Лікарняний «для догляду»: важливі тонкощі для роботодавця

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)
Оплата праці Лютий, 2015/№ 4/1
Якщо захворіла дитина, то мати кидає всі справи і квапиться додому. Ситуація знайома багатьом роботодавцям. А чи може лікарняний «для догляду» взяти батько або бабуся? У яких випадках це буде оплачено? Скільки триває лікарняний? Які нюанси заповнення слід урахувати роботодавцю, приймаючи такий документ до оплати? Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтеся прямо зараз.

Про те, як мають бути заповнені «лице» і «тил» листка непрацездатності (ЛН), ви вже знаєте (див. спецвипуск «ОП», 2015, № 2/1, с. 11; 2014, № 20/1, с. 10). Тому розглядати всі подробиці видачі та заповнення ЛН не будемо. Але на загальних акцентах видачі такого документа, у тому числі лікарняного «для догляду», все ж таки зупинимося.

У загальному випадку ЛН видають лікувальні установи за місцем проживання або роботи застрахованої особи. Лікуючий лікар (фельдшер) при видачі ЛН повинен керуватися:

Інструкцією № 455, що визначає порядок та умови видачі ЛН;

Інструкцією № 532, якою встановлено порядок заповнення ЛН.

ЛН, виданий в установленому порядку, є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. За основним місцем роботи працівник надає роботодавцю оригінал ЛН. На роботу за сумісництвом подається його копія, завірена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, разом з довідкою про середню заробітну плату з основного місця роботи (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105, п. 21 Порядку № 1266).

Неправильно заповнений або виданий не за правилами ЛН роботодавець не повинен приймати до оплати, інакше це загрожує «неприємними» наслідками. Тому так важливо роботодавцю не тільки правильно розрахувати суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, а й знати всі тонкощі видачі та заповнення ЛН.

«Доглядовий» лікарняний видається за загальновстановленими правилами. Але певна родзинка існує. Далі розповімо про відмінні риси такого лікарняного. Приступимо!

 

Належить / не належить? Коли працівник має право на лікарняний для догляду

Необхідність догляду за хворою дитиною (членом сім’ї) є одним із страхових випадків, за якими працівнику надають допомогу за рахунок ФСС* (пп. 2 — 4 ч. 1 ст. 22 Закону № 1105).

* З 01.01.2015 р. завдяки Закону № 77 повноваження ФСС ТВП перекочували із Закону № 2240, що втратив чинність, до оновленого Закону № 1105. Причому в цьому Законі фігурує єдиний Фонд — ФСС (ФСС ТВП + Фонд «нещасного випадку»).

У яких випадках видають ЛН «для догляду»? Найпоширеніший — необхідність догляду за хворою дитиною віком до 14 років. Крім цього, ЛН видають і для догляду за хворим членом сім’ї, а також для догляду за дитиною віком до 3 років і дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає дитину. Перелік усіх дозвільних підстав знайдете в таблиці на с. 21 наступного розділу.

Не видають ЛН для догляду за (п. 3.15 Інструкції № 455):

1) хронічним хворим у період ремісії;

2) хворою дитиною в період щорічної (основ­ної та додаткових) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, відпустки для догляду за дитиною до 3 років (якщо мати працює на умовах неповного робочого часу в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років). Якщо дитина продовжує хворіти після закінчення відпустки, ЛН видають із дня, коли працююча особа, яка доглядає хвору дитину, має стати до роботи (п. 3.11 Інструкції № 455)**;

3) здоровою дитиною на період карантину;

4) хворим старше 14 років при стаціонарному лікуванні. У такому разі видають довідку довільної форми, посвідчену підписом головлікаря і печаткою лікувально-профілактичного закладу (п. 3.16 Інструкції № 455). Зауважте: таку довідку працівнику не оплатять. Вона слугує тільки як алібі його відсутності на роботі.

** Про причини, з яких комісія (уповноважений) із соціального страхування відмовить в оплаті ЛН, читайте у спецвипуску «ОП», 2015, № 2/1, с. 30.

У всіх цих випадках працівник не матиме права на отримання допомоги по тимчасовій непраце­здатності, навіть якщо такий ЛН йому видадуть помилково.

 

На скільки днів видають

Кому і на який строк видадуть ЛН «для догляду»? Для догляду за хворим членом сім’ї ЛН видає лікуючий лікар одному з працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка фактично здійснює догляд (п. 3.1 Інструкції № 455).

Це означає, що якщо обоє батьків працюють, то будь хто з них має право взяти ЛН для догляду за дитиною. Хто саме доглядатиме дитину, вони вирішують самостійно. Більше того, лікарняний може оформити навіть працююча бабуся, якщо саме вона фактично доглядатиме онука, який прихворів.

Зауважте: жодних додаткових документів при цьому ані батько, ані мати надавати не повинні. І якщо від матері вимагають пояснювальну, чому саме вона не може доглядати хвору дитину, то це «самочинство» медиків. Таких норм чинне законодавство не містить.

Детальніше з умовами видачі ЛН «для догляду» пропонуємо ознайомитися в таблиці нижче.

 

Підстава для видачі ЛН

Строк, на який видається, норма Інструкції № 455

При амбулаторному лікуванні

Догляд за дорослим членом сім’ї та хворою дитиною старше 14 років

У загальному випадку — до 3 днів. У виняткових випадках залежно від тяжкості перебігу захворювання і побутових умов — до 7 календарних днів (п. 3.2)

Догляд за хворою дитиною віком до 14 років*

На період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів**, а для догляду за дитиною, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, — на весь період її хвороби, уключаючи санаторно-курортне лікування (п. 3.3)

* Якщо в сімї хворіє двоє чи більше дітей одночасно, для догляду за ними видадуть один ЛН. У разі виникнення захворювання у різний час ЛН видають у кожному випадку окремо (п. 3.5). ** Якщо дитина продовжує хворіти і по закінченню цього терміну, то особі, що доглядає за нею, видають довідку по догляду за хворою дитиною (ф. № 138/о) (п. 3.4). Права на отримання допомоги довідка не дає.

Догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у разі пологів або хвороби матері (опікуна, іншої особи, яка фактично здійснює такий догляд)*

На період, коли мати (опікун, інша особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною) за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у разі потреби догляду за другою хворою дитиною** (п. 3.13)

* Матері, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і яка не працює (не отримує зарплату (дохід)), у разі її хвороби ЛН не видають (лист ФСС ТВП від 04.12.2013 р. № 04-30-3449). ** ЛН видають на підставі довідки з поліклініки або стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) (лист Мінпраці від 07.12.2009 р. № 474/18/153-09).

При стаціонарному лікуванні

Догляд за хворою дитиною віком до 6 років

На весь період перебування особи у стаціонарі разом з дитиною (п. 3.9)

Догляд за тяжкохворою дитиною віком 6 — 14 років

На період, коли, за висновком ЛКК дитина потребує індивідуального догляду (п. 3.9)

Догляд за дитиною віком до 14 років, інфікованою вірусом СНІДу або хворою на онкологічні та онкогематологічні захворювання та яка постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС

На весь період перебування дитини у стаціонарі (п. 3.10)

Догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років під час її перебування в санаторно-курортному закладі

На весь строк лікування дитини в санаторно-курортному закладі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках* (п. 3.12)

* ЛН видають за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду за дитиною під час її лікування в санаторно-курортному закладі.

Догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років під час її лікування в медичному центрі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи

На весь строк лікування дитини в такому центрі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках* (п. 3.12)

* ЛН видають на підставі довідки-виклику з центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування в такому центрі.

 

А Баба Яга Фонд проти

Хотілося б звернути увагу на випадок «з підводним камінням», пов’язаний із застосуванням п. 3.13 Інструкції № 455, коли в сім’ї більше однієї дитини.

Уявіть ситуацію: у сім’ї двоє дітей, мати перебуває у відпустці для догляду за молодшою (вік — 2 роки). Старша дитина (7 років) захворіла, і працюючий батько хоче оформити ЛН на себе. Чи видадуть йому ЛН «для догляду»? На нашу думку — так. Адже норми, яка б установлювала, що тільки мати повинна доглядати за хворою дитиною, немає. Оскільки доглядати хвору дитину буде батько, то він, як застрахована особа, має повне право на оплату періоду тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною. І відмовити у видачі ЛН працюючому батьку не повинні (немає законодавчих підстав).

Проте в чиновників ФСС ТВП — інша точка зору (див. лист від 12.12.2013 р. № 04-06/А-3118з-1285 // «ОП», 2014, № 1, с. 6). За їх чітким роз’ясненням, у цій ситуації до лікарняного для батька висуваються певні вимоги:

 

ЦИТАТА

«Батьку може бути виданий листок непрацездатності по догляду тільки за дитиною віком до 3 років на період, коли мати, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, доглядає іншу хвору дитину.»

 

Тобто на думку ФСС ТВП, у такій ситуації хвору дитину має доглядати мати. Зрозуміло, ЛН їй не відкриють, оскільки вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. У цьому випадку батько може наглядати за молодшою дитиною. І вже йому на підставі, наприклад, довідки від дільничного педіатра видадуть ЛН для догляду за дитиною до 3 років згідно з п. 3.13 Інструкції № 455. Погодьтеся, виходить досить заплутана схема. До того ж вона додає клопоту і з документальним оформленням.

 

«Оплатні» нюанси

Належним чином заповнений ЛН є підставою для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючій особі. Оплачують ЛН «для догляду» за рахунок коштів ФСС (ФСС ТВП) з першого дня захворювання, але не більш строку, зазначеного в таблиці (пп. 3—5 ст. 22 Закону № 1105).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування, приймаючи рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, має врахувати перелічені вище нюанси видачі ЛН. Підказкою для оплати такого ЛН слугуватиме графа «Причина непрацездатності». У ній має бути підкреслено «догляд (вік) — 10». При цьому зазначають вік хворого члена сім’ї, дитини.

За усними роз’ясненнями фахівців ФСС ТВП, вік хворої дитини (члена сім’ї) можна зазначити по-різному: кількість повних років, кількість пов­них років і місяців, рік народження. Як саме буде зазначено вік — принципового значення немає, та й Інструкція № 532 не містить жодних вказівок із цього приводу. Тому якщо у вас є декілька ЛН «для догляду» і вік дитини (члена сім’ї) у них зазначено по-різному — не варто вважати якийсь із лікарняних листків неправильно заповненим. Якщо з останніми реквізитами все гаразд, можна сміливо приймати його до оплати.

Перевірити правильність заповнення всіх інших реквізитів лицьового боку ЛН вам допоможе стаття «За одягом зустрічають… або Перевіряємо «лице» лікарняного листка» (див. спецвипуск «ОП», 2015, № 2/1, с. 11).

Щоб закріпити в пам’яті отриману інформацію, наведемо на с. 23 зразок заповнення лицьового боку ЛН у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною віком до 14 років.

Висновки:

— При амбулаторному лікуванні у загальному випадку ЛН видають на 3 (7) (для догляду за хворим членом сім’ї) і 14 календарних днів (для догляду за хворою дитиною віком до 14 років).

— При стаціонарному лікуванні дитини до 6 років ЛН видають на весь період лікування.

— У ЛН має бути підкреслена причина захворювання «догляд — 10» і зазначено вік члена сім’ї або дитини, що потребує догляду.

— Оплаті підлягають тільки ЛН, видані в установленому порядку. Довідки, що засвідчують відсутність працівника на період догляду за хворою дитиною, не оплачують.

 

 

Використані документи та скорочення

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон № 77 — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція № 532 — Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

ЛКК — лікарсько-консультаційна комісія.

ЛН — листок непрацездатності.

ФСС — Фонд соціального страхування.

ФСС ТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити