Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо виплати надбавки за допуск до державної таємниці

Оплата праці Липень, 2016/№ 13
В обраному У обране
Друк
Лист від 03.06.2016 р. № 8072/0/14-16/13

Міністерством соціальної політики розглянуло листа щодо можливості виплати компенсації за роботу в умовах режимних обмежень та надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну службу» державним службовцям і в межах компетенції повідомляє.

Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» набрав чинності з 1 травня 2016 року.

Частиною другою статті 50 зазначеного Закону України визначено, що заробітна плата державного службовця складається з:

— посадового окладу;

— надбавки за вислугу років;

— надбавки за ранг державного службовця;

— виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

— премії (у разі встановлення).

На виконання норм зазначеного Закону Кабінетом Міністрів України затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби в державних органах, розміри надбавок за ранги державних службовців та прирівняння посад державної служби (постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 (із змінами)).

При цьому норми актів Кабінету Міністрів України, які визначали умови оплати праці державних службовців до набрання чинності Законом України «Про державну службу», не застосовуються.

Водночас повідомляємо, що з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм законодавства та приведення актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці у відповідність до Закону України «Про державну службу» розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, яким пропонується визнати такими, що втратили чинність, деякі акти Кабінету Міністрів України.

Що стосується виплати компенсації державним службовцям за роботу в умовах режимних обмежень, то статтею 30 Закону України «Про державну таємницю» передбачено, що у разі коли за умовами своєї професійної діяльності громадянин постійно працює з відомостями, що становлять державну таємницю, йому повинна надаватися відповідна компенсація за роботу в умовах режимних обмежень, види, розміри та порядок надання якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Положенням про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414, зазначено види, розміри і порядок надання компенсації працівникам органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів прокуратури та інших органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.

Оскільки нормами Закону України «Про державну службу» не передбачено будь-яких обмежень щодо виплати вищезазначеної компенсації, на нашу думку, застосовуються норми Закону України «Про державну таємницю».

Щодо порядку та розміру преміювання, то повідомляємо, що на даний час опрацьовується проект Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів). На даний час преміювання державних службовців проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі.

Заступник Міністра — керівник апарату В. Іванкевич

Коментар редакції

Держслужбовці мають право на «секретну» надбавку: думка Мінсоцполітики

На думку фахівців Мінсоцполітики, держслужбовці після набуття чинності Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889), а саме після 01.05.2016 р., не позбавлені права на надбавку за допуск до державної таємниці.

Чому це так? Давайте розбиратися.

Для цього потрібно визначити, якими документами передбачено встановлення цієї «секретної» надбавки.

Право на встановлення такої надбавки передбачено положеннями ст. 30 Закону України «Про державну таємницю» від 21.01.94 р. № 3855-XII (далі — Закон про держтаємницю). Так, згідно зі ст. 30 цього Закону у разі, коли за умовами своєї професійної діяльності громадянин постійно працює з відомостями, що становлять державну таємницю, йому повинна надаватися відповідна компенсація за роботу в умовах режимних обмежень, види, розмір і порядок надання якої встановлюються КМУ.

Постановою КМУ від 15.06.94 р. № 414 затверджено Положення про види, розмір і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці (далі — Положення).

Цим Положенням визначені види, розмір та порядок надання компенсації працівникам, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, які становлять державну таємницю (далі — особи, які працюють в умовах режимних обмежень).

Згідно з п. 2 Положення особам, які працюють в умовах режимних обмежень, установлюється надбавка до посадового окладу (тарифних ставок) залежно від ступеня секретності інформації:

— відомості та їх носії, які мають ступінь секретності «особливої важливості», — 20 %;

— відомості та їх носії, які мають ступінь секретності «цілком таємно», — 15 %;

— відомості та їх носії, які мають ступінь секретності «таємно», — 10 %.

Відповідно до п. 3 Положення особам, які працюють в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та науково-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом), установлюється надбавка до посадового окладу (тарифної ставки) залежно від ступеня секретності та обсягу інформації:

— відомості та їх носії, які мають ступінь секретності «особливої важливості», — 70 — 100 %;

— відомості та їх носії, які мають ступінь секретності «цілком таємно», — 30 — 70 %;

— відомості та їх носії, які мають ступінь секретності «таємно», — 10 — 30 %.

Зауважимо: до набуття чинності Законом № 889 установлення надбавки за допуск до держтаємниці здійснювалося крім тих надбавок, які встановлювалися держслужбовцями згідно із Законом України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII (далі — Закон № 3723) і постановою КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268).

Що ж відбулося з 1 травня 2016 року? З цієї дати замість Закону № 3723 набув чинності Закон № 889 (ср. 025069200). У ст. 50 Закону № 889 визначені складові зарплати держслужбовця, серед яких немає ані тих надбавок, які передбачені постановою № 268 (зокрема, надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, доплати за вчений ступінь, надбавки за почесне звання), ані надбавки за допуск до державної таємниці, передбаченої Законом про держтаємницю.

Чому ж фахівці Мінсоцполітики вважають, що надбавки, які передбачені постановою № 268, держслужбовцям не нараховуються після 01.05.2016 р. (див. коментар до листа Мінсоцполітики від 27.05.2016 р. № 7696/0/14-16/13 на с. 3 цього номера), а надбавку за допуск до державної таємниці слід продовжувати нараховувати після 01.05.2016 р.?

Річ у тім, що нові умови оплати праці держслужбовців визначені Законом № 889 і прийнятими на виконання його норм постановою КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців в 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292 (далі — постанова № 292) і Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 289.

Тому з 1 травня 2016 року норми актів КМУ, які визначали умови оплати праці державних службовців до 01.05.2016 р., не застосовуються. Отже, положення постанови № 268 не поширюються на держслужбовців, оплата праці яких визначається згідно з постановою № 292. А це означає, що надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, доплати за вчений ступінь, надбавки за почесне звання з 1 травня 2016 року держслужбовцям не нараховуються.

Щодо «секретної» надбавки все інакше. Її запроваджено Законом про держтаємницю, і для того щоб положення цього Закону в частині нарахування «секретної» надбавки не діяло, має бути:

— або вказівка про це в самому Законі № 889 (як показує практика набуття чинності новими законами, наприклад, у такому формулюванні: «До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону»,

— або внесено зміни до Закону про держтаємницю.

А які ж положення із цього приводу у нас прописані в Законі № 889?

Тільки у п. 15 Прикінцевих положень Закону № 889 серед іншого ми можемо знайти вказівку на доручення КМУ:

— у місячний строк з дня опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

у місячний строк з дня набуття чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Однак доручення — це всього лише доручення. До його реалізації у Кабміну руки можуть і не дійти.

Із зазначеного вище можна зробити висновок: думка фахівців Мінсоцполітики щодо правомірності нарахування та виплати «секретної» надбавки держслужбовцям після 01.05.2016 р. на сьогоднішній день відповідає чинному законодавству.

Тетяна РУДА, головний редактор

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно