Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

З держслужби в ОМС: рангові перипетії

Міхальова Галина, начальник загального відділу Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
Оплата праці Червень, 2020/№ 12/1
Друк
Іноді буває, що держслужбовці переходять із служби в органах публічної влади на службу в органах місцевого самоврядування (далі — ОМС). Здавалося б, споріднена праця на благо держави, що тісно переплітається із державною службою, при переході з якої все повинно бути гладко, але коли справа доходить до присвоєння рангу новоприйнятому працівнику, у кадровиків виникають труднощі.

Ранги в держслужбі й ОМС

Класифікація категорій і рангів держслужбовців відрізняється від класифікації категорій та рангів посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Для держслужбовців передбачено 9 рангів залежно від категорії посади (ст. 6, 39 Закону № 889*):

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Категорія посад держслужби

Ранг

А

1, 2, 3

Б

3, 4, 5, 6

В

6, 7, 8, 9

Посадовим особам ОМС ранги присвоюють також у межах відповідної категорії посад. Проте, на відміну від держслужби, таких категорій — 7, а рангів — 15 (ст. 14, 15 Закону № 2493**):

** Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Категорія посад ОМС

Ранг

Перша

1, 2, 3

Друга

3, 4, 5

Третя

5, 6, 7

Четверта

7, 8, 9

П’ята

9, 10, 11

Шоста

11, 12, 13

Сьома

13, 14, 15

Як бачимо, провести паралелі між рангами держслужбовців і посадових осіб ОМС при переході з держслужби на службу в ОМС проблематично. Що ж робити в цій ситуації?

Давайте проаналізуємо наявні норми.

З ОМС на держслужбу

Статтею 39 Закону про держслужбу передбачено, що в разі звільнення з державної служби за держслужбовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.

Держслужбовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.

Співвідношення між рангами держслужбовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями встановлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєні такі спеціальні звання, на посади держслужбовців, на яких може бути присвоєний нижчий ранг.

У цьому випадку особі присвоюють ранг держслужбовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів (ч. 2 ст. 39 Закону про держслужбу).

Згідно з п. 3 Порядку № 306*** при призначенні посадової особи ОМС на посаду держслужбовця, на якій може бути присвоєний нижчий ранг, особі присвоюють такий ранг держслужбовця, який вона мала відповідно до Закону № 2493. Співвідношення між рангами держслужбовців і рангами посадових осіб ОМС визначається з урахуванням категорії посад держслужби і посад в ОМС. Про те, що в разі переходу посадової особи ОМС на держслужбу рівнозначної або нижчої категорії посад йому присвоюється ранг держслужбовця на рівні ОМС-рангу, сказано також у п. 4 розд. VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2493.

*** Порядок присвоєння рангів державних службовців, затверджений постановою КМУ від 20.04.2016 р. № 306.

Зверніть увагу! Зазначені норми регулюють ситуацію, пов’язану з присвоєнням рангу держслужбовцеві, який «прийшов» з ОМС. Проте на практиці виявляється, що далеко не завжди ці норми працюють. Наведемо кілька прикладів.

Приклад 1. Працівник, який раніше обіймав в ОМС посаду спеціаліста 7 категорії з присвоєним 13 рангом, прийнятий на посаду головного спеціаліста держоргану, яка належить до категорії «В», у межах якої може бути присвоєний 9, 8, 7 або 6 ранг.

У цьому випадку працівникові, який перейшов з ОМС на держслужбу, не можна зберегти 13 ранг, оскільки такий ранг на держслужбі не передбачений. Керуючись ст. 39 Закону про держслужбу, ранг новоспеченому держслужбовцеві призначають з урахуванням категорій посад держслужби. Тобто цьому працівникові присвоюють найнижчий ранг у категорії посад «В» — 9.

Приклад 2. Працівник, який обіймав посаду заступника голови райради (4 категорія посад ОМС) і мав 8 ранг, прийнятий на посаду заступника керівника відділу у складі департаменту обласної держадміністрації.

У цій ситуації працівник призначений на посаду категорії «Б», у межах якої найнижчий ранг (6) перевищує ранг, який працівник мав в ОМС (тобто 8 ранг). Як бути?

Тут нічого не залишається, як призначити працівникові ранг у межах відповідної категорії держслужби, тобто 6.

А якими є справи з рангами у зворотній ситуації, коли працівник переходить із держслужби в ОМС?

З держслужби в ОМС

Це питання нормативно взагалі ніяк не врегульоване.

Нагадаємо, що при прийнятті на службу в ОМС ранги присвоюють відповідно до обійманої посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи (ст. 15 Закону № 2493).

Ранг присвоюють одночасно з обранням (прийняттям) на службу в ОМС або обранням (призначенням) на більш високу посаду.

Особам, які призначаються на посади зі строком випробування, ранги присвоюють після його закінчення, за результатами роботи. При цьому особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб ОМС або ранги держслужбовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період строку випробування виплачується відповідно до цих рангів.

Черговий ранг присвоюється за умови, що посадова особа успішно відпрацювала на обійманій посаді не менше 2 років.

Посадова особа ОМС може бути позбавлена присвоєного рангу лише за рішенням суду. Якщо посадова особа ОМС обрана або призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в ОМС, за нею зберігається присвоєний ранг.

Будь-яких законодавчих норм, що регулюють питання присвоєння рангів держслужбовцям, які залишають держслужбу і влаштовуються на роботу в ОМС, немає.

І Національне агентство з питань державної служби (далі — НАДС) раніше визнавало цей факт у листі від 07.03.2018 р. № 1815/10-18.

Цитата

«Чинним законодавством не передбачено при переході особи з посади державного службовця на посаду в орган місцевого самоврядування присвоєння їй рангу посадової особи місцевого самоврядування на рівні присвоєного їй рангу державного службовця.

Таким чином, ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються в межах відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування».

Проте в листах від 23.10.2018 р. № 1-р/з-омс, від 18.12.2019 р. № 9449/13-19 НАДС змінило свою точку зору. І підставою для цього став п. 3 розд. VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2493. Він свідчить, що з набранням чинності Законом № 2493 посадовим особам ОМС присвоюються ранги на рівні тих, які вони мали відповідно до Закону України «Про державну службу».

Але річ у тому, що ця перехідна норма приймалася ще у 2001 році. На той момент система рангів посадових осіб ОМС була така сама, як і система рангів держслужбовців. До того ж п. 4 розд. VII Закону № 2493 посилається на «старий» Закон про держслужбуЗакон № 3723****, який передбачав для держслужбовців 7 категорій посад і 15 рангів, що відповідало категоріям та рангам для ОМС.

**** Закон України «Про державну службу» від 06.12.93 р. № 3723-XII (втратив чинність частково).

Після 01.05.2016 р. — дати набрання чинності новим Законом про держслужбу — ситуація змінилася: якщо для посадових осіб ОМС, як і раніше, передбачено 7 категорій посад і 15 рангів, то в держслужбовців лише три категорії посад («А», «Б» і «В») і 9 рангів. Виходячи з викладеного, на наш погляд, застосовувати п. 4 розд. VII Закону № 2493 при призначенні (обранні) на посаду в ОМС колишнього держслужбовця на сьогодні не зовсім правильно. Хоча НАДС у листі від 18.12.2019 р. № 9449/13-19 стверджує, що особі, яка призначається на посаду в ОМС і при цьому має ранг держслужбовця, присвоюють ОМС-ранг на рівні рангу держслужбовця, якщо Законом не передбачено присвоєння вищого рангу посадової особи ОМС. Причому, на думку НАДС, це правило працює незалежно від того, відповідно до якого закону — нового Закону про держслужбу чи старого Закону № 3723держслужбовцеві раніше був присвоєний ранг.

Наприклад, за логікою НАДС, держслужбовцеві, якому був присвоєний 9 ранг держслужби, при працевлаштуванні в ОМС має бути збережений 9 ранг (якщо для цієї посади не передбачений більш високий ранг). Проте різниця між рангами і категоріями держслужби й ОМС достатньо істотна і не всі ОМС готові дотримуватися подібних роз’яснень.

Ну що ж, з урахуванням того, що листи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади мають роз’яснювальний (інформаційний) характер, керівникам ОМС доведеться самостійно вирішувати, яким шляхом піти.

img 1Держслужбовцеві, що вступає на посаду в ОМС, може бути присвоєний (збережений) «держслужбовий» ранг. Якщо, звичайно, цей ранг передбачений у межах відповідної категорії посад.

Приклад 3. Працівник, який має 9 ранг держслужби, прийнятий на посаду заступника голови сільради (5 категорія посад ОМС, якій відповідають ранги 9, 10 і 11).

Дотримуючись лояльного підходу НАДС, такому працівникові можна зберегти ранг держслужби і присвоїти максимальний 9 ранг ОМС, передбачений для цієї посади.

img 2На підставі ст. 15 Закону № 2493 держслужбовцеві, який переходить з держслужби на службу в ОМС, присвоюють ранг з урахуванням категорії відповідної посади ОМС, а також стажу попередньої роботи в органах публічної влади та кваліфікації. Зазвичай це мінімальний ранг у відповідній категорії.

При такому «обережному» підході колишньому держслужбовцеві, якого прийняли на посаду заступника голови сільради (див. приклад 3), слід присвоїти 11 ранг.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі