Вивчення іноземної мови без поділу класу: як заохотити «перевантаженого» учителя

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Вересень, 2016/№ 17
В 11 класі нашої школи навчається 32 учні. Цей клас не ділився на групи при вивченні іноземної мови протягом певного періоду. Тому один вчитель проводив заняття з іноземної умови одразу з усім класом. Чи передбачена для вказаного учителя додаткова оплата за таке перевантаження?

У листах МОН «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» від 22.05.2015 р. № 1/9-253 і «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» від 09.06.2016 р. № 1/9-296 вказано: робочі навчальні плани для 10 — 11-х класів на 2015/2016 (2016/2017) навчальний рік повинні були складатися за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН від 27.08.2010 р. № 834. У Пояснювальній записці цих Типових навчальних планів передбачено, що поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до Нормативів, затверджених наказом МОН від 20.02.2002 р. № 128.

Згідно з додатком 2 до цього наказу в загальноосвітньому навчальному закладі при вивченні іноземної мови, яка не є мовою навчання, а вивчається як предмет, поділ класу на групи здійснюється при кількості учнів у класі більше 27 осіб, тобто 28 і більше учнів. Передбачено також, що згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Увага! Тому з метою забезпечення реалізації змісту іншомовної освіти при вивченні іноземної мови як предмета інваріантної складової типового навчального плану основної школи на рівні вимог Державного стандарту класи з кількістю учнів 28 і більше осіб мають обов’язково ділитися на групи.

У спільному листі МОН від 28.11.2008 р. № 1/9-770 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.11.2008 р. № 02-5/465 роз’яснюється про заміну тимчасово відсутніх учителів. Так, у випадку заміни відсутнього учителя іншим учителем забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки, порядок здійснення якої унормовано п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102). При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102, а саме шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне і повне виконання програм з усіх навчальних предметів у межах часу, передбаченого на кожний предмет відповідно до навчального плану, а також встановленої максимальної кількості навчальних годин на тиждень для учнів, не допускаючи їх перевантаження.

Як правило, керівники навчальних закладів повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до пп. 73 і 68 Інструкції № 102.

Також у згаданому листі вказано: в окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму зі свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми.

У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу, як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Учителю, який був раніше відсутнім, після виходу на роботу виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати праці відповідно до п. 73 Інструкції № 102.

Обмеження виплати доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, передбаченої п.п. «а» п.п. 3 п. 4 наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557), не стосується учителів.

Згідно із Вказівками до ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків, наведеними у додатку 12 до наказу МОНмолодьспорту «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 р. № 423, Журнал обліку пропущених і замінених уроків ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі. Записи здійснюються заступником директора з навчальної роботи (директором) загальноосвітнього навчального закладу, який несе повну відповідальність за своєчасність і достовірність відповідних записів.

До журналу вносяться відомості про пропущені й замінені уроки. Записи вносяться тільки на підставі належно оформлених документів (наказів по загальноосвітньому навчальному закладу, лікарняних листів, записів у класних журналах тощо). Кількість замінених уроків має обов’язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених учителями уроків.

Вчитель, який проводив урок у порядку заміни, розписується про це в журналі.

Записи повинні відповідати записам у табелі обліку використання робочого часу і підрахунку заробітку, що подається до бухгалтерії для нарахування заробітної плати.

Всі записи в Журналі обліку пропущених і замінених уроків повинні вестись чітко, охайно, кульковою ручкою. В окремих випадках, як виняток, виправлення в журналі підписується директором школи і скріплюється печаткою.

Важливо! Інструкцією № 102 не передбачено особливостей при оплаті праці вчителів іноземної мови, які проводили уроки з усім класом через те, що керівник загальноосвітнього навчального закладу не забезпечив поділ класу на групи.

У такому випадку при оплаті праці вчителів може бути застосовано норми п.п. «а» п.п. 2 п. 4 наказу № 557, яким керівникам навчальних закладів надано право встановлювати працівникам надбавку в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати) за складність і напруженість у роботі.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити