Відпустка «за свій рахунок» для догляду за дітьми

Біляєва Олена, експертка з питань оплати праці
Оплата праці Лютий, 2019/№ 4/1
В обраному У обране
Друк
З 01.01.2019 р. набрав чинності Закон № 2476*, прийнятий з метою підтримати осіб, які доглядають за важкохворими дітьми. Зокрема, працюючі особи отримали право оформляти відпустки без збереження заробітної плати. Про нюанси надання таких відпусток розповімо в нашій статті.

* Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» від 03.07.2018 р. № 2476-VIII.

Коли надається відпустка для догляду за хворою дитиною

Якщо дитина потребує домашнього догляду, мати або інші особи**, зазначені в ч. 3 ст. 18 і ч. 1 ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), має право оформити відпустку без збереження заробітної плати.

** До таких осіб належать, зокрема: батько дитини, бабуся, дідусь або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка усиновила або взяла під опіку дитину, один з прийомних батьків або батьків-вихователів; батько, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

З урахуванням поправок, внесених до п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки, з 01.01.2019 р. відпустка для догляду за дітьми надається в таких випадках (див. таблицю нижче).

Підстави для надання відпустки без збереження заробітної для догляду за дітьми

На який період надається відпустка «за свій рахунок»

1. Дитина потребує домашнього догляду

Тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку

2. Дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня

Не більше ніж до досягнення дитиною 16-річного віку

3. Дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги

Не більше ніж до досягнення дитиною 18-річного віку

Підстави для надання відпустки

Надаючи цей вид відпустки «новачкам», врахуйте декілька важливих моментів.

1. Працівник має право на відпустку без збереження заробітної плати тільки в тому випадку, якщо захворювання дитини, за якою він доглядає, входить до Переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1162 (далі — Перелік).

Зрозуміло, наявність такого захворювання потрібно підтвердити документально. Зробити це допоможе відповідна довідка про захворювання дитини. Правом видавати такі довідки наділені лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів — відповідні повноваження комісій закріплені постановою КМУ від 28.11.2018 р. № 996, якою внесено зміни до п.п. 5 п. 7 Положення про лікарсько-консультативну комісію, затвердженого постановою КМУ від 21.11.2013 р. № 917.

Форму та порядок видачі цієї довідки встановлює МОЗ.

2. Зазначеним категоріям громадян відпустка без збереження зарплати надається за їх бажанням в обов’язковому порядку. Відмовити працівникові в оформленні такої відпустки роботодавець не має права, навіть якщо це позначиться на робочому процесі установи.

3. Працівники, які доглядають за важкохворими дітьми, можуть скористатися правом на неоплачувану відпустку починаючи з 01.01.2019 р. За попередні роки цей вид відпустки не надається.

Важливо!

Зазначені категорії працівників, маючи право на відпустку «за свій рахунок» і відповідні документи, можуть перервати неоплачувану відпустку та знову її оформити.

4. Ініціатором оформлення відпустки без збереження зарплати за новими підставами, викладеними в п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки, може бути тільки працівник. Наявність його згоди на надання зазначеної відпустки обов’язкова.

Примусове відправлення працівників у неоплачувані відпустки є грубим порушенням трудового законодавства.

Оформляємо відпустку

Щоб оформити відпустку без збереження зарплати, працівник подає роботодавцеві заяву. У ній він зазначає підставу для надання неоплачуваної відпустки, дату її початку і тривалість. До заяви потрібно додати документ, що підтверджує наявність відповідного захворювання в дитини (довідку — див. вище).

Після розгляду заяви керівник видає наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати.

У табелі обліку використання робочого часу (типова форма № П-5, затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489) додаткова відпустка без збереження зарплати, що надається в обов’язковому порядку, зазначається як «ДБ» (цифровий код «14»).

Також інформацію про надання працівникові відпустки без збереження зарплати відображають у його особовій картці в розділі «Відпустки».

Як і в загальному випадку, відпустка «за свій рахунок» за новими підставами може надаватися:

• основним працівникам і працівникам, які працюють на умовах сумісництва;

• у перший рік роботи працівника в установі незалежно від тривалості відпрацьованого часу;

• працівникам, які працюють за безстроковими, строковими трудовими договорами, контрактом.

Особливості відпустки «за свій рахунок»

Неоплачувана відпустка не продовжується, якщо на її період припали святкові та неробочі дні. Причина проста: святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП, не враховують при визначенні тривалості щорічної відпустки і соціальної відпустки на дітей, передбаченої ст. 19 Закону про відпустки (ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки). Відпустка без збереження зарплати (ст. 25 Закону про відпустки) виділена в окремий вид відпусток і не належить до відпусток, зазначених у ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки.

Увага!

Відпустка без збереження зарплати не належить до щорічних відпусток, тому:

• ця відпустка у разі тимчасової непрацездатності працівника не продовжується на кількість днів хвороби та не переноситься на інший період;

• працівника не можна відкликати з такої відпустки.

Період перебування в неоплачуваній відпустці за новими підставами, передбаченими п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки, не включається до стажу роботи, що надає право на:

щорічну основну відпустку (відповідні уточнення внесені до п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки). Виходить, що за зазначений період працівник «не заробляє» собі стаж для щорічної основної відпустки;

щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (у тому числі за ненормований робочий день).

Пояснюється це дією норми ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки: до стажу роботи, що надає право на такі відпустки, включають період, коли працівник фактично працював у шкідливих або особливих умовах праці. Тому відпустка «за свій рахунок» зменшить кількість календарних днів щорічної додаткової відпустки за робочий рік, на який припала «безкоштовна» відпустка.

Допомога по тимчасовій непрацездатності працівникові за час його хвороби, яка припала на період перебування у відпустці без збереження заробітної плати, не надається. Це прямо випливає з п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (див. лист ФСС з ТВП від 17.11.2016 р. № 2.4-46-2015 // «ОП», 2017, № 16, с. 5).

Зверніть увагу: з 01.01.2019 р. особи, які доглядають за дітьми, захворювання яких включене до Переліку, мають право на отримання державної допомоги на таких дітей у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (новий розд. V-Б Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII, нові пп. 423 — 426 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751).

Причому період отримання такої допомоги буде зарахований не лише до пенсійного, але й до страхового стажу для виплати лікарняних, оскільки:

• особи, які отримують допомогу на важкохворих дітей, підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню (поправки внесено до п. 9 ст. 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV);

• із суми допомоги сплачується ЄСВ органами соцзахисту за ставкою 22 %, але не менше мінімального страхового внеску (абз. 13 п. 1 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI, п.п. 3 п. 1, п. 3 Порядку нарахування та сплати ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою КМУ від 02.03.2011 р. № 178).

ВИСНОВКИ

• З 01.01.2019 р. розширено перелік підстав для оформлення відпустки без збереження зарплати для догляду за хворою дитиною.

• Перелік захворювань, які дають право на отримання такої відпустки, затверджено постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1162.

• Ця відпустка надається працівникам за їх бажанням в обов’язковому порядку.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд