Теми статей
Обрати теми

Студентка вишу у декреті: як їй отримати держдопомогу по вагітності та пологах

Бондаренко Ксенія, експерт із соціальних питань
Оплата праці Квітень, 2016/№ 8/1
Друк
Студентка університету (не працевлаштована) бажає отримати допомогу по вагітності та пологах. До якої установи і в який строк їй необхідно звернутися для отримання цієї допомоги? Які документи вона має надати для отримання допомоги по вагітності та пологах? На який розмір цієї допомоги може розраховувати студентка?

У загальному випадку студентки вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації, а також учні професійно-технічних навчальних закладів, аспірантки, докторантки, клінічні ординатори є незастрахованими особами в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тобто вони не мають права на допомогу по вагітності та пологах за рахунок коштів соцстраху.

Однак за «декретний» період вказаним незастрахованим особам гарантоване здійснення інших виплат. Одразу відзначимо особливість, передбачену для цих категорій осіб п.п. 4 п. 7 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 (далі — Порядок № 1751):

жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором.

Тобто вагітна студентка (учень, аспірантка, докторантка, клінічний ординатор) має зробити вибір, яку виплату вона бажає отримувати за «декретний» період — стипендію або державну допомогу по вагітності та пологах.

Коли студентці доцільно обрати виплату допомоги по вагітності та пологах? Є сенс відмовитися від стипендії на користь допомоги по вагітності та пологах, якщо студентка не впевнена в тому, що успішно «закриє» сесію та буде отримувати стипендію протягом періоду до та після пологів. Студенткам, які навчаються «за контрактом», безумовно, корисно оформити виплату по вагітності та пологах, оскільки такі студентки взагалі не мають права на отримання стипендії за рахунок бюджету ( п. 1 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882, далі — Порядок № 882).

Якщо студентка прийняла рішення про отримання стипендії протягом «декретного» періоду, то для реалізації свого права на таку виплату вона звертається до навчального закладу*.

* Право студентки отримувати стипендію у «декретний» період закріплено п. 22 Порядку № 882: «У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі». Для реалізації цієї норми студентка подає до навчального закладу заяву та оригінал довідки за формою № 147/о. — Прим. ред.

У разі прийняття студенткою рішення про отримання допомоги по вагітності та пологах, вона має звернутися до органу соцзахисту населення. Призначення цієї допомоги здійснюють відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII (далі — Закон № 2811) та Порядку № 1751. Про оформлення допомоги по вагітності та пологах студентками вишів і поговоримо далі.

Період звернення для отримання допомоги по вагітності та пологах. Основним документом, що є підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах, є довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, за формою № 147/о. Форма цієї довідки та Інструкція щодо її заповнення затверджені наказом МОЗ від 18.03.2002 р. № 93.

Згідно із зазначеною Інструкцією жінкам (крім тих, що віднесені до 1 — 3 категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС), які спостерігались в лікувально-профілактичному закладі з приводу вагітності до дня пологів, довідка за формою № 147/о видається у 30 тижнів вагітності. Вагітним жінкам, яких віднесено до 1 — 3 категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, довідка за формою № 147/о видається у 27 тижнів вагітності.

Важливо! З моменту отримання (видачі) довідки за формою № 147/о особа набуває права звернутися до органу соцзахисту населення за призначенням допомоги по вагітності та пологах.

Тоді як кінцевий термін звернення за отриманням допомоги по вагітності та пологах — не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами ( п.п. 1 п. 5 Порядку № 1751).

Відзначимо, що тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Тоді як для жінок, віднесених до 1 — 3 категорій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами складає 180 календарних днів: 90 — до пологів і 90 — після пологів ( ч. 3 ст. 8 Закону № 2811, п.п. 1 п. 5 Порядку № 1751).

Пакет документів для оформлення допомоги по вагітності та пологах. Для отримання допомоги по вагітності та пологах особі, що претендує на її виплату, необхідно звернутися до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання (при собі слід мати паспорт та ІНН*) та надати такі документи ( п. 4 Порядку № 1751):

* Мається на увазі картка платника податків з реєстраційним номером облікової картки фізособи — платника податків або довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від отримання реєстраційного номера і мають відповідну відмітку у паспорті). — Прим. ред.

— заяву, що складається за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» від 21.04.2015 р. № 441. Бланк цієї заяви можна отримати в управлінні соцзахисту населення або скачати в мережі Інтернет;

— довідку за формою № 147/о (оригінал);

— довідку з місця навчання.

У разі звернення за призначенням допомоги до органу соцзахисту населення за місцем фактичного проживання (тобто не за місцем реєстрації), також додається довідка про неодержання зазначеної допомоги в органі соцзахисту населення за місцем реєстрації ( п. 9 Порядку № 1751).

Докладніше зупинимося на довідці з місця навчання. Прямих вимог до змісту цієї довідки не висунуто ані Законом № 2811, ані Порядком № 1751. Яка інформація має бути відображена у довідці з місця навчання? Вимоги до її змісту диктує практичний досвід, який сформувався на підставі п.п. 4 п. 7 Порядку № 1751. У цій нормі зазначено: «Аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами».

Як бачимо, п.п. 4 п. 7 Порядку № 1751 містить чимало інформації, якою володіє навчальний заклад, що необхідна органу соцзахисту населення для призначення і розрахунку допомоги по вагітності та пологах. Тож довідка з місця навчання повинна відображати наступне:

— факт навчання особи у навчальному закладі (із зазначенням типу навчального закладу, форми і періоду навчання особи, джерела фінансування навчання (за рахунок бюджету або «за контрактом»));

— наявність у особи права на отримання стипендії або відсутності такого права;

— якщо особа має право на отримання стипендії: розмір стипендії за останній повний місяць, що передує місяцю, в якому видана довідка за формою № 147/о, або в якому жінка відмовилась від отримання стипендії, а також дата припинення виплати стипендії.

Нагадаємо, що довідка друкується на фірмовому бланку або повинна мати кутовий штамп та інші необхідні реквізити (дату видачі, номер, підпис уповноваженої особи, печатку тощо).

Наприклад, довідка з місця навчання може мати такий вигляд (див. с. 22):

<…>

Семенова Світлана Ігорівна дійсно є студенткою III курсу денної форми навчання факультету управління процесами перевезень Українського державного університету залізничного транспорту.

Семенова С. І. навчається за рахунок коштів державного бюджету з отриманням стипендії. Розмір стипендії у березні 2016 року становив 825,00 (вісімсот двадцять п’ять) грн. Виплату стипендії припинено з 01.04.2016 за заявою студентки.

Термін закінчення навчання 30.06.2018.

Довідка видана для пред’явлення до органу соціального захисту населення.

<…>

Розмір допомоги по вагітності та пологах. Про розмір допомоги по вагітності та пологах сказано у ст. 9 Закону № 2811 і п.п. 4 п. 7 Порядку № 1751. Якщо йдеться про студентку, яка відмовилася від отримання стипендії на користь допомоги по вагітності та пологах, то для неї розмір державної допомоги по вагітності та пологах, розраховують виходячи із розміру стипендії.

Тут треба пояснити. Раніше ми наводили норму п.п. 4 п. 7 Порядку № 1751, де вказано, що для студенток, які мають право на стипендію, розмір допомоги по вагітності та пологах дорівнює розміру стипендії. Але при цьому слід зважати на норму абз. 2 п.п. 4 п. 7 Порядку № 1751, яким передбачено визначення розміру допомоги по вагітності та пологах за середньоденним доходом, помноженим на тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Так ось, саме середньоденний дохід визначатиметься на підставі розміру стипендії.

Цей механізм розрахунку стосується і студенток, які взагалі не мають права на стипендію за рахунок бюджетних коштів, оскільки навчаються «за контрактом». З єдиною поправкою: у цьому випадку при визначенні середньоденного доходу за основу беремо дохід, що дорівнює 25 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць.

Далі у таблиці наведемо розмір доходу, виходячи з якого розраховують розмір допомоги по вагітності та пологах у 2016 році.

Категорія студенток

Розмір доходу на місяць, від якого визначають розмір допомоги, грн.

Для учнів та студенток, які отримують стипендію:

Учні професійно-технічних навчальних закладів

311*

Студентки вишів І — ІІ рівнів акредитації

622*

Студентки вишів ІІІ — ІV рівнів акредитації

825*

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів (студентів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

Учні ПТНЗ

961*

Студентки вишів

1989*

Для учнів та студенток, які не отримують стипендію (25 % прожиткового мінімуму для працездатної особи)

з 01.01.2016 р. — 344,50;
з 01.05.2016 р. — 362,50;
з 01.12.2016 р. — 387,50

* Розмір академічної або соціальної стипендії, визначений п. 15 постанови КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165.

Зауважимо, що допомога по вагітності та пологах обчислюється сумарно за весь період «декретної» відпустки. При цьому тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становить у загальному випадку 126 календарних днів, у разі ускладнення пологів або народження двох чи більше дітей — 140 календарних днів, а для жінок, віднесених до 1 — 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, — 180 календарних днів. Але тут треба пам’ятати: особам, які мають право на стипендію, допомога по вагітності та пологах призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами ( п.п. 4 п. 7 Порядку № 1751).

Виплата допомоги по вагітності та пологах також здійснюється однією загальною сумою. Причому чим раніше особа звернеться за допомогою, тим раніше отримає загальну суму на руки.

У запитанні не сказано, чи є у студентки право на стипендію, та не зазначено період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Тому механізм визначення допомоги по вагітності та пологах покажемо на прикладі.

Приклад. Студентка університету, яка не отримує стипендію, звернулася до органу соцзахисту населення для оформлення допомоги по вагітності та пологах. Серед поданих нею документів є й довідка за формою № 147/о, у якій вказаний період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — з 22.03.2016 р. по 25.07.2016 р. (загалом 126 календарних днів).

Оскільки мова йде про студентку, у якої немає права на стипендію, при визначенні допомоги по вагітності та пологах необхідно відштовхуватися від 25-відсоткового розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого для відповідного періоду 2016 року. У випадку, що розглядається, на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами приходиться підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Через це розрахунок допомоги по вагітності та пологах слід проводити у кілька етапів, що ми продемонструємо далі.

1. Розрахунок допомоги по вагітності та пологах за період з 22.03.2016 р. по 30.04.2016 р. має такий вигляд:

img 1

2. Розрахунок допомоги по вагітності та пологах за період з 01.05.2016 р. по 25.07.2016 р. має такий вигляд:

img 2

3. Визначаємо загальний розмір допомоги по вагітності та пологах за період з 22.03.2016 р. по 25.07.2016 р.: 452,69 + 1024,15 = 1476,84 (грн.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі