Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304

В обраному У обране
Друк
Оплата праці Липень, 2016/№ 14
Постанова від 06.07.2016 р. № 411

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 «Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 травня 2016 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 р. № 411

1. Назву постанови викласти в такій редакції:

«Про умови оплати праці керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу».

2. У пункті 1 слова «окремих керівних працівників державних органів» замінити словами «керівників, керівних працівників окремих державних органів».

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається в порядку, установленому керівником відповідного органу, в межах затвердженого фонду оплати праці.».

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Керівні посадові особи, які не підпадають під дію Закону про держслужбу: Кабмін уточнив оплатний порядок

Постановою, що коментується, Уряд упорядкував умови оплати праці керівних посадових осіб, на яких не поширюється дія нового Закону про держслужбу (Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, далі — Закон № 889). Документ набуде чинності з дати опублікування, але застосовується з 1 травня 2016 року (п. 2 постанови, що коментується).

Нагадаємо: Закон № 889, який набув чинності 01.05.2016 р., має певну сферу дії.

Згідно з п. 2 ст. 3 дія Закону № 889 поширюється на державних службовців Секретаріату Кабміну, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, органів прокуратури, органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України, інших державних органів. При цьому основоположні оплатні норми для держслужбовців наведені у ст. 50 — 52 Закону № 889, а конкретні цифри і підходи для 2016 року (встановлення нових розмірів посадових окладів, надбавок за ранг тощо) містяться в постанові КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292.

У п. 3 ст. 3 Закону № 889 наведений виключний перелік посад, на які не поширюється новий Закон про держслужбу. Серед них, зокрема, такі: Голова Адміністрації Президента та його заступники; Постійний представник Президента України в АР Крим та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Голова та члени Антимонопольного комітету; Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших колегіальних органів; Секретар Ради національної безпеки та оборони України та його заступники; Голова Державного комітету телебачення та радіомовлення та його заступники; Голова Фонду державного майна та його заступники; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники.

Зауважимо, що під час дії попереднього Закону про держслужбу (Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-ХII) особи, які обіймали окремі керівні посади, були держслужбовцями. А оскільки з 01.05.2016 р. діють норми Закону № 889, згідно з якими ці посади не є посадами державної служби, то відповідно з цієї дати особи, що обіймають їх, втрачають статус держслужбовця.

Пунктом 7 розд. XІ Прикінцевих положень Закону № 889 передбачено, що умови оплати праці таких осіб визначаються Кабміном і не можуть передбачати зменшення розміру їх зарплати. На виконання цього пункту була розроблена і з 01.05.2016 р. діє постанова КМУ від 20.04.2016 р. № 304 (далі — постанова № 304), якою визначені умови оплати праці керівних працівників, на яких не поширюється дія Закону № 889.

З метою уточнення умов оплати праці керівних працівників, затверджених постановою № 304, до неї постановою, що коментується, були внесені деякі зміни. Що уточнив Уряд для таких посадових осіб?

По-перше, упорядкували в цілому найменування категорій працівників, яким адресується постанова № 304. Для цього, насамперед, уточнили назву самої постанови № 304. Тепер вона така: «Про умови оплати праці керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу». Крім цього, у п. 1 постанови № 304 слова «окремих керівних працівників державних органів» також замінили на слова «керівники, керівні працівники окремих державних органів». Правки хоча й непомітні, але значущі.

По-друге, уточнили порядок прийняття рішень щодо виплати та конкретного розміру надбавок за вислугу років, інтенсивність праці, премій, матеріальної допомоги вищезгаданим керівним працівникам. Для цього виклали в новій редакції п. 4 постанови № 304.

Перш ніж з’ясувати суть оновленої норми (відкоригованого п. 4 постанови № 304), нагадаємо складові зарплати таких осіб. Зауважимо: уся зарплатна структура керівних працівників регламентована пп. 1 — 3 постанови № 304.

Посадовий оклад. Розміри посадових окладів визначені в додатку до постанови № 304. Діапазон окладів від 12100 грн. (для заступника голови Держкомтелерадіо) до 18000 грн. (для Голови Адміністрації Президента України).

Надбавка за вислугу років. Керівним працівникам виплачується надбавка за вислугу років. Її розмір залежить від стажу роботи та становить 3 % посадового окладу за кожний календарний рік, але не більше 50 % посадового окладу. При цьому до стажу роботи зараховують період роботи на посаді, раніше отриманий стаж держслужби та періоди, передбачені ст. 46 Закону № 889 (ср. 025069200). Як бачимо, тут простежується аналогія з розмірами надбавки за вислугу років для держслужбовців.

Надбавка за інтенсивність праці. Розмір такої надбавки може становити до 100 % посадового окладу.

Премія. Відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи керівному працівнику можуть виплачувати премію в межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу.

Матеріальна допомога на оздоровлення. Виплачують при наданні щорічної відпустки. Розмір допомоги не має перевищувати середньомісячну зарплату працівника.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Пунктом 3 постанови № 304 передбачена можливість виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. При цьому граничний розмір такої допомоги в цій нормі не вказаний.

Закономірно виникає запитання: хто приймає рішення про виплату та розмір таких складових зарплати керівних працівників окремих держорганів?

Відповідь знаходимо в новій редакції п. 4 постанови № 304 (з урахуванням змін, унесених постановою, що коментується). Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається в порядку, встановленому керівником відповідного органу, у межах затвердженого фонду оплати праці.

Зауважимо, що до внесення змін таке рішення про виплату та конкретний розмір повинно було прийматися в установленому порядку органом вищого рівня. При цьому до переліку виплат, щодо яких приймається рішення, не включалися надбавка за вислугу років і «оздоровча» допомога.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити