 15 до 16 років, а також учні віком від 14 до 15 років,
які працюють у період канікул

24 год на тиждень

Учні віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул

Особи віком від 15 до 16 років, а також учні віком від 14 до 15 років,
які працюють у період канікул

24 год на тиждень

Учні, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час

Не більше 50 % максимальної тривалості робочого часу, передбаченого вище для осіб відповідного віку

Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці1

Не більш як 36 год на тиждень

Медичні, фармацевтичні, педагогічні працівники закладів та установ охорони здоров’я:

Керівники структурних підрозділів, керівники закладів охорони здоров’я, лікарі та фахівці з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою, медичні реєстратори, дезінфектори закладів охорони здоров’я
(за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці)

38,5 год на тиждень

Пп. 1.1 — 1.8 наказу № 319

 

Норми, встановлені у цьому наказі, застосовуються для медичних працівників незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності

Лікарі, зайняті виключно амбулаторним прийомом хворих

33 год на тиждень

Учителі I — XII класів шкіл, учителі-дефектологи та логопеди, вчителі-логопеди закладів охорони здоров’я (крім будинків дитини)

18 год на тиждень2

Логопеди, вчителі-логопеди будинків дитини

20 год на тиждень2

Музичні керівники, концертмейстери, акомпаніатори, культорганізатори

24 год на тиждень2

Вихователі будинків дитини (груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

25 год на тиждень2

Вихователі закладів охорони здоров’я та будинків дитини

30 год на тиждень2

Вихователі-методисти закладів охорони здоров’я

36 год на тиждень2

Працівники закладів та установ освіти:

Працівники дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності:

Вихователі груп загального типу

30 год на тиждень2

Ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III

Вихователі груп компенсуючого типу

25 год на тиждень2

Практичні психологи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу

20 год на тиждень2

Музичні керівники

24 год на тиждень2

Інструктори з фізкультури

30 год на тиждень2

Учителі-дефектологи, вчителі-логопеди

20 год на тиждень2

Вихователі-методисти

36 год на тиждень2

Сестри медичні з базовою та неповною вищою освітою,

у тому числі старші

38,5 год на тиждень

П.п. 1.1 наказу № 319

Працівники позашкільного навчального закладу:

Керівники гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності

18 год на тиждень

(у середньому 3 год
на день)2

Ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р.
№ 1841-III,

п.п. «а» п. 64 Інструкції № 102

Викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

Викладачі V — VII класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) із семирічним строком навчання

Викладачі спеціальних дисциплін I — XI класів середніх музичних і художніх шкіл та шкіл-інтернатів; викладачі I — IV класів дитячих художніх шкіл і шкіл загальної художньої освіти

Вихователі-методисти дитячих майданчиків, дитячих парків

36 год на тиждень2

П.п. «ж» п. 64 Інструкції № 102

Концертмейстери, акомпаніатори, культорганізатори

24 год на тиждень

(у середньому 4 год
на день)2

П.п. «г» п. 64 Інструкції № 102

Працівники загальноосвітнього навчального закладу:

Учителі всіх спеціальностей

18 год на тиждень

(3 год на день)2

Ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV, пп. «а», «е», «є» п. 64 Інструкції № 102

Вихователі, старші вихователі шкіл-інтернатів, дитячих будинків (крім шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням російської мови та посиленою військово-фізкультурною підготовкою), інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня

30 год на тиждень

(5 год на день)2

Вихователі спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей і підлітків з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

25 год на тиждень2

Учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)

18 год на тиждень (3 год педагогічної (викладацької) роботи на день)2

П.п. «а» п. 64 Інструкції № 102

Сестри медичні з базовою та неповною вищою освітою,

у тому числі старші

38,5 год на тиждень

п.п. 1.1 наказу № 319

Завідувачі логопедичних пунктів

20 год на тиждень2

П.п. «в» п. 64 Інструкції № 102

Учителі-логопеди логопедичних пунктів

18 год на тиждень2

П. 3.6 Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом Міносвіти від 13.05.93 р. № 135

Інструктори з праці, інструктори слухових кабінетів, інструктори з фізкультури

30 год на тиждень (5 год педагогічної роботи на день)2

П.п. «є» п. 64, примітка 4

до п. 11 Інструкції № 102

Працівники професійно-технічного навчального закладу:

Викладачі, старші викладачі професійно-технічних навчальних закладів, постійно діючих курсів, курсів з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади

720 год на рік
(у середньому 3 год на день)2

П.п. «б» п. 64 Інструкції № 102

Концертмейстери, акомпаніатори, культорганізатори

24 год на тиждень

(у середньому 4 год на день)2

П.п. «г» п. 64 Інструкції № 102

Педагогічні працівники вищого навчального закладу I — II рівнів акредитації:

Викладачі, старші викладачі

720 год на рік
(у середньому 3 год на день)2

П.п. «б» п. 64 Інструкції № 102

Вихователі, старші вихователі кімнат школяра при клубах, палацах культури, житлово-експлуатаційних організаціях, училищ фізичної культури

30 год на тиждень2

П.п. «є» п. 64 Інструкції № 102

Концертмейстери, акомпаніатори, культорганізатори

24 год на тиждень

(у середньому 4 год на день)2

П.п. «г» п. 64 Інструкції № 102

Працівники вищого навчального закладу III — IV рівнів акредитації:

Науково-педагогічні працівники, крім тих, чиї посади належать до керівників (розд. I Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327)

У середньому 36 год на тиждень, але не більше 1548 год на навчальний рік, що включає виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших трудових обов’язків у поточному навчальному році. Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 год на навчальний рік

Ст. 49 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р.
№ 2984-III,

п. 5.1 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міносвіти від 02.06.93 р. № 161

Концертмейстери, акомпаніатори, культорганізатори

24 год на тиждень

(у середньому 4 год на день)2

П.п. «г» п. 64 Інструкції № 102

Інші категорії працюючих:

Інваліди I та II груп, які працюють на підприємствах, у цехах та на дільницях, призначених для використання праці інвалідів, якщо вони не користуються правом на отримання вищих пільг

6 год на добу
(36 год на тиждень)3

П. 6 постанови Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення використання праці пенсіонерів та інвалідів у народному господарстві і пов’язані з цим додаткові пільги» від 14.09.73 р. № 674

Жінки, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда4

За домовленістю сторін

Ст. 51 КЗпП, спеціальні внутрішні документи роботодавця (колективний договір, трудовий договір тощо)

1 Перелік виробництв, цехів, професій та посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163.

2Педагогічне навантаження на тиждень, що відповідає тарифній ставці (посадовому окладу) за відповідними посадами. Норма годин на ставку (посадовий оклад) встановлена виходячи із шестиденного режиму роботи навчального закладу, установи.

До робочого часу вчителів, викладачів включається виконання інших видів педагогічної роботи, у тому числі класне керівництво, перевірка зошитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами, лабораторіями, навчально-дослідними ділянками, кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром, спортивним залом, інтернатом, навчально-консультаційними пунктами; майстернями та паспортизованими музеями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, теплицями позашкільних навчальних закладів; музичним відділенням у педагогічних училищах, вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за спеціальністю; проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів, керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями, обслуговування обчислювальної техніки, керівництво відділом позашкільного закладу, початковою, вечірньою школами, за яку встановлюються доплати у відсотках від ставки заробітної плати. Така доплата здійснюється за виконання всіх покладених на педагогічного працівника обов’язків відповідно до тарифікації згідно з Інструкцією № 102. У тарифікаційному списку вказується лише розмір доплати без зазначення будь-якої кількості годин, оскільки виконання цих видів педагогічної роботи нормами часу не визначається (п. 28 листа Міносвіти СРСР від 21.08.85 р. № 63-М, погодженого з Держкомпраці СРСР, Мінфіном СРСР та ЦК профспілки працівників освіти, вищої школи та наукових установ).

3 Ця норма, на думку Мінпраці, може застосовуватися тільки при шестиденному робочому тижні, на п’ятиденний робочий тиждень вона не поширюється (лист від 28.07.2008 р. № 3144/0/10-08/13). Ми вважаємо, що ця пільга має застосовуватися і при п’ятиденці (див. «0П», 2008, № 5, с. 4).

4 Установлюється за рахунок власних коштів роботодавця. На прохання саме такої категорії жінок роботодавець згідно зі ст. 56 КЗпП зобов’язаний установити їм неповний робочий день або неповний робочий тиждень. У цьому випадку оплата праці залежатиме від фактично відпрацьованого часу (виконаного обсягу роботи). Якщо ж роботодавець установить для них скорочений час за власний рахунок, у тому числі на умовах колективного договору, то заробітна плата в розмірі посадового окладу їм буде виплачена за цю скорочену тривалість відпрацьованого робочого часу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі