Атестація тренерів і тренерів-викладачів: що нового

Оплата праці Листопад, 2016/№ 22/1
В обраному У обране
Друк
Репутація тренера (тренера-викладача) перш за все залежить від успіхів його підлеглих-спортсменів. Власне, це основний критерій для присвоєння тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційної категорії. Традиційно присвоєння кваліфікаційної категорії здійснюють за результатами атестації. Для спортивної сфери розроблений свій атестаційний порядок, який не так давно уперше відкоригований. На які зміни звернути увагу? Про це і поговоримо.

Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) затверджений наказом Мінмолодьспорту від 13.01.2014 р. № 45 (далі — Порядок № 45). Зауважимо, що обов’язковій атестації підлягають тренери штатної команди національних збірних команд України і тренери (тренери-викладачі), які працюють в закладах фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування та форми власності.

При цьому наказом Мінмолодьспорту від 06.07.2016 р. № 2675 (набрав чинності 23.08.2016 р.) внесені зміни до Порядку № 45. На них і зосередимось далі.

Пакет «атестаційних» документів

У п. 1 розд. II Порядку № 45 визначено перелік документів, які подають до атестаційної комісії для проходження атестації тренером (тренером-викладачем). Так ось, до складу таких документів додані копії наказів та офіційних листів-направлень вихованців для підвищення спортивної майстерності до основного складу команди майстрів, до центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та копії підтвердних документів щодо зарахування спортсменів до цих закладів.

Крім того, зроблено уточнення: копія свідоцтва про підвищення кваліфікації замінена на копію документа про підвищення кваліфікації. Нагадаємо, що вимога про надання такого документа установлена для тренерів (тренерів-викладачів), які працюють більше 5 років після закінчення вищого навчального закладу. Зауважимо, що підвищення кваліфікації тренерів та фахівців, які працюють у закладах фізичної культури і спорту, проводиться один раз на 5 років ( п. 3 Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 13.09.2016 р. № 3520).

Освітні ступені: враховані сучасні вимоги

Відзначимо, що зараз розрізняють, зокрема, такі освітні ступені, як «бакалавр», «магістр» ( ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII). При цьому вже не передбачено освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Проте у такому питанні слід пам’ятати і про п.п. 2 п. 2 Прикінцевих та перехідних положень згаданого Закону: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Тобто раніше здобуті «дипломи спеціалістів» й досі котируються.

У зв’язку із вказаними приписами норми розд. III Порядку № 45 приведено у відповідність із сучасним законодавством. Тепер однією з вимог до тренера (тренера-викладача) є наявність у нього вищої освіти за спеціальністю «Фізична культура і спорт» та освітнього ступеня «бакалавр» чи «магістр». Підкреслимо, що при визначенні вимоги про освіту тренера (тренера-викладача) тепер вказана і конкретна спеціальність — «Фізична культура і спорт». Тоді як до внесення останніх змін йшлося про наявність вищої освіти з відповідного напряму підготовки.

До речі, у додатках 5 і 6 до Порядку № 45 також виправлено поняття «освітньо-кваліфікаційного рівня» на визначення «освітній ступінь», що також відповідає діючій нормативній базі у сфері вищої освіти.

Відмова у присвоєнні кваліфкатегорії: коли можливо

До 23.08.2016 р. згадування про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу) наводилось лише один раз — у додатку 4 до Порядку № 45, де наведений Протокол засідання атестаційної комісії з визначення кваліфікаційного рівня тренерів (тренерів-викладачів) для присвоєння кваліфікаційних категорій. Зауважимо, що форма Протоколу не змінилася після останніх правок.

Хто і коли може відмовити у присвоєнні кваліфікаційної категорії? Тепер основна частина Порядку № 45 містить відповіді на ці запитання.

Так, до завдань атестаційної комісії (п. 4 розд. IV Порядку № 45) віднесено, зокрема: прийняття рішення та порушення клопотання перед керівництвом Мінмолодьспорту України, МОНмолодьспорту АР Крим з питань молоді та спорту, структурного підрозділу з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо присвоєння або відмови у присвоєнні (раніше йшлося тільки про можливість присвоєння) кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу) закладу фізичної культури і спорту.

Більш того, нижче наведені підстави для прийняття рішення про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу). Ними є:

— невиконання вимог Порядку № 45;

— виявлення недостовірної інформації в документах, які подано для присвоєння кваліфікаційної категорії;

— довічна спортивна дискваліфікація спортсмена, у тому числі за порушення антидопінгових правил.

Остаточне рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії або відмову у її присвоєнні тренеру (тренеру-викладачу) приймають керівники вищезгаданих держорганів у 10-денний строк з дня отримання протоколів атестаційної комісії (див. відкоригований п. 11 розд. IV Порядку № 45).

Огляд інших правок

Тренер (тренер-викладач) «не дотягує» до результативних показників. Тренеру (тренеру-викладачу), який має звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» та/або спортивне звання «Заслужений тренер», може присвоюватися перша або вища кваліфікаційна категорія з виду спорту, якщо він виконує результативні показники, наведені у додатку 1 до Порядку № 45, на один рівень нижче (п. 8 розд. III Порядку № 45).

Ця норма зазнала правок стосовно термінів присвоєння кваліфікаційних категорії. По-перше, за наведених обставин кваліфікаційну категорію присвоюють строком на 2 роки (ранішене більше ніж на 2 роки, тобто передбачались варіанти у межах 2-річного строку). По-друге, з 23.08.2016 р. присвоювати кваліфікаційну категорію у ситуації, вказаній у п. 8 розд. III Порядку № 45, дозволено не більше ніж один раз.

Спортсмен і «наставник»: мінімальний строк взаємодії. З 23.08.2016 р. мінімальний строк роботи тренера (тренера-викладача) із спортсменом повинен становити не менше 2 років протягом останніх 4 років (п. 10 розд. III Порядку № 45). До внесення останніх правок цей мінімальний строк визначався як не менше 2 років на момент виконання результативних показників, тобто не висувалася вимога про 4 роки.

Постійно діюча атестаційна комісія. Територіальна атестаційна комісія є постійно діючою атестаційною комісією, яка утворюється МОНмолодьспорту АР Крим, відповідним структурним підрозділом з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування та форми власності, які розташовані у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (абз. 3 п. 1 розд. ІV Порядку № 45). У цій нормі зроблено уточнення про те, що немає значення підпорядкування та форма власності закладів фізичної культури і спорту.

Результативні показники. У додатку 1 до Порядку № 45 наведені результативні показники роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій. Цей додаток викладено у новій редакції. У таблиці на с. 6 розглянемо позиції, для яких змінилися назви або показники.

Назва змагання / Найменування показника

Показники, за якими присвоюють кваліфікаційну категорію

Міжнародні спортивні змагання

Кубок світу з олімпійських видів спорту (загальний залік), Всесвітні ігри з єдиноборств, чемпіонати світу з неолімпійських видів спорту*

Залишилися без змін

Кубок світу з неолімпійських видів спорту (загальний залік)*

* Раніше йшлося про фінал Кубку світу з олімпійських / неолімпійських видів спорту.

Юнацькі Олімпійські ігри

Для присвоєння вищої категорії один спортсмен має посісти 1 — 2 місце (раніше — виключно 1 місце)

Всеукраїнські спортивні змагання

Виключено усі згадування про змагання, визначені як Всеукраїнські спортивні ігри

Чемпіонат України серед дорослих з олімпійських видів спорту

Один спортсмен має посісти для установлення:

— вищої кваліфікаційної категорії: 1 — 2 місце (раніше два спортсмени 1 — 3 місце);

— першої кваліфікаційної категорії: 3 — 4 місце (раніше 1 спортсмен 1 — 3 місце, а два — 4 — 6 місце);

— другої кваліфікаційної категорії: 5 — 8 місце (раніше 1 спортсмен 4 — 8 місце, а два — 7 — 8 місце)

Чемпіонат України серед дорослих з неолімпійських видів спорту

Залишилися без змін

Зарахування спортсменів

Направлення для підвищення рівня спортивної майстерності:

— до центрів олімпійської підготовки

— до школи вищої спортивної майстерності (у такому вигляді представлений уперше)

— до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

 

 

один спортсмен для присвоєння першої (раніше — другої) кваліфікаційної категорії

 

 

один спортсмен для присвоєння першої кваліфікаційної категорії

 

 

три спортсмени для присвоєння другої кваліфікаційної категорії (раніше 3 спортсмени — для першої кваліфікаційної категорії, 2 спортсмени — для другої кваліфікаційної категорії)

Стабільність контингенту вихованців груп початкової підготовки за 2 роки, базової підготовки 1 — 5 років у спортивних школах*

Для присвоєння другої кваліфікаційної категорії мінімальна кількість спортсменів визначається згідно із затвердженими нормами наповнюваності груп для видів спорту на 80 %

* Новий показник. Разом із тим скасовані усі інші показники, які прив’язувалися до певного рівня підготовки.

Перехід і сумісництво. У новій редакції викладено п. 14 розд. III Порядку № 45: «Фахівцям, які перейшли на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують роботу за сумісництвом, характер якої визначено у додатку 2 до цього Порядку, присвоюються відповідні кваліфікаційні категорії». Відзначимо, що до 23.08.2016 р. норма стосувалася фахівців, які перейшли з організаційно-методичної та адміністративної роботи в установах, організаціях, закладах сфери фізичної культури і спорту на роботу тренером (тренером-викладачем) або тих, що поєднують роботу за сумісництвом.

Через вказані правки додаток 2 до Порядку № 45 також викладено у новій редакції. Так, тепер фахівцям, які перейшли на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують роботу за сумісництвом, не дають право на установлення кваліфікаційної категорії періоди: організаційно-методичної і адміністративної роботи з розвитку видів спорту та підготовки збірних команд на посадах у центральних органах виконавчої влади, структурних підрозділах з фізичної культури і спорту МОНмолодьспорту АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, центральних радах фізкультурно-спортивних товариств; науково-методичної і науково-педагогічної роботи у сфері фізичної культури та спорту у вишах та науково-дослідницьких інститутах.

Також відкоригована позиція про установлення кваліфікаційної категорії у разі роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю. Як і до внесення останніх змін, особам, вказаним у п. 14 розд. III Порядку № 45, дає право на присвоєння кваліфікаційної категорії робота на посадах директора, заступника директора з основної діяльності, інструктора-методиста, методиста (new-посада) (у тому числі старшого), тренера-методиста (new-посада) у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю за умови роботи у зазначених закладах не менше 3 тренерів вищої та I категорії при виконанні одного із результативних показників згідно з додатком 1 до цього Порядку. Мінімальний період такої роботи для присвоєння другої кваліфікаційної категорії має становити 2 роки.

Тоді як фахівцям, наведеним у п. 14 розд. III Порядку № 45, робота на посадах директора, заступника директора з основної діяльності, інструктора-методиста, методиста (у тому числі старшого), тренера-методиста у школах вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки тривалістю не менше 3 років дає право на присвоєння їм першої кваліфікаційної категорії (без будь-яких інших додаткових вимог до цих закладів).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд