Викладачу коледжу присвоєно вищу кваліфікаційну категорію: атестаційні моменти + право на звання

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Вересень, 2017/№ 18
Викладача прийнято до коледжу 01.09.2016 р. і йому одразу установлено вищу кваліфікаційну категорію, оскільки на момент прийняття на роботу він уже мав науковий ступінь кандидата наук. Коли такий викладач має пройти чергову атестацію і чи має він підвищувати свою кваліфікацію? Чи можна вказаному викладачу присвоїти педагогічні звання «викладач-методист» або «старший викладач»? Чи може викладач коледжу отримати вчене звання «доцент»?

У п. 5 Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2015 р. № 1109, зазначено: особі, у якої є науковий ступінь, при призначенні на педагогічну посаду присвоюють кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», якщо за посадою педпрацівника передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій.

Тому при прийнятті на роботу викладачу коледжу, який має науковий ступінь кандидата наук, може бути присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове положення № 930).

Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років (п. 1.7 Типового положення № 930).

Увага! Оскільки викладачу коледжу вже присвоєно найвищий кваліфікацій рівень, наступна чергова атестація можлива не пізніше ніж через п’ять років з часу присвоєння вищої категорії.

Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу (п. 1.8 Типового положення № 930).

Тож підвищення кваліфікації має передувати наступній черговій атестації.

Позачергова атестація з метою присвоєння працівнику педагогічного звання проводиться за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу (п. 1.9 Типового положення № 930).

Важливо! Педагогічним працівникам, які мають науковий ступінь, з метою присвоєння їм педагогічного звання можлива позачергова атестація в будь-який період за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу.

При цьому не застосовуються вимоги щодо строку роботи на займаній посаді, встановленого п. 3.18 Типового положення. Згідно з цим пунктом особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

Педагогічне звання «викладач-методист» може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти (п. 5.2 Типового положення № 930).

Педагогічне звання «старший викладач» може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам (п. 5.3 Типового положення № 930).

При цьому Типовим положенням № 930 не встановлено вимоги про послідовність присвоєння педагогічних звань, як це передбачено стосовно присвоєння кваліфікаційних категорій.

Тепер щодо вчених звань. Відповідно до ч. 2 ст. 54 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII вчені звання професора та доцента присвоюються особам, які професійно здійснюють науково-педагогічну або творчу мистецьку діяльність. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам затверджено наказом МОН від 14.01.2016 р. № 13.

Посада викладача коледжу відноситься до посад педагогічних працівників (Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963).

Працівники, які відносяться до науково-педагогічних посад, мають обіймати їх у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації.

Важливо! Для присвоєння вченого звання доцента необхідно, як мінімум, обіймати одну з посад науково-педагогічних чи наукових працівників, зокрема й на умовах сумісництва.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити