Щодо застосування деяких положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII в частині порядку оформлення втрати статусу державного службовця окремими категоріями працівників державних органів у зв’язку з набуттям чинності цим Законом з 1 травня 2016 року

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
Друк
Роз’яснення*

* Роз’яснення розміщене на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (rada.gov.ua) 25 квітня 2016 року. — Прим. ред.

У Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянуто звернення Національного агентства України з питань державної служби про надання роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII в частині порядку оформлення втрати статусу державного службовця окремими категоріями працівників державних органів у зв’язку з набранням чинності цим Законом з 1 травня 2016 року. Необхідність такого роз’яснення викликана численними зверненнями державних органів та їх посадових осіб через розбіжності у розумінні та застосуванні окремих норм вказаного Закону та законодавства про працю.

Позиція Комітету ґрунтується на положеннях Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) та «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ (далі — Закон № 3723).

Розглядаючи порушене питання, Комітет виходив з такого.

Відповідно до розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 він набирає чинності з 1 травня 2016 року (пункт 1) та одночасно з цим визнається таким, що втратив чинність, Закон № 3723 (пункт 2).

При цьому частиною третьою статті 3 Закону № 889 визначено посади, які не належать до посад державної служби та перелік яких порівняно з положеннями Закону № 3723 значно звужений.

Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється відповідно до пункту 6 статті 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці).

Враховуючи зазначені положення законодавства про працю, дія якого поширюється на державних службовців, які були прийняті на відповідні посади та проходили службу відповідно до вимог Закону № 3723, працівникам державних органів, які мали статус державних службовців згідно із зазначеним Законом та з набранням чинності новою редакцією Закону № 889 втратили такий статус, має повідомлятися про зміну істотних умов праці у перший робочий день після 1 травня 2016 року в порядку, передбаченому статтею 32 КЗпП.

Беручи до уваги положення частини третьої статті 22 Конституції України щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, Комітет вважає, що на період попередження цієї категорії працівників оплата їх праці, пільги, гарантії, компенсації, а також зобов’язання, які вони мали у зв’язку з наявністю статусу державного службовця, мають бути за ними збережені відповідно до законодавства, що діяло до 1 травня 2016 року.

Крім того, Законом № 889 встановлюється нова категорія працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, на яких не поширюється дія цього Закону.

При цьому під функціями з обслуговування розуміється діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 Закону № 889.

Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, відповідно до частини четвертої статті 3 Закону № 889 затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. А перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за поданням керівника державної служби у відповідному органі.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» державним органам, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, надано доручення у місячний строк з дня набрання чинності Законом № 889 (тобто до 1 червня 2016 року) розробити відповідно до затверджених цією постановою критеріїв та подати Національному агентству України з питань державної служби для затвердження переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Таким чином, попередження осіб, які займають такі посади, відбудеться після набрання чинності Законом № 889.

У зв’язку з цим та зважаючи на положення абзацу третього пункту 5 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889, Комітет вважає, що працівники державних органів, посади яких міститимуться у переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, мають залишатися державними службовцями після 1 травня 2016 року, користуватися усіма правами, передбаченими законодавством, що діяло раніше, і продовжувати виконувати свої посадові обов’язки на час до завершення строку попередження про зміни в організації праці.

При підготовці цього Роз’яснення народними депутатами України — членами Комітету, а також представниками центральних органів виконавчої влади, зокрема Національного агентства України з питань державної служби, висловлено узгоджену позицію щодо необхідності законодавчого врегулювання порушеного питання. Водночас авторським колективом народних депутатів України із залученням заінтересованих представників державних органів напрацьовано та зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо технічного уточнення деяких положень)» (реєстр. № 4370 від 04.04.2016), яким передбачається врегулювання порядку попередження та втрати статусу державного службовця.

Відтак, Комітет вважає, що порушене Національним агентством України з питань державної служби питання може бути законодавчо врегульовано шляхом ухвалення Верховною Радою України позитивного рішення щодо вказаного законопроекту.

Коментар редакції

Держслужбовець працівник держоргану, який виконує функції з обслуговування: що із гарантіями

З 1 травня 2016 року набув чинності Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889). Згідно з цим Законом працівники держорганів поділені на держслужбовців і працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування. Причому на останніх дія Закону № 889 не поширюється.

Це означає, що їх не стосуються оплатні положення та інші гарантії, передбачені для держслужбовців (наприклад, право на щорічну додаткову відпустку тощо).

Так, оплата праці працівників держорганів, які виконують функцію з обслуговування, у 2016 році повинна проводитися за окремим документом — постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 268 (сам документ і коментар до нього див. у «ОП», 2016, № 8, с. 17).

З 1 травня 2016 року головним завданням для керівника держоргану є розмежування посад, що належать до категорії держслужбовців, і посад, які належать до категорії працівників держоргану з обслуговування.

Розібратися з групою посад, які підпадають під визначення обслуговуючого персоналу держоргану, покликані Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджені постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 271 (далі — постанова № 271, Критерії, див. «ОП», 2016, № 8, с. 16). Проте Критерії не містять конкретних найменувань посад, які є обслуговуючим персоналом держорганів. Вони тільки орієнтують у напрямах діяльності, які можна вважати функціями з обслуговування.

У зв’язку з цим керівник держоргану, орієнтуючись на Критерії, повинен самостійно визначити перелік посад працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування. Далі такий перелік передається на затвердження:

— Нацагентству з питань держслужби, якщо такий перелік розроблено держорганом, юрисдикція якого поширюється на всю територію України;

— відповідним територіальним органам Нацагентства з питань держслужби, якщо такий перелік розроблено держорганом, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.

Про це йдеться в п. 2 постанови № 271 (з урахуванням змін, унесених постановою КМУ від 20.04.2016 р. № 305). При цьому на таке визначення-затвердження відводиться місячний строк. Як зазначено в роз’ясненні, що коментується, процедура з розроблення та затвердження переліку посад працівників держорганів, що виконують функції з обслуговування, має бути завершена до 01.06.2016 р.

Формально ця дата повністю узгоджується з вимогою п. 2 постанови № 271. Але ми вважаємо, що із затвердженням зазначеного переліку затягувати не варто і рекомендуємо його погоджувати з Нацагентством або його територіальним органом якомога раніше. Чому так спішно? Річ у тім, що фактично такий перелік вам знадобиться вже зараз. Адже тільки на його підставі ви зможете чітко розділити посади держслужби і посади працівників держоргану, які виконують функції з обслуговування.

При цьому деякі посади, що до 01.05.2016 р. згідно із Законом України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII (далі — Закон № 3723) вважалися посадами держслужби, з 01.05.2016 р. згідно із Законом № 889 перейдуть до категорії посад працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування. Цей перехід відобразиться на оплаті праці та гарантіях працівників, які опиняться в такій ситуації. Неозброєним оком бачимо: тут ідеться про зміну істотних умов праці.

Як виконати законодавчі приписи, які є обов’язковими за наявності такого явища? Що ж, на сьогодні це питання на законодавчому рівні не врегульоване. Річ у тім, що в Законі № 889 є свої умови, які стосуються змін істотних умов праці. Водночас Закон № 889 не містить жодних приписів щодо їх застосування стосовно осіб, які з 01.05.2016 р. з категорії держслужбовців переходять у категорію працівників обслуговуючого персоналу держорганів. Тому в ситуації, що склалася, на разі всі дороги ведуть до норм КЗпП. На це ж звертають увагу фахівці Комітету ВРУ в роз’ясненні, що коментується. Ними запропоновано такий вихід:

Працівники держорганів, які мали статус держслужбовців відповідно до Закону № 3723 і які з набуттям чинності Законом № 889 втратили такий статус, мають бути повідомлені про зміну істотних умов праці в перший робочий день після 01.05.2016 р. в порядку, передбаченому ст. 32 КЗпП.

Тобто в разі, якщо працівник до 01.05.2016 р. обіймав посаду держслужбовця, а з 01.05.2016 р. ця посада вважатиметься посадою працівника держоргану, що виконує функції з обслуговування, необхідно виконати вимоги ст. 32 КЗпП у частині приписів про зміну істотних умов праці. Як бачимо, поки що нічого не залишається, як керуватися трудовим законодавством, а саме КЗпП.

Одна з вимог ч. 3 ст. 32 КЗпП така: про зміну істотних умов праці працівника потрібно попередити не пізніше ніж за два місяці. Оскільки Закон № 889 набуває чинності 01.05.2016 р., то рекомендовано попередити працівника про зміну його статусу (держслужбовець → працівник обслуговуючого персоналу) і про всі працеоплатні моменти, що випливають із цього, — у перший робочий день після 01.05.2016 р. Як це реалізувати на практиці, залишається загадкою, оскільки процедура розробки-затвердження переліку працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, може тривати до 01.06.2016 р. Але без наявності такого переліку рухатися далі, а саме попереджати про зміну істотних умов праці працівників, у яких змінюється статус (держслужбовець → працівник обслуговуючого персоналу), немає можливості…

Важливо! На період попередження за працівниками, для яких статус держслужбовця змінився на статус працівника обслуговуючого персоналу, зберігаються оплата праці, пільги, гарантії та компенсації, що для них діяли до 01.05.2016 р.

Тобто в період попередження такі працівники, як і раніше, вважаються держслужбовцями з оплатою праці та наданням пільгово-гарантійного пакета, як це передбачено Законом № 3723.

Після закінчення двомісячного строку з дня попередження про зміну істотних умов праці, пов’язаних зі зміною статусу держслужбовця на статус працівника обслуговуючого персоналу, такий працівник повинен прийняти рішення: продовжити роботу в держоргані на новій посаді або ж звільнитися.

У разі якщо працівник згоден продовжити роботу в держоргані на посаді працівника, який виконує функції з обслуговування, то його переводять на відповідну посаду, тобто трудові відносини з ним не припиняють. Якщо працівник відмовляється працювати на посаді працівника держоргану, що виконує функції з обслуговування, то в загальному випадку в останній день двомісячного строку з дня попередження його звільняють на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги в розмірі не нижче середньомісячного заробітку. Це випливає з роз’яснення, що коментується.

Підбиваємо підсумок. Якщо з 01.05.2016 р. держслужбовець втрачає такий статус і належить до категорії працівників обслуговуючого персоналу, то умову про зміну істотних умов праці зараз слід виконувати згідно з нормами КЗпП. Зауважимо, що з приводу долі гарантій працівників, які переходять зі складу держслужбовців до складу працівників, які обслуговують держорган, наразі зареєстровано законопроект за № 4370. Цим законопроектом планується прописати процедуру при зміні істотних умов праці для зазначених осіб у самому Законі № 889. Так, відповідні зміни планується внести до Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889. Підкреслимо: ці новації поки що містяться тільки в законопроекті. Чи набуде він статусу закону? Поживемо — побачимо.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі