Теми статей
Обрати теми

Вибори. Оплачуємо роботу членів виборчої комісії

Огай Олена, експерт з питань оплати праці, Шпакович Микола, головний редактор журналу «Оплата праці»
Оплата праці Квітень, 2019/№ 7
Друк
Будь-які вибори пов’язані з використанням бюджетних коштів, а також майна комунальних і державних установ. Чимало працівників цих установ висловило свою громадянську позицію, погодившись попрацювати у складі виборчих комісій (ВК). Ми ж готові взяти участь у цій благій справі, надавши детальний аналіз законодавчих норм, що регулюють порядок оплати праці членів ВК та інших учасників виборчого процесу.

Робота у ВК

Головним документом, який регулює проведення президентських виборів, є Закон № 474*. Згідно з ч. 1 ст. 37 цього Закону витрати на підготовку і проведення виборів Президента України здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України.

* Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.99 р. № 474-XIV.

Оплата праці членів Центральної виборчої комісії (ЦВК), працівників секретаріату і патронатної служби ЦВК проводиться у звичайному «трудовому» порядку з урахуванням вимог Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р. № 1932-IV. А ось із окружними і дільничними ВК часто виникають запитання. Адже такі ВК формують під кожні вибори окремо. Тому про нюанси оплати праці в таких ВК ми нагадаємо.

У ч. 1 ст. 40 Закону № 474 встановлено, що оплату праці членів ВК здійснюють на підставі:

постанови КМУ «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» від 28.07.2004 р. № 966 (далі — постанова № 966);

Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України, затвердженого постановою ЦВК від 08.04.2014 р. № 226 (далі — Порядок № 226).

На оплатних умовах працюють не всі, а лише частина членів ВК. Так, на платній основі можуть виконувати свої повноваження на вибір — голова, заступник голови, секретар або інші члени ВК у кількості (ч. 4 ст. 29 Закону № 474 і п. 2.1 Порядку № 226):

• не більше 4 осіб — для окружної ВК;

• не більше 3 осіб — для дільничної ВК.

Такі особи можуть виконувати свої повноваження у ВК на підставі цивільно-правового договору. Підставою для його укладення є рішення ВК, яке повинна затвердити ВК вищого рівня (п. 2.1 Порядку № 226).

Водночас більшість членів ВК здійснюють свої повноваження в умовах неповного навантаження — безоплатно. Якщо такі особи залучаються до підготовки виборів у період з початку функціонування ВК і до дня голосування, то виплати з державного бюджету їм не здійснюють. Оплата таким особам здійснюється тільки за день голосування та дні підрахунку голосів. Може бути виплачено одноразову грошову винагороду.

У дні (періоди), не оплачувані з бюджету, такі члени ВК мають право на гарантії за місцем роботи як працівники, що виконують державні обов’язки (ст. 119 КЗпП). За час їх відсутності за місцем працевлаштування зберігається посада і виплачується середній заробіток. Виплату середнього заробітку здійснює безпосередньо роботодавець.

Увага!

Формування складу ВК не є прийняттям осіб на роботу. Члени ВК у трудові відносини з окружними і територіальними ВК не вступають.

Види виплат членам ВК

Тепер поговоримо про оплату праці членів ВК.

Як ми вже говорили, участь у виборчому процесі як члена окружної або дільничної комісії передбачає оплату, яку здійснюють за рахунок коштів держбюджету. За рахунок фонду оплати праці, передбаченого кошторисом окружної ВК, здійснюють три види виплат:

1) оплату за роботу членів ВК, які виконують свої повноваження у ВК на платній основі;

2) оплату за роботу членів ВК у день голосування та дні встановлення підсумків голосування;

3) виплату одноразової грошової винагороди членам ВК.

Розглянемо усі види виплат окремо.

Робота на платній основі

Порядок оплати за роботу членів ВК, які виконують свої повноваження на платній основі, залежить від того, мають вони основне місце роботи або ні.

Безробітний член ВК. Спочатку розмір оплати праці таких осіб потрібно визначати виходячи з даних, наведених у додатках 1 і 4 до постанови № 966 (п. 2.6 Порядку № 226). Але поглянувши на обидва додатки, ви відразу зрозумієте — вони явно застаріли.

Тому відзначимо важливу деталь, наведену в п. 1.4 Порядку № 226: оплата праці члена ВК, який є пенсіонером або особою, тимчасово не працюючою, не може бути нижче розміру МЗП, встановленого на момент її нарахування (у 2019 році — не нижче 4173 грн.).

Абзацом 4 п. 1 постанови № 966 також передбачено: якщо місячна заробітна плата, зазначена в додатках до постанови № 966, нижче визначеного законом розміру МЗП, заробітна плата встановлюється на рівні відповідного розміру МЗП.

Враховуючи обидві тези, робимо висновок:

ВАЖЛИВО!

робота членів ВК, які не мають основного місця роботи, оплачується виходячи з розміру МЗП. У 2019 році — не нижче 4173 грн. (за повний місяць).

Є основне місце роботи. Зазначені особи на період роботи у ВК повністю звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи.

Оплату з держбюджету таким особам здійснюють:

1) у розмірі не нижче її середньої заробітної плати за основним місцем роботи (пп. 1.4 і 2.6 Порядку № 226). Для цього вони надають до ВК з основного місця роботи довідку про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється відповідно до Порядку № 100;

2) на підставі постанови № 966 і Порядку № 226 (див. ч. 1 ст. 40 Закону № 474).

Виходить, що при розрахунку такої оплати теж слід враховувати вимоги п. 1 постанови № 966, але тільки тепер — абзацу 3: оплачувати працю члена ВК у розмірі не нижче МЗП.

Якщо середній заробіток члена ВК за основним місцем роботи виявився менше встановленого розміру МЗП, то оплату слід здійснити на рівні мінзарплати — виходячи із 4173 грн.

Увага!

За час роботи у ВК на оплатній основі за основним місцем роботи середній заробіток не зберігають.

Періодичність і підстави для оплати праці членів ВК. Оплату праці членів окружної ВК проводять один раз на місяць.

Підстави: табель обліку робочого часу та акт виконаних робіт. Оплату нараховує окружна ВК (п. 2.8 Порядку № 226).

Табелі обліку робочого часу може підписувати тільки голова комісії, а у разі його відсутності — заступник голови. Делегувати іншому членові комісії ці функції не можна.

Якщо член ВК здійснював свої повноваження неповний місяць, то оплату слід розраховувати пропорційно відпрацьованому часу. Перераховують таку оплату через установу банку або відділення зв’язку на особистий картковий або інший рахунок за заявою члена ВК (пп. 2.10 і 2.11 Порядку № 226).

Послуги, пов’язані з перерахуванням зазначеної виплати через установу банку або відділення зв’язку, оплачуються за рахунок коштів члена ВК.

Оплата за дні голосування та підрахунку голосів

За дні голосування та підрахунку голосів оплату отримують усі члени ВК, які виконують свої повноваження (п. 3.1 Порядку № 226).

Оплату здійснюють у розмірі не більше 14 % розміру ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року, за день.

Тобто оплата повинна складати не більше 268,94 грн. (1921 х 14 %) за кожен із зазначених відпрацьованих днів.

Строком закінчення встановлення підсумків голосування є:

• для дільничних ВК — дата прийняття окружною ВК протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці;

• для окружних ВК — дата складання нею протоколу про підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу.

При цьому оплата праці членів ВК у день голосування і в дні встановлення підсумків голосування здійснюється з урахуванням обмежень, установлених п. 3.2 Порядку № 226:

• для членів окружних ВК — не більше ніж за 3 дні, тобто максимальний розмір винагороди — 806,82 грн. (268,94 х 3);

• для членів дільничних ВК — не більше ніж за 2 дні, тобто максимальний розмір винагороди — 537,88 грн. (268,94 х 2).

Підставою для оплати праці членів ВК у такі дні також є табель обліку робочого часу.

Одноразова грошова винагорода

Цей вид винагороди НЕ є обов’язковим. Він нараховується та виплачується після встановлення окружною ВК підсумків голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі і виключно за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченої єдиним кошторисом витрат відповідною окружною ВК. Згідно з п. 4.1 Порядку № 226 одноразову грошову винагороду членам ВК може бути нараховано і виплачено один раз протягом виборчого процесу.

Таку винагороду можуть отримати не всі члени комісії, а тільки ті, які активно брали участь у її роботі, незалежно від того, на платній або безоплатній основі вони працюють у комісії.

Розмір одноразової грошової винагороди членам ВК визначається на засіданні комісії за поданням її голови і залежить від особистого внеску кожного члена комісії у її діяльність, про що приймається відповідне рішення.

При цьому згідно з п. 4.7 Порядку № 226 розмір такої винагороди не може перевищувати розміру місячної заробітної плати, встановленого постановою № 966, за посадами, які члени ВК займають у цих комісіях.

Постанова дільничної ВК про виплату одноразової грошової винагороди затверджується рішенням відповідної окружної ВК.

img 1

Виплати членам ВК

Оплата праці спеціалістів, експертів та технічних працівників

Для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення діяльності ВК залучають спеціалістів, експертів та технічних працівників.

Взаємовідносини між ВК і такими спеціалістами регулює Порядок № 255*. Оплата їх праці здійснюється щомісячно відповідною ВК на підставі акта наданих послуг.

* Порядок залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 1 до постанови ЦВК від 11.04.2014 р. № 255).

Розмір оплати праці (у місяць) таких осіб не повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної ВК, установленого в додатках 1 і 4 до постанови № 966, і не може бути нижче розміру МЗП, установленого на момент її нарахування (п. 14 Порядку № 255). Отже, у 2019 році оплату послуг залучених фахівців треба проводити з розрахунку 4173 грн.

Додатково після встановлення підсумків голосування окружна ВК може виплачувати таким особам одноразову грошову винагороду (п. 15 Порядку № 255).

Строки розрахунків за надані послуги визначаються в цивільно-правовому договорі.

У разі залучення для роботи в ВК бухгалтера, касира або іншого спеціаліста, на якого безпосередньо покладається обов’язок зберігання, перевезення або використання матеріальних цінностей або коштів, окремо укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Що з ЄСВ, ПДФО і ВЗ?

Місячна заробітна оплата, оплата за день голосування та дні підрахунку голосів, одноразова грошова винагорода (за її наявності) є об’єктами для нарахування ЄСВ і утримання ПДФО та ВЗ.

На всі виплати нараховуйте ЄСВ за ставкою 22 %. Причому на фактичну базу нарахування ЄСВ (без дотягування до МЗП). Про заповнення ЄСВ-звіту ви можете прочитати в статті «Вибори. ЄСВ-звіт від виборчої комісії» цього номера.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі