Теми статей
Обрати теми

Щодо застосування для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, підсумованого обліку робочого часу

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Лютий, 2019/№ 3
Друк
Лист від 20.12.2018 р. № 313/0/206-18

Директорат норм та стандартів гідної праці розглянув ваше звернення і в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 50 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

При цьому за погодженням між працівником і роботодавцем може бути запроваджено, як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий час, шляхом зменшення тривалості щоденної роботи, кількості днів роботи протягом тижня або одночасного зменшення кількості годин роботи протягом дня і кількості робочих днів впродовж тижня. Оплата праці при цьому здійснюється пропорційно до відпрацьованого працівником часу.

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13 не вважається надурочною і оплачується в одинарному розмірі робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого дня.

У той же час робота з підсумованим обліком робочого часу, як правило, передбачає надурочні години і запроваджується згідно зі статтею 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

При підсумованому обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується у підвищеному розмірі згідно зі статтею 106 КЗпП.

Враховуючи зазначене, на нашу думку, застосування для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, режиму роботи з підсумованим обліком, є недоцільним.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці Ю. Кузовой

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Неповний робочий час + підсумований облік. Чи можливо?

Отже, на думку Мінсоцполітики, застосування для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, режиму роботи з підсумованим обліком, недоцільне.

Чому Мінсоцполітики дійшло такого висновку? Основний аргумент Мінсоцполітики: якщо підсумований облік установлено працівникові з повною зайнятістю, то надурочний час буде оплачено в подвійному розмірі. Якщо ж працівник з неповною зайнятістю, то надурочних годин (а отже, й подвійної оплати) у нього, швидше за все, не буде. Ну то й що? — запитаєте ви. Ось тому й недоцільно застосовувати для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, режиму роботи з підсумованим обліком, вважає Мінсоцполітики.

Але оскільки лист має місце бути, пропонуємо звернути увагу на такий важливий момент.

Заборони на введення підсумованого обліку робочого часу щодо працівників з неповною зайнятістю трудове законодавство не містить.

Крім того, давайте, друзі, подивимося, чи дійсно застосування для працівників, які працюючих на умовах неповного робочого часу, режиму роботи з підсумованим обліком, недоцільне?

Розпочнемо з того, що підсумований облік вводять на тих підприємствах, де роботодавець у зв’язку із специфікою роботи не може організувати процес праці працівників так, щоб була дотримана денна або тижнева тривалість робочого часу.

Наприклад, працівники виходять на роботу за графіком виходу на роботу (графіком змінності), і у зв’язку із специфікою такої роботи роботодавець не може забезпечити їм 40-годинний робочий тиждень: один тиждень працівники перепрацьовують, інший – недопрацьовують. Вихід із такої ситуації пропонує ст. 61 КЗпП — запровадження підсумованого обліку робочого часу.

При підсумованому обліку робочого часу встановлена відповідно до законодавства щоденна або щотижнева норма робочого часу може не дотримуватися, проте загальна тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормальної кількості робочих годин.

Але все-таки законодавець допускає можливість перепрацювання, тобто наявність надурочних годин. Проте встановлює граничні норми їх застосування (див. ст. 65 КЗпП). Так, надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

Невиконання цієї вимоги загрожує роботодавцеві штрафом в 1 мінзарплату (сьогодні – 4173,00 грн.) на підставі абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП, а його посадовим особам — адмінштрафом у загальному випадку від 510 до 1700 грн.

Саме тому для роботодавця важливо правильно розрахувати кількість працівників, які виходитимуть на роботу за графіком виходу (графіком змінності), щоб: по-перше, усіх працівників «вивести» на норму в обліковому періоді, а по-друге, не допустити перебору в надурочних годинах.

Проте, як показує практика, не завжди при розрахунках чисельності виходить кругле число. Справді ж, знайома ситуація, коли, припустимо, трьох працівників – замало, чотирьох — багато, а 3,75 – те, що потрібно?! Як бути?

Якщо ви законослухняний роботодавець (трудових штрафів не хочете), то нічого не залишається, як прийняти одного працівника (чи декількох) на неповний робочий час. Інакше буде або недобір за годинами (якщо кількість працівників округлити у бік збільшення), що неприпустимо, або перебір за надурочними (якщо неповну штатну одиницю відкинути), що також «стане в копієчку».

Відзначимо, що трудове законодавство допускає можливість установлення працівникам неповного робочого часу в таких варіантах:

• неповний робочий день, тобто зменшення тривалості щоденної роботи;

• неповний робочий тиждень, тобто зменшення кількості робочих днів на тиждень при нормальній тривалості робочого дня;

• поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня.

Установлений неповний робочий час може бути як за домовленістю сторін, так і за ініціативою роботодавця. Але, звісно ж, у більшості випадків намагаються домовитися. Тоді про своє бажання працювати менше нормальної тривалості робочого часу працівник зазначає у відповідній заяві. Серед іншого, в ній він відображає бажані: режим роботи (неповний робочий день, неповний робочий тиждень або їх поєднання), тривалість робочого дня в робочі дні тижня (якщо зменшується робочий день) та/або кількість робочих днів протягом робочого тижня (якщо зменшується кількість робочих днів) або кількість робочих годин на тиждень, якщо порядок виходу працівника на роботу регулюється графіком виходу на роботу (графіком змінності).

Мінсоцполітики в листі, що коментується, радить нам із вами не запроваджувати підсумований облік робочого часу для працівника з неповним робочим часом, а вести поденний або потижневий облік. Тоді графік роботи цього працівника має бути складено так, щоб він щодня або щотижня відпрацьовував певну кількість годин.

Наприклад, працівник обійматиме 0,75 штатної одиниці, потижневий облік робочого часу. Тоді норма тривалості робочого часу для нього становитиме 30 годин на тиждень (40 год х 0,75). Понад установлені 30 годин працівник працювати не повинен, що має бути забезпечено його графіком роботи.

Завдяки чому це можна досягти? Завдяки підлаштуванню інших працівників відділу, для яких робочий час підсумовується, до працівника з потижневим обліком робочого часу. Адже просто поставити його у зміну разом з іншими працівниками не завжди вийде. Потрібно ж пам’ятати про дотримання тижневої норми тривалості робочого часу для працівника з неповним робочим часом.

Чи зручно це? Швидше ні, ніж так. Адже таке підлаштовування може «рвати» робочий час (зміни) інших працівників.

Набагато доцільніше, на наш погляд, запровадити підсумований облік у тому числі й для працівника з неповним робочим часом. У цьому випадку для роботодавця буде важливо дотриматися загальної тривалості робочого часу за обліковий період. При цьому щоденна або щотижнева норма робочого часу може не дотримуватися.

І ще один приємний бонус, який прямо вказує на доцільність установлення підсумованого обліку робочого часу для працівника з неповним робочим часом.

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13 не вважається надурочною та оплачується в одинарному розмірі робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого часу.

Тобто, припустимо, на підприємстві для працівника з повною зайнятістю норма робочого часу за обліковий період (квартал) склала 487 год, а для працівника з неповним робочим часом — 366 год. Якщо в першого працівника (повний робочий час) буде перебір за годинами за обліковий період, то надурочні години потрібно буде оплатити в подвійному розмірі. Якщо ж норма буде перевищена в іншого працівника (з неповною зайнятістю), але в межах норми працівника з повною зайнятістю, то години, відпрацьовані понад 366 год, але в межах 487 год, не вважатимуться надурочними та оплачуватимуться в одинарному розмірі.

Підсумуємо: рішення про доцільність запровадження підсумованого обліку робочого часу для працівників з неповною зайнятістю, на нашу думку, повинен приймати роботодавець самостійно з урахуванням конкретних умов праці.

Лілія Ушакова, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі