Індексуємо стипендії у 2016 році

Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя і моніторингу бідності Департаменту стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України
Індексація зарплати — одна з топових тем у рубриці оплати праці. Шквал запитань, що надходять як на пошту редакції, так і на консультаційну лінію, спонукав порушувати цю тему знову і знову… Але не варто забувати, що індексації підлягає не тільки зарплата. Стипендії також є об’єктом індексації. Тому в сьогоднішній статті ми розглянемо особливості індексації саме цього виду доходу.

Запитання щодо індексації стипендій виникають неспроста. «Виною» тому є перш за все зміни, яких зазнав Порядок № 1078.

Крім того, при вирішенні питання про індексацію стипендії потрібно не забувати про ключову подію, що відбулася у вересні 2015 року. Нагадаємо, що постановою КМУ від 08.10.2015 р. № 797 було внесено зміни до постанови 165. Згідно з цими змінами з 1 вересня 2015 року збільшено розміри академічних і соціальних стипендій*.

* Про це детально йшлося в матеріалі фахівця МОН (див. газету «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 40, с. 5). — Прим. ред.

Отже, розпочнемо вивчення нашого запитання у хронологічному порядку.

Вересень 2015 року — базовий місяць

Як ми вже зазначили, у вересні 2015 року були підвищені розміри академічних і соціальних стипендій. Визначаючи наслідки цієї події для індексації стипендії, потрібно звичайно ж керуватися Порядком № 1078 у редакції, що діяла на той момент. Що ж нам приписував робити в цій ситуації Порядок № 1078?

Згідно з п. 5 Порядку № 1078 вересень 2015 року у зв’язку з підвищенням розмірів стипендії став базовим місяцем.

Цього місяця потрібно було визначити право на подальшу індексацію стипендії учнів (студентів).

Так, у разі, якщо розмір підвищення стипендії перевищував суму можливої індексації, то індексацію в місяці підвищення стипендії нараховувати не потрібно було ( абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищував розміру можливої суми індексації, то потрібно було визначити фіксовану суму індексації (різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення стипендії) ( абз. 4 п. 5 Порядку № 1078). Таку суму фіксованої індексації потрібно було продовжувати виплачувати далі після місяця підвищення стипендії.

У будь-якому разі, якщо базовим місяцем є вересень 2015 року, подальше обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права на поточну індексацію розпочинається з жовтня 2015 року до перевищення ІСЦ порога індексації.

Вищевикладений порядок індексації стипендії у вересні 2015 року справедливий для тих студентів (учнів), які і до вересня 2015 року отримували стипендію.

А як бути з першокурсниками або тими студентами (учнями), яким у вересні 2015 року знову призначили стипендію за результатами семестрового контролю, у зв’язку з переведенням за держзамовленням, у зв’язку з виникненням підстав для призначення соціальної стипендії, відновленням на навчання? Згідно з п. 101 Порядку № 1078 у таких випадках обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюється з місяця, в якому призначено стипендію.

Виходить, що в ситуації, коли стипендію підвищили у вересні 2015 року ( п. 5 Порядку № 1078) обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення стипендії. А якщо стипендію призначили у вересні 2015 року ( п. 101 Порядку № 1078), то обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюється з місяця, в якому її призначено.

У нашій же ситуації у вересні 2015 року у студента сталися дві події одночасно: призначили стипендію і відбулося законодавче підвищення розміру стипендії.

Згідно з роз’ясненням Мінсоцполітики, викладеним у листі від 29.04.2015 р. № 77/10/136-15, для студентів, яким у вересні 2015 року призначили стипендію, базовим місяцем є вересень 2015 року. ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення стипендії.

Важливо! Для першокурсників, зарахованих на навчання у 2015 році, для студентів, яким знову призначили стипендію за результатами семестрового контролю, для студентів, у яких не переривалося право на отримання стипендії у вересні 2015 року, для індексації стипендії вересень 2015 року вважається базовим місяцем.

Грудень — 2015 року: новини в індексації стипендії

З 1 грудня 2015 року індексацію грошових доходів проводять по-новому — постановою № 1013 було внесено зміни до Порядку № 1078.

Важливим моментом таких змін стало бюджетне «обнулення» зарплатної індексації. Нагадаємо, що на виконання п. 3 постанови № 1013 у грудні 2015 року індексацію зарплати бюджетним працівникам слід було обнулити. А розрахунок приросту ІСЦ наростаючим підсумком для всіх працівників почати з січня 2016 року. Проте ця вимога стосувалася тільки індексації зарплати. А оскільки окремої норми про обнулення індексації стипендії не було, то обнуляти її у грудні 2015 року не потрібно було.

Для тих студентів, для яких базовий місяць для індексації їх стипендії був визначений до цих змін (вересень 2015 року) і після 1 грудня 2015 року базовим залишився вересень 2015 року.

З 1 грудня 2015 року до Порядку № 1078 було прописано норми щодо індексації стипендії у визначених випадках.

Так, у разі переведення з іншого навчального закладу студента, який не втрачав права на отримання стипендії, обчислення ІСЦ для проведення індексації цієї стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено в навчальному закладі до переведення.

У разі збільшення учням і студентам за результатами семестрового контролю розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії як таким, які мають 10 — 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою або середній бал успішності «5» за п’ятибальною шкалою оцінювання, а також призначення інших академічних стипендій за результатами навчання, розміри і порядок призначення яких визначають окремими нормативно-правовими актами (стипендії Президента України, Верховної Ради України, іменні стипендії), обчислення ІСЦ для індексації стипендії продовжує здійснюватися з місяця призначення розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії.

Декілька слів скажемо про нову норму п. 101 Порядку № 1078 щодо проведення індексації стипендій студентам-відмінникам. Нагадаємо, що за відмінне навчання студентам/учням належить надбавка. Так, учням і студентам, які за результатами семестрового контролю мають найвищий бал успішності, тобто 10 — 12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала), розмір мінімальної стипендії збільшується:

— для учнів — на 40 грн.;

— для студентів вишів I — II рівнів акредитації — на 70 грн.;

— для студентів вишів III — IV рівнів акредитації — на 100 грн.

Крім цього, деяким студентам можуть бути призначені інші академічні стипендії за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначені окремими нормативно-правовими актами (стипендії Президента України, ВРУ, КМУ, іменні стипендії).

Проте таке збільшення стипендії не впливає ані на визначення базового місяця для проведення індексації, ані на суму належної індексації. ІСЦ наростаючим підсумком обчислюють з місяця призначення академічної або соціальної стипендії. І хоча ця норма в Порядку № 1078 нова, раніше фахівці Мінсоцполітики також дотримувалися такої точки зору (див. лист Мінсоцполітики від 11.12.2014 р. № 287/10/136-14).

Урахуйте: індексації підлягає тільки сума академічної ординарної (звичайної) або соціальної стипендії. Доплату за успішне навчання не індексують (див. лист Мінсоцполітики від 24.06.2014 р. № 130/10/136-14).

Січень-2016: 101 % 103 %

З 01.01.2016 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII був збільшений поріг індексації зі 101 до 103 %. Такий новий поріг застосовують для обчислення ІСЦ починаючи з січня 2016 року.

Важливо! Оскільки новий поріг індексації, що дорівнює 103 %, встановлений з січня 2016 року, то він застосовується для всіх випадків, коли обчислення ІСЦ наростаючим підсумком починаючи з січня-2016 перевищить 103 %.

Як це відобразиться на розрахунку приросту ІСЦ для індексації стипендії, розглянемо далі.

Індексація стипендії в січні — квітні 2016 року

Як ми з’ясували, для базового місяця вересня 2015 року обчислюють нові ІСЦ наростаючим підсумком. При цьому слід враховувати загальні правила при розрахунку коефіцієнта індексації для проведення індексації. Нагадаємо їх.

Правило 1. У місяці підвищення стипендії значення ІСЦ приймають за 1 або 100 %, а обчислення приросту ІСЦ здійснюють з місяця, що настає за місяцем підвищення стипендії.

Правило 2. Офіційне опублікування індексу інфляції відбувається до 10-го числа місяця, що настає за звітним. А підвищення доходу у зв’язку з індексацією здійснюється з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано ІСЦ ( абз. 1 п. 11 Порядку № 1078).

Усе це означає, що стипендію індексують з урахуванням чергового перевищення порога через місяць після такого перевищення.

Правило 3. Індексацію нараховують, якщо ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації. З 01.01.2016 р. поріг для проведення індексації становить 103 %, до 01.01.2016 р. він дорівнював 101 %.

З урахуванням цих правил представимо в таблиці нижче розміри ІСЦ для проведення індексації стипендій у січні-квітні 2016 року в разі, якщо базовий місяць — вересень 2015 року.

Розрахунок індексів для проведення індексації стипендій від «базового» вересня-2015

img 1

Прокоментуємо послідовність наших дій.

Розрахуємо приріст ІСЦ. Цей показник визначаємо для індексації стипендії від базового вересня-2015 (місяця підвищення розмірів стипендій).

Отже, з жовтня 2015 року починаємо обчислювати ІСЦ наростаючим підсумком.

ІСЦ за місяцями 2015 — 2016 років становить: за жовтень — 98,7 %, листопад — 102 %, грудень 2015 року — 100,7 %, за січень 2016 року — 100,9 %, за лютий — 99,6 %.

Спочатку визначимо ІСЦ наростаючим підсумком у листопаді шляхом перемноження ІСЦ жовтня і листопада (0,987 х 1,020 х 100 = = 100,7 %). Оскільки цей показник у листопаді не перевищив поріг індексації, що діяв у 2015 році (100,7 % < 101 %), ми продовжуємо подальший розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком до перевищення цього порога індексації.

При цьому в січні 2016 року (місяці, що настає за місяцем, у якому оприлюднено ІСЦ за листопад-2015) право на індексацію стипендій не виникає.

Тепер визначимо ІСЦ наростаючим підсумком у грудні 2015 року шляхом перемноження ІСЦ жовтня, листопада і грудня (0,987 х 1,020 х 1,007 х х 100 = 101,4 %).

Як бачимо, цей показник у грудні 2015 року перевищив поріг індексації, що діяв у 2015 році (101,4 % > 101 %). А отже, право на індексацію стипендії на величину приросту ІСЦ 1,4 % (101,4 - - 100) настає в лютому 2016 року (місяці, що настає за місяцем, в якому оприлюднено ІСЦ за грудень-2015).

Після грудневого перевищення порога індексації починаємо заново рахувати приріст ІСЦ. ІСЦ за січень-2016 (з якого починаємо новий його розрахунок) не перевищив новий поріг індексації (100,9 % < 103 %), тому продовжуємо подальший розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком до перевищення порога індексації (103 %).

При цьому в березні 2016 року (місяці, що настає за місяцем, в якому оприлюднено ІСЦ за січень-2016) у студента/учня зберігається попередній (лютневий) коефіцієнт індексації (1,4 %). Те саме буде і з ІСЦ за лютий-2016. Він також наростаючим підсумком не перевищив поріг 103 % (1,009 х 0,996 х 100 = 100,5 % < 103 %). Тому і у квітні-2016 для індексації стипендій зберігається коефіцієнт індексації 1,4 %.

Таким чином,

у результаті підвищення розміру стипендії у вересні 2015 року (базовий місяць), право на поточну індексацію в розмірі 1,4 % настає в лютому 2016 року. На цей самий коефіцієнт індексуйте стипендію в березні і квітні 2016 року.

А коли виникне право на індексацію стипендії, якщо її після перерви знову призначили в лютому-2016? У цьому випадку розрахунок ІСЦ починають з місяця призначення стипендії, тобто з лютого 2016 року. Оскільки ІСЦ за лютий не перевищив поріг індексації (99,6 % < 103 %), то права на індексацію стипендії у квітні 2016 року (у місяці, що настає після офіційного опублікування індексу інфляції за лютий-2016) немає. Уперше право на індексацію може виникнути тільки у травні, й то за умови, що ІСЦ наростаючим підсумком за березень-2016 перевищить поріг індексації. Таке можливе тільки в разі, якщо індекс інфляції за березень 2016 року становитиме 103,5 % і більше. Адже тільки при такому його розмірі ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг у 103 % (99,6 х 1,035 х 100 = 103,2 % > 103 %).

Числові приклади

Приклад 1. З 01.09.2015 р. студента прийняли на 1 курс вишу III — IV рівнів акредитації. Йому призначили мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендію.

Як індексувати стипендію такого студента?

З 1 вересня 2015 року було підвищено розміри мінімальних стипендій. Тому вересень 2015 року став базовим місяцем для проведення індексації стипендії. Відповідно з жовтня 2015 року почали обчислювати приріст ІСЦ наростаючим підсумком доти, доки він не перевищить поріг індексації.

За грудень 2015 року ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації, що діяв до 01.01.2016 р., — 101 % (0,987жовтень х 1,02листопад х х 1,007грудень х 100 = 101,4 > 101 %). Тому вперше право на індексацію стипендії виникло в лютому 2016 року. Стипендію потрібно було індексувати цього місяця на коефіцієнт індексації 1,4 % (101,4 - 100).

Ураховуючи, що індекс інфляції за січень-2016 склав 100,9 % (не перевищив новий поріг індексації 103 %), то й величини приросту ІСЦ для визначення можливої поточної індексації за березень 2016 року залишаться на рівні лютого 2016 року. Така сама ситуація і в наступному місяці: ІСЦ за лютий-2016 також не перевищив наростаючим підсумком новий поріг індексації (1,009 х 0,996 х 100 = 100,5 < 103 %), тому у квітні 2016 року стипендії також індексують на лютневий коефіцієнт індексації — 1,4 %.

Таким чином, сума індексації стипендії в лютому, березні та квітні 2016 року становитиме 11,55 грн. (825 грн. х 1,4 %).

Загальна сума стипендії з індексацією в лютому — квітні 2016 року становитиме 836,55 грн. (825стипендія + 11,55індексація).

Приклад 2. Студенту 3 курсу вишу III — IV рівнів акредитації з лютого 2016 року за результатами семестрового контролю було призначено стипендію. Протягом попереднього семестру права на стипендію він не мав.

У цьому випадку обчислення ІСЦ розпочинають з місяця призначення стипендії, тобто з лютого 2016 року. У таблиці з розрахованими коефіцієнтами індексації орієнтуватися слід на січень 2016 року.

У квітні 2016 року (місяці, що настає за місяцем, в якому оприлюднено ІСЦ за лютий-2016) стипендію не індексують, оскільки ІСЦ не перевищив поріг індексації (99,6 % < 103 %). Право студента на індексацію виникне пізніше, коли ІСЦ наростаючим підсумком починаючи з лютого перевищить поріг індексації 103 %.

Приклад 3. Студент 2 курсу з лютого 2016 року перевівся з одного вишу III — IV рівнів акредитації до іншого. Право на індексацію стипендії не втратив. У попередньому навчальному закладі він отримував ординарну (звичайну) академічну стипендію в розмірі 825 грн., що була йому призначена з 1 вересня 2014 року.

Якщо студент перевівся з одного навчального закладу до іншого і при цьому не втратив права на стипендію, ІСЦ для проведення індексації обчислюють починаючи з місяця, в якому було призначено стипендію в навчальному закладі до переведення. На це вказує новий абз. 5 п. 101 Порядку № 1078.

Інакше кажучи, за студентом зберігаються суми індексації стипендії, які він отримував у попередньому навчальному закладі. Для цього необхідно надати відповідні підтвердні документи (довідку).

Проте тут слід ураховувати і підвищення розміру стипендій з 1 вересня 2015 року. Цей місяць стає базовим для проведення індексації стипендії. Розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком починають з місяця, що настає за місяцем підвищення, тобто з жовтня 2015 року. При цьому за правилами, що діяли у вересні 2015 року, слід було розрахувати фіксовану суму індексації стипендії як різницю між сумою індексації, яку повинен був отримати студент у вересні 2015 року, і сумою підвищення стипендії.

Проведемо розрахунки. Визначимо суму можливої індексації у вересні 2015 року залежно від місяця призначення стипендії — вересня 2014 року. Коефіцієнт індексації становить 55 % (орієнтир у таблиці індексації — серпень 2014 року, місяць, що передує місяцю призначення стипендії). Сума можливої індексації стипендії у вересні 2015 року становить 401,50 грн. (730 грн. х 55 %).

Розмір стипендії з 1 вересня 2015 року збільшився на 95 грн. (825 - 730). Оскільки сума підвищення стипендії не перекрила суму можливої індексації, визначимо розмір фіксованої індексації: 401,50 - 95 = 306,50 грн. Її продовжують виплачувати студенту й далі.

Також із жовтня 2015 року треба розрахувати новий ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права студента на подальшу індексацію. У лютому 2016 року у студента виникло право й на поточну індексацію (орієнтир у щомісячній таблиці індексації — вересень-2015). Загальна сума належної індексації стипендії становить:

306,50 грн. + 825 грн. х 1,4 % = 318,05 грн.,

де 306,50 — сума фіксованої індексації;

825 — розмір стипендії з 01.09.2015 р.;

1,4 — коефіцієнт індексації.

Таким чином, у новому виші після переведення студент має право на індексацію стипендії в сумі 318,05 грн. Загальний розмір його стипендії з індексацією становитиме 1143,05 грн. (825 + 318,05). На цю саму суму студент має право також у березні та у квітні 2016 року.

Приклад 4. Студенту 1 курсу вишу III — IV рівнів акредитації з 1 вересня 2015 року призначено звичайну (ординарну) академічну стипендію в розмірі 825 грн. За результатами семестрового контролю за 1 семестр його бал склав «5» за п’ятибальною шкалою оцінювання. У лютому 2016 року студенту призначили доплату за успішність у розмірі 100 грн.

Згідно з п. 101 Порядку № 1078 незважаючи на підвищення доходу за рахунок доплати за успішне навчання за студентом обчислення ІСЦ продовжується з місяця призначення ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Проте тут слід урахувати, що з 1 вересня 2015 року було підвищено розміри стипендій, тому вересень-2015 став базовим місяцем для проведення індексації стипендії ( п. 5 Порядку № 1078). У цьому випадку ІСЦ розраховують з жовтня 2015 року (місяця, що настає за місяцем, в якому підвищився розмір стипендій).

Таким чином, для студента базовим залишається вересень 2015 року. У лютому 2016 року в нього з’явилося право на поточну індексацію в розмірі:

825 грн. х 1,4 % = 11,55 грн.,

де 825 — розмір звичайної (ординарної) академічної стипендії;

1,4 — коефіцієнт індексації в лютому 2016 року (у щомісячній таблиці індексів орієнтир — вересень-2015).

Індексації підлягає тільки звичайна (ординарна) академічна стипендія. Доплату за успішність не індексують.

Загальний розмір доходу за лютий-2016 студента-відмінника становитиме:

825стипендія + 11,55індексація + 100доплата «за успішність» = = 936,05 (грн.).

Приклад 5. 01.09.2015 р. студент був зарахований на 1 курс вишу III — IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «0101 — педагогічна освіта». Коли виникає право на індексацію стипендії та в якому розмірі?

Згідно з п. 17 Порядку № 882 залежно від типу навчального закладу розмір звичайної (ординарної) академічної стипендії, призначеної згідно з пп. 12 — 14 і 16 Порядку № 882 (ср. ), збільшується на певний відсоток. Так, стипендія студентів вишу III — IV рівнів акредитації залежно від напряму навчання може бути збільшена на 10, 18 або 21 %.

Причому для індексації стипендії таке збільшення стипендії (на 10, 18 або 21 % залежно від напряму навчання) має постійний характер. Таку підвищену стипендію призначають з самого початку навчання, тобто з першого курсу (див. лист Міносвіти від 27.01.2016 р. № 1/11-684).

У наведеному прикладі студент навчається за напрямом підготовки «0101 — педагогічна освіта», тому розмір його стипендії, призначеної з 01.09.2015 р., збільшено на 10 % і становить він 907,50 грн. (825 грн. + 825 грн. х 10 %).

Для проведення індексації першокурсника базовим місяцем буде вересень 2015 року. ІСЦ обчислюємо з місяця, що настає за місяцем підвищення стипендії, тобто з жовтня 2015 року.

У студента вперше право на індексацію виникло в лютому 2016 року, оскільки ІСЦ наростаючим підсумком за жовтень — грудень 2015 року перевищив поріг індексації у 101 % (0,987 х 1,020 х 1,007 х х 100 = 101,4 % > 101 %). Коефіцієнт індексації склав 1,4 % (101,4 - 100).

Урахуйте: на цей коефіцієнт продовжуйте індексувати стипендію як у березні, так і у квітні 2016 року, оскільки інфляції за січень 2016 року не було (індекс інфляції — 100,9 %), а в лютому 2016 року спостерігали дефляцію (індекс інфляції — 99,6 %). Таким чином, і в березні, і у квітні 2016 року стипендію індексують на коефіцієнт 1,4 %.

Оскільки підвищену стипендію призначено з 1 вересня 2015 року, а 10 %-збільшення є постійною складовою стипендії, то індексації підлягає вся сума стипендії (907,50 грн.).

Сума індексації в лютому, березні та квітні 2016 року становитиме 12,71 грн. (907,50 грн. х х 1,4 %). А загальна сума стипендії з індексацією 920,21 грн. (907,50стипендія + 12,71індексація).

Насамкінець нагадаємо, що у 2016 році, так само як і у 2015, продовжує діяти норма про те, що індексацію грошових доходів населення, у тому числі й стипендії, проводять у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів на відповідний рік.

У сьогоднішній статті було розглянуто не всі ситуації, пов’язані з індексацією стипендії. Тому до цього питання ми повернемося ще неодноразово!

Використані документи та скорочення

Постанова № 1013 — постанова КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013.

Постанова № 165 — постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165.

Порядок № 882 — Порядок призначення стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

ІСЦ — індекс споживчих цін.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі