Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Контроль за станом благоустрою: участь старости

Мороз О., юрист-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Радник старости Серпень, 2017/№ 2
В обраному У обране
Друк
Одним із повноважень, яким наділено старосту, є взяття участі у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села чи селища та інформування сільського, селищного, міського голови, виконавчих органів сільської, селищної, міської ради про його результати. Нагадаємо, що таке повноваження передбачено ст. 541 Закону України від 25.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1. Варто зазначити, що жодним іншим нормативно-правовим актом не деталізовано, яким чином староста має впроваджувати його в життя. У зв’язку з цим ми постараємося детально розкрити це питання шляхом законодавчого аналізу та судової практики.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Благоустрій населених пунктів: що це?

Реформа місцевого самоврядування — це складний процес. З метою належного представлення інтересів жителів села чи селища до системи місцевого самоврядування включили таку посадову особу органів місцевого самоврядування2, як староста. Завдання старости — стати лідером своєї громади. Щоб досягти цього, староста має ефективно виконувати покладені на нього повноваження. Одним із таких повноважень (як вже було анонсовано) є взяття участі у здійсненні контролю за станом благоустрою села чи селища, про що буде йти мова далі.

2 Далі за текстом —ОМС.

Перш ніж детально розглянути це повноваження, вважаємо за необхідне проаналізувати повноваження старости в цілому та взяття участі у здійсненні контролю за станом благоустрою зокрема.

Необхідно відмітити, що староста — це посадова особа місцевого самоврядування, введена законодавцем для того, щоб інтереси всіх жителів сіл, селищ були представлені на належному рівні. Інакше кажучи, щоб соціальні, побутові та інші потреби мешканців села були задоволені. Однією із таких потреб є стан благоустрою відповідного населеного пункту.

При вирішенні зазначеного питання необхідно визначитись, що таке благоустрій.

Відповідно до Закону України від 06.09.05 р. № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів»3 благоустрій населених пунктів — це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

3 Далі за текстом — Закон № 2807.

До того ж система благоустрою включає (ст. 3 Закону № 2607):

1

управління у сфері благоустрою населених пунктів

2

визначення суб’єктів та об’єктів у сфері благоустрою населених пунктів

3

організацію благоустрою населених пунктів

4

стандартизацію і нормування у сфері благоустрою населених пунктів

5

фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів

6

здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів

7

встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

До об’єктів у сфері благоустрою населених пунктів належать (ст. 13 Закону № 2807):

1

території загального користування:

— парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки — пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

— пам’ятки культурної та історичної спадщини;

— майдани, площі, бульвари, проспекти;

— вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

— пляжі;

— кладовища;

— інші території загального користування

2

прибудинкові території

3

території будівель та споруд інженерного захисту територій

4

території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору

Повноваження ОМС у частині благоустрою населених пунктів

Визначившись із правовою природою благоустрою населених пунктів, варто вказати, які функції місцевого самоврядування у сфері благоустрою населених пунктів існують, оскільки староста відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону № 280 входить до системи місцевого самоврядування. Таким чином, до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належать (ч. 1 ст. 10 Закону № 2807):

1

затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів

2

затвердження правил благоустрою територій населених пунктів

3

створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими

суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень

цих органів (служб)

4

визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів),

відповідальних за утримання об’єктів благоустрою

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері благоустрою належать (ч. 2 ст. 10 Закону № 2807):

1

забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів

2

організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях

3

організація місць відпочинку для населення

4

затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів

5

здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо

6

визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою

7

визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території

8

визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень

9

залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів

10

визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою

11

визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища

12

інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів

13

участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»

14

видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом

На додачу до цього староста, як відомо, є членом виконавчого комітету відповідної ради, тому важливе значення у належній та ефективній реалізації його повноважень (як члена виконкому) має якісний Регламент цього виконкому, де слід детально виписати всі процедурні моменти участі старости в його роботі в цілому та взяття участі у здійсненні контролю за станом благоустрою населеного пункту зокрема.

Здійснення контролю за станом благоустрою

Якщо говорити конкретно про повноваження старости у вигляді взяття участі у здійсненні контролю за станом благоустрою населених пунктів, то на законодавчому рівні це питання не врегульовано. Тобто не зрозуміло, яким чином староста може долучитися до процесу контролю. В той же час не забуваємо про Закон № 2807, яким передбачений контроль за станом благоустрою в населених пунктах як такий.

Перш ніж перейти до з’ясування питання контролю у сфері благоустрою, необхідно зрозуміти, що таке контроль в широкому значенні. Отже, контроль полягає в аналізі та порівнянні фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені перед ними, відхиленнями у виконанні визначених завдань та причинах цих відхилень.

Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, ОМС, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону № 2807, Правил благоустрою території населеного пункту та інших нормативно-правових актів.

У свою чергу контроль поділяється на державний, самоврядний та громадський. Нижче в таблиці ми означимо, які органи здійснюють кожен із видів контролю та їх повноваження в відповідній частині.

1

Державний контроль

(ст. 39 Закону № 2807)

Здійснюється місцевими державними адміністраціями

2

Самоврядний контроль

(ст. 40 Закону № 2807)

Здійснюється сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами шляхом:

— проведення перевірок території;

— розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

— участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд ОМС, підприємств, установ, організацій;

— подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території населеного пункту

3

Громадський контроль

(ст. 41 Закону № 807)

Здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів шляхом:

— взяття участі у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

— проведення перевірок і складення протоколів про порушення

законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подання їх

органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

— надання допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

— інші повноваження

За логікою законодавства до суб’єктів самоврядного контролю слід віднести і старосту, оскільки, як ми вже зазначали вище, відповідно до ст. 5 Закону № 280 до системи місцевого самоврядування належить і староста. Поруч із цим, у ч. 1 ст. 40 Закону № 2807 до переліку органів та осіб, що здійснюють самоврядний контроль, старосту включено не було.

Водночас слід відмітити, що Кодексом України про адміністративні правопорушення4 до осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесено посадових осіб, уповноважених на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад. Такими особами можуть бути саме старости. Ми звернули вашу увагу на цю норму, оскільки необхідність у складенні адміністративного протоколу виникає внаслідок виявлення адміністративного правопорушення, а це у свою чергу можливе під час здійснення контролю. Тобто таким «ланцюжком» із норм законодавства ми доходимо висновку, що староста як посадова особа виконавчого комітету відповідної ради має право на здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населеного пункту, щоправда, за певних умов. Він має бути щонайменше уповноваженим на складення протоколів відповідним рішенням виконавчого комітету.

4 Далі за текстом — КпАП.

При цьому староста у своїй діяльності у сфері благоустрою повинен керуватися такими законодавчими актами:

1

Законом № 280

2

Законом № 2807

3

Законом України від 08.06.2000 р. № 1805-III «Про охорону культурної спадщини»

4

Законом України від 30.06.93 р. № 3353-XII «Про дорожній рух»

5

Законом України від 18.03.04 р. № 1626-IV «Про охорону археологічної спадщини»

6

Законом України від 08.09.05 р. № 2862-IV «Про автомобільні дороги»

7

Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.11 р. № 145

8

Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.06 р. № 105

9

Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.06 р. № 110

10

постановою КМУ від 18.01.01 р. № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»

11

Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затвердженими постановою КМУ від 30.03.94 р. № 198

12

Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.12 р. № 54

Таким чином, з огляду на проведений вище аналіз відповідних нормативно-правових актів, можна зробити висновок: староста є суб’єктом самоврядного контролю. Він має всі ті самі повноваження, що вказані в ст. 40 Закону № 2807.

Також не забуваємо, що відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону № 280 на пленарному засіданні сільської, селищної, міської ради ОТГ вирішується питання про затвердження Положення про старосту, в якому зазначаються повноваження, якими відповідна рада його наділяє. Таким чином, у вказаному Положенні можна щонайменше деталізувати механізм здійснення старостою повноважень у сфері благоустрою населених пунктів. У цьому вам може допомогти Примірне положення про інспекцію з благоустою населеного пункту, затверджене наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.07 р. № 117. У зв’язку з цим слід зазначити, що на старосту як лідера, який як ніхто знає потреби та проблеми свого округу, можуть покладатись такі повноваження у сфері благоустрою, як:

1

проведення перевірки територій та об’єктів населеного пункту щодо стану їх благоустрою

2

проведення перевірки додержання суб’єктами господарювання та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту

3

складання приписів щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення таких заходів та здійснення контролю за виконанням заходів за приписами щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою населеного пункту до належного стану

4

проведення перевірки виконання благоустрою прилеглої території об’єктів після закінчення будівництва (реконструкції, ремонту)

5

забезпення подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населеного пункту

6

вживання заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою населеного пункту

7

участь в обговоренні проектів благоустрою територій, об’єктів та елементів благоустрою населеного пункту, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд ОМС, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності

8

здійснення профілактики запобігання порушенням законодавства у сфері благоустрою населеного пункту

9

інформування відповідної ради та її виконавчих органів про результати перевірок

10

здійснення контролю за дотриманням строків виконання робіт за виданими дозволами

11

виявлення фактів самочинного будівництва, повідомлення про це відповідних структурних підрозділів відповідної ради, уповноважених органів виконавчої влади та направлення до них наявних матеріалів

12

надання в межах своєї компетенції органам виконавчої влади відповідної інформації у випадках виникнення надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, аварій, катастроф)

13

розроблення графіків прибирання скверів, парків населеного пункту для забезпечення належного санітарного утримання міста, контроль за їх виконанням

14

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, належного санітарно-технічного стану та благоустрою прилеглої та закріпленої за ними території

15

здійснення контролю за відновленням об’єктів благоустрою після виконання земляних, ремонтних та інших робіт

16

участь у погодженні розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста, у тому числі — в місцях масового відпочинку населення

17

здійснення організації та контролю за виконанням безоплатних суспільно-корисних робіт особами, засудженими до покарання у вигляді громадських робіт відповідно до чинного законодавства

18

складення протоколів про адміністративні правопорушення та актів стосовно правопорушень у сфері благоустрою відповідно до чинного законодавства України

Таким чином, після проведення контролю староста має право на складення адміністративних протоколів у разі порушення законодавства в частині благоустрою населених пунктів. Нагадуємо, що уповноважити старосту на складання протоколу має право лише виконавчий комітет відповідної ради, тобто це питання виключно індивідуальне.

Слід наголосити, що саме протокол є підставою для розгляду адміністративної справи уповноваженим на те органом чи посадовою особою, а значить, від якості його складання залежить хід адміністративного провадження.

Знову ж таки нагадаємо, що ст. 152 КпАП передбачає правопорушення та відповідальність у сфері благоуcтрою, а саме порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. У попередніх номерах видання ми вже зазначали правила складання адміністративного протоколу, тому не будемо на цьому зупинятись. Слід лише вказати, що після складання адміністративного протоколу за правопорушення у сфері благоустрою він направляється адміністративній комісії при виконавчих органах місцевих рад для розгляду справи відповідно до ст. 218 КпАП.

Насамкінець хочемо додати, що успішна робота старости при таких широких повноваженнях залежить не стільки від наявності знань, скільки від стратегічного бачення, дипломатичної гнучкості у вирішенні складних завдань, відкритості до змін та готовності швидко навчатись.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно