Теми статей
Обрати теми

Державна підтримка малозабезпечених сімей

Бондаренко Ксенія, експерт з соціальних питань
Члени малозабезпечених сімей можуть отримати різні види соціальної підтримки за рахунок як державного, так і місцевих бюджетів. Що необхідно для отримання таких пільг? Яка сім’я вважається малозабезпеченою? Як отримати статус малозабезпеченої сім’ї? Ми розкажемо вам все по порядку.

Як отримати держдопомогу

Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий за прожитковий мінімум для сім’ї* (ст. 1 Закону № 1768-III).

* Це сума прожиткових мінімумів кожного члена сім’ї, встановлених законом для відповідних демографічних груп населення.

Однак офіційний статус малозабезпеченої сім’ї може отримати лише та сім’я, якій призначено держдопомогу. Механізм надання такої допомоги визначено Законом № 1768 та Порядком № 250.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям (далі — держдопомога) призначається та виплачується органом соцзахисту населення:

• за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї;

• за місцем фактичного проживання уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї (якщо він не отримує таку допомогу за місцем реєстрації);

• внутрішньо переміщеним особам** — за місцем їх фактичного проживання/перебування (постановки на облік як внутрішньо переміщеної особи).

** Процедура призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам визначена постановою КМУ «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 08.06.2016 р. № 365.

Документи для отримання держдопомоги подаються: безпосередньо заявником до органу соцзахисту населення або через уповноважену особу виконавчого органу сільської (селищної) ради або виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади.

Для отримання держдопомоги уповноважений представник сім’ї подає такі документи (п. 6 Порядку № 250):

1) заяву за формою, затвердженою наказом № 441;

2) документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;

3) декларацію про доходи та майно за формою, затвердженою наказом № 204. Декларація заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї. В декларації зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

4) довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Держдопомога призначається на 6 місяців (ст. 6 Закону № 1768). Для отримання допомоги на наступний період необхідно подати нову Заяву та відповідний пакет документів.

Розмір держдопомоги

Малозабезпечена сім’я може отримати держдопомогу (ДД), розмір якої визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї (ПМС) та її середньомісячним сукупним доходом (ССД), який обчислюється за Методикою, затвердженою наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолодьспорту від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370 (ср. ). Але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї. Тобто розмір держдопомоги можна визначити за таким принципом:

img 1

До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік (ст. 5 Закону № 1768).

Статтею 9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII установлено на 2019 рік такі рівні забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму):

• для працездатних осіб — 21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

• для дітей — 85 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

• для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, для дітей передбачені різні підвищення та доплати (п. 16 Порядку № 250).

Обмеження

На жаль, не кожна сім’я, в якої середньомісячний сукупний дохід менший рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, отримає держдопомогу. Пунктами 10 та 17 Порядку № 250 передбачені обставини, за яких держдопомога:

• не призначається взагалі;

• призначається зі зменшенням її розміру;

• призначається тільки за рішенням Комісії***.

*** Такі комісії створюються районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями та виконавчими комітетами міських (районних у містах) рад.

Не призначається держдопомога у разі, коли (пункт 10 Порядку № 250):

1) хтось із працездатних членів малозабезпеченої сім’ї протягом повних трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням держдопомоги, не працював, не служив або не навчався за денною формою навчання.

Не розповсюджується ця вимога на: осіб, які визнані безробітними та не порушують законодавство про зайнятість; осіб, які доглядають за дітьми до трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду за медичними показаннями (що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії), але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю, за особами з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги;

2) малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у Декларації, що з’ясовано під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

3) протягом 12 місяців перед зверненням сім’я здійснила купівлю дорогих товарів/послуг (на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї);

4) у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) (якщо загальна площа житла перевищує 21 кв. м на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на сім’ю) чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За вищенаведених обставин держдопомога може призначатися за рішенням Комісії (яке приймається на підставі Акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї) лише за таких умов:

• у складі сім’ї є особа з інвалідністю;

• сім’я є багатодітною (в сім’ї виховуються троє і більше дітей віком до 18 років, або якщо діти навчаються за денною формою навчання не довше ніж до досягнення ними 23 років);

• сім’я не може отримати будь-які джерела для існування через тривалу хворобу одного або кількох членів сім’ї.

Зауважте!

Якщо розмір прожиткового мінімуму (чи рівень його забезпечення) змінюється, то розмір допомоги перераховується без звернення уповноваженого представника сім’ї.

Тож, ми дійшли до етапу, коли сім’ї призначено держдопомогу, тобто сім’я отримала статус малозабезпеченої. Щоб отримати додаткові пільги, сім’я має підтвердити цей статус.

Довідка

Підтвердити такий статус можна, отримавши в органі соцзахисту населення Довідку про отримання (неотримання) соціальної допомоги (далі — Довідка). Щоб її отримати, особа звертається до органу соцзахисту населення з письмовою заявою або усною вимогою (наприклад за телефоном). Якщо заявник звертається особисто, то Довідка видається в той же день, за умови пред’явлення документа, який підтверджує особу та місце її проживання (реєстрації). Якщо за телефоном — його вимога реєструється у відповідному журналі, а заявник повідомляється про час, коли можна отримати довідку. Управління зобов’язане не пізніше ніж у триденний термін надати Довідку.

Сім’я має статус малозабезпеченої сім’ї на весь термін призначення держдопомоги (6 місяців).

Додаткові пільги для дітей

Довідка може стати підставою для отримання на дітей із малозабезпеченої сім’ї певних пільг, зокрема таких, як:

• звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах (передбачено Законом України «Про дошкільну освіту» від 01.07.2001 р. № 2628-III);

• звільнення від плати за навчання у державних школах естетичного виховання (постанова КМУ «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» від 06.07.92 р. № 374);

• забезпечення безоплатними обідами у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова КМУ «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.06.2002 р. № 856);

• забезпечення безоплатною путівкою до дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (постанова КМУ від 28.02.2011 р. № 227);

• отримання соціальної стипендії студентами (курсантами) навчальних закладів вищої освіти (постанова КМУ «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 р. № 1045).

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види соціальної підтримки для малозабезпечених сімей.

Використані документи

Закон № 1768 — Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III.

Порядок № 250 — Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджений постановою КМУ від 24.02.2003 р. № 250.

Наказ № 441наказ Мінсоцполітики «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» від 21.04.2015 р. № 441.

Наказ № 204 — наказ Мінпраці «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 22.07.2003 р. № 204.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі