Теми статей
Обрати теми

Графік відпусток: готуємося до старту 2020 року

Давиденко Богдана, експерт з питань оплати праці, Міхальова Галина, начальник загального відділу Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
Оплата праці Грудень, 2019/№ 24/1
Друк
Трудові відносини між працівником і роботодавцем завжди повинні враховувати бажання та можливості обох сторін. А якщо це правило застосувати до відпусток — то бажання працівника відпочити в обраний ним період і можливість підприємства, установи, організації втілити в життя такий намір працівника. Допоможе в цьому графік відпусток. Коли його складають, у якій формі і які види відпусток до нього потрібно включити — зараз розповімо.

Право чи обов’язок?

Складання графіків відпусток передбачене ст. 79 КЗпП і ст. 10 Закону про відпустки. І ця процедура обов’язкова для всіх роботодавців.

Причому незалежно від того, скільки осіб працює на підприємстві, в установі, організації (лист Мінпраці від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10 і лист Мінсоцполітики від 29.07.2015 р. № 191/10/136-15).

Тому відмовлятися від неї не варто, тим більше що складений графік відпусток дає ряд переваг. Він дозволить:

по-перше, спланувати, який вид відпустки і в який період кожен працівник використовуватиме протягом календарного року;

по-друге, вибудувати таку черговість використання відпусток працівниками, яка б не зашкодила ефективній роботі підприємства, установи, організації в період відсутності того чи іншого співробітника;

по-третє, рівномірно розподілити витрати на оплату відпусток працівників між періодами протягом звітного року.

Крім того, наявність графіка відпусток зараз часто перевіряють інспектори праці.

Строки складання графіка

На жаль, ані КЗпП, ані Закон про відпустки не встановлюють конкретних строків складання відпускного графіка. Водночас п. 20 Типових правил* (затверджені ще за часів СРСР) граничним строком складання графіків відпусток вважає дату не пізніше за 5 січня поточного робочого року.

* Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань від 20.07.1984 р. № 213 (застосовуються на підставі постанови ВРУ від 12.09.91 р. № 1545-XII).

Тому на неї й орієнтуватимемося. Тим паче, що такої ж позиції дотримується і Мінсоцполітики (див. лист від 25.08.2015 р. № 475/13/116-15).

Водночас підприємство, установа, організація мають право встановити свої (власні) строки складання графіка відпусток, прописавши їх у внутрішніх документах: у колективному договорі або правилах внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнях, наказах тощо.

Враховуючи те, що графік відпусток має бути складений до того, як у поточному календарному році піде у відпустку перший співробітник, такою датою може стати одне з чисел грудня попереднього року або початок січня поточного року.

Порядок складання графіка

Законодавством не встановлений і порядок складання графіка відпусток. Тому роботодавець може розробити його самостійно.

На наш погляд, з урахуванням вимог КЗпП і Закону про відпустки він повинен включати такі етапи.

img 1Проводимо опитування працівників про передбачувану дату їх виходу у відпустку.

Якщо працівників на підприємстві, в установі, організації багато, таке опитування проводимо за кожним підрозділом окремо.

На підставі отриманих даних керівники структурних підрозділів складають приблизні графіки відпусток своїх підлеглих і узгоджують їх з працівниками (останні ставлять підпис).

img 2Складаємо загальний графік відпусток по підприємству, установі, організації.

img 3Погоджуємо графік відпусток із профспілкою (профспілковим представником) або уповноваженим трудовим колективом органом.

img 4Керівник підприємства затверджує графік відпусток.

Для цього або використовуємо гриф затвердження (у формі самого відпускного графіка), або видаємо окремий наказ (розпорядження).

img 5Доводимо графік відпусток до відома всіх працівників. Тут можна обрати один з трьох варіантів:

• у самому графіку вводять додаткову графу для підпису працівника;

• нижче підпису керівника і візи про погодження з профкомом оформляють відмітку про ознайомлення працівників;

• або оформляють лист ознайомлення з графіком відпусток.

Надалі:

• якщо в графіку зазначений лише місяць надання відпустки — працівник пише заяву на відпустку, в якій зазначає бажану дату початку відпустки. На підставі цього документа роботодавець видає наказ про надання відпустки;

• якщо в графіку вже зазначена конкретна дата початку відпустки, то роботодавець повинен письмово повідомити працівника про початок відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку (п. 10 Закону про відпустки). Після чого слід видати наказ про надання відпустки.

Які дані включати до графіка

У графіку враховують усіх працівників, з якими укладено трудовий договір, у тому числі: сезонних і тимчасових працівників, працівників-сумісників, працівників, з якими укладено строкові трудові договори.

А ось особам, які працюють за цивільно-правовими договорами, в графіку відпусток місця немає (їм щорічна оплачувана відпустка не належить).

А які види відпусток до нього включати?

Виходячи з вимог ст. 79 КЗпП і ст. 10 Закону про відпустки, до графіка повинні потрапити щорічні відпустки. Це:

• щорічна основна відпустка;

• щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами роботи;

• щорічні відпустки за особливий характер праці;

• інші щорічні відпустки, передбачені законодавством.

Наприклад, додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надаються згідно зі ст. 19 Закону про відпустки (лист Мінсоцполітики від 06.02.2018 р. № 204/0/101-18/284 // «ОП», 2018, № 5, с. 11).

Виділіть їх окремими рядками.

І не забудьте включити до графіка відпустки на дітей, не використані в минулому році (минулих роках).

Додаткові «чорнобильські» відпустки також виділіть окремими рядками («чорнобильський» графік відпусток ви повинні були подати до ФСС не пізніше за 31 жовтня — подробиці в консультації «Чорнобильська» додаткова відпустка: усе, що потрібно знати» // «ОП», 2019, № 17).

Ну і звичайно, не варто забувати про особливі відпустки для держслужбовців. Так, згідно зі ст. 58 Закону № 889*, держслужбовцям і службовцям органів місцевого самоврядування належить додаткова відпустка за держстаж. Відобразіть і її у відпускному графіку.

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

А ось навчальні відпустки, відпустки для участі у спортивних змаганнях і творчі відпустки спрогнозувати складно. Тому до графіка відпусток вони не увійдуть.

Форма графіка відпусток

Форма графіка відпусток чинним законодавством не визначена. Тому складати такий документ можна в довільній формі (лист Мінсоцполітики від 29.07.2015 р. № 191/10/136-15) або використовувати уніфіковану форму** (див. нижче).

** Наведена у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому Протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22.11.2015 р. № 7 (http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/Metod rekom.php).

img 6

Приклад форми графіка відпусток

Враховуємо відпускні особливості

Крім того, що при складанні графіка відпусток необхідно враховувати побажання працівника та інтереси роботодавця, не слід забувати ще й про нюанси надання самих відпусток.

1. Відпустка в перший рік роботи. Право працівника на щорічні основну і додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи на цьому підприємстві (п. 10 Закону про відпустки).

Новачки, які відпрацювали на підприємстві менше 6 місяців, також мають право на відпустку. Але її тривалість буде пропорційна фактично відпрацьованому часу.

А ось щорічні відпустки за другий і подальші роки роботи можуть бути надані працівникам у будь-який час відповідного робочого року.

Є тут і винятки. Так, наприклад, щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного строку надається:

• працівникам, переліченим у ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки (за їх бажанням);

• керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів — у період літніх канікул;

• працівникам художньо-постановочної частини і творчим працівникам театрів — у літній період наприкінці театрального сезону.

2. Тривалість відпустки. Тривалість щорічної основної відпустки (у загальному випадку) становить не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік (ст. 75 КЗпП, ст. 6 Закону про відпустки).

Водночас особам, переліченим у ч. 2 — 6 ст. 6 Закону про відпустки, щорічна основна відпустка надається більшої тривалості.

До того ж ст. 7 і 8 Закону про відпустки передбачено можливість надання працівникам щорічних додаткових відпусток.

При цьому загальна тривалість щорічних основної і додаткових відпусток не повинна перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.

До речі, деяким працівникам бюджетних установ може бути встановлена своя (особлива) тривалість щорічної відпустки.

Наприклад, керівникам закладів освіти, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам — до 56 календарних днів.

3. Відпустка у зручний час. Окремим «пільговим» категоріям громадян роботодавець зобов’язаний надати відпустку в будь-який зручний для них час.

Такі особи перелічені в ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки.

Крім того, право на використання чергової відпустки в будь-який зручний час мають:

• особи, віднесені до 1 і 2 категорій потерпілих у результаті Чорнобильської катастрофи;

• ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спецзв’язку;

• особи, які мають статус дітей війни;

• почесні донори України;

• працівники протитуберкульозних установ, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов’язків. Також роботодавець має право передбачити в колективному або індивідуальному трудовому договорі додаткові категорії працівників, які матимуть право на щорічну відпустку в будь-який зручний для них час (п. 10 ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки).

4. Ділимо відпустку на частини. Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів (ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки).

При цьому невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівникові до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Відпустки, які не належать до щорічних, ділити не можна (відпустка учасникам бойових дій / інвалідам війни та «чорнобильська» відпустка, додаткова відпустка «на дітей» тощо).

А якщо плани зміняться?

Звичайно, запланувати щось раз і назавжди виходить украй рідко. Адже протягом року хтось із працівників може звільнитися чи, навпаки, прийде новий співробітник, або «пільговик» несподівано захоче у відпустку, а може, навіть доведеться перенести відпустку на інший строк. У цьому немає нічого страшного.

Адже до графіка відпусток можна вносити змі- ни. Для цього оформіть наказ (розпорядження) про перенесення відпустки і внесення змін до графіка відпусток і доведіть його до відома працівника.

Як варіант, інформацію про перенесення відпустки (дату і номер наказу) можна зазначити в графі «Примітки» або первісно при складанні графі- ка передбачити в ньому графу «Перенесення відпустки».

Відповідальність

Пам’ятайте! Складання графіка відпусток — це не право роботодавця, а його обов’язок. Тому цілком очікувано, що при перевірках інспектори праці звертатимуть увагу на виконання вимог ст. 79 КЗпП і ст. 10 Закону про відпустки.

А якщо вони не виконані — чим це загрожує?

Таке порушення буде розцінено як «порушення інших вимог трудового законодавства» (лист Мінсоцполітики від 29.07.2015 р. № 191/10/136-15), що спричинить:

• для підприємства, установи, організації накладення штрафу в розмірі 1 мінзарплати (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП). З 1 січня 2020 року — 4723 грн.;

• для посадових осіб — адмінштрафу в розмірі від 510 до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 КпАП). За повторне протягом року вчинення цього порушення — від 1700 до 5100 грн.

Якщо відсутність графіка відпусток зафіксована інспектором праці й винесено припис на усунення цього порушення, то ви можете уникнути штрафу в розмірі 1 МЗП, якщо своєчасно виконаєте вимоги припису. Але, на жаль, від адмінштрафу це не врятує.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі