На які виплати мають право службовці та робітники апарату сільської ради

Редакція ОП
Оплата праці Березень, 2014/№ 5
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

На які виплати мають право службовці та робітники апарату сільської ради

 

Тетяна ГУЛЬ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

У сільській раді є такі посади, як діловод, касир, працівник військово-облікового бюро, прибиральниця службових приміщень, сторож, відповідальний черговий та прибиральник територій.

Чому особи, які працюють на таких посадах, мають однаковий розмір заробітної плати (мінімальний) без додаткових виплат (наприклад, за стаж роботи)?

Чи виплачується надбавка за вислугу років в органах місцевого самоврядування таким працівникам, як діловод, касир, працівник війсь­ково-облікового бюро?

(Одеська обл.)

 

Відповімо по черзі на обидва запитання.

 

1. Розмір заробітної плати хвилює багатьох людей. Особливо гостро таке питання виникає в ситуаціях «зрівнялівки». Працівники обурені: обов’язки різні, відповідальність теж, зрештою обсяг роботи відрізняється! А зарплата однакова! Чому так відбувається?

Відразу відповімо, що розібратися, чому це так, має роботодавець. Причому в кожному конкретному випадку є свої особливості.

Ми ж зі свого боку розповімо, які виплати для працівників є обов’язковими, а на які він може розраховувати тільки в певних ситуаціях.

Перш за все з’ясуємо, які категорії працівників працюють в органах місцевого самоврядування, у тому числі в сільській раді.

Умовно всіх працюючих у таких установах можна поділити на три групи:

— посадові особи органів місцевого самоврядування;

— службовці, які працюють в органах місцевого самоврядування;

— робітники, які працюють в органах місцевого самоврядування.

Залежно від того, до якої категорії належить та або інша посада, оплата за працю здійснюється на підставі різних нормативно-правових документів. Для оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців використовують норми постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268), для робітників — наказ Мінпраці «Про умови оплати праці працівників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77 (далі наказ № 77). Ці два документи визначають розміри окладів, доплат, надбавок, премій та інших виплат.

Покажемо нижче в таблиці, які виплати встановлюються посадовим особам та службовцям апарату сільської ради згідно з постановою № 268.

< cellspacing="1" dir="LTR" width="649">

Складові заробітної плати

Для посадових осіб сільської ради

Для службовців

1

2

3

Посадовий оклад

Схему посадових окладів наведено в додатку 54 до постанови № 268*

Оклади службовцям органів місцевого самоврядування встановлюються згідно з додатком 55 до постанови № 268*

* Посадові оклади, установлені постановою № 268, давно не змінювалися. У разі якщо у працівників посадові оклади менше мінімальної заробітної плати, то їх (оклади) необхідно встановити на рівні мінімальної заробітної плати відповідно до ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. Нагадаємо, що розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2014 р. становить 1218 грн., з 01.07.2014 р. — 1250 грн., з 01.10.2014 р. — 1301 грн.

Доплата за ранг

Установлюється у фіксованому розмірі (додаток 57 до постанови № 268) з дотриманням вимог щодо присвоєння рангів

Не встановлюється

Надбавка за вислугу років

Установлюється у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування (підпункт 4 пункту 3 постанови № 268)

Установлюється у відсотках до посадового окладу без урахування інших доплат і надбавок та залежно від стажу, що дає право на отримання зазначеної надбавки (постанова КМУ «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів» від 20.12.93 р. № 1049). Зазначена надбавка виплачується тільки за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, надбавка за вислугу років не виплачується

Надбавка за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи

Не встановлюється сільським, селищним головам, їхнім заступникам та іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів

У межах затвердженого фонду оплати праці керівник може встановити надбавку за високі досягнення у праці в розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдання, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або зменшується її розмір

Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій

Може встановлюватися керівником установи до 50 % посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 % посадового окладу відсутнього працівника

Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника

Може встановлювати керівник установи в розмірі різниці між фактичним посадовим окладом такого відсутнього керівника (заступника) та посадовим окладом працівника, який виконує ці обов’язки

Премія

Керівник може преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят і ювілейних дат у межах фонду преміювання, створеного в розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці. Конкретні умови, порядок
та розміри преміювання визначаються в положенні про преміювання

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань і допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

Керівник установи має право в межах затвердженого фонду оплати праці за наявності коштів надавати ці два види допомоги в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника кожна

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови

Однієї європейської країни — у розмірі 10 %, однієї східної, угро-фінської чи африканської мови — 15 %, двох чи більше мов — 25 % посадового окладу. Критеріями для визначення використання працівником іноземної мови можна вважати, наприклад, спілкування без перекладача з іноземними громадянами, які звертаються з питань, що належать до компетенції органу управління, використання в роботі іноземної літератури тощо. При цьому слід передбачити в положенні, що затверджується кожним органом державного управління самостійно залежно від покладених на нього повноважень, порядок і розміри надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови. Знання працівником іноземної мови можна підтвердити відповідним документом, що засвідчить відповідність цих знань державним стандартам (лист Мінсоцполітики від 26.05.2010 р. № 477/13/84-10).
Таким чином, якщо працівник сільської ради має державний диплом, що підтверджує знання іноземної мови, але у своїй роботі його не використовує, зазначена надбавка не встановлюється та не виплачується

Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук

У розмірі 5 і 10 % посадового окладу відповідно*

Надбавка за почесне звання «заслужений»

У розмірі 5 % посадового окладу*

* Зазначені доплати і надбавки виплачуються за умови збігу діяльності працівників із профілем за науковим ступенем або почесного звання.

 

Окрім посадових осіб органів місцевого самоврядування та службовців, в апараті сільської ради можуть працювати такі особи, як водії, двірники, прибиральник приміщень, сторож та інші. Вони належать до робітників. Умови їх оплати праці регулюються наказом № 77.

Обов’язковою виплатою є посадовий оклад, розмір якого визначається додатками 1 — 3 до наказу № 77.

У п. 1 наказу № 77 встановлено, що розміри місячних окладів робітників змінюються пропорційно до підвищення посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298. Нагадаємо, що посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду станом на 01.03.2014 р. складає 852,00 грн.

Для тих працівників, у яких посадові оклади менше розміру мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати (у січні — червні 2014 року — 1218,00 грн.). Це пов’язане з тим, що законодавством установлюється мінімальна заробітна плата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт), нижче якої не може здійснюватися оплата за просту некваліфіковану працю (ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР). Тому немає нічого дивного в тому, що у працівників, котрі обслуговують органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органи прокуратури, суди та інші, розміри посадових окладів виявляються однаковими.

Але, крім посадового окладу, можуть бути ще й додаткові виплати. Розповімо, які з них передбачені наказом № 77.

Керівник установи в межах установленого фонду оплати праці та граничної чисельності працівників має право встановлювати такі виплати, як:

1. Доплата працівникам, зайнятим на роботах:

— зі складними та шкідливими умовами праці, — до 12 % тарифної ставки (посадового окладу);

— в особливо шкідливих умовах — до 24 % тарифної ставки (посадового окладу).

2. Доплата за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконаних робіт установлюється без обмежень цих доплат, за рахунок та в межах економії фонду оплати праці, створеної за тарифними ставками (посадовими окладами) звільнених працівників.

3. Надбавка за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 % тарифної ставки (посадового окладу).

4. Доплата за роботу в нічний час у розмірі до 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22:00 до 6:00. Зверніть увагу: якщо працівник залучався до праці в нічний час, то оплатити таку роботу в мінімально гарантованому державою розмірі роботодавець зобов’язаний. Згідно зі ст. 108 КЗпП робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, але не нижче 20 % тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

5. Премії залежно від внеску працівника в кінцеві результати праці. Конкретний розмір премії граничними розмірами не обмежується.

6. Матеріальна допомога в розмірі середньомісячного заробітку.

Окрім цього, прибиральницям службових приміщень, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, встановлюється доплата в розмірі 10 % місячного окладу.

А водіям вантажних та легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу — 10 %, водіям 1-го класу — 25 % установленої тарифної ставки за відпрацьований час. Окрім цього, за ненормований робочий день водіям легкових автомобілів, автобусів установлюється доплата в розмірі 25 % тарифної ставки за відпрацьований час.

Також додамо, що для робітників, які обслуговують органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органи прокуратури, суди та інші, чинним законодавством не передбачено такої надбавки, як надбавка за стаж роботи в таких органах.

Ми перелічили основні складові заробітної плати, що можуть виплачуватися особам, які працюють у сільській раді. І залежно від категорій працівників такі виплати можуть бути обов’язковими та ні. У будь-якому разі, оплата праці визначається в кожному конкретному випадку з дотриманням положень нормативно-правових документів.

 

2. Щодо надбавки за вислугу років в органах місцевого самоврядування таким працівникам, як діловод, касир, працівник військово-облікового бюро, зауважимо таке.

Згідно з додатком 55 до постанови № 268 посади діловода, касира та працівника військово-облікового бюро належить до посад службовців.

Надбавка службовцям органів місцевого самоврядування за вислугу років установлюється відповідно до Положення про порядок та умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженого постановою КМУ від 20.12.93 р. № 1049 (далі — Положення № 1049).

Згідно з п. 2 цього Положення надбавка за вислугу років виплачується службовцям органів виконавчої влади та інших державних органів залежно від стажу роботи в таких розмірах: більше 3 років — 10 %; більше 5 років — 15 %, більше 10 років — 20 %; більше 15 років — 25 %; більше 20 років — 30 %; більше 25 років — 40 % посадового окладу.

Виплата надбавки здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця в межах фонду оплати праці відповідного органу виконавчої влади та інших державних органів.

Згідно з п. 7 Положення № 1049 надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з посадового окладу працівника без урахування інших надбавок і доплат. Особам, які працюють за сумісництвом, надбавка за вислугу років не виплачується (п. 6 Положення № 1049).

Таким чином, і діловод, і касир, і працівник війсь­ково-облікового бюро, якщо це місце роботи є основним, мають право на надбавку за вислугу років на цих посадах за умови наявності необхідного стажу роботи.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд