Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Громадські роботи: староста як відповідальна особа

Брусенцова Я., головний редактор, юрист
Радник старости Серпень, 2017/№ 2
В обраному У обране
Друк
У нашій статті ми поговоримо про громадські роботи. Підставою для її написання слугував випадок, який трапився з одним старостою. Його було залучено до здійснення контролю за виконанням громадських робіт, призначених порушнику в межах адміністративного провадження. Можете вважати цю статтю передісторією іншої статті, розміщеної у цьому номері нашого видання (йдеться про статтю «Дисциплінарна відповідальність старост: бути чи ні»). Проблема полягала в тому, що для старости здійснення контролю за виконанням громадських робіт стало новою функцією, яку він раніше не виконував і, як наслідок, не розумів до кінця, у чому її суть. Тому в цьому матеріалі ми спробуємо пояснити: що таке громадські роботи і яким чином здійснюється контроль за їх виконанням.

Громадські роботи як вид адміністративного стягнення

Відповідно до ст. 301 Кодексу України про адміністративні правопорушення1 громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час, безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування2.

1 Далі за текстом — КпАП.

2 Далі за текстом — ОМС.

Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день.

Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років, та чоловікам, старше 60 років.

Інакше кажучи, громадські роботи — це один із видів адміністративного стягнення, основною ознакою якого є примусове залучення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, за рішенням суду, до безоплатних суспільно корисних робіт, які відпрацьовуються у вільний від роботи чи навчання час, за місцем проживання правопорушника, без зарахування у загальний трудовий стаж.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 24 КпАП за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення: 1) попередження; 2) штраф; 3) штрафні бали; 4) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 51) громадські роботи; 6) виправні роботи; 7) адміністративний арешт; 8) арешт з утриманням на гауптвахті.

Стаття 25 КпАП відносить громадські роботи до основних стягнень, тобто таких, що застосовуються самостійно. При цьому громадські роботи серед основних стягнень визнаються більш м’якими, ніж виправні роботи та адміністративний арешт. Але громадські роботи є більш суворим видом адміністративного стягнення, ніж попередження, штраф, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення проступку, конфіскація того ж предмета, а також позбавлення спеціального права.

Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

Наш читач може запитати, а де ж тут відведена роль старості? Ну добре, є громадські роботи, а при чому тут взагалі ОМС та староста?

Перш ніж відповісти на це запитання, зазначимо нашому читачу, що є правовий документ (окрім КпАП), який регламентує порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт. Йдеться про Порядок виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт, затверджений наказом Мін’юсту від 19.03.13 р. № 474/53.

3 Далі за текстом — Порядок.

У цьому документі вказується, що виконання стягнення у вигляді громадських робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації. Це порівняно новий орган, і саме з ним відтепер мають взаємодіяти ОМС.

Законом України від 07.09.16 р. № 1492-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» (набув чинності 08.10.16 р.) кримінально-виконавчі інспекції були виключені з числа суб’єктів виконання покарань. Відповідно до цього Закону передбачено утворення нових органів — органів пробації як окремих суб’єктів виконання кримінальних покарань. Постановою КМУ від 18.05.16 р. № 348 «Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції» були ліквідовані як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної пенітенціарної служби та утворені міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

Звертаємо увагу, що і в Порядку, і в ст. 301 КпАП зазначається, що виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, види якої визначають ОМС.

Яким же чином здійснюється визначення таких робіт? Відповідь міститься в п. 1.6 Порядку, відповідно до якого щороку на початку року уповноважений орган з питань пробації надсилає запити до ОМС та власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам4 щодо погодження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт, на яких порушники відбуватимуть громадські роботи.

4 Далі за текстом — власники підприємств.

На практиці перелік об’єктів та видів суспільно корисних робіт, на яких порушники відбуватимуть громадські роботи, затверджується рішенням виконавчого комітету місцевої ради, хоча трапляються випадки, коли такі переліки затверджуються і рішеннями сесій. Чинне законодавство не містить прямої вказівки на те, який саме ОМС має це здійснювати.

На нашу думку, це все ж таки має бути виконавчий комітет, правовою підставою для цього може слугувати (якщо говорити про спеціальний закон для ОМС, який визначає повноваження цих органів) пп. 2 п. «а» ст. 38 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»5. Зокрема, вказана норма передбачає, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад віднесено сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

5 Далі за текстом — Закон № 280.

Увага! Затвердження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт відбувається на початку року.

Отже, якщо старостам буде цікаво, про наявність та зміст такого рішення вони можуть дізнатися, якщо в цьому виникне потреба. Отже, ви знаєте, де його шукати.

Тепер декілька слів про функції уповноваженого органу з питань пробації, аби ви мали загальне уявлення про це. Розділом II Порядку визначено, що при виконанні постанов суду (судді) про застосування громадських робіт на уповноважений орган з питань пробації покладаються:

1

облік порушників

2

роз’яснення порушникам порядку та умов відбування громадських робіт

3

щорічне погодження з ОМС та власниками підприємств видів суспільно корисних робіт та переліку об’єктів, на яких порушники відбуватимуть ці роботи

4

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов’язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем відбування порушниками громадських робіт

5

облік відпрацьованого порушниками часу

Примітка. Строк стягнення у вигляді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

6

проведення контрольних перевірок за місцем відбування порушниками громадських робіт

7

з’ясування причин невиходу порушників на громадські роботи

8

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт

9

внесення до суду подань стосовно порушників, які втратили працездатність, призвані на строкову військову службу, взяті під варту, засуджені до кримінального покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі або місцезнаходження яких невідоме

У п. 3.3 Порядку закріплено, що постанова суду про застосування громадських робіт уповноваженим органом з питань пробації приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом цих десяти робочих днів порушник повинен приступити до відбування громадських робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо).

Звертаємо увагу, що власники підприємств за місцем відбування порушником громадських робіт, звісно ж, не можуть знати, з якої дати починається відлік десятиденного строку, протягом якого порушник має почати виконувати громадські роботи, оскільки законодавством не передбачається надання такому власнику постанови (копії) суду, якою було накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.

Допомогти з визначенням такої дати може уважне ознайомлення зі змістом направлення.

У п. 3.18 Порядку зазначається, що відповідно до визначеного ОМС переліку об’єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, уповноважений орган з питань пробації у десятиденний строк з дня отримання постанови суду видає порушнику направлення на один з цих об’єктів. Форма направлення затверджена Порядком (додаток 9). Так, його форма передбачає графу, в якій уповноважений орган з питань пробації вказує дату, з якої порушник має почати виконувати громадські роботи.

Направлення є тим документом (підставою), після отримання якого особою, якій його адресовано, має забезпечити умови для виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт.

Для кращого розуміння того, про що йдеться, нижче наводимо форму направлення.

img 1 img 2

Тепер поговоримо про обов’язки власника підприємства. У п. 3.19 Порядку зазначається, що таким власником має бути видано наказ або розпорядження про початок відбування порушником громадських робіт. Такий документ, як правило, видається в найкоротші строки після отримання направлення. У наказі (розпорядженні) повинно бути зазначено відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника з правилами техніки безпеки при виконанні стягнення.

На строк громадських робіт власником підприємства складається графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт.

Увага! Форма такого графіка затверджена Порядком (додаток 10).

Нижче наведемо форму графіка.

img 3

Увага! Витяг із наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і цього самого дня (або наступного дня) надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника (така справа ведеться та зберігається уповноваженим органом з питань пробації).

На практиці часто направлення адресується голові місцевої ради як представнику юридичної особи, за якою закріплено місце відбування порушником громадських робіт. Тобто в цьому випадку голову місцевої ради необхідно розглядати як особу, на яку відповідно до ст. 3213 КпАП покладаються певні обов’язки. Інакше кажучи, у такій ситуації ОМС виступає як підприємство, власник якого має забезпечити умови для виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт.

На жаль, у Порядку не конкретизовано, яким саме документом має бути призначено відповідальну особу (пропонується наказ або розпорядження). У випадку з ОМС, це, відповідно, може бути рішення виконавчого комітету або розпорядження голови.

До уваги старост, адже вас можуть визначити як відповідальну особу за порушником. Вам корисно буде знати, що коли приймаються чи то рішення, чи то розпорядження, необхідно, щоб був врахований один момент, який полягає в тому, що загальним об’єктом, на якому порушник має виконувати громадські роботи, є територія відповідної територіальної громади (це випливає з того, що направлення адресоване голові місцевої ради, а не керівнику окремого підприємства як конкретного об’єкта).

Отже, виникає необхідність у рішенні (розпорядженні) уточнити, який же вид суспільно корисних робіт буде виконувати порушник (він має відповідати тому, який зазначався в переліку об’єктів та видів робіт, що був затверджений на початку року відповідним рішенням виконавчого комітету). Крім іншого, доцільно уточнювати і територію населеного пункту, на якій такі роботи будуть проводитися. Як розумієте, це має бути територія, на яку розповсюджуються ваші повноваження. Інакше не вбачаємо раціональним визначати старосту відповідальною особою за порушником.

Враховуйте, що ні Порядок, ні жоден інший нормативно-правовий акт не розкриває обов’язки відповідального за порушника. У той же час цілком логічним є те, що саме за такою особою має закріплюватися необхідність вчинення дій, які пов’язані із здійсненням контролю за виконанням громадських робіт порушником. Інакше, навіщо взагалі закріплювати відповідального за порушником?

Тобто якщо вас визначать відповідальною особою за порушником, найголовнішою функцією, яку ви маєте здійснювати, є забезпечення виконання порушником громадських робіт. Для цього у вас буде щонайменше графік виконання громадських робіт, об’єкт (територія), на якому такі роботи виконуються та вид робіт.

Майте також на увазі, що в цій ситуації саме вас буде зобов’язано вести табель обліку виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт6 (його форму наведено в додатку 11 до Порядку), копія якого щомісяця надсилається до уповноваженого органу з питань пробації протягом відбуття порушником громадських робіт.

6 Далі за текстом — табель.

Нижче наведемо форму табеля.

img 4

Слід наголосити на важливості ведення табеля. Цей документ є підтвердженням того, що порушник виконує громадські роботи або ухиляється від них. На випадок ухилення від виконання громадських робіт ст. 3214 КпАП передбачає настання певних наслідків.

Вказаною нормою визначено, що у разі ухилення порушника від відбування громадських робіт постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань (тобто уповноважений орган з питань пробації), невідбутий строк громадських робіт може бути замінено штрафом або адміністративним арештом.

Зокрема, заміна громадських робіт штрафом застосовується за умови, що санкція статті, за якою на порушника накладено адміністративне стягнення, передбачає можливість застосування штрафу. Розмір штрафу в такому разі визначається із розрахунку, що чотири години невідбутих громадських робіт дорівнюють одному неоподатковуваному мінімуму доходів громадян.

Як розумієте, аби замінити громадські роботи штрафом, уповноважений орган з питань пробації має дізнатися про ухилення порушником від їх виконання. У цьому випадку оперувати вказаний орган буде саме відомостями із табеля. Тож до його заповнення ви маєте ставитися дуже відповідально. Майте на увазі, що уповноважений орган з питань пробації в будь-який момент може здійснити перевірку виконання порушником громадських робіт (зафіксувати його присутність на об’єкті виконання громадських робіт або відсутність).

Тож поки що все. У наступних номерах ми повернемося до питання виконання громадських робіт та поговоримо про помилки, яких припускаються ОМС, призначаючи старост відповідальними особами за порушниками.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно