Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Відпустки посадових осіб МС: нагадуємо особливості

Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)
Оплата праці Травень, 2017/№ 10/1
Друк
Поки що триває «пінг-понг» із законопроектом щодо нового закону про службу в ОМС (зареєстрований 30.03.2015 р. за № 2489). Але факт залишається фактом: набрання ним статусу Закону ще доведеться почекати. Тож уже зараз зрозуміло, що відпускний сезон посадовим особам МС доведеться розпочинати за старими нормами. Тому сьогодні згадаємо правила надання їм відпусток — від тривалості до специфіки. Рушаймо!

Щорічна відпустка: тривалість & «оздоровчі»

У ст. 21 Закону № 2493 вказано: посадовим особам МС надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Як бачимо, посадовим особам МС гарантовано надання щорічної відпустки подовженої тривалості (порівняно зі «звичайною» тривалістю щорічної основної відпустки у 24 календарних дні) за повністю відпрацьований робочий рік — 30 календарних днів.

При наданні будь-якої частини щорічної відпустки посадовим особам МС приписано обов’язково виплачувати допомогу на оздоровлення один раз протягом календарного року.

При цьому про «оздоровчу» допомогу для них йдеться одразу у двох нормативних документах — ст. 21 Закону № 2493 і п.п. 3 п. 2 постанови № 268 (ср. 025069200). Як відзначалось вище, у Законі № 2493 сказано, що допомогу на оздоровлення виплачують у розмірі посадового окладу, а ось згідно з постановою № 268 її розмір не повинен перевищувати середньомісячної заробітної плати.

У якому розмірі виплачувати допомогу на оздоровлення посадовим особам МС? Мінсоцполітики в листах від 11.09.2013 р. № 10212/0/14-13/13, від 16.10.2009 р. № 620/13/84-09 та від 26.02.2008 р. № 87/13/84-08 роз’яснює: це одна й та сама допомога, виплата якої у розмірі посадового окладу є обов’язковою, а ось якщо є кошти, то її можна виплатити й у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. Про це також відзначалося в консультації фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2014, № 14, с. 11.

Додаткова відпустка за стаж: скільки і коли

Тривалість. Почнемо із законодавчої норми ( ст. 21 Закону № 2493): посадовим особам, які мають стаж служби в ОМС понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів.

Проте конкретний механізм визначення її тривалості наведений у постанові № 250. Відзначимо: раніше, до 01.05.2016 р. ця постанова застосовувалась як до держслужбовців, так і до посадових осіб МС, а з 01.05.2016 р. ця постанова застосовується лише стосовно посадових осіб МС, тому що для держслужбовців діє своє спеціальне законодавство (про надання держслужбовцям додаткових відпусток за стаж держслужби див. у спецвипуску «ОП», 2017, № 8/1, с. 3).

Так, у п. 1 цієї постанови вказано: посадовим особам МС, які мають стаж служби в цих органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

У таблиці нижче наведемо тривалість цієї додаткової відпустки залежно від наявного стажу в ОМС.

Стаж служби в ОМС

Тривалість додаткової відпустки за стаж служби в ОМС

Понад 10 років

5 календарних днів

Понад 11 років

7 календарних днів

Понад 12 років

9 календарних днів

Понад 13 років

11 календарних днів

Понад 14 років

13 календарних днів

Понад 15 років і далі

15 календарних днів

Визначаємо стаж для цілей надання додаткової відпустки за його наявність. Як бачимо, у посадових осіб МС настання права на додаткову відпустку за стаж і визначення її тривалості залежить лише від наявного відповідного стажу в ОМС.

У ст. 22 Закону № 2493 вказано: до стажу служби в ОМС зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи у яких зараховується до стажу державної служби.

До 01.05.2017 р. стаж державної служби обчислювався відповідно до Порядку № 283. Проте з указаної дати цей Порядок утратив чинність.

Разом з тим у п. 8 Прикінцевих та перехідних положень нового Закону про держслужбу зазначено: стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Виходить, що при визначенні стажу державної служби, який на підставі ст. 22 Закону № 2493 зараховується і до стажу служби в ОМС, слід керуватися: до 01.05.2016 р. — Порядком № 283, а з 01.05.2016 р. — Порядком № 229, який прийнято на виконання Закону про держслужбу.

При цьому при визначенні права на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС слід пам’ятати про такі нюанси:

1. Додаткова відпустка відповідної тривалості надається при досягненні стажу служби в ОМС понад 10, понад 11, понад 12, понад 13, понад 14, понад 15 років і так далі. Річ у тім, що відповідно до ст. 21 Закону № 2493 і п. 1 постанови № 250 додаткова відпустка надається за наявності стажу в ОМС саме понад 10 років і далі. Наприклад, посадовою особою ОМС складено Присягу 29.05.2006 р. Згідно з правилами обчислення строків для років, указаних у ст. 2411 КЗпП, така особа досягла 10-річного стажу в ОМС 28.05.2016 р. А от право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС понад 10 років тривалістю 5 календарних днів виникло в цієї посадової особи з 29.05.2016 р. Відповідно за стаж в ОМС понад 11 років право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів виникає з 29.05.2017 р.

2. Тривалість додаткової відпустки залежить виключно від наявного стажу служби в ОМС, тобто її надання не прив’язане до відпрацьованого часу в робочому році. Це означає, що при визначенні тривалості вказаної відпустки в жодному разі не застосовується розрахунковий підхід (пропорційно відпрацьованому часу в робочому році). Наприклад, для посадової особи стаж служби в ОМС 12 років склав станом на 29.05.2017 р., тому з 30.05.2017 р. у неї виникає право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС. Саме з цієї дати працююча посадова особа МС може взяти додаткову відпустку тривалістю 9 календарних днів. Для цього їй не потрібно відпрацьовувати весь наступний рік (30.05.2017 р. — 29.05.2018 р.).

3. Тривалість додаткової відпустки залежить від сумарного стажу служби в ОМС. Наприклад, посадова особа МС звільнилася з такого органу і знову прийнята як посадова особа на службу в ОМС. У такому разі для цілей визначення права на додаткову відпустку і її тривалості враховується увесь стаж служби в ОМС — до звільнення і після повторного прийняття на службу в ОМС.

Тут відзначимо: до стажу служби в ОМС (а відтак і до стажу для цілей надання додаткової відпустки за стаж служби в ОМС) зараховуються періоди соцвідпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років і відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною до досягнення нею 6 років (на підставі медичного висновку). Проте на підставі пп. 3 і 4 ч. 1 ст. 9 Закону № 504/96 за перебування у вказаних відпустках для догляду за дитиною посадовій особі МС не належить додаткова відпустка за стаж служби в ОМС. Про практичну реалізацію цих норм ми поговоримо у розділі «Відповіді на актуальні запитання».

Особливості надання. Ми з’ясували, що посадова особа МС має право на щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів і додаткову відпустку за стаж служби в ОМС тривалістю від 5 до 15 днів залежно від наявного стажу. Чи можливо вказані відпустки надати одночасно? З цього приводу в абз. 3 п. 1 постанови № 250 зазначено: додаткові відпустки посадовим особам МС надаються одночасно із щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за згодою сторін окремо від неї.

Також відзначимо: відповідно до ст. 4 Закону № 504/96 до щорічних відпусток належать, зокрема, інші додаткові відпустки, передбачені законодавством. Саме до цієї категорії щорічних відпусток і належить додаткова відпустка за стаж служби в ОМС (спільний лист Мінпраці від 27.01.99 р. № 13-294 і Головного управління держслужби при КМУ від 26.01.99 р. № 10/364).

Додаткова відпустка за стаж служби в ОМС належить до щорічних відпусток. Тому при її наданні слід керуватися правилами надання щорічних відпусток.

Про правила надання щорічних відпусток, передбачених Законом № 504/96, поговоримо далі.

Порядок надання щорічних відпусток

Законом № 504/96 передбачено порядок надання щорічних відпусток. Його необхідно дотримуватися при наданні посадовій особі МС щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів і додаткової відпустки за стаж служби в ОМС. Причина: вказані відпустки є щорічними в контексті Закону № 504/96.

Тут зупинимося на правилах надання щорічної відпустки в перший рік служби у відповідному ОМС. За загальним підходом право працівника на щорічні відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи в цього роботодавця. До спливу вказаних 6 місяців при узгодженні з роботодавцем працівник має змогу піти в таку відпустку, але її тривалість визначать пропорційно відпрацьованому часу ( ч. 5 і 6 ст. 10 Закону № 504/96).

Переводимо ці норми на посадових осіб МС:

— право на щорічну відпустку загальною тривалістю 30 календарних днів (тобто повної тривалості) в перший рік служби в ОМС виникає після закінчення 6 місяців безперервної служби в цьому ОМС. До відпрацювання вказаного 6-місячного строку посадова особа МС може скористатися правом на цю щорічну відпустку тривалістю, визначеною пропорційно відпрацьованому часу на момент її надання;

— посадова особа МС в перший рік роботи в ОМС зможе скористатися правом на щорічну додаткову відпустку за стаж служби в ОМС (за наявності відповідного стажу не менше 10 років) після закінчення 6 місяців служби в цьому ОМС. Підкреслимо: тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж служби в ОМС не визначається розрахунковим шляхом. Тож посадовій особі МС додаткову відпустку за стаж надають виключно повної тривалості після досягнення відповідного стажу і після відпрацювання в перший рік роботи в цьому ОМС понад 6 місяців.

Одночасно пам’ятайте: у ч. 7 ст. 10 Закону № 504/96 наведено категорії працівників, яким щорічна відпустка повної тривалості за їх бажанням надається до закінчення вказаного 6-місячного строку (див. спецвипуск «ОП», 2017, № 6/1, с. 15). Ця норма застосовується при наданні щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів і щорічної додаткової відпустки за стаж служби в ОМС.

Інші правила надання щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів та щорічної додаткової відпустки за стаж служби в ОМС наведемо на схемі нижче.

img 1

Оскільки Законом № 2493 не передбачено спеціальних приписів з приводу відкликання посадової особи МС як із щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів, так і додаткової відпустки за стажу служби в ОМС, вважаємо, що таке відкликання можливе за наявності обставин, викладених у загальних нормах трудового законодавства — ч. 8 ст. 79 КЗпП і ч. 3 ст. 12 Закону № 504/96 (див. спецвипуск «ОП», 2017, № 6/1, с. 18).

Інші відпустки: коли є право у посадових осіб МС

Щорічні додаткові відпустки за Законом № 504/96. Статтею 7 Закону № 504/96 передбачено надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, а ст. 8 цього ж Закону — щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Так ось посадові особи МС не мають право на ці відпустки (лист Мінпраці від 08.08.2007 р. № 562/13/84-07).

Річ у тому, що ст. 21 Закону № 2493 передбачено надання саме щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів. Тобто в цій нормі не конкретизовано, про яку саме щорічну відпустку (основну чи додаткову) йдеться. Тому вважається, що в подовженій тривалості щорічної відпустки (30 календарних днів) уже «закладена» компенсація за специфічні умови праці (за роботу з комп’ютером, в умовах ненормованого робочого дня). Плюс посадовим особам МС надається додаткова відпустка за стаж служби в цих органах як своєрідний привілей за роботу у вказаній сфері.

Увага! Посадові особи МС не мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (у тому числі за роботу з комп’ютером, за ненормований робочий день).

Інші види відпусток. Посадовим особам МС можуть надаватися усі інші види відпусток, передбачені Законом № 504/96 (у разі наявності відповідного права): навчальна відпустка, творча відпустка, відпустка для підготовки та участі в змаганнях, соціальні відпустки, відпустка без збереження зарплати, додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни. Крім того, їм можуть надаватися інші відпустки, передбачені спеціальним законодавством (наприклад, «чорнобильська» відпустка).

До речі, вказані відпустки не враховують при підрахунку максимально допустимої тривалості щорічної відпустки в 59 календарних днів. Справа у тому, що у ч. 3 ст. 10 Закону № 504/96 йдеться про обмеження тривалості саме щорічної відпустки, якою для посадових осіб МС є щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів і додаткова відпустка за стаж служби в ОМС.

Відповіді на актуальні запитання

Визначаємо право на додаткову відпустку за стаж після «декрету»

Посадова особа МС перебувала у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років з 05.06.2014 р. по 10.04.2017 р., по закінченні якої приступила до виконання своїх обов’язків 11.04.2017 р.

Вона досягла стажу служби в ОМС 10 років 23.05.2015 р., тобто на момент перебування у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

Чи надається додаткова відпустка за стаж служби в ОМС понад 10 років, понад 11 років та понад 12 років?

Для початку пояснимо причину виникнення такого запитання. Так, до стажу служби в ОМС зараховують період перебування посадової особи МС у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

Разом з тим слід пам’ятати, що додаткова відпустка за стаж служби в ОМС є щорічною відпусткою. Як зазначено в листі Мінсоцполітики від 16.11.2016 р. № 691/13/116-16, щорічна відпустка надається працівнику як компенсація за виконання посадових обов’язків протягом відпрацьованого періоду часу.

Отже, за загальним правилом посадовій особі МС не належить додаткова відпустка за стаж служби в ОМС за період перебування у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

Застосування таких приписів покажемо на прикладі ситуації, наведеної у запитанні (див. таблицю далі). Але перед цим ще раз нагадаємо: тривалість додаткової відпустки за стаж служби в ОМС залежить лише від наявного стажу і не прив’язана до відпрацьованого часу.

Дата досягнення стажу служби в ОМС

Дата виникнення права на відпустку

Тривалість відпустки

Право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС

23.05.2015 р. — 10 років*

24.05.2015 р. (за стаж понад 10 років)

5 календарних днів

Не має, оскільки посадова особа МС після набуття права на таку відпустку не працювала з 24.05.2015 р. по 23.05.2016 р.

* Звертаємо увагу, що період з 24.05.2014 р. по 23.05.2015 р. зараховується до стажу служби в ОМС у повному обсязі, незважаючи на те, що більшу частину цього року посадова особа МС перебувала у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

23.05.2016 р. — 11 років*

24.05.2016 р. (за стаж понад 11 років)

7 календарних днів

Має, оскільки посадова особа МС стала до виконання посадових обов’язків 11.04.2017 р., а саме в період з 24.05.2016 р. по 23.05.2017 р. (тобто після набуття права на цю відпустку за 11-й рік служби в ОМС та до 23.05.2017 р. (включно) приступила до виконання своїх посадових обов’язків)

* Підкреслимо: період з 24.05.2015 р. по 23.05.2016 р., протягом якого посадова особа МС повністю перебувала у соцвідпустці для догляду за дитиною, зараховується до стажу служби в ОМС у повному обсязі.

23.05.2017 р. — 12 років*

24.05.2017 р. (за стаж понад 12 років)

9 календарних днів

Має, оскільки в період після набуття права на відпустку за 12 років стажу служби в ОМС посадова особа вже працює (з 11.04.2017 р.)

* Зауважимо: період з 24.05.2016 р. по 23.05.2017 р. зараховується до стажу служби в ОМС у повному обсязі.

Відзначимо, що у випадку, що розглядається, посадова особа МС взагалі не має права на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС понад 10 років тривалістю 5 календарних днів. А от за 11-річний і 12-річний стаж служби в ОМС вона має право скористатися додатковою відпусткою тривалістю відповідно 7 і 9 календарних днів.

Військова служба: що із додатковою відпусткою за стаж

Посадову особу МС мобілізували 15.04.2015 р. Станом на 17.05.2015 р. стаж служби в ОМС цієї особи склав 15 років.

Перед демобілізацією ця посадова особа МС вирішила продовжити військову службу за контрактом. Після закінчення військової служби за контрактом вона повернувся на службу в ОМС у лютому 2017 року.

Чи надавати цій посадовій особі додаткову відпустку за стаж служби в ОМС, досягнутий станом на 17.05.2015 р., 17.05.2016 р. і 17.05.2017 р.?

Зауважимо, що для вирішення наведеної ситуації використовуємо той же підхід, що і при розв’язанні попереднього запитання. Далі пояснимо чому.

Період військової служби за призовом під час мобілізації та період військової служби за контрактом включаються до стажу служби в ОМС.

Стосовно впливу періоду військової служби (за призовом під час мобілізації, за контрактом) на додаткову відпустку за стаж Мінсоцполітики (див. лист від 16.11.2016 р. № 691/13/116-16 // «ОП», 2016, № 23, с. 7) роз’яснювало щодо держслужбовців. Ці роз’яснення актуальні і для посадових осіб МС.

Так, період військової служби зараховується до стажу служби в ОМС, але для надання додаткової відпустки за стаж за цей час не вбачається правових підстав. Уточнимо: у посадової особи МС виникає право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС лише за умови, якщо після досягнення відповідного стажу вона хоча б якийсь час (навіть один день) виконувала свої посадові обов’язки.

У таблиці нижче розкриємо такий підхід на прикладі ситуації, наведеної в запитанні.

Дата, з якої виникає право на відпустку

Період, протягом якого посадова особа МС набуває право на відпустку, відпрацювавши хоча б один день

Право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС

18.05.2015 р.*

з 18.05.2015 р. по 17.05.2016 р.

Не виникає, оскільки в указаний період, коли посадова особа МС набуває право на цю відпустку, вона не виконувала своїх посадових обов’язків в ОМС

18.05.2016 р.

з 18.05.2016 р. по 17.05.2017 р.

Виникає, оскільки посадова особа МС стала до виконання посадових обов’язків у лютому 2017 року, тобто в період з 18.05.2016 р. по 17.05.2017 р.

18.05.2017 р.

з 18.05.2017 р. по 17.05.2018 р.

Виникає, оскільки в період після набуття права на відпустку за стаж служби в ОМС посадова особа вже виконує свої повноваження (з лютого 2017 року)

* Зверніть увагу: періоди з 18.05.2014 р. по 17.05.2015 р., з 18.05.2015 р. по 17.05.2016 р. і з 18.05.2016 р. по 17.05.2017 р. включаються до стажу служби в ОМС у повному обсязі.

Підкреслимо: у посадової особи МС не виникає право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС, досягнутий станом на 17.05.2015 р. Разом з тим ця посадова особа має право скористатися додатковою відпусткою за стаж служби в ОМС, досягнутий станом на 17.05.2016 р. і 17.05.2017 р.

Новоприйнята посадова особа: коли виникає право на щорічну відпустку

До ОМС прийнято посадову особу 03.04.2017 р. З 17.05.2017 р. у неї виникає право на додаткову відпустку за 13 років стажу служби в ОМС.

Вказана посадова особа бажає скористатися щорічною відпусткою з 06.06.2017 р. Чи можливе це?

Спочатку поговоримо про щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів. На підставі ч. 5 ст. 10 Закону № 504/96 право посадової особи на щорічну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення 6 місяців безперервної служби в цьому ОМС. Проте при досягненні домовленості між посадовою особою МС і головою ОМС щорічна відпустка може надаватися і до спливу вказаного 6-місячного строку, але тривалістю, визначеною пропорційно відпрацьованому часі в цьому ОМС ( ч. 6 ст. 10 Закону № 504/96).

Так, посадова особа МС, про яку йдеться в запитанні, має право скористатися щорічною відпусткою повної тривалості (30 календарних днів) з 03.10.2017 р. Проте ця посадова особа бажає скористатися щорічною відпусткою з 06.06.2017 р. При досягненні згоди між нею і головою ОМС їй може бути надана щорічна відпустка тривалістю, визначеною пропорційно відпрацьованому часу за період з 03.04.2017 р. по 05.06.2017 р. Здійснимо розрахунки:

1. Знаходимо кількість днів щорічної відпустки, що припадають на один календарний день (без урахування святкових та неробочих днів за увесь рік) року: 30 к. дн. : (365 к. дн. - 11 к. дн.) = 0,0847457 к. дн.,

де 30 — кількість календарних днів щорічної відпустки, що належать посадовій особі МС за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів за рік;

11 — кількість святкових та неробочих днів згідно зі ст. 73 КЗпП, що припадають на робочий рік з 03.04.2017 р. по 02.04.2018 р.

2. Розрахуємо кількість календарних днів щорічної відпустки, що належать за період служби з 03.04.2017 р. по 05.06.2017 р.: 59 к. дн. х 0,0847457 к. дн. = 4,9999 к. дн. ≈ 5 к. дн.,

де 59 — кількість календарних днів за період з 03.04.2017 р. по 05.06.2017 р. без урахування святкових та неробочих днів ( ст. 73 КЗпП), що припали на цей період.

Отже, з 06.06.2017 р. посадовій особі МС може бути надана щорічна відпустка тривалістю 5 календарних днів (за домовленістю між посадовою особою і головою ОМС).

Тепер про додаткову відпустку за стаж служби в ОМС. Нагадаємо, що тривалість цієї відпустки залежить виключно від наявного стажу служби посадової особи в ОМС і не прив’язана до відпрацьованого часу. Це означає, що до визначення її тривалості не застосовується розрахунковий підхід.

Проте додаткова відпустка за стаж служби в ОМС є щорічною відпусткою. Тому на неї поширюється вимога ч. 5 ст. 10 Закону № 504/96 у частині надання щорічної відпустки в перший рік служби в ОМС по закінченню 6 місяців безперервної служби в цьому органі.

Тож, незважаючи на те, що фактично право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС понад 13 років виникло в посадової особи з 17.05.2017 р., ця посадова особа зможе скористатися додатковою відпусткою за стаж служби в ОМС понад 13 років тривалістю 11 календарних днів лише з 03.10.2017 р.

Зверніть увагу: якщо посадова особа МС віднесена до однієї з категорій працівників, наведених у ч. 7 ст. 10 Закону № 504/96, їй (за бажанням) щорічна відпустка повної тривалості надається до спливу 6 місяців безперервної служби в цьому ОМС. Так, за умовами запитання, при наявності такого статусу (наприклад, жінки, яка має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, інваліда тощо) посадова особа МС зможе скористатися щорічною відпусткою тривалістю 30 календарних днів і додатковою відпусткою за стаж служби в ОМС тривалістю 11 календарних днів уже з 06.06.2017 р.

Висновки:

— Посадовій особі МС надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів за повністю відпрацьований робочий рік.

— Посадові особи МС мають право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС понад 10 і далі років, яка також відноситься до щорічних відпусток.

— Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці (за роботу з комп’ютером, за ненормований робочий день) не належить посадовим особам МС.

Використані документи та скорочення

КЗпПКодекс законів про працю від 10.12.71 р.

Закон про держслужбуЗакон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 504/96Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2493 — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Порядок № 229Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229.

Постанова № 250 — постанова КМУ «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27.04.94 р. № 250.

Постанова № 268 — постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Порядок № 283 — Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 03.05.94 р. № 283.

МС — місцеве самоврядування.

ОМС — орган місцевого самоврядування.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць