Теми статей
Обрати теми

Відпустка для догляду за дитиною до 3 і до 6 років: відповідаємо на ваші запитання

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Грудень, 2018/№ 24/1
Друк
Після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працюючі матері нерідко йдуть у відпустку для догляду за дитиною до трьох років, а якщо малюк часто хворіє, продовжують відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Можливі ситуації, пов’язані з перебуванням жінки в таких відпустках, ми розглянемо, ґрунтуючись на запитаннях, що надійшли від наших читачів.

Оформляємо відпустку для догляду за дитиною

Співробітниця установи перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, яка закінчується 14.12.2018 р. (п’ятниця). Згідно з листком непрацездатності працівниця повинна вийти на роботу 15.12.2018 р., тобто в суботу. Відразу після декрету жінка хоче піти у відпустку для догляду за дитиною до 3 років. З якої дати потрібно оформити їй таку відпустку: з 15.12.2018 р. чи з 17.12.2018 р., якщо в установі субота і неділя є вихідними днями?

Стаття 179 КЗпП і ст. 18 Закону про відпустки надають право жінці після «декретної» відпустки піти у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це соціальна відпустка. За бажанням жінки вона може бути надана їй повністю або частково в межах установленого періоду. Працівниця може неодноразово переривати цю відпустку, приступати до роботи, а потім знову оформляти відпустку, якщо виникла така необхідність.

Що із цього випливає? Законодавство не вимагає, щоб відпустка для догляду за дитиною до 3 років оформлялася безпосередньо після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

УВАГА!

Відпустка для догляду за дитиною може бути оформлена за бажанням працівниці з будь-якого дня.

Причому не обов’язково, щоб це був саме робочий день. Річ у тому, що тривалість відпусток розраховується в календарних днях (ч. 1 ст. 5 Закону про відпустки). Будь-яких норм, які зобов’язували б надавати відпустку працівникові з робочого дня або забороняли надавати відпустку з вихідного (святкового, неробочого) дня, чинне законодавство не містить.

Таким чином, у цій ситуації можливі обидва варіанти. Ви можете надати відпустку для догляду за дитиною до 3 років:

• або відразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тобто з вихідного дня 15.12.2018 р. (субота);

• або з першого робочого дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тобто з понеділка 17.12.2018 р.

Порушення трудового законодавства ані в першому, ані в другому випадку немає.

Нагадаємо: для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною до 3 років, працівниця повинна подати роботодавцеві:

1) заяву з проханням про надання такої відпустки. У ній працівниця зазначає дату початку відпустки і період, протягом якого вона планує перебувати в такій відпустці (наприклад, з 17.12.2018 р. до досягнення дитиною одного року, півтора років або трьох років);

2) копію свідоцтва про народження дитини.

На підставі цих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання працівниці відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на період, зазначений у заяві.

Як правильно зазначити дату закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років у наказі про надання такої відпустки?

Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, може в будь-який час перервати таку відпустку і вийти на роботу на умовах повного або неповного робочого часу. Тому в наказі про надання відпустки для догляду за дитиною до 3 років конкретну дату закінчення такої відпустки не зазначають. Текст наказу може бути таким: «Надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 15.12.2018 р.».

Сумісник у «дитячій» відпустці

Жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років за основним місцем роботи. Чи зберігається при цьому місце роботи за сумісництвом?

На працівників-сумісників поширюються в загальному порядку норми трудового законодавства про прийняття та звільнення з роботи, встановлення неповного робочого часу, надання відпусток тощо.

Це означає, що працівниця має право оформити відпустку для догляду за дитиною до 3 років відразу на обох місцях роботи: за основним місцем роботи і за сумісництвом.

Збереження місця роботи (посади) на період надання відпустки гарантоване ч. 3 ст. 2 Закону про відпустки. Ця норма поширюється як на основних працівників, так і на сумісників.

Виходячи із цього, за працівницею, яка працює за сумісництвом і якій надана відпустка для догляду за дитиною до 3 років, зберігається місце роботи (посада) на період такої відпустки.

Дві відпустки для догляду за дитиною поспіль

Перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, співробітниця народила другу дитину. Як їй надати відпустку для догляду за другою дитиною до 3 років?

Жінці, яка в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років народила другу дитину, оплачується листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, але відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не оформляється (лист Мінпраці від 12.07.2010 р. № 201/13/116-10).

При цьому наказ про надання відпустки для догляду за другою дитиною видається тільки з наступного дня після дати, коли першій дитині виповниться 3 роки. Чинним законодавством не передбачено оформлення одночасно двох відпусток для догляду за першою і другою дитиною до 3 років.

Очевидно, що перебувати в такій відпустці жінка зможе, поки другій дитині не виповниться 3 роки, скільки б не було років (місяців) другій дитині на момент оформлення відпустки.

«Звичайна» відпустка під час відпустки для догляду за дитиною

Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, працює за основним місцем роботи на умовах неповного робочого часу. Чи можна їй надати щорічну відпустку і соцвідпустку «на дітей»? Чи потрібно для цього переривати відпустку для догляду за дитиною до 3 років?

У цьому випадку працівниця має повне право на щорічну відпустку і соцвідпустку «на дітей». Пояснимо чому.

По-перше, згідно з ч. 3 ст. 56 КЗпП робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

По-друге, час фактичної роботи, у тому числі на умовах неповного робочого часу, зараховується до стажу роботи, що надає право на щорічну основну відпустку (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

Таким чином, жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і при цьому працює в режимі неповного робочого часу, має право на щорічну відпустку і на соцвідпустку працівникам, які мають дітей.

Як правильно оформити надання таких відпусток?

Якщо виходити з того, що працівниця не може перебувати одночасно у двох відпустках (наприклад, у відпустці для догляду за дитиною і в щорічній відпустці), то надання звичайної відпустки доведеться оформляти купою папірців:

1) спочатку потрібно буде перервати відпустку для догляду за дитиною до 3 років (отримати від працівниці відповідну заяву і видати наказ);

2) потім оформити щорічну відпустку (або соцвідпустку «на дітей»). Для цього знову-таки знадобляться заява і наказ;

3) і, нарешті, знову оформити відпустку для догляду за дитиною (заява + наказ) і вихід матері на роботу на умовах неповного робочого часу (заява + наказ).

На наш погляд, установа цілком може обійтися і без усієї цієї паперової тяганини, оформивши надання відпустки (щорічної чи соціальної) у звичайному порядку. Тобто достатньо видати наказ про надання щорічної основної відпустки (соцвідпустки працівникам, які мають дітей) на підставі заяви працівниці.

ПОРАДА

А щоб не виникали схожі запитання, рекомендуємо матері, яка бажає вийти на роботу в період відпустки для догляду за дитиною до 3 років, відразу перервати таку відпустку і попросити встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Це прохання роботодавець зобов’язаний задовольнити (ч. 1 ст. 56 КЗпП).

При цьому варіанті оформлення відносин:

• у зарплаті працівниця нічого не втратить — її праця також оплачуватиметься пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку;

• право на отримання допомоги при народженні дитини жінка збереже;

• якщо дитина захворіє, працівниці видадуть листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною і вона зможе отримати лікарняні. Нагадаємо: жінці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 (до 6 років за медпоказаннями), листок непрацездатності не видають (п. 3.15 Інструкції № 455).

Лікарняний під час «дитячої» відпустки»

У працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, є ще старша дитина 7 років. Чи оплачуватиметься їй листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, якщо захворіє одна дитина?

Хвороба молодшої дитини. Медичні установи при видачі листків непрацездатності керуються Інструкцією № 455. У ній чітко зазначено, що під час відпустки до 3 років лікарняний лист по догляду за хворою дитиною не видається (п.п. «б» п. 3.15 Інструкції № 455). Тобто у разі хвороби дитини, у відпустці для догляду за якою перебуває працівниця, листок непрацездатності не видадуть і лікарняний оплачуватися не буде. Причому це правило діє й у тому випадку, якщо жінка, не перериваючи відпустки для догляду за дитиною до 3 років, працює на умовах неповного робочого часу.

А ось жінці, яка працює неповний робочий час, але при цьому перервала відпустку для догляду за дитиною до 3 років, листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною видається й оплачується на загальних підставах.

Хвороба старшої дитини. Згідно з ч. 1 ст. 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у разі настання страхового випадку.

Працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і при цьому не працює, компенсувати, по суті, нічого, оскільки заробітну плату вона не отримує. Тому у разі хвороби старшої дитини непрацюючій матері листок непрацездатності не видадуть і не оплатять.

Зовсім інша річ, якщо працівниця, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, працює на умовах неповного робочого часу. У цьому випадку листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років видається й оплачується в загальному порядку.

Як перейти у відпустку до 6 років

У працівниці закінчується відпустка для догляду за дитиною до 3 років. Вона хоче продовжити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Як документально оформити таку відпустку?

У випадку якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку*. Це визначено ст. 179 КЗпП і п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

* Якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), така відпустка може бути надана не більше ніж до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встановлена категорія «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення дитиною 18-річного віку.

Жінка має право оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років за медичним висновком відразу після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Не втрачається воно й у разі, якщо після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років матір вийшла на роботу, але у зв’язку з частими хворобами малюка виникла необхідність оформити відпустку для догляду за ним від 3 до 6 років. Крім того, працівниця може перервати цю відпустку, приступити до роботи, після чого знову оформити її, якщо така необхідність підтверджена медичним висновком.

Для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною від 3 до 6 років, працівниця подає роботодавцеві:

1) заяву з проханням про надання такої відпустки. У ній жінка повинна зазначити дату початку і закінчення такої відпустки.

ВАЖЛИВО!

Ці дати повинні входити в період, зазначений у медичному висновку про необхідність домашнього догляду за дитиною;

2) довідку за формою № 080-1/о, затверджену наказом МОЗ від 11.06.2012 р. № 430. Ця довідка якраз і підтверджує необхідність догляду за дитиною.

Зверніть увагу: інформація, яка міститься в довідці за формою № 080-1/о, з обмеженим доступом і не підлягає розголошуванню.

На підставі отриманих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною на період, зазначений у заяві.

Зауважте!

Строк дії довідки за формою № 080-1/о встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців.

Якщо після закінчення цього строку дитині все ще потрібен догляд і необхідно продовжити або відновити відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років, усю процедуру доведеться проходити наново. А саме: наново оформити довідку за формою № 080-1/о, написати роботодавцеві заяву про надання відпустки для догляду за дитиною до 6 років. На підставі цих документів роботодавець видасть наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною.

Продовження відпустки до 6 років

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 6 років. Строк дії «старої» довідки за формою № 080-1/о закінчився 05.12.2018 р. Нову довідку працівниці видали 12.12.2018 р. Як оформити дні з 05.12.2018 р. по 11.12.2018 р.?

Ідеальний варіант — це коли працівниця заздалегідь подбала про отримання нової довідки за формою № 080-1/о і подала її за декілька днів до закінчення строку дії попередньої довідки. Тоді з продовженням відпустки для догляду за дитиною до 6 років жодних проблем не виникає.

Якщо працівниця не встигає вчасно оформити нову довідку, то на період перерви між довідками їй може бути надана щорічна відпустка, соцвідпустка «на дітей» або відпустка без збереження заробітної плати на підставі ст. 18 або 26 Закону про відпустки. Для цього працівниця подає роботодавцеві відповідну заяву.

Інакше (за відсутності заяви про надання відпустки) відсутність на роботі без поважних причин може бути розцінена як прогул, що є порушенням трудової дисципліни. За нього роботодавець має право застосувати дисциплінарне стягнення до працівниці — догану або звільнення (ст. 147 КЗпП).

Відпустка до 6 років без меддовідки

Чи може роботодавець надати працівниці відпустку для догляду за дитиною до 6 років без медичної довідки?

Так, може. Відповідно до ч. 4 ст. 179 КЗпП і ч. 2 ст. 18 Закону про відпустки підприємства, установи й організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку або відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, ніж до досягнення дитиною трирічного віку. Це право, а не обов’язок роботодавця.

При цьому довідку лікарсько-консультаційної комісії про те, що дитина потребує домашнього догляду, надавати не обов’язково.

Порядок надання такої відпустки необхідно прописати в колективному договорі.

Використані документи

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпусткиЗакон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 1105Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Інструкція № 455Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі