Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Соціальна додаткова відпустка на дітей: з’ясовуємо усі нюанси

Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)
Оплата праці Травень, 2017/№ 10/1
Друк
Чинним законодавством передбачено право працівників, які мають дітей, на оплачувану соціальну додаткову відпустку. Частіше за все цю відпустку працівники використовують влітку. Отже, сьогодні ми відповімо на усі запитання стосовно надання цієї відпустки.

Законодавче визначення порядку надання соціальної додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи (далі — соцвідпустка на дітей), закріплене у ст. 1821 КЗпП і ст. 19 Закону про відпустки:

«Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів».

Ці норми ми розглядали на сторінках нашої газети багато разів (див. «ОП», 2016, № 19, с. 25, № 16, с. 24 і 25; спецвипуск «ОП», 2016, № 14/1, с. 24; спецвипуск «ОП», 2015, № 24/1, с. 18, № 14/1, с. 15, № 12/1, с. 19; «ОП», 2014, № 24, с. 20, № 21, с. 25, № 13, с. 21). А зараз вирішили зібрати усі запитання та відповіді, які мають найбільший попит у наших читачів.

Проте перед цим ще зазначимо, що соцвідпустка на дітей належить усім працівникам-бюджетникам незалежно від галузевої належності установи (організації, закладу), в якій вони працюють. Тобто ця відпустка (за наявності права на неї) за одними і тими ж правилами надається медпрацівникам, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та іншим. Тому цей матеріал буде корисним кадровикам усіх без винятку бюджетних установ, а також бухгалтерам.

Хто має право на соцвідпустку на дітей?

Коло претендентів на соцвідпустку. Категорії працівників, які мають право на соцвідпустку на дітей, наведені у ст. 1821 КЗпП і ст. 19 Закону про відпустки. Проте у цьому питанні також слід враховувати працівників, визначених у ст. 1861 КЗпП (ср. 025069200). Норма цієї статті головним чином доповнює: право на соцвідпустку на дітей є також у піклувальників та одного з батьків-вихователів.

Підкреслимо: щоб скористатися соцвідпусткою на дітей, працівник має подати за місцем роботи документи, що підтверджують його право на цю відпустку.

На практиці з приводу визначення права на соцвідпустку на дітей виникає чимало запитань. Відповіді на найпопулярніші з них — у табл. 1.

Таблиця 1

Запитання

Відповіді

Визначаємо право на соцвідпустку на дітей

1. Працівниця самостійно виховує 16-річну дитину, оскільки батько дитини з ними не проживає. При цьому жінка перебуває у зареєстрованому шлюбі із батьком цієї дитини. Чи має право ця жінка на соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати»?

Мінсоцполітики дотримується думки, що одинокою матір’ю для цілей визначення права на соцвідпустку на дітей є: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька).

На думку «трудового» Міністерства, у випадку, наведеному у запитанні, жінка не підпадає під визначення одинокої матері для цілей надання соцвідпустки на дітей. Причина: вона перебуває у зареєстрованому шлюбі із батьком дитини. Вважаємо, що у цьому випадку не має значення факт проживання батька окремо від родини, оскільки батько може брати участь у вихованні дитини, навіть не проживаючи з нею.

Отже, за роз’ясненнями офіційного органу, у наведеному випадку працівниця не має права на соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати».

Лист Мінпраці від 04.10.2010 р. № 306/13/116-10

2. В установі працює жінка — мати дитини 10 років. Вона розлучилась з батьком дитини у травні 2017 року. Після розлучення батько виплачує аліменти на дитину. Чи виникає у працівниці право на соцвідпустку на дітей?

Мінсоцполітики вважає: під визначення «одинока мати» підпадає розлучена жінка, яка виховує дитину без батька.

При цьому факт виплати батьком аліментів для надання соцвідпустки на дітей значення не має. Для цілей виникнення права на соцвідпустку на дітей головною умовою є відсутність участі батька саме у вихованні дитини.

У наведеній ситуації працівниця матиме право на соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати» лише у тому разі, якщо батько дитини не бере участі у її вихованні. Для отримання права на соцвідпустку на дітей працівниця повинна надати за місцем роботи копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про розірвання шлюбу з батьком дитини та документи, що підтверджують факт відсутності участі батька у вихованні дитини. Такими документами можуть бути:

— рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;

— ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;

— акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною в установі, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини;

— довідка зі школи (садочка) про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вихователями/вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.

Цей перелік не є вичерпним, можуть бути подані й інші документи. Але майте на увазі: пред’явлення лише довідки з офіційного органу про те, що дитина проживає разом з матір’ю, не дає достатніх підстав стверджувати, що батько не бере участі у її вихованні.

Листи Мінсоцполітики від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15, від 30.05.2014 р. № 193/13/123-14 («ОП», 2014, № 16, с. 4), від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13

3. Працівниця має двох дітей віком 6 і 10 років, батько яких помер. Ця працівниця повторно вийшла заміж, але новим чоловіком ці діти не усиновлені. За якими підставами їй може надаватися соцвідпустка на дітей?

У наведеному випадку для визначення статусу «одинока мати» враховані усі умови: батько дітей помер й відповідно не бере участі у вихованні дітей, а новим чоловіком діти працівниці не усиновлені. При цьому той факт, що новим чоловіком жінки не усиновлені її діти від першого шлюбу, може свідчити про те, що він не бере участі у їх вихованні. Адже ст. 260 СКУ передбачено право мачухи, вітчима, а не обов’язок брати участь у вихованні малолітніх, неповнолітніх пасинка, падчерки.

Для роботодавця підтвердженням того, що новим чоловіком працівниці не усиновлені її діти від попереднього шлюбу, є свідоцтва про народження дітей, в якому дані батька дитини й дані нового чоловіка у свідоцтві про шлюб не збігаються. Річ у тім, що при усиновленні видається нове свідоцтво про народження дитини ( ст. 233 СКУ).

Отже, вказана у запитанні працівниця має право на соцвідпустку на дітей одразу за двома підставами: «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років» і «одинока мати» (тривалість — 17 календарних днів). Зверніть увагу, що одні й ті ж діти враховані двічі при визначенні обох підстав для надання соцвідпустки на дітей.

Лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16

4. Працівниця має дитину від чоловіка (визнаний батьком дитини), з яким не перебуває у зареєстрованому шлюбі. Чи має вона право на соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати»?

Позиція «трудового» Міністерства з цього приводу така: жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, не має права на одержання соцвідпустки на дітей як одинока мати.

Лист Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13

5. Працівник є батьком трьох дітей віком до 15 років. Його жінка — мати цих дітей, не працює (на лікуванні не перебуває). Чи належить вказаному працівнику соцвідпустка на дітей?

Статтею 19 Закону про відпустки визначено право на соцвідпустку на дітей лише для жінок, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років. Тоді як такою відпусткою може скористатися лише батько, який працює і виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі) (одинокий батько).

На думку Мінсоцполітики, до категорії «одинокий батько» належать: чоловік, який не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини записаний як її батько; вдівець чи розлучений чоловік, який виховує дитину без матері.

У нашому випадку працівник не підпадає під визначення одинокого батька, оскільки виховує дітей у шлюбі разом з їх матір’ю. Відповідно цей працівник не має права на соцвідпустку на дітей.

Листи Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16, від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15

Враховуємо граничний вік дитини, до досягнення якого вона враховується при визначенні права на соцвідпустку на дітей

6. Працівниця користується правом на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років». Вона не скористалася належними їй днями цієї відпустки за 2016 рік. При цьому у травні 2017 року її старшій дитині виповнилось 15 років. Чи може вона скористатися соцвідпусткою на дітей за 2016 і 2017 роки у червні 2017 року?

Граничний вік дитини, до досягнення якого вона враховується при визначенні права на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років» становить 15 років.

Але зауважимо: надання соцвідпустки на дітей прив’язане до календарного року. Тож соцвідпустка на дітей надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Отже, працівнику належить соцвідпустка на дітей за рік, в якому дитина досягає граничного віку для цілей визначення права на цю соцвідпустку. А уже починаючи з року, наступного за роком, у якому дитина досягає граничного віку, працівник втрачає право на отримання соцвідпустки на дітей. Також враховуйте: законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на соцвідпустку на дітей.

У наведеному запитанні старшій дитині працівниці (із її двох дітей) виповнилося 15 років у травні 2017 року. Тому у працівниці як у «жінки, яка має двох дітей віком до 15 років» останній раз виникає право на соцвідпустку на дітей за 2017 рік.

При цьому працівниця може скористатися днями соцвідпустки на дітей, право на які вона отримала у 2016 і 2017 роках, і після виповнення її старшій дитині 15 років (після досягнення граничного віку для цілей визначення права на цю відпустку). Тож оформити цю відпустку (за 2016 і 2017 роки) вона може і у червні 2017 року (або у подальшому, у тому числі наступних роках).

Тоді як право на соцвідпустку на дітей за 2018 рік у неї уже не виникає

7. Працівниця усиновила дитину у лютому 2016 року. Цій дитині виповнилося 18 років 01.01.2017 р. Чи може працівниця скористатися соцвідпусткою на дітей за 2016 і 2017 роки?

Для цілей визначення права на соцвідпустку на дітей обмеження за віком дитини встановлено тільки для категорії «жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років». В інших випадках віковий поріг, що визначає людину як дитину, беремо із загальних норм законодавства.

Жінка, яка усиновила дитину, має право на соцвідпустку на дітей до досягнення дитиною 18 років, якщо вона не набула права повноліття (повної цивільної дієздатності) раніше. Це випливає із визначення терміна «дитина» у ст. 1 Закону № 2402 і ст. 2 Закону № 2811.

Також ще раз відзначимо: соцвідпустка на дітей надається у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи після.

Отже, у нашому випадку працівниця набула права на соцвідпустку за підставою «жінка, яка усиновила дитину» у 2016 році. За 2016 рік їй належить ця відпустка повної тривалості — 10 календарних днів незалежно від відпрацьованого часу у цьому році. Крім того, за цією підставою їй має бути надано соцвідпустку на дітей повної тривалості (10 календарних днів) і за 2017 рік — незважаючи на те, що 18-річного віку усиновлена дитина досягла 01.01.2017 р. А от за 2018 рік працівниця уже не отримує права на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка усиновила дитину».

Причому працівниця може скористатися належними їй днями соцвідпустки на дітей за 2016 та 2017 рік і у 2018 році або інших подальших роках, адже ця відпустка не має строку давності, після якого не може бути використана.

Листи Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16, від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16

8. У працівниці є двоє дітей, одна дитина з яких — інвалід. У 2017 році старшій дитини виповнилося 16 років, а молодшій дитині — інваліду — 7 років. Якої тривалості їй належить соцвідпустка на дітей за 2017 рік?

За 2017 рік у працівниці більше не виникає право на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років», оскільки у 2017 році її старша дитина (із двох дітей) досягла 16 років, а тому вона більше не враховується для цілей визначення соцвідпустки на дітей за вказаною підставою.

Проте за 2017 рік у працівниці є право на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має дитину-інваліда», оскільки станом на 2017 рік її молодшій дитині — інваліду виповнилося 7 років. Тобто вона ще не досягла 18 років — граничного віку, після досягнення якого у загальному випадку дитина не враховується для визначення права на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має дитину-інваліда»

9. Працівниця має право на соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати». У лютому 2017 року її дитина померла. Чи належить їй соцвідпустка на дітей за 2017 рік?

У працівниці виникає право на соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати» за 2017 рік незважаючи на те, що у цьому році померла дитина, стосовно якої і надавалася ця відпустка. Скористатися цими днями соцвідпустки на дітей за 2017 рік працівниця може і після смерті дитини (навіть у наступних роках). Починаючи з 2018 року у працівниці не виникає право на соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати».

Лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16

10. Працівниця — одинока мати сама виховує доньку 17 років, яка народила дитину у квітні 2017 року. Чи втрачає така працівниця право на соцвідпустку на дітей?

У загальному випадку працівниця — одинока мати має право на соцвідпустку на дітей до досягнення дитиною 18 років. Але така працівниця втрачає право на соцвідпустку на дітей, якщо її дитина набуває повної цивільної дієздатності до виповнення 18 років (повноліття).

Так, повна цивільна дієздатність може бути надана, зокрема, неповнолітній особі, яка записана матір’ю дитини ( ч. 1 ст. 35 ЦКУ).

Отже, у наведеній ситуації одинока мати, донька якої у віці до 18 років народила дитину, втрачає право на соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати». Причина: донька працівниці, для догляду якої вона отримувала соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати», набула повної цивільної дієздатності до досягнення 18 років у зв’язку з народженням нею дитини.

Зауважимо: у нашому випадку останній раз право на соцвідпустку на підставою «одинока мати» виникає у працівниці за 2017 рік. Починаючи з 2018 року вона втрачає це право. При цьому працівниця може скористатися належними їй днями соцвідпустки на дітей (у тому числі за 2017 рік) і після того, як її дитина взяла шлюб.

Лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16. Аналогічний підхід застосовується у ситуації, коли дитина одинокої матері вийшла заміж (взяла шлюб) до виповнення їй 18 років (лист Мінсоцполітики від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15)

Пакет документів для підтвердження права на соцвідпустку на дітей

11. Чи може роботодавець відмовити у наданні соцвідпустки на дітей, якщо працівником не подані документи для підтвердження права на цю відпустку (подані не у повному обсязі)?

Якщо працівник не зможе документально підтвердити своє право на соцвідпустку на дітей, роботодавець може відмовити в наданні цієї відпустки.

Лист Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13

12. З якою періодичністю працівник має поновлювати документи, що підтверджують його право на соцвідпустку на дітей?

На нормативному рівні не передбачено періодичність, з якою працівник має повторно подавати документи (поновлювати їх) для підтвердження права на соцвідпустку на дітей. Проте Мінсоцполітики стосовно документів для підтвердження права на соцвідпустку на дітей за підставою «одинока мати» вказує: роботодавець має право вимагати поновлення зазначених документів один раз на рік (оскільки надання цієї відпустки прив’язане саме до календарного року).

Вважаємо, що роботодавець може вимагати поновлення документів й у разі, якщо працівник претендує на соцвідпустку на дітей і за іншими підставами.

Лист Мінсоцполітики від 30.05.2014 р. № 193/13/123-14

Яка тривалість соцвідпустки на дітей?

Тривалість соцвідпустки на дітей за наявності однієї підстави для її надання становить 10 календарних днів. Водночас за наявності декількох (двох і більше) підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість становить 17 календарних днів ( ст. 19 Закону про відпустки).

На думку Мінсоцполітики (лист від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15), кожну підставу, визначену у ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки, слід вважати окремою підставою для цілей визначення тривалості соцвідпустки на дітей. При визначенні підстав для отримання права на соцвідпустку на дітей одну дитину може бути враховано кілька разів.

На топові запитання з приводу визначення тривалості соцвідпустки на дітей ми відповімо у табл. 2.

Таблиця 2

Запитання

Відповіді

13. Працівниця має трьох дітей 5, 8 і 11 років. У січні 2017 року вона розлучилася із батьком дітей і з цього часу самостійно їх виховує (підтвердні документи надані за місцем роботи). Якої тривалості цій працівниці має бути надана соцвідпустка на дітей за 2017 рік?

За 2017 рік працівниці має бути надана соцвідпустка на дітей за двома підставами «жінка, яка має трьох дітей віком до 15 років» і «одинока мати» тривалістю 17 календарних днів. Підкреслимо, що діти працівниці враховані двічі при визначенні підстав для надання цієї відпустки

14. В установі працює працівниця, яка має двох дітей 10 і 14 років, одна дитина з яких є інвалідом. Якої тривалості їй належить соцвідпустка на дітей?

У цьому випадку працівниця має право на соцвідпустку на дітей як «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років» і «жінка, яка має дитину-інваліда». Оскільки йдеться про дві підстави для надання соцвідпустки на дітей, тривалість цієї відпустки для працівниці становить 17 календарних днів

15. У працівниці є двоє дітей 5 і 10 років, а також усиновлена дитина 16 років. Якої тривалості їй має надаватися соцвідпустка на дітей?

Працівниця має право на соцвідпустку на дітей тривалістю 17 календарних днів, оскільки вона має право на цю відпустку одразу за двома підставами «жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років» та «жінка, яка всиновила дитину»

16. Працівниця (вдова) має двох дітей, яким у 2017 році виповнилося 10 і 16 років. Батько дітей помер у травні 2017. Яка тривалість соцвідпустки на дітей належить працівниці за 2017 рік?

За 2017 рік працівниці не належить соцвідпустка на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років», оскільки старша дитина уже досягла граничного віку для надання соцвідпустки на дітей за цієї підставою (у 2017 році їй виповнилося 16 років). В останній раз право на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей до 15 років» у неї виникало у 2016 році.

Проте з 2017 року працівниця підпадає під категорію «одинока мати» для цілей надання соцвідпустки на дітей: вона є вдовою, а діти ще не досягли 18 років.

Отже, за 2017 рік працівниця має право на соцвідпустку на дітей за однією підставою «одинока мати» тривалістю 10 календарних днів

17. Працівниця усиновила дитину у 2008 році, якій у березні 2017 року виповнилося 18 років. Якої тривалості їй має бути надана соцвідпустка на дітей за 2008 — 2017 роки?

Працівниця має право на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка усиновила дитину». Тривалість соцвідпустки на дітей за вказаною підставою відрізнялась у різних роках. При цьому тривалість соцвідпусток на дітей, невикористаних за минулі роки (для цілей використання або виплати грошової компенсації при звільненні), має визначатися відповідно до норм законодавства, які були чинними на той час.

Так, за 2008 і 2009 роки працівниці належить соцвідпустка на дітей тривалістю 14 календарних днів (по 7 календарних днів за два роки), а за 2010 — 2017 роки — тривалістю 80 календарних днів (по 10 календарних днів за 8 років).

Працівниця не матиме права на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка усиновила дитину» за 2018 рік, оскільки дитина досягла граничного віку (18 років) для надання соцвідпустки на дітей за вказаною підставою у 2017 році.

Належними днями соцвідпустки на дітей, тривалість якої за 2008 — 2017 роки становить сумарно 94 календарних дні, працівниця може скористатися у 2017 році або інших роках (законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на соцвідпустку на дітей). Якщо працівниця не скористається належними їй 94 днями соцвідпустки на дітей, то при звільненні їй має бути виплачена за них грошова компенсація.

Лист Мінпраці від 19.02.2010 р. № 48/13/116-10

Який порядок надання соцвідпустки на дітей?

У попередніх розділах ми розглянули ситуації із визначення працівників, які мають право на соцвідпустку на дітей, та визначення граничного віку дитини, до досягнення якого вона враховується при визначенні права на цю відпустку. Проте на практиці виникають запитання щодо порядку надання соцвідпустки на дітей. Де шукати на них відповіді, адже ст. 19 Закону про відпустки не розкриває усіх тонкощів надання цієї відпустки? У табл. 3 наведено добірку запитань і відповідей з приводу надання соцвідпустки на дітей.

Таблиця 3

Запитання

Відповіді

18. Чи підлягає поділу на частини соцвідпустка на дітей?

Правила поділу відпустки на частини, установлені ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки, стосуються лише щорічних відпусток. Оскільки соцвідпустка на дітей віднесена до виду соціальних відпусток, то вона не підлягає поділу на частини. Тобто працівник, який має право на соцвідпустку за однією підставою, має одразу скористатися належними 10 календарними днями цієї відпустки.

Мінсоцполітики допускає можливість використання соцвідпустки на дітей частинами лише у тому випадку, коли працівник має право на цю відпустку за двома або більше підставами. У цьому разі її тривалість становить 17 календарних днів, і працівник може скористатися спочатку 10 календарними днями цієї відпустки, а потім — 7 календарними днями. При цьому Мінсоцполітики не допускає інших варіантів для поділу на частини соцвідпустки на дітей тривалістю 17 календарних днів. Інший варіант лише один — працівник одразу використовує 17 календарних днів соцвідпустки на дітей.

Лист Мінсоцполітики від 12.05.2015 р. № 256/13/116-15

19. Працівниці надана соцвідпустка на дітей тривалістю 10 календарних днів з 22.05.2017 р. по 31.05.2017 р. Однак, перебуваючи у цій відпустці, працівниця хворіла з 23.05.2017 р. по 25.05.2017 р., про що свідчить наданий нею листок непрацездатності. Чи підлягає соцвідпустка на дітей продовженню або перенесенню на інший період у зв’язку із хворобою працівниці?

У ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки вказано: соцвідпустка на дітей переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному ст. 11 цього Закону (тобто за правилами, установленими для щорічної відпустки).

Так, соцвідпустка на дітей повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі, зокрема, тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку ( п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки). Тобто соцвідпустка на дітей переноситься на інший період або продовжується на кількість календарних днів хвороби, що припали на цю відпустку згідно з листком непрацездатності. У нашому випадку на період соцвідпустки на дітей припали 3 календарні дні тимчасової непрацездатності працівниці. Отже, якщо соцвідпустка на дітей підлягає:

— продовженню, то ця відпустка подовжується на 3 календарних дні, а саме на період з 01.06.2017 р. по 03.06.2017 р.;

— перенесенню, то 3 календарні дні соцвідпустки на дітей можуть бути використані працівником в інший період. Підкреслимо, що у такому разі заборона про поділ соцвідпустки на частини не застосовується.

Листи Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16, від 12.05.2015 р. № 256/13/116-15

20. Працівниці надається соцвідпустка на дітей з 29.05.2017 р. тривалістю 10 календарних днів. На цей період припадає святковий день Трійця (04.06.2017 р.). Як визначити останній день цієї відпустки?

При визначенні тривалості соцвідпустки на дітей не враховуються святкові і неробочі дні, вказані у ст. 73 КЗпП ( ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки). Тобто якщо на період цієї відпустки припадають святкові і неробочі дні, то такі дні додаються до соцвідпустки на дітей і працівник відпочиває довше.

У випадку, що розглядається, спочатку відлічуємо 10 календарних днів з 29.05.2017 р. Закінчення такого строку припадає на 07.06.2017 р. При цьому на період з 29.05.2017 р. по 07.06.2017 р. припадає один святковий день, визначений у ст. 73 КЗпП, — Трійця (04.06.2017 р.).

Виходить, що соцвідпустку на дітей необхідно продовжити на 1 календарний день. У такому разі соцвідпустка на дітей триває з 29.05.2017 р. по 08.06.2017 р. і останнім днем цієї відпустки є 08.06.2017 р. У такому разі відпускні виплачують за 10 календарних днів соцвідпустки на дітей, а святковий день, що припав на період цієї відпустки, не оплачується.

Лист Мінсоцполітики від 05.06.2015 р. № 225/06/186-15

21. Чи можна працівниці виплатити грошову компенсацію за невикористані дні соцвідпустки на дітей без звільнення?

У процесі трудових відносин працівник може лише використати належні дні соцвідпустки на дітей. Іншого законодавчою базою не передбачено. Отже, соцвідпустка на дітей не підлягає грошовій компенсації у випадку, якщо працівник не звільняється.

Грошову компенсацію працівнику, який не звільняються, можна виплатити лише за частину щорічної відпустки. Більш того, дні соцвідпустки на дітей не враховуються у складі 24 календарних днів відпустки, які працівник має відгуляти для цілей виплати грошової компенсації за частину щорічної відпустки ( ч. 4 ст. 24 Закону про відпустки).

Лист Мінсоцполітики від 19.01.2017 р. № 132/0/101-17/284 (див. цей лист і коментар редакції в «Щодо грошової компенсації щорічної відпустки без звільнення»)

22. Працівниця не скористалась соцвідпусткою на дітей за 4 роки, а саме за 2014, 2015, 2016 і 2017 роки. Вона звільняється 31.05.2017 р. Чи виплачувати їй грошову компенсацію за 40 невикористаних днів соцвідпустки на дітей?

Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на соцвідпустку на дітей. Тому якщо працівник з якихось причин не скористався цим правом і не використав цю відпустку за кілька попередніх років, то він має право використати цю відпустку, а у разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні цієї відпустки на підставі ч. 1 ст. 24 Закону про відпустки. При цьому тривалість соцвідпустки на дітей визначається на момент набуття на неї права у відповідному році з урахуванням законодавчої бази, що діяла на той час, а не на момент її фактичного використання чи виплати грошової компенсації.

Тож у наведеному випадку працівниця може скористатися належними їй 40 днями соцвідпустки на дітей (у тому числі застосувати норму ст. 3 Закону про відпустки про використання відпустки з подальшим звільненням) або при звільненні отримати за невикористані дні цієї відпустки грошову компенсацію. Причому виплата грошової компенсації за невикористані дні соцвідпустки на дітей при звільненні працівника — обов’язок роботодавця.

Листи Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16, від 12.05.2015 р. № 256/13/116-15

23. У травні 2017 року до установи працевлаштувалася працівниця, яка є матір’ю двох дітей 7 і 10 років. Чи виникає у неї право на соцвідпустку на дітей за 2017 рік на новому місці роботи?

У загальному випадку тут слід розрізнювати дві ситуації. Так, якщо до працевлаштування до нового роботодавця працівниця у 2017 році:

не працювала жодного дня в іншого роботодавця (підтвердження — її трудова книжка) — у такому разі за новим місцем роботи у неї виникає право на соцвідпустку на дітей за 2017 рік;

працювала в іншого роботодавця — у такому разі за попереднім місцем роботи вона або скористалася соцвідпусткою на дітей за 2017 рік, або отримала за дні цієї відпустки грошову компенсацію при звільненні. При цьому право на соцвідпустку на дітей виникає один раз за відповідний календарний рік. А тому працівниці не належить соцвідпустка на дітей за 2017 рік на новому місці роботи. Таке право за 2017 рік вона вже повинна була реалізувати у свого попереднього роботодавця. При цьому Мінсоцполітики рекомендує новому роботодавцю отримати від працівника довідку з його попереднього місця роботи про те, що цим працівником реалізовано право (використана або виплачена грошова компенсація) на соцвідпустку на дітей за відповідний рік у колишнього роботодавця. Формально на законодавчому рівні такої вимоги немає. Проте ми рекомендуємо прислухатися до цих рекомендацій «трудового» Міністерства.

Листи Мінсоцполітики від 24.03.2015 р. № 4053/0/14-15/18, від 31.07.2014 р. № 292/13/133-14

24. Працівниця, яка є матір’ю двох дітей 3 і 8 років, працевлаштувалася на нове місце роботи 03.05.2017 р. З попереднього місця роботи вона звільнилася 28.04.2017 р., не виходячи на роботу із соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років (у цій відпустці перебувала з 01.01.2017 р. і по дату звільнення). Чи виникає у неї право на соцвідпустку за 2017 рік на новому місці роботи?

Для отримання права на соцвідпустку на дітей працівниця повинна відпрацювати хоча б один день у відповідному календарному році. Тому перебуваючи у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, працівниця не набуває права на соцвідпустку на дітей.

У нашому випадку працівниця за попереднім місцем роботи перебувала у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років з 01.01.2017 р. і по дату звільнення. Тобто вона звільнилася, не виходячи із соцвідпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років (не відпрацювавши жодного дня у вказаному періоді). Отже, за попереднім місцем роботи вона не набула права на соцвідпустку на дітей за 2017 рік.

Відповідно за новим місцем роботи у працівниці виникає право на соцвідпустку на дітей за 2017 рік. У цьому разі особливо актуально отримати від працівниці довідку від колишнього роботодавця про те, що за попереднім місцем роботи вона не мала права на цю відпустку за 2017 рік.

Листи Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16, від 31.07.2014 р. № 292/13/133-14

25. Працівниця після закінчення соцвідпустки для догляду за другою дитиною до досягнення нею 3 років повернулася на роботу 03.05.2017 р. У працівниці є старша дитина віком 8 років. Чи можна їй надати соцвідпустку на дітей у червні 2017 року?

У 2017 році працівниця набула права на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років». Підкреслимо, що право на цю соцвідпустку повної тривалості (10 календарних днів) у неї виникає уже за 2017 рік незалежно від тривалості відпрацьованого часу у цьому році.

Отже, у червні 2017 року працівниця може скористатися соцвідпусткою на дітей тривалістю 10 календарних днів.

26. В установі звільняється працівниця, не виходячи з відпустки для догляду за другою дитиною до досягнення нею 6 років. Її старшій дитині у лютому 2017 року виповнилося 10 років. При звільненні їй належна грошова компенсація за 9 невикористаних днів щорічної відпустки («набігли» за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами). Чи необхідно їй ще виплатити компенсацію за соцвідпустку на дітей?

Соцвідпустка на дітей належить виключно працівникам, які працюють. Тому право на соцвідпустку на дітей виникає лише у працівників, які відпрацювали у відповідному календарному році хоча б один день. У працівників не виникає право на соцвідпустку на дітей за роки, в яких вони повністю перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 6 років.

У наведеному випадку після народження другої дитини працівниця може претендувати на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років». Проте із дати народження другої дитини і по дату звільнення працівниця не відпрацювала жодного дня, оскільки спочатку перебувала у відпустці з зв’язку з вагітністю та пологами, а потім — у відпустках для догляду за дитиною.

Отже, при звільненні їй не потрібно виплачувати грошову компенсацію за соцвідпустку на дітей, оскільки працюючи у цього роботодавця, вона не набула права на неї. Але цій працівниці цілком обґрунтовано виплачують грошову компенсацію за 9 невикористаних днів щорічної відпустки, оскільки період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами дає право на щорічну відпустку на підставі п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки.

Лист Мінсоцполітики від 20.10.2011 р. № 307/13/133-11

27. Чи надається за сумісництвом соцвідпустка на дітей працівникам, які мають на неї право?

Соцвідпустка на дітей має надаватися повної тривалості і оплачуватися працівникам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (зовнішнім або внутрішнім). Річ у тім, що на нормативному рівні не передбачено обмеження щодо надання соцвідпустки на дітей за сумісництвом.

Лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16

28. Працівниця має двох дітей 2 і 8 років. У 2017 році вона за основним місцем роботи перебуває у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, а за сумісництвом — вийшла на роботу. Чи належить їй соцвідпустка на дітей?

За основним місцем роботи у працівниці не виникає право на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років» за 2017 рік, оскільки вона не працює, а перебуває у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Проте таке твердження буде справедливим, якщо до кінця 2017 року вона так і не повернеться до роботи за основним місцем роботи. У разі якщо вона відпрацює хоча б один робочий день за основним місцем роботи у 2017 році, то набуде права на соцвідпустку на дітей за цей рік.

У той час як за сумісництвом працівниця набуває права на соцвідпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років» за 2017 рік, оскільки вона повернулась до роботи, вийшовши із соцвідпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

29. Працівниця має право на соцвідпустку на дітей за 2015, 2016 і 2017 роки. Проте вона ще й досі не скористалася належними їй днями цієї відпустки. Чи розглядатиметься це як порушення, за яке роботодавця може бути притягнено до відповідальності?

У ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки вказано: забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці. Порушення цього припису загрожує роботодавцю притягненням до відповідальності. Однак зверніть увагу: ця норма стосується виключно щорічних відпусток і не поширюється на соцвідпустку на дітей, оскільки така відпустка віднесена до виду соціальних.

Більш того, соцвідпустка на дітей надається в обов’язковому порядку на бажання працівника. Тому якщо працівник, який має право на соцвідпустку на дітей, не виявив бажання скористатись нею протягом декількох років, то порушення законодавства про відпустки з боку роботодавця не вбачається і, відповідно, немає підстав для притягнення останнього до відповідальності.

При цьому Мінсоцполітики доповнює: що стосується питання використання працівником невикористаної соцвідпустки на дітей за декілька попередніх років у поточному році поспіль, то порушене питання має бути вирішено за угодою між сторонами трудових відносин (працівником і роботодавцем).

Листи Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16, від 05.06.2015 р. № 225/06/186-15

30. Чи можна відкликати працівницю із соцвідпустки на дітей?

Працівників недопустимо відкликати із соцвідпустки на дітей за жодних обставин. Справа у тому, що нормативна база допускає відкликати працівника лише із щорічної відпустки ( ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки, ст. 60 Закону про держслужбу)


Висновки:

— Тривалість соцвідпустки на дітей становить 10 календарних днів, а у разі наявності права на неї за двома або більше підставами — 17 календарних днів.

— Соцвідпустка на дітей не підлягає поділу на частини. Проте якщо працівник має право на соцвідпустку на дітей за двома підставами, то передбачено такий варіант поділу на частини: скористатися спочатку 10 календарними днями цієї відпустки, а потім — 7 календарними днями.

— Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на соцвідпустку на дітей. Якщо працівник з якихось причин не скористався правом на соцвідпустку за минулий рік або ж за кілька попередніх років, то він має право використати цю відпустку, а у разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні цієї відпустки.

Використані документи

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

СКУ — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про держслужбу — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 2402 — Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III.

Закон № 2811 — Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць