Щодо гарантій при направленні на курси підвищення кваліфікації

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Грудень, 2016/№ 24/1
В обраному У обране
Друк
Лист від 29.06.2016 р. № 813/13/84-16

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і в межах компетенції повідомляє.

1. Направлення працівника на курси підвищення кваліфікації оформляється наказом (розпорядженням) за підписом керівника.

Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах, організаціях регламентується наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», яким затверджено типову форму Табеля обліку використання робочого часу № П-5 (далі — Форма).

Так, на підставі наказу (розпорядження) про направлення працівника на курси підвищення кваліфікації в табелі обліку робочого часу можна зробити відмітку «Ін» — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством.

Згідно з приміткою 2 до Форми вона носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників. За необхідності її може бути доповнено іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

Щодо запису у трудову книжку, то відповідно до п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за № 110, у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів. При цьому для осіб працездатного віку необхідно вказати час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед звільненням.

2. Що стосується гарантій для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, то відповідно до ст. 122 Кодексу законів про працю України за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.

Виплати, які провадяться працівникам за час підвищення кваліфікації, визначені постановою КМУ від 28.06.97 р. № 695 «Про гарантії [і компенсації] для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» (далі — Постанова № 695).

Пунктом 1 Постанови № 695 передбачено збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад; виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень за основним місцем роботи. Лише за вчителями та працівниками освіти, які направляються на курси і до інститутів вдосконалення вчителів, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи.

Також відповідно до п. 2 постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 524 зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи за медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки.

3. Щодо надання іншого дня відпочинку при направленні працівника на курси підвищення кваліфікації у вихідний день з відривом від виробництва, то надання іншого дня відпочинку за навчання у вихідний день чинним законодавством не передбачено.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Курси підвищення кваліфікації бюджетників: кадровий супровід & гарантії для працівників

Курси підвищення кваліфікації — на вустах у всіх бюджетних установах. Більш того, для певних працівників-бюджетників (учителів, медиків, тренерів-викладачів) їх проходження є обов’язковим. Так ось, у листі, що коментується, Мінсоцполітики представило справжній мікс роз’яснень з приводу оформлення навчання на курсах підвищення кваліфікації з відривом від виробництва та гарантій для працівників, що їх проходять. Розставимо акценти і ми. Вони стануть у нагоді і кадровикам, і бухгалтерам установ.

Кадровий супровід. У листі, що коментується, справедливо відзначено — направлення працівника на курси підвищення кваліфікації оформлюється наказом (розпорядженням) керівника. При цьому працівника слід ознайомити із цим наказом під підпис. Так, по суті, вказаний наказ підтверджує поважність відсутності працівника на роботі з причини підвищення кваліфікації.

Для відображення у табелі обліку використання робочого часу (типова форма № П-5, затверджена наказом Держкомстату від 10.12.2008 р. № 489) періоду відсутності працівника через проходження курсів підвищення кваліфікації немає спеціального позначення. Тому у листі, що коментується, запропоновано таку відсутність у табелі обліку використання робочого часу помічати буквеним кодом «ІН» (або цифровим кодом «22») як інший невідпрацьований час, передбачений законодавством.

Разом із тим Мінсоцполітики наголошує, що типова форма № П-5 має рекомендаційний характер (примітка 2 до цієї типової форми). Тож установа може самостійно вводити усі необхідні додаткові позначення для обліку робочого часу. Як варіант, установа має право ввести буквений код «ПК» (підвищення кваліфікації) і ним у табелі обліку використання робочого часу позначати період відсутності працівника через проходження курсів підвищення кваліфікації.

Чи вносити запис про підвищення кваліфікації до трудової книжки працівника? При відповіді на це запитання Мінсоцполітики оперує приписом п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58: при звільненні особи працездатного віку до її трудової книжки необхідно здійснити запис, яким вказати час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації працівником за останні два роки перед звільненням. Внесення запису у такому випадку — обов’язкова умова.

Однак у принципі за необхідності установа може вносити запис про підвищення кваліфікації до трудової книжки працівника у міру проходження ним відповідних курсів.

Гарантії для працівників. У ст. 122 КЗпП вказано: при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.

Тоді як конкретні «курсові» гарантії для працівників установлені постановою КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695 (далі — постанова № 695).

Відповідно до цієї постанови працівникам, направленим для підвищення кваліфікації, за основним місцем роботи гарантовано:

— збереження середньої зарплати за час навчання;

— оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад;

— виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень. Нагадаємо, що зараз розмір «бюджетних» добових витрат складає 30 грн. ( додаток 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 р. № 98, далі — постанова № 98). При цьому іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання добові виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень (30 грн.). У наступних місяцях до закінчення строку навчання добові виплачуються тим, хто отримує зарплату менше 102 грн. Звісно, що ця остання норма є застарілою, тому і виходить, що по суті постановою № 695 передбачено можливість виплати добових іногороднім працівникам лише у перший місяць проходження ними курсів підвищення кваліфікації;

забезпечення гуртожитком готельного типу, а у разі його відсутності — відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення, в порядку, встановленому законодавством для службових відряджень. Зараз гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу становить 250 грн. ( додаток 1 до постанови № 98).

Підкреслимо, що у загальному випадку за час проходження курсів підвищення кваліфікації середня зарплата зберігається тільки за основним місцем роботи працівника. Як бути із роботою за сумісництвом у період проходження курсів підвищення кваліфікації за основним місцем роботи? Варіант А: працівник після курсів проходження кваліфікації має можливість виконувати роботу за сумісництвом (графік роботи і розклад занять дозволяють) — у такому разі як працівнику-суміснику йому виплачують зарплату. Варіант Б: на період проходження курсів підвищення кваліфікації за основним місцем роботи працівник за сумісництвом може оформити, наприклад, відпустку без збереження зарплати на підставі ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (сімейні обставини та інші причини).

Увага! На час проходження курсів підвищення кваліфікації середня зарплата зберігається за кожним місцем роботи за:

— вчителями та іншими працівниками освіти, які направляються на курси і до інститутів удосконалення вчителів ( п.п. «а» п. 1 постанови № 695);

— медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки ( абз. 3 п. 2 постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 524).

Середню зарплату за час проходження курсів підвищення зарплати розраховують відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (ср. 025069200). Розрахунковий період в загальному випадку: останні два місяці, що передують місяцю направлення на курси підвищення кваліфікації. Якщо йдеться про збереження середньої зарплати за основним місцем роботи і сумісництвом, то визначення розрахункового періоду і врахування виплат здійснюють окремо за кожним місцем роботи.

Підкреслимо: середню зарплату зберігають саме за час навчання на курсах підвищення кваліфікації ( п.п. «а» п. 1 постанови № 695). Доповнимо, що середню зарплату зберігають за дні проходження курсів підвищення кваліфікації, які припали на робочі дні за графіком роботи працівника. Отже, якщо працівник проходив курси підвищення кваліфікації у свій вихідний день, то середня зарплата за цей день не зберігається. На нормативно-правовому рівні не передбачено надання іншого дня відпочинку, якщо працівник навчався на курсах підвищення кваліфікації у свій вихідний день. Про це наголошено у листі, що коментується.

Окремо відзначимо про гарантії для держслужбовців, які визначені ч. 7 ст. 48 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII: «На строк професійного навчання за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата». Тобто з 01.05.2016 р. за держслужбовцями за період підвищення кваліфікації потрібно зберігати заробітну плату як за звичайний робочий день (лист Мінсоцполітики від 08.11.2016 р. № 1584/13/84-16).

Олександра ОЛЬХОВСЬКА, експерт з питань оплати праці (e-mail: ot@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд