Щодо відкликання працівника з відпустки

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Квітень, 2018/№ 8/1
В обраному У обране
Друк
Лист від 17.10.2016 р. № 576/13/116-16

Законом України «Про відпустки» (далі — Закон) встановлені державні гарантії щодо права на відпустки, визначення умов, тривалості і порядку надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Законом передбачено відкликання працівника лише із щорічної відпустки.

Так, відповідно до частини другої ст. 12 Закону відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Відкликання працівника, навіть за його згодою, з інших видів відпусток, у тому числі і відпустки без збереження заробітної плати, не передбачено.

Заступник директора Департаменту — начальник відділу С. Рябоконь

Коментар редакції

Як і коли можна відкликати працівника із щорічної відпустки

Працівник перебуває у щорічній відпустці, але терміново потрібен на роботі. Що роботи? Роботодавець одразу згадує про відкликання із відпустки. Проте трудове законодавство на боці відпочинку працівника, а тому із таким відкликанням роботодавцям слід бути насторожі. Про нюанси і підводні камені такого управлінського рішення — у нашому коментарі.

Перш за все відзначимо, що ч. 3 ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96) дозволяє відкликати працівника виключно із щорічної відпустки. Відкликати працівника із інших видів відпусток категорично заборонено! Про це зазначено в листі, що коментується. Одразу відзначимо, що для держслужбовців визначена спеціальна процедура щодо відкликання із щорічної відпустки. Проте і держслужбовців допустимо відкликати виключно із щорічних відпусток.

Про відпустки, відкликати з яких допустимо та заборонено, див. у таблиці нижче.

Назва відпустки

Відкликання з відпустки допустиме (+) / заборонене (-)

Щорічна основна відпустка

+

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

+

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, у тому числі за роботу із комп’ютером, за ненормований робочий день

+

Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (щорічна додаткова відпустка за стаж державної служби, щорічна додаткова відпустка за стаж служби в органах місцевого самоврядування)

+

Додаткова оплачувана навчальна відпустка

-

Творча відпустка

-

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

-

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни («бойова» відпустка)

-

Соціальні відпустки, у тому числі соціальна додаткова відпустка на дітей, соцвідпустка у зв’язку із вагітністю та пологами, соцвідпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років

-

Відпустка без збереження зарплати

-

«Чорнобильська» відпустка

-

При відкликанні працівника (не держслужбовця) із щорічної відпустки необхідно врахувати 4 нюанси.

Нюанс 1. Працівника можна відкликати із щорічної відпустки виключно при настанні форс-мажорів, наведених у ч. 3 ст. 12 Закону № 504/96 (див. схему нижче). Вирішили відкликати працівника із щорічної відпустки, скажімо, для складання звіту? Не вийде, адже така ситуація не входить до форс-мажорів, при настанні яких працівника допустимо відкликати із щорічної відпустки.

Нюанс 2. Навіть при настанні вищезазначених форс-мажорних обставин відкликати працівника можна лише за його письмовою згодою (ч. 3 ст. 12 Закону № 504/96).

Наприклад, через стихійне лихо (негоду) пошкоджено лінію електропередач. Ситуація явно підпадає під форс-мажорну, згадану в ч. 3 ст. 12 Закону № 504/96. Проте якщо електрик, здатний усунути несправність, не погодиться на відкликання із щорічної відпустки, то навіть за таких обставин роботодавець не зможе «висмикнути» його із цієї відпустки.

Нюанс 3. У ч. 3 ст. 12 Закону № 504/96 вказано, що відкликати із щорічної відпустки працівника можливо при дотриманні норми ч. 1 цієї статті. У ч. 1 ст. 12 Закону № 504/96 зазначено: щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Із цих норм виходить, що роботодавець може відкликати працівника із щорічної відпустки, якщо цей працівник до відкликання або після відкликання відгуляє не менше 14 календарних днів цієї відпустки.

Проте Мінсоцполітики в листі від 19.04.2017 р. № 8285/0/2-17/28 висловлює іншу думку: «Законодавством не передбачена норма, відповідно до якої працівника неможливо відкликати із щорічної відпустки, якщо він ще не використав 14 календарних днів такої відпустки або якщо йому залишається використати менше 14 календарних днів». На думку Мінсоцполітики, вимога про те, що одна із частин щорічної відпустки має бути не менше 14 календарних днів, стосується виключно випадків її поділу на частини. У цій же ситуації йдеться не про поділ на частини щорічної відпустки, а про її своєрідне переривання через відкликання працівника.

Отже, за позицією Мінсоцполітики, при настанні форм-мажорних обставин і при згоді працівника його можна відкликати із щорічної відпустки незважаючи на те, відгуляв він чи ще зможе відгуляти безперервно не менше 14 календарних днів цієї відпустки.

Нюанс 4. Невикористана частина щорічної відпустки надається працівнику після закінчення дії причин, з яких його відкликано з відпустки, або за згодою сторін переноситься на інший період. Урахуйте: в загальному випадку ця частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

З нюансами розібралися, а як оформити відкликання працівника із щорічної відпустки при урахуванні усіх вищенаведених нюансів? Відповідаємо. Щоб відкликати працівника із щорічної відпустки, необхідно (подробиці — у спецвипуску «ОП», 2015, № 14/1, с. 11):

— керівнику підрозділу, в якому працює працівник, скласти на ім’я керівника установи доповідну або службову записку. У ній наводять причини, через які викликати на підмогу потрібно саме відпускника;

— отримати письмову згоду від працівника на його відкликання із щорічної відпустки;

— скласти наказ (розпорядження) про відкликання працівника із щорічної відпустки. Уніфікована форма такого наказу не затверджена, тому наказ видають у довільній текстовій формі;

— внести до особової картки працівника і графіку відпусток коригуючі записи про фактично використані дні щорічної відпустки.

Увага! Для держслужбовців прописаний спеціальний порядок відкликання із щорічної (основної, додаткової за стаж держслужби) відпустки.

Про відкликання держслужбовців із щорічної відпустки вказано у ст. 60 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон про держслужбу). У свою чергу, ця стаття відсилає до Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 230 (далі — Порядок № 230).

Підкреслимо: згода держслужбовця (на відміну від інших працівників) на його відкликання із щорічної відпустки не потрібна. Пояснюється це тим, що Закон про держслужбу і Порядок № 230 не містять вимоги про відкликання із щорічної відпустки держслужбовця за наявності його згоди. Виходить, якщо держслужбовець отримав повідомлення про його відкликання із щорічної відпустки, то він має перервати цю відпустку і з’явитися за місцем проходження держслужби у визначений строк.

В яких випадках допустимо відкликати із щорічної відпустки держслужбовця? Підставою для відкликання держслужбовця із щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою (п. 3 Порядку № 230). Тобто держслужбовця (на відміну від працівників інших сфер) можуть викликати із щорічної відпустки і без наявності форс-мажорних обставин, таких як стихійне лихо, аварія тощо.

Ініціаторів відкликання із щорічної відпустки держслужбовців залежно від їх категорій наведено у пп. 4 і 5 Порядку № 230 (ср. 025069200). Держслужбовців викликають із щорічної відпустки на підставі наказу (розпорядження), з яким держслужбовця ознайомлюють під час його прибуття за місцем проходження держслужби. Крім того, держслужбовцю надають завірену копію наказу (розпорядження) про його відкликання із щорічної відпустки (п. 8 Порядку № 230).

При цьому в п. 7 Порядку № 230 наведені способи і строки повідомлення держслужбовця про його відкликання із щорічної відпустки. Служба управління персоналом держоргану повідомляє (з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв’язку та/або поштового зв’язку) держслужбовця про прийняте рішення щодо його відкликання із щорічної відпустки:

— у разі необхідності виконання невідкладного завдання — не пізніше ніж за 5 календарних днів до такого відкликання;

— у разі необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я громадян, забезпечення захисту та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина — не пізніше ніж за 2 календарні дні до такого відкликання.

Частина невикористаної щорічної відпустки за погодженням з керівником держслужби надається держслужбовцю в будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат держслужбовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки (ч. 2 ст. 60 Закону про держслужбу). Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджено постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 231.

А як відкликати із щорічної (основної, додаткової за стаж служби в органах місцевого самоврядування) відпустки посадових осіб місцевого самоврядування — згідно із загальним механізмом (ч. 3 ст. 12 Закону № 504/96) або спеціальним, передбаченим для держслужбовців (ст. 60 Закону про держслужбу, Порядок № 230)?

Мінсоцполітики в листі від 19.04.2017 р. № 8285/0/2-17/28 вважає за доцільне при відкликанні із щорічної відпустки посадової особи місцевого самоврядування керуватися механізмом відкликання, визначеним для держслужбовців.

Але ми з таким підходом Мінсоцполітики не згодні. Справа в тому, що дія нового Закону про держслужбу не поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування (п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону про держслужбу). Тож механізм відкликання із щорічної відпустки держслужбовців не може застосовуватися щодо посадових осіб місцевого самоврядування. Отже, на нашу думку, посадових осіб місцевого самоврядування (як й інших працівників виконкому «місцевих» рад) допустимо відкликати із щорічної відпустки на умовах, визначених загальними нормами трудового законодавства, а саме відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону № 504/96 (для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії тощо).

Тягнеться рука відкликати із щорічної відпустки працівника? Спочатку усе зважте на предмет відповідності законодавчим нормам і тільки після цього приймайте остаточне рішення!

Олександра ОЛЬХОВСЬКА, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд